Określenie stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 maja 1959 r.
w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. Nr 39, poz. 176), w porozumieniu z Zarządami Głównymi Związków Zawodowych Hutników, Górników i Pracowników Energetyki zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się - w załączniku do zarządzenia - szczegółowy wykaz stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym, które uznane zostają za objęte pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczania do I kategorii zatrudnienia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. Nr 39, poz. 176).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ STANOWISK ROBOCZYCH W PRZEMYŚLE HUTNICZYM, WYKONYWANYCH W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, UPRAWNIAJĄCYCH DO ZALICZANIA DO I KATEGORII ZATRUDNIENIA

Dział II.

Hutnictwo żelaza i stali.

Wielkie piece.

Poz. 1. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze urządzeń wielkiego pieca:

1)
garowi,
2)
żużlowi,
3)
dyżurni urządzeń wodnych (oczyszczacze pancerza i kanału),
4)
maszyniści dmuchaw,
5)
kierowcy suwnic w hali piecowej, rozlewniczej i na gardzieli,
6)
wyrabiacze masy,
7)
sternicy wyciągu pionowego i skipowego,
8)
sternicy urządzeń zasypowych na gardzieli,
9)
gardzielowi i oczyszczacze mis wodnych,
10)
dyżurni maszyny wyciągowej i automatyki,
11)
pulpitowi,
12)
wyładowywacze i załadowywacze materiałów pomocniczych.

Poz. 2. Robotnicy zatrudnieni przy rozlewaniu, rozbijaniu, ładowaniu i transporcie surówki i żużla wielkopiecowego:

13)
formierze,
14)
rozbijacze i ładowacze surówki,
15)
sternicy maszyny rozlewniczej,
16)
rozlewacze surówki,
17)
przygotowacze mleka wapiennego, nawapniacze i oczyszczacze kadzi żużlowych,
18)
odbieracze surówki,
19)
sternicy windy przetokowej,
20)
kierowcy suwnicy składu surówki i hakowi,
21)
wylewacze żużla,
22)
granulatorzy żużla,
23)
kierowcy suwnicy czerpakowej na granulacji,
24)
ładowacze żużla.

Poz. 3. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze nagrzewnic:

25)
nagrzewnicowi,
26)
oczyszczacze nagrzewnic.

Poz. 4. Robotnicy zatrudnieni przy przerobie żużla wielkopiecowego:

27)
wybijacze otworów,
28)
strzałowi,
29)
skalnicy,
30)
ładowacze żużla,
31)
sternicy windy i wyciągu,
32)
maszyniści kruszarki,
33)
maszyniści młyna i taśmy,
34)
przesiewacze wapna,
35)
dowozowi żużla i wapna,
36)
przygotowacze masy,
37)
mieszacze masy,
38)
młynarze wapna,
39)
maszyniści urządzeń granulacji żużla,
40)
prasowacze cegły żużlowej,
41)
robotnicy obsługujący młyny kulowe, elewatory i łamacze.

Poz. 5. Robotnicy zatrudnieni przy odbieraniu pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy:

42)
opróżniacze odpylników,
43)
ładowacze i rozładowywacze pyłu wielkopiecowego.

Poz. 6. Robotnicy zatrudnieni przy rozładunku, przygotowaniu i namiarze materiałów wsadowych do wielkiego pieca:

44)
sternicy wypychacza wagonów,
45)
ustawiacze wagonów na wywrotnicy,
46)
sternicy i kierowcy wywrotnicy,
47)
podajnikowi,
48)
sternicy taśm transportujących i urządzeń załadowczych,
49)
zsypowi,
50)
opróżniacze wagonów na wywrotnicach,
51)
sternicy wyciągu wywrotek w sortowni rud,
52)
kierowcy transferkaru sortowni rud,
53)
kierowcy suwnicy bramiastej,
54)
kierowcy wagon-wagi,
55)
kierowcy suwnicy przesadowej,
56)
opróżniacze talbotów,
57)
zasobnikowi,
58)
robotnicy zatrudnieni przy załadunku i wyładunku tworzyw wielkopiecowych,
59)
kierowcy ładowarek i koparek,
60)
skopywacze i rozbijacze rudy,
61)
dopychacze wózków,
62)
wagowi wsadu,
63)
zapychacze wózków na wyciąg i z wyciągu,
64)
oczyszczacze jamy skipowej,
65)
kierowcy ciągników i wózków akumulatorowych przy transporcie namiaru wielkopiecowego.

Aglomerownie.

Poz. 7. Robotnicy zatrudnieni przy sortowaniu, przygotowaniu i ładowaniu wsadu:

66)
kruszarkowi,
67)
sitowi,
68)
zasobnikowi wywrotnicy,
69)
kierowcy suwnicy bramiastej i czerpakowej,
70)
sternicy zasobnika,
71)
przenośnikowi,
72)
napełniacze zasobników,
73)
skopywacze rud i tworzyw,
74)
przygotowywacze mieszanki,
75)
mieszalnikowi,
76)
podawacze dolomitu,
77)
robotnicy obsługujący zasilacze i rynny zsypowe,
78)
operatorzy sit wibracyjnych i zamknięć pneumatycznych,
79)
dozatorzy.

Poz. 8. Robotnicy zatrudnieni przy spiekaniu i sortowaniu aglomeratu:

80)
napełniacze kadzi,
81)
przesiewacze i ładowacze spieków,
82)
kierowcy suwnicy kadziowej,
83)
spiekacze rud,
84)
wywrotnicy kadzi,
85)
kierowcy wozu koszowego i suwnicy,
86)
pyłowi,
87)
kierowcy wozu odpadów,
88)
maszyniści ssawy,
89)
dyżurni przetwornicy,
90)
rekuperatorowi,
91)
wagowi spieków,
92)
transportowi części zamiennych,
93)
sprzątacze w spiekalniach.

Stalownie.

Poz. 9. Robotnicy zatrudnieni przy piecach stalowniczych oraz przy przygotowaniu do rozlewania i rozlewaniu stali.

