Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1958 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1958 r.

Stosownie do § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 194) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych (Dz. U. Nr 34, poz. 217) podaje się do wiadomości, co następuje:
§  1.
W ciągu roku 1958 wpisane zostały:
1)
do rejestru odmian oryginalnych - odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
2)
do spisu odmian selekcjonowanych - odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
§  2.
W ciągu roku 1958 skreślone zostały ze spisu odmian selekcjonowanych odmiany wymienione w liście stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

LISTA ODMIAN ORYGINALNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1958 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny zbożowe
Pszenica ozima 1 Szelejewska 216 SWHN
2 Żelazna 217 SWHN
Gryka 1 Puławska 218 IHAR
Rośliny oleiste
Gorczyca biała 1 Borowska 219 IHAR
2 Nakielska 220 SWHN
Mak 1 Puławski Biały 221 IHAR
Krokosz 1 Gładki Borowski 222 IHAR
2 Młochowski 223 IHAR
Rośliny strączkowe
Soja 1 Warszawska 224 IHAR
2 Złotka 225 A. Janasz
Rośliny motylkowe pastewne
Komonica rożkowa 1 Puławska 226 IHAR
2 Skrzeszowicka 227 CZSR
Trawy
Stokłosa bezostna 1 Antonińska 228 SWHN
2 Brudzyńska 229 IHAR
Rośliny przemysłowe specjalne
Tytoń 1 Kentucky Rogozińskiego 230 IHAR
2 Niwa 231 IHAR
3 Virginia Kaznowskiego 232 IHAR
4 Złotolistny IHAR 233 IHAR
Objaśnienie skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

SWHN - Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A. pod przymusowym zarządem państwowym, centrala Podkowa Leśna.

A.

Janasz - Aleksander Janasz i Spółka pod przymusowym zarządem państwowym, centrala Warszawa.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH WPISANYCH DO SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1958 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny przemysłowe specjalne
Tytoń 1 Burley Włoski, Skroniów, Ośrodek Doświadczalny 59 Centr. Laborat. Przem. Tyton.
2 Kentucky 3002 - Puławy Instytut 60 IHAR
3 Machorka Pomorska Skroniów, Ośrodek Doświadczalny 61 Centr. Laborat. Przem. Tyton.
4 Virginia Joyner, Puławy Instytut 62 IHAR
5 Virginia Skroniowska Skroniów, Ośrodek Doświadczalny 63 Centr. Laborat. Przem. Tyton.
Objaśnienie skrótów:

Użyte w rubryce 5 skróty oznaczają:

Centr. Laborat. Przem. Tyton. - Ministerstwo Przemysłu Spożywczego Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, Kraków 25, Czyżyny, ul. Wojewódzka 280.

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

LISTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1958 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny zbożowe
Pszenica jara 1 Malborska - SSR Dębina 6 CZSR
Jęczmień jary 1 Ebro SSR Celbowo 17
Owies 1 Pomorski Złoty - SSR Celbowo 19 CZSR
Kukurydza 1 Jacek - SWHN Jasice 27 SWHN
2 Oksońska - SSR Rogaczewo 28 CZSR
3 Szyldecka - SSR Szyldek 30 CZSR
Objaśnienie skrótów:

Użyte w rubrykach 3 i 5 skróty oznaczają:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin.

SSR - Stacja Selekcji Roślin.

SWHN - Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A. pod przymusowym zarządem państwowym, centrala Podkowa Leśna.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.55.269

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1958 r.
Data aktu: 15/05/1959
Data ogłoszenia: 20/06/1959
Data wejścia w życie: 20/06/1959