Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.60.68.321
OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 września 1960 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursową nr 9/60, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursowa zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 września 1960 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 8/60, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 60, poz. 287).
ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 9/60

I.

Kursy podstawowe.

Dewizy i banknoty
kupno

sprzedaż

średni kurs zł
Albania 100 leków 7,98 8,02 8,-
Australia 1 funt 8,94 8,98 8,96
Austria 100 szylingów 15,34 15,42 15,38
Belgia 100 franków 7,98 8,02 8,-
Bułgaria 100 lewów 58,67 58,97 58,82
Cejlon 100 rupii 83,79 84,21 84,-
Chiny 100 juanów 199,50 200,50 200,-
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 57,77 58,05 57,91
Egipt 1 funt 11,46 11,52 11,49
Finlandia 1000 marek 12,47 12,53 12,50
Francja 100 nowych franków 80,80 81,20 81,-
Hiszpania 100 pesetów 6,65 6,69 6,67
Holandia 100 florenów 105,- 105,52 105,26
Indie 100 rupii 83,79 84,21 84,-
Jugosławia 1000 dinarów 13,30 13,36 13,33
Kanada 1 dolar 4,12 4,14 4,13
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,20 333,80 333,-
Liban 100 funtów 126,48 127,12 126,80
Maroko 100 dirhamów*) 78,80 79,20 79,-
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,-
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,-
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 95,- 95,48 95,24
Norwegia 100 koron 55,86 56,14 56,-
Pakistan 100 rupii 83,79 84,21 84,-
Portugalia 100 escudów 13,88 13,95 13,913
Rumunia 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 dolar 3,99 4,01 4,-
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów 111,72 112,28 112,-
Szwajcaria 100 franków 92,57 93,03 92,80
Szwecja 100 koron 77,13 77,51 77,32
Turcja 100 funtów 44,33 44,55 44,44
Węgry 100 forintów 33,99 34,16 34,074
Wielka Brytania 1 funt 11,17 11,23 11,20
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 135,70 136,30 136,-
Włochy 1000 lirów 6,38 6,42 6,40
Z.S.R.R. 100 rubli 99,75 100,25 100,-
1 gram czystego złota - zł 4,50.

______

*) 1 dirham = 100 franków marokańskich.

II.

Kursy podstawowe z dopłatą.

Dewizy
kupno

sprzedaż

średni kurs

Albania 100 leków 14,96 15,04 15,-
Bułgaria 100 lewów 171,98 172,84 172,41
Chiny 100 juanów 897,75 902,25 900,-
Czechosłowacja 100 koron 128,99 129,63 129,31
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 871,- 875,- 873,-
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 329,17 330,83 330,-
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 391,96 393,92 392,94
Rumunia 100 lei 154,25 155,03 154,64
Węgry 100 forintów 106,87 107,41 107,14
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 486,- 489,- 487,50
Z.S.R.R. 100 rubli 149,62 150,38 150,-
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w części II tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułów: 1) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 2) kosztów podróży i pobytu, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.
III.

Kursy specjalne.

Dewizy Banknoty
kupno zł sprzedaż zł średni kurs

kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
- - - Argentyna 100 pesów 27,28 28,40 27,84
53,53 53,79 53,66 Australia 1 funt 51,45 53,55 52,50
92,77 93,23 93,- Austria 100 szylingów 91,35 92,25 91,80
47,88 48,12 48,- Belgia 100 franków 46,47 46,93 46,70
- - - Brazylia 100 cruzeirów 12,45 12,95 12,70
502,74 505,26 504,- Cejlon 100 rupii 355,- 375,- 365,-
346,93 348,67 347,80 Dania 100 koron 346,06 349,54 347,80
68,76 69,12 68,94 Egipt 1 funt 68,76 69,12 68,94
74,31 74,69 74,50 Finlandia 1000 marek 73,93 74,67 74,30
488,54 490,98 489,76 Francja 100 nowych franków 487,32 492,20 489,76
39,90 40,14 40,02 Hiszpania 100 pesetów 39,50 39,90 39,70
634,41 637,59 636,- Holandia 100 florenów 632,82 639,18 636,-
502,74 505,26 504,- Indie 100 rupii - - -
80,20 80,60 80,40 Jugosławia 1000 dinarów 38,80 41,20 40,-
24,72 24,84 24,78 Kanada 1 dolar 24,48 24,72 24,60
752,81 756,59 754,70 Liban 100 funtów 722,- 768,- 745,-
472,80 475,20 474,- Maroko 100 dirhamów 436,- 454,- 445,-
574,06 576,94 575,50 Niemiecka Republika Federalna 100 marek 572,63 578,37 575,50
335,76 337,44 336,60 Norwegia 100 koron 334,92 338,28 336,60
502,74 505,26 504,- Pakistan 100 rupii 325,- 345,- 335,-
83,69 84,11 83,90 Portugalia 100 escudów 83,48 84,32 83,90
23,94 24,06 24,- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 dolar 23,94 24,06 24,-
68,76 69,12 68,94 Sudan 1 funt - - -
663,33 666,67 665,- Syria 100 funtów 615,- 655,- 635,-
555,42 558,18 556,80 Szwajcaria 100 franków 555,42 558,18 556,80
464,64 466,96 465,80 Szwecja 100 koron 463,18 467,82 465,50
265,98 267,30 266,64 Turcja 100 funtów 182,- 192,- 187,-
67,28 67,62 67,45 Wielka Brytania 1 funt 67,28 67,62 67,45
38,56 38,76 38,66 Włochy 1000 lirów 38,30 38,70 38,50
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:

1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg, zarobków i spadków, 5) praw autorskich, 6) honorariów za usługi zawodowe, 7) dochodów i realizacji mienia, 8) składek do organizacji międzynarodowych, 9) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 10) usług przewozu osób oraz innych usług transportowych lub związanych z transportem w obrocie z zagranicą, 11) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 12) ubezpieczeń i reasekuracji, 13) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 14) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 15) transportu morskiego, rzecznego, lotniczego i samochodowego.

Bank skupuje:

1) banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2) obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów obniżonych o 10%,
3) funty egipskie - wyłącznie od podróżnych z Egiptu do wysokości funtów egipskich 20,-,
4) dinary jugosłowiańskie - od podróżnych z Jugosławii w odcinkach nie wyższych niż dinarów 100,-.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020