Poz. 10. Obsługa mieszalników surówki:

94)
wytapiacze i wyprawiacze trzonów,
95)
maszyniści pieców przechylnych,
96)
ładowacze i wsadzacze ręczni przy piecu,
97)
rynniarze (rozlewacze surówki),
98)
klapowi,
99)
kierowcy suwnic wsadowych, szczękowych oraz suwnic w hali czadnic, hali piecowej, hali rozlewniczej i hali przygotowania zestawów odlewniczych,
100)
rozlewacze, kadziowi i zatyczkowi,
101)
kanałowi, wlewnicowi i dołowi,
102)
murarze lei i płyt spodowych,
103)
nadstawkowi,
104)
smarowacze wlewnic,
105)
oczyszczacze wlewnic,
106)
ładowacze wlewków na gorąco,
107)
żużlowi (usuwanie i odwóz żużla),
108)
rusztowi czadnic,
109)
wyrabiacze zatyczek,
110)
oczyszczacze ręczni wlewków,
111)
wozacy surówki płynnej,
112)
forterowi,
113)
upalacze gorących wlewków,
114)
przepalacze złomu i wypalacze wad powierzchniowych,
115)
ładowacze żużla,
116)
wagowi gorących wlewków,
117)
wyżarzacze wlewków,
118)
tyglowi,
119)
ładowacze wsadu i topników,
120)
oczyszczacze płyt spodowych,
121)
robotnicy obsługujący palniki przy piecach opalanych gazem ziemnym lub ropą,
122)
minerzy,
123)
hakowi w hali piecowej i lejniczej,
124)
suwnicowi dowożący złom do hali piecowej,
125)
pompowi karboryzatora,
126)
robotnicy obsługujący urządzenia obiegu wodnego,
127)
gazowi,
128)
mieszalnikowi.

Dolomitownie.

Poz. 11. Robotnicy zatrudnieni przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu i szamotów oraz przygotowaniu masy dolomitowej:

129)
młynowi,
130)
zasypywacze młyna dolomitu,
131)
wypalacze dolomitu i wapna,
132)
mieszacze masy dolomitowej,
133)
ściągacze i ładowacze dolomitu i wapna,
134)
wyrabiacze czarnej masy,
135)
kruszarkowi,
136)
robotnicy obsługujący transportery i sita wibracyjne,
137)
skopywacze i ładowacze,
138)
rusztowi,
139)
sortowacze,
140)
dozatorzy,
141)
prasowacze cegły dolomitowej.

Odmiedziownia rud.

Poz. 12. Robotnicy zatrudnieni w odmiedziowni rud:

142)
ładowacze wsadu,
143)
piecowi,
144)
kadziowi,
145)
młynowi,
146)
robotnicy obsługujący dozowniki i sita,
147)
maszyniści pomp,
148)
robotnicy obsługujący suszarnie,
149)
suwnicowi,
150)
robotnicy obsługujący agregaty filtracyjne,
151)
pracze płócien filtracyjnych.

Walcownie na gorąco.

Poz. 13. Robotnicy zatrudnieni przy walcarkach oraz obsłudze urządzeń pomocniczych walcowni:

152)
rozdzielacze wsadu gorącego i wyrobów gotowych,
153)
upalacze wlewków,
154)
kierowcy suwnic szczękowych, suwnic wsadu gorącego oraz suwnic nad piecami, nad czadnicami, w hali walcarek i w wykańczalniach gorących,
155)
piecowi (nagrzewacze),
156)
palacze pieców,
157)
maszyniści urządzeń pieców wgłębnych,
158)
walcownicy,
159)
maszyniści urządzeń mechanicznych walcowni oraz zespołów walcowniczych,
160)
maszyniści maszyn napędowych,
161)
robotnicy obsługujący automatykę sterowania,
162)
wsadzacze wlewków i kęsów,
163)
wypychacze i wciągacze,
164)
klapowi przy ręcznym podnoszeniu klap,
165)
śrubowi,
166)
sternicy urządzeń walcowniczych,
167)
podawacze do walców,
168)
posuwacze wlewków kęsów i taśm,
169)
dowozowi wsadu,
170)
hakarze przy walcarkach,
171)
maszyniści wózka piecowego (wsadowego),
172)
stawiacze i odciągacze,
173)
pętlicowi,
174)
ładowacze wsadu, wyrobów i odpadów,
175)
ładowacze i sortowacze blach,
176)
wsadzacze i wysadzacze z pieca,
177)
wsadzacze trzpieni,
178)
wsadowi,
179)
podawacze trzpieni i kęsów,
180)
robotnicy obsługujący walcarki skośne i alongatory,
181)
ciągacze na gorąco i zimno,
182)
przebudowacze walców,
183)
prasowacze,
184)
wsadzacze szklanek do pieca i rur,
185)
wyrównywacze i wyciągacze lup z pieca,
186)
robotnicy obsługujący koryta wejściowe,
187)
wagowi gorących wyrobów,
188)
wprowadzacze i wyprowadzacze rur,
190)
pierścieniowi,
191)
sternicy automatów,
192)
przeciągacze i ustawiacze,
193)
hamulcowi wstęg,
194)
kanałowi.

Poz. 14. Robotnicy zatrudnieni przy wykańczaniu na gorąco wyrobów walcowanych:

194)
prostowacze ręczni i maszynowi oraz pomocnicy,
195)
traserzy i ich pomocnicy,
196)
maszyniści przy piłach i nożycach na gorąco,
197)
sortowacze i ładowacze żelaza,
198)
wypalacze wad powierzchniowych,
199)
odciągacze i układacze walcówki i rur,
200)
zwijacze drutu i bednarki na gorąco,
201)
zdwajacze,
202)
krajacze blach i platyn,
203)
wyżarzacze,
204)
wytrawiacze i obsługujący suszarki blach,
205)
kierowcy elektrowozów,
206)
rozłączacze blach,
207)
oczyszczacze wad powierzchniowych,
208)
podawacze tulei,
209)
robotnicy transportujący tuleje,
210)
palacze łusek,
211)
prostowacze,
212)
zaostrzacze końców rur,
213)
kowale kształtek i trzpieni,
214)
gięciarze rur i zginacze łuków,
215)
zgrzewacze kołnierzy, taśm i rur,
216)
wytłaczarze kołnierzy,
217)
zgrzewacze,
218)
wygładzacze blach,
219)
naciągacze kołnierzy,
220)
kalibrownicy,
221)
podawacze i odpinacze trzpieni,
222)
wygładzacze krążków,
223)
wkładacze (puszkowi),
224)
wytaczacze otworów we wlewkach,
225)
prostowacze blach i rur gorących,
226)
miernicy, rewizorzy, kontrolerzy i przeglądacze rur,
227)
wygładzacze rur,
228)
podawacze i zapinacze kleszczowi,
229)
robotnicy obsługujący wyciągarki i rozwalcarki,
230)
wózkowi,
231)
podciągacze,
232)
podawacze do wózków,
233)
robotnicy obsługujący drągi i zamki,
234)
oczyszczacze pierścieni,
235)
wsadowacze i układacze taśm,
236)
nadawczy taśm,
237)
spawacze taśm,
238)
spawacze - zwijacze,
239)
robotnicy obsługujący spawarki "Kosicz", "Harmatta" i "Asea",
240)
hakowi suwnic w walcowni,
241)
przepustowi,
242)
wiązacze gorących kręgów,
243)
układacze gorących kręgów i kęsów,
244)
zwijacze wybraków,
245)
gwinciarze rur,
246)
przecinacze gorących rur,
247)
przepalacze produktów gotowych i odpadów,
248)
odbieracze złomu pod nożycą złomową,
249)
upalacze końców rur,
250)
robotnicy obsługujący prasy hydrauliczne,
251)
sternicy przeciągarek,
252)
owijacze rur taśmą izolacyjną,
253)
sternicy owijarki,
254)
smołowacze i szczotkarze rur,
255)
smarowacze rur wapnem,
256)
wygładzacze izolacji,
257)
przecinacze na nożycach i piłach,
258)
składacze gorących kęsisk,
259)
sternicy miotacza,
260)
oczyszczacze wyrobów,
261)
obcinacze rur,
262)
frezerzy, gwinciarze i tokarze rur,
263)
próbowacze rur pod ciśnieniem,
264)
tokarze walców w walcowniach.

Poz. 15. Robotnicy zatrudnieni przy oczyszczaniu kanałów i przewodów gazowych:

265)
żużlowi,
266)
rusztowi i kanałowi,
267)
zmiatacze zendry,
268)
oczyszczacze osadników i kanałów.

Prasownie, młotownie, bandażownie i produkcja akcesoriów kolejowych.

Poz. 16. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze młotów, pras i walcarek oraz ręcznej obróbce na gorąco:

269)
kowale na prasach, młotach i kowale ręczni,
270)
kierowcy pras i młotów (sternicy),
271)
piecowi i nagrzewacze,
272)
kierownicy suwnic i żurawi,
273)
rusztowi przy czadnicach,
274)
gradownicy,
275)
znakowacze na gorąco (stemplowacze),
276)
prasarze,
277)
transportowi materiału wsadowego,
278)
popiołowi,
279)
wytrawiacze,
280)
prostowacze ręczni i maszynowi,
281)
palacze pieców i rusztowacze,
282)
hakarze kleszczowi,
283)
walcownicy obręczy i kół bosych,
284)
centrowacze obręczy,
285)
maszyniści walcarek obręczy i prasy,
286)
miernicy i stemplowacze obręczy kół bosych,
287)
transportowi dźwigu przy walcarce i prasie kół bosych,
288)
obcinacze i kulacze kół bosych,
289)
hartownicy i wyżarzacze,
290)
podawacze do pras i młotów,
291)
sternicy centrownicy,
292)
sternicy podnośników,
293)
wypalacze wad powierzchniowych i przepalacze,
294)
obcinacze i zginacze podkładów kolejowych,
295)
wycinacze płyt żeberkowych na gorąco,
296)
wycinacze i dziurkowacze na gorąco z zakładaniem matryc,
297)
zakładacze matryc żeberkowych na gorąco,
298)
gięciarze,
299)
nożycowi z zakładaniem noży,
300)
wozacy akcesorii na gorąco,
301)
ucinacze końców na gorąco,
302)
walcownicy na gorąco,
303)
zwijacze na gorąco,
304)
wykańczacze,
305)
tłocznicy na akcesoriach,
306)
wagowi na gorąco,
307)
malarze na gorąco.

Wytwórnia prętów stożkowych.

Poz. 17. Walcownicy i hartownicy prętów stożkowych:

308)
walcownicy,
309)
nagrzewacze (piecowi) i hartownicy.

Wytwórnia twardego metalu.

Poz. 18. Młynarze i prasowacze proszków.

Poz. 19. Obsługa pieców:

310)
przygotowacze proszków,
311)
młynarze,
312)
prasowacze,
313)
spiekacze,
314)
napełniacze,
315)
tokarze, frezerzy, formierze półwytworów spiekanych i grafitu,
316)
granulatorzy,
317)
piecowi.

Wytwórnia elektrod do spawania.

Poz. 20. Młynarze, odsiewacze i mieszacze masy:

318)
prasowacze,
319)
mieszacze,
320)
powlekacze,
321)
namiarowi,
322)
młynarze,
323)
piecowi,
324)
odsiewacze,
325)
oczyszczacze kanałów.

Spawanie rur i walczaków.

Poz. 21. Zwijacze na gorąco:

326)
zwijacze na gorąco,
327)
piecowi,
328)
zgrzewacze,
329)
rusztowi,
330)
kotlarze,
331)
niciarze i nagrzewacze nitów,
332)
wiertacze rur i walczaków,
333)
suwnicowi w hali żarzaków i walcarek.

Żelazostopy.

Poz. 22. Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych:

334)
piecowi pieców żelazostopów, korundu i karborundu,
335)
spustowi,
336)
prażarkowi rud,
337)
rusztowi,
338)
ładowacze żużla,
339)
zgrzewacze prętów.

Poz. 23. Robotnicy zatrudnieni przy przygotowaniu wsadu i obsłudze młynów:

340)
regulacyjni elektrod,
341)
przygotowacze wsadu,
342)
dźwigowi kolejki wiszącej,
343)
oczyszczacze żelazostopów,
344)
odwozowi żelazostopów z oczyszczalni,
345)
spadarkowi żelazostopów,
346)
formierze elektrokostek,
347)
napełniacze elektrod,
348)
formierze masy elektrodowej,
349)
maszyniści młynów,
350)
ładowacze surowców,
351)
dźwigowi wyciągów surowcowych,
352)
maszyniści rozdrabialni,
353)
rozdrabiacze surowców,
354)
sortownicy korundu i karborundu,
355)
wytapiacze metalotermiczni,
356)
maszyniści oczyszczalni gazów,
357)
maszyniści młynowi antracytu,
358)
młynowi antracytu,
359)
robotnicy zatrudnieni przy grafityzacji elektrod, koksu oraz prażeniu antracytu.

Odlewnie żeliwa, staliwa i rur.

Poz. 24. Obsługa żeliwiaków, odlewni i ich urządzeń pomocniczych:

360)
rozlewacze form oraz pomocnicy przy odlewie,
361)
ładowacze form do suszarń,
362)
palacze suszarń,
363)
suwnicowi w formierni, oczyszczalni i hali odlewniczej,
364)
wytapiacze,
365)
spustowi,
366)
klapowi,
367)
tyglowi,
368)
ładowacze wsadu,
369)
rozlewacze,
370)
żużlowi,
371)
rusztowi,
372)
załadowacze wsadu i wagowi na pomoście żeliwiaka,
373)
wylepiacze kadzi,
374)
robotnicy obsługujący piece,
375)
wylewacze panewek,
376)
rusztowi czadnic,
377)
robotnicy obsługujący wyciągi,
378)
transportowi materiałów wsadowych,
379)
przepalacze złomu,
380)
rynniarze,
381)
sternicy,
382)
rozlewacze w odlewni rur.

Poz. 25. Mieszacze masy formierskiej i formierze:

383)
formierze ręczni i maszynowi,
384)
rdzeniarze,
385)
przygotowacze piasku,
386)
lakiernicy modeli,
387)
transportowi form i skrzyń formierskich,
388)
ładowacze i wyładowywacze materiałów i mas formierskich,
389)
modelarze w metalu,
390)
kanałowi,
391)
składowacze form.

Poz. 26. Robotnicy zatrudnieni przy wybijaniu i wykańczaniu odlewów:

392)
wyżarzacze,
393)
oczyszczacze odlewów,
394)
prostowacze odlewów,
395)
upalacze,
396)
ubijacze i obcinacze nadlewów,
397)
wykańczacze i prostowacze odlewów,
398)
sortowacze i kontrolerzy odlewów,
399)
robotnicy obsługujący bębny kulowe,
400)
wyżarzacze i oczyszczacze gorących rur,
401)
ładowacze rur,
402)
suwnicowi,
403)
smołowacze rur,
404)
obcinacze rur,
405)
obrączkarze,
406)
kontrolerzy rur,
407)
korkowacze rur na gorąco,
408)
prostowacze rur na gorąco,
409)
piecowi pieca żarzalnego.

Dział  III.

Hutnictwo metali nieżelaznych.

Hutnictwo tlenku cynku.

Poz. 1. Obsługa pieców przewałowych i spiekalnych, wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa urządzeń kruszących i odpylni.

Poz. 2. Robotnicy zatrudnieni przy czyszczeniu przewodów, chłodnic i kanałów:

piece przewałowe:

1)
aparatowi filtrów workowych,
2)
aparatowi odpylni elektrostatycznych,
3)
czyściciele przenośników taśmowych,
4)
czyściciele przewodów i kanałów gazowych,
5)
filtrowi stacji tlenku cynku zwrotnego,
6)
maszyniści elektrowozu do odwożenia żużla,
7)
maszyniści kołogniotów,
8)
maszyniści pomp próżniowych,
9)
maszyniści pomp na zwale,
10)
maszyniści prostowników,
11)
maszyniści przenośników taśmowych,
12)
maszyniści stacji zwrotnego tlenku cynku,
13)
maszyniści urządzeń nadawczych,
14)
maszyniści wentylacji pieców przewałowych,
15)
odciągacze tlenków,
16)
ostukiwacze chłodnic,
17)
piecowi pieców przewałowych,
18)
smarowacze pieców,
19)
wsadowi pieców przewałowych,
20)
wypuszczacze odpadów,
21)
zwałowi odpadów,
22)
żużlarze pieców przewałowych;

piece spiekalne:

23)
aparatowi filtrów workowych,
24)
aparatowi odpylni elektrostatycznych,
25)
ładowacze spiekanego tlenku cynku,
26)
odciągacze tlenku,
27)
piecowi pieców spiekalnych,
28)
wsadowi tlenku cynku,
29)
wypuszczacze spiekanego tlenku cynku;

młynownia:

30)
młynowi tlenku,
31)
maszyniści młynów,
32)
aparatowi urządzeń nadawczych,
33)
wsadowi młynów.

Prażalnie i spiekalnie rud cynkowych i żelaznych.

Poz. 3. Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych wszelkich typów, młynów, suszarń i urządzeń sortujących, odpylni oraz ich urządzeń pomocniczych.

Poz. 4. Robotnicy zatrudnieni przy czyszczeniu kanałów:

a)
rudy nieżelazne:

piece prażalne ręczne i mechaniczne:

34)
czyściciele pieców i przewodów,
35)
młynowi pirytów i blend,
36)
palacze palenisk ręcznych,
37)
suszacze wsadu na piecach,
38)
wozacy kolejki wiszącej,
39)
wozacy piecowi,
40)
wysypywacze prażanki,
41)
zasypowi pieców prażalnych,
42)
dźwigowi surowców,
43)
prażalnicy molibdenitu, pirytów i blend,
44)
suszacze suszarni obrotowej przy obsłudze ręcznej,
45)
wsadowi molibdenitu,
46)
zasypowi molibdenitu,
47)
suwnicowi w suszarniach blendy surowej;

piece prażalne typu Spirletta:

48)
maszyniści pieców,
49)
piecowi,
50)
suszacze blend suszarni obrotowej,
51)
smarowacze pieców,
52)
wsadowi pieców,
53)
zasypowi pieców;

piece prażalne typu Lurgi:

54)
czyściciele kanałów gazowych,
55)
maszyniści pieców,
56)
piecowi,
57)
wsadowi pieców,
58)
zasypowi pieców,
59)
suszacze surowców w suszarni płytowej,
60)
smarowacze pieców;

piece prażalne typu Wedge'a:

61)
piecowi,
62)
wsadowi pieców,
63)
zasypowi pieców,
64)
maszyniści pieców,
65)
smarowacze pieców;

piece prażalne zawiesinowe:

66)
czyściciele dołów, podnośników i głowic,
67)
czyściciele kanałów i przewodów dwutlenku siarki,
68)
maszyniści pieców zawiesinowych,
69)
młynowi blendy suszonej,
70)
piecowi pieców zawiesinowych,
71)
suszacze blendy suszarni obrotowej,
72)
zbieracze blendy;

spiekalnie blendy surowej typu Dwight Lloyd:

73)
czyściciele rusztów pieca,
74)
młynowi aglomeratu,
75)
młynowi spiekalni,
76)
piecowi,
77)
smarowacze pieców,
78)
wsadowi pieców,
79)
zasypowi pieców;

spiekalnie blendy prażonej typu Dwight Lloyd:

80)
czadnicowi spiekalni,
81)
czyściciele kanałów i dołów podnośnikowych,
82)
maszyniści spiekalni,
83)
piecowi spiekalni blendy prażonej,
84)
wsadowi blendy prażonej,
85)
zasypowi blendy prażonej,

wspólne dla prażalń:

86)
aparatowi odpylni elektrostatycznych i workowych;
b)
rudy żelazne:

piece prażalne:

87)
maszyniści stycznikowi,
88)
maszyniści zasypu i zsypu przy piecach,
89)
maszyniści transportu rudy prażonej,
90)
obciągacze rudy prażonej,
91)
palacze pieców szybowych,
92)
ładowacze rudy prażonej,
93)
zasypywacze,
94)
maszyniści podnośnika,
95)
spychacze na podnośnik,
96)
maszyniści kołowrotu,
97)
rozbijacze szwejsów przy piecach,
98)
obciągacze rudy prażonej,
99)
robotnicy zatrudnieni przy rafowaniu rudy prażonej,
100)
dostawcy węgla do pieców prażalnych,
101)
robotnicy zatrudnieni przy nie zmechanizowanym odwozie popiołu,
102)
wybieracze spieków,
103)
piecowi,
104)
brygadziści piecowi,
105)
robotnicy obsługujący wywrotnice normalno- i wąskotorowe,
106)
robotnicy obsługujący punkty sterownicze,
107)
robotnicy obsługujący przenośniki, transportery płytowe i wagi,
108)
suwnicowi na składowiskach wsadu i produktu piecowego,
109)
robotnicy obsługujący podawacze,
110)
robotnicy obsługujący młyny pyłu węglowego, produktu piecowego i namiaru,
111)
robotnicy obsługujący zasypy zasobników i zsypnice,
112)
robotnicy obsługujący młyny pyłu węglowego, produktu piecowego i namiaru,
113)
robotnicy obsługujący wózki rozładunkowe,
114)
robotnicy obsługujący podajniki namiaru i pyłu węglowego,
115)
robotnicy obsługujący mieszalniki,
116)
robotnicy obsługujący wentylatory odpylające i podmuchowe,
117)
robotnicy obsługujący palniki pyłowe,
118)
robotnicy obsługujący napędy pieców obrotowych i transporterów,
119)
smarowacze urządzeń mechanicznych pieców obrotowych,
120)
robotnicy obsługujący elewatory i sita,
121)
robotnicy obsługujący separatory elektromagnetyczne,
122)
ładowacze wysiewek produktu piecowego,
123)
robotnicy obsługujący podawacze wahadłowe rusztu Soltmera.

Hutnictwo cynku.

Poz. 5. Obsługa pieców destylacyjnych, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wszelkich typów wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego.

Poz. 6. Robotnicy zatrudnieni przy przygotowaniu wsadu.

Poz. 7. Obsługa odpylni i oczyszczacze kanałów:

piece destylacyjne:

124)
czadnicowi pieców destylacyjnych,
125)
ławowy pieców destylacyjnych,
126)
maszyniści mieszalni namiaru,
127)
maszyniści młyna tlenku cynku,
128)
maszyniści przesiewu wypałków,
129)
mieszacze namiaru,
130)
palacze pieców destylacyjnych,
131)
polewacze mufli,
132)
przepychacze nadstawek,
133)
wagowi mieszalni,
134)
węglarze,
135)
wozacy i nastawiacze mufli,
136)
wyładowywacze wypałków,
137)
wypałkowi,
138)
wytapiacze cynku,
139)
zlewacze cynku,
140)
żużlarze pieców destylacyjnych,
141)
ładowacze cynku,
142)
młynowi tlenku cynku,
143)
rozdrabiacze nadstawek,
144)
wozacy gliny,
145)
namiarowi,
146)
sprzątacze hal pieców destylacyjnych;

piece typu Thede:

147)
palacze pieców,
148)
wytapiacze cynku;

przesiewalnia pyłu cynkowego:

149)
aparatowi pakowni pyłu cynkowego,
150)
maszyniści przesiewalni,
151)
pakowacze bębnów z pyłem,
152)
wsadowi przesiewalni pyłu,
153)
spawacze bębnów z pyłem cynkowym;

piece rafinacyjne cynku:

154)
rafiniarze cynku,
155)
palacze pieców rafinacyjnych,

piece rektyfikacyjne NJ:

156)
czadnicowi przy piecach,
157)
rektyfikatorowi cynku,
158)
stapiacze cynku w piecu topielnym,
159)
zlewacze cynku i ołowiu,
160)
aparatowi granulatora,
161)
transportowi koksu,
162)
żużlarze czadnic do pieców;

piece do przetapiania złomu cynkowego:

163)
przetapiacze złomu cynku,
164)
wsadowi złomu cynku;

mufle stojące:

165)
piecowi mufli,
166)
zasypowi retort,
167)
zasypowi pieca koksowego,
168)
spustowi pieca koksowego,
169)
zlewacze cynku,
170)
czadnicowi,
171)
brykietowi,
172)
gniotownikowi,
173)
młynowi,
174)
sterownicy (namiarowi),
175)
maszyniści muflarni i nadstawkarni,
176)
mieszadłowi masy muflowej,
177)
wagowi masy muflowej,
178)
czyściciele kanałów i przewodów piecowych.

Poz. 8. Obsługa agregatów w muflarni i nadstawkarni:

179)
mieszacze polowi,
180)
młynowi glin,
181)
młynowi koksu,
182)
młynowi masy nadstawkowej,
183)
muflowi,
184)
nadstawkarze,
185)
suszacze glin do produkcji mufli i nadstawek,
186)
wstawiacze mufli w suszarni;

Elektroliza cynku.

Poz. 9. Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczacze roztworów elektrolizy cynku:

ługownie blendy:

187)
aparaturowi filtrów Olivera,
188)
aparaturowi oczyszczenia elektrolitu,
189)
aparaturowi pras Shivera,
190)
aparaturowi rozpuszczalników,
191)
aparaturowi separacji i piasków,
192)
aparaturowi urządzeń ługowni,
193)
badacze ługu,
194)
ługowniczowie blendy,
195)
ługowniczowie gąbki kadmowej,
196)
ługowniczowie na filtrach Moor'a,
197)
ługowniczowie wiórów,
198)
maszyniści filtrów Olivera,
199)
monterzy filtrów Moor'a,
200)
podnośnikowi blendy cynkowej,
201)
pracze worków filtracyjnych,
202)
przeładowywacze blendy,
203)
wozacy surowców w ługowni,
204)
wysypowi blendy,
205)
aparaturowi wyparek próżniowych;

hala wanien:

206)
aparaturowi urządzeń w hali wanien,
207)
badacze elektrod,
208)
czyściciele urządzeń hali,
209)
elektrolizerowi cynku,
210)
odlewacze głowic anodowych,
211)
ściągacze cynku,
212)
obcinacze głowic,
213)
monterzy i rozbrajacze katod.

Poz. 10. Obsługa pieców topielnych:

214)
ładowacze popiołu elektrolitycznego,
215)
odlewacze cynku elektrolitycznego,
216)
piecowi odlewni cynku,
217)
przesiewacze popiołu cynkowego,
218)
wsadowi odlewni cynku,
219)
zgarniacze popiołu cynkowego.

Produkcja kadmu.

Poz. 11. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji kadmu:

ługownie gąbki kadmowej:

220)
aparatowi bębna cementacyjnego,
221)
aparatowi pras filtracyjnych,
222)
krajacze blachy cynkowej,
223)
ładowacze tlenku kadmu,
224)
ługowniczowie kadmu,
225)
ługowniczowie na filtrach Moor'a,
226)
ługowniczowie wodorotlenku cynku,
227)
wyładowywacze gąbki kadmowej,
228)
wyładowywacze tlenku kadmu;

destylacja i rafinacja kadmu:

229)
palacze pieców destylacyjnych,
230)
rafinarze kadmu,
231)
wytapiacze kadmu,
232)
pakowacze kadmu.

Hutnictwo ołowiu.

Poz. 12. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji i przetwórstwie ołowiu:

piece prażalne:

233)
maszyniści prażalni huty ołowiu,
234)
mieszacze namiaru,
235)
napełniacze konwertorów,
236)
piecowi prażalni,
237)
prażalnicy galeny,
238)
rozbijacze prażywa;

spiekalnia Dwight Lloyd:

239)
czyściciele rusztu pieców,
240)
młynowi spiekalni,
241)
piecowi spiekalni,
242)
zasypowi pieców spiekalnych;

piece szybowe:

243)
aparatowi odpylni i Cotrella,
244)
maszyniści dmuchaw i Cotrella,
245)
maszyniści pieców szybowych,
246)
namiarowi pieców szybowych,
247)
spustowi żużla,
248)
wozacy tygli,
249)
wsadowi pieców szybowych,
250)
wytapiacze ołowiu;

piece Dorschla (obrotowe):

251)
maszyniści młyna węglowego,
252)
młynowi przy piecach Dorschla,
253)
odciągacze tlenków,
254)
palacze pieca grzewczego,
255)
piecowi pieca wahadłowego,
256)
rafiniarze ołowiu,
257)
rozbijacze żużla,
258)
suwnicowi pieca wahadłowego,
259)
wsadowi pieca wahadłowego,
260)
aparatowi filtrów workowych i elektrostatycznych;

rafinacja ołowiu:

261)
czadnicowi rafinacji,
262)
ładowacze ołowiu,
263)
ługowniczowie,
264)
młynarze arsenianu,
265)
odsrebrzacze ołowiu,
266)
palacze rafinacji,
267)
rafiniarze ołowiu,
268)
wozacy stopów;

fabryka tlenków ołowiu:

269)
aparatowi bębnów obrotowych,
270)
aparatowi minii,
271)
aparatowi tlenków ołowiu,
272)
pakowacze minii,
273)
pakowacze prętów ołowiu,
274)
piecowi pieców do wytwarzania glejty,
275)
piecowi pieców do wytwarzania minii,
276)
utleniaczowi ołowiu,
277)
wypalacze minii,
278)
wozacy surowca;

walcownia i tłocznia ołowiu:

279)
kalibrowacze śrutu,
280)
odsiewacze plomb,
281)
odlewacze śrutu,
282)
pakowacze śrutu,
283)
prasowacze rur ołowianych,
284)
walcownicy blach ołowianych,
285)
odlewacz stopów,
286)
palacz pieca topielnego;

huta ołowiu:

287)
wytapiacze ołowiu pieca szlikrowego,
288)
spustowi żużla pieca szlikrowego,
289)
wsadowi pieca szlikrowego,
290)
piecowi pieców grzewczych i żarowych,
291)
wytrawiacze platyn stalowych;

Produkcja siarki i kwasu siarkowego.

Poz. 13. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji siarki i kwasu siarkowego:

system komorowy:

292)
czyściciele rynien i zbiorników,
293)
komorowi kwasu siarkowego,
294)
ładowacze kwasu siarkowego,
295)
czyściciele cystern po kwasie,
296)
wozacy kwasu azotowego;

system kontaktowy:

297)
aparaturowi mieszalni kwasu siarkowego,
298)
aparaturowi odpylni elektrostatycznej,
299)
aparaturowi kwasu siarkowego kontaktowego,
300)
aparaturowi kwasu siarkowego kontaktowego i akumulatorowego,
301)
ładowacze kwasu akumulatorowego,
302)
maszyniści dmuchaw o napędzie elektrycznym i parowym oddziału kontaktowego kwasu siarkowego,
303)
palacze pieców kontaktowych;

system wieżowy:

304)
wieżowi kwasu siarkowego,
305)
wozacy kwasu azotowego;

wspólne dla kwasu siarkowego:

306)
aparaturowi urządzeń fabryki kwasu siarkowego,
307)
aparaturowi chłodnic ściekowych i spiralnych;

płynny bezwodnik kwasu siarkowego:

308)
aparaturowi dwutlenku siarki,
309)
ładowacze płynnego dwutlenku siarki;

siarka elementarna:

310)
aparaturowi kondensacji,
311)
aparaturowi płuczki,
312)
aparaturowi redukcji,
313)
dyżurni aparatów pomiarowych,
314)
aparaturowi sulfidyny,
315)
ładowacze siarki,
316)
zlewacze siarki,
317)
aparaturowi suszarni koksu.

Produkcja bieli cynkowej.

Poz. 14. Obsługa pieców produkcyjnych wraz z odpylnią i pakowacze bieli cynkowej:

318)
aparaturowi odpylni,
319)
czadnicowi przy produkcji bieli,
320)
maszynowi bieli cynkowej,
321)
odsiewacze bieli cynkowej,
322)
pakowacze bieli cynkowej,
323)
spalacze cynku w piecach muflowych,
324)
spalacze cynku w piecach obrotowych,
325)
spustowi bieli cynkowej,
326)
wagowi bieli cynkowej,
327)
żużlarze czadnic do pieców płomiennych,
328)
wozacy cynku.

Hutnictwo miedzi.

Poz. 15. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze pieców szybowych, konwertorów, odpylni i przygotowaniu wsadu:

konwertory:

329)
aparatowi odpylni w hucie ogniowej miedzi,
330)
dyszowi konwertorów,
331)
konwertorowi,
332)
odlewacze miedzi i żużla,
333)
suwnicowi hali konwertorów,
334)
zagrzewacze kadzi,
335)
szurowacze urządzeń pieców szybowych i konwertorów.

piece tunelowe:

336)
palacze pieców tunelowych,
337)
aparatowi mieszalnika koncentratów miedzi,
338)
aparatowi pomp brykietowni,
339)
maszyniści ceglarni,
340)
ładowacze koncentratów miedzi z brykietami,
341)
ładowacze pieców tunelowych,
342)
przepychacze wózków,
343)
dźwigowi brykietowni;

elektroliza miedzi:

Poz. 16. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze pieców rafinacyjnych anodowych i odlewaniu anod:

344)
rafiniarze miedzi,
345)
palacze pieców rafinacyjnych,
346)
suwnicowi hali i pieców,
347)
maszyniści hali i pieców,
348)
zdzieracze podkładek.

Poz. 17. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze elektrolizy miedzi:

349)
aparatowi elektrolizy miedzi,
350)
elektrolizerowi podkładek kadmu,
351)
aparaturowi suszenia i mielenia szlamu anodowego,
352)
elektrolizerowi oczyszczania elektrolitu,
353)
suwnicowi elektrolizy miedzi,
354)
wymieniacze elektrod,
355)
ładowacze katod,
356)
ługownicy oczyszczalni elektrolitu.

Przerób złomu miedzi i odpadów miedzionośnych.

Poz. 18. Obsługa pieców szybowych, topielnych, rafinacyjnych i konwertorów oraz ich urządzeń pomocniczych:

piece szybowe do przetopu złomu, żużli i koncentratów:

357)
przetapiacze miedzi,
358)
aparatowi odpylni,
359)
wozacy tygli,
360)
wsadowi pieców szybowych,
361)
wytapiacze miedzi,
362)
dźwigowi pieca szybowego,
363)
granulowacze żużla,
364)
spustowi kamienia miedziowego,
365)
wytapiacze kamienia miedziowego,
366)
smarowacze urządzeń pieców szybowych i konwertorów,
367)
skipowi,
368)
wywozowi żużla;

Poz. 19. Obsługa odpylni i oczyszczacze kanałów:

369)
robotnicy obsługujący odpylnie,
370)
robotnicy zatrudnieni przy oczyszczaniu kanałów.

Hutnictwo i rafinacja aluminium.

Poz. 20. Zatrudnieni przy elektrolizie i elektrorafinacji aluminium oraz obsługa pieców i komór do chlorowania:

elektroliza aluminium:

371)
elektrolizerowi aluminium,
372)
przedłużacze koszulki anodowej,
373)
przełączacze taśm anodowych,
374)
przepuszczacze ramy anodowej,
375)
ładowacze masy anodowej,
376)
wyciągacze gwoździ anodowych,
377)
wbijacze gwoździ anodowych,
378)
odlewacze gąsek aluminium sposobem półciągłym,
379)
wylewacze metalu z wanien,
380)
odlewacze gąsek aluminium na maszynie rozlewniczej,
381)
wozacy surowca i płynnego metalu,
382)
chlorownicy metalu,
383)
odlewacze aluminium;

stanowiska wspólne dla produkcji aluminium:

384)
piecowi pieców Albrechta,
385)
suszacze soli,
386)
wytapiacze aluminium,
387)
suwnicowi w elektrolizie aluminium,
388)
czyściciele wanien rafinacyjnych,
389)
elektrolizerowi rafinacji aluminium,
390)
młynowi elektrolitu,
391)
mieszacze soli,
392)
czyściciele styków,
393)
piecowi pieca obrotowego.

Hutnictwo magnezu.

Poz. 21. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze pieców do wypalania dolomitu oraz pieców redukcyjnych i topielnych.

Poz. 22. Obsługa suszarń, młynów i ich urządzeń pomocniczych:

394)
czadnicowi huty magnezu,
395)
piecowi pieca obrotowego,
396)
piecowi huty magnezu,
397)
wsadowi retort pieców redukcyjnych,
398)
rafiniarze krusty magnezowej,
399)
flotatorzy piany węglowej,
400)
maszyniści młyna kulowego,
401)
maszyniści suszarni i filtra,
402)
aparatowi brykietowni,
403)
ładowacze brykietowni,
404)
suwnicowi hali pieców redukcyjnych,
405)
zasypowi pieca obrotowego.

Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerów.

Poz. 23. Robotnicy zatrudnieni przy ługowaniu i elektrolizie cyny oraz miedzi.

Poz. 24. Obsługa pieców i odpylni:

406)
elektrolizerowi cyny i miedzi,
407)
ługowniczowie,
408)
rafiniarze cyny i miedzi,
409)
wytapiacze cyny i miedzi,
410)
wirówkowi,
411)
brykietowi.

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów.

Poz. 25. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, rozlewni, formierni i urządzeń odpylnych:

odlewnie:

412)
piłowi bloków w hali pieców Russa,
413)
nożycowi w hali pieców Russa,
414)
nożycowi w hali pieców szybowych Russa,
415)
skórowacze wlewków,
416)
odlewacze cynku i stopów,
417)
wytapiacze metali w piecach płomiennych,
418)
wytapiacze stopów białych,
419)
formierze,
420)
odlewacze bloków miedzi i mosiądzu,
421)
wlewnicowi przy piecach,
422)
wlewnicowi wlewnicy odśrodkowej,
423)
wytapiacze miedzi i jej stopów w piecach tyglowych,
424)
wytapiacze miedzi i mosiądzów w piecach indukcyjnych,
425)
wytapiacze stopów miedzi w piecach płomiennych,
426)
żużlowi pieców tyglowych,
427)
odlewacze aluminium i jego stopów do wlewnic żeliwnych,
428)
palacze generatorowi pieców topielno-rafinacyjnych stopów aluminium,
429)
wlewnicowi przy piecach oporowych,
430)
wytapiacze aluminium i jego stopów w piecach gazowych, indukcyjnych, oporowych i płomiennych,
431)
wytapiacze aluminium w piecach topielno-rafinacyjnych,
432)
ściągacze zgarów,
433)
wytapiacze cynku,
434)
wytapiacze wsadu na taśmę,
435)
młynowi zgarów,
436)
przygotowywacze materiałów pomocniczych,
437)
odlewacze gąsek aluminium i jego stopów,
438)
suwnicowi na odlewniach,
439)
palacze pieca grzewczego obróbki cieplnej,
440)
wytapiacze blach i platyn,
441)
palacze czadnicowi,
442)
spawacze anod i mosiądzu systemem Arcatom,
443)
szczotkarze blach mosiężnych,
444)
szczotkarze platyn do platerowania,
445)
żużlarze, czadnicowi pieców obróbki cieplnej,
446)
odlewacze płyt na taśmę,
447)
oczyszczacze odlewów,
448)
szczotkowacze blach na mechanicznej szczotkarce,
449)
szczotkowacze blach ręcznie,
450)
szczotkowacze platyn do platerowania,
451)
szczotkowacze taśm,
452)
szlifierze blach mosiężnych,
453)
szlifierze taśm,
454)
piecowi pieca solnego,
455)
dobywacze płyt cynkowych i taśm.

Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych i ich stopów na gorąco.

Poz. 26. Obsługa pieców topielnych, grzewczych, żarzalnych wraz z rozlewnią i formiernią.

Poz. 27. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykończającymi:

walcowanie blach i taśm:

456)
suwnicowi w hali pieców żarzalnych i w hali przygotowania wsadów na walcowni taśm,
457)
walcownicy i odciągacze blach przy walcarce wstępnej na gorąco,
458)
wozacy bloków gorących miedzi,
459)
nożycowi nożyc wstępnych na gorąco;

tłocznie i ciągarnie:

460)
prasowacze rur i drutu ołowianego,
461)
tłoczarze drutów lutowniczych,
462)
wytrawiacze rur, prętów i drutów,
463)
szczotkowacze rur;

Produkcja uboczna różnych metali i chemikalii.

Poz. 28. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji talu, proszków metali nieżelaznych i metali szlachetnych.

Poz. 29. Robotnicy zatrudnieni przy wytwarzaniu chlorku cynku, siarczku żelaza i kwasu azotowego:

produkcja różnych metali i chemikalii:

464)
aparatowi hali wanien,
465)
ługowniczowie chlorku talu,
466)
ługowniczowie siarczany talu,
467)
stapiacze siarczku żelaza,
468)
pakowacze proszków metalicznych,
469)
przesiewacze proszków metalicznych,
470)
elektrolizerowi proszków metalicznych,
471)
suszacze proszków metalicznych,
472)
ściągacze proszków metalicznych,
473)
aparatowi chlorku cynku w płynie i proszku,
474)
piecowi pieca wodorowego,
475)
elektrolizerowi srebra,
476)
wytapiacze srebra,
477)
aparatowi elektrolizy srebra,
478)
odparowywacze wody z chlorku cynku,
479)
przelewacze kwasu solnego;

wydział przeróbki szlamów anodowych:

480)
wytapiacze metalu ďOre'a,
481)
palacze pieca kupelacyjnego,
482)
ługowniczowie szlamów anodowych,
483)
aparatowi urządzeń przeróbki szlamów,
484)
elektrolizerowi oczyszczalni elektrolitu,
485)
aparaturowi kwasu azotowego,
486)
ładowacze kwasu azotowego,
487)
aparaturowi płuczki przeróbki szlamów.

Huty żelazoniklu.

Poz. 30. Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych:

488)
obsługa młyna wstępnego,
489)
obsługa młyna kulowego,
490)
obsługa skipu i podnośnika,
491)
obsługa separatorów,
492)
obsługa sit wibracyjnych,
493)
maszyniści kolejki linowej,
494)
wozacy odpadów,
495)
suwnicowi na składowisku spieków i materiału zwrotnego.

Poz. 31. Obsługa pieców obrotowych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni):

496)
obsługa odpylni,
497)
maszyniści kompresora pyłu węglowego,
498)
palacze pieców obrotowych.

Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud nieżelaznych i żelaznych.

Poz. 32. Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników, filtrów i suszarń:

a)
rudy nieżelazne:
499)
filtrowi koncentratów,
500)
młynowi wapna i produktów przejściowych,
501)
młynowi i nadawacze rudy, produktów, półproduktów przejściowych,
502)
maszyniści filtrów, łamaczy, przemywaczy, młynów kulowych, prętowych, rurowych, przenośników i wywrotów,
503)
smarowacze urządzeń przeróbczych,
504)
palacze suszarń,
505)
maszyniści filtrów suszarń,
506)
suszarnicy koncentratów,
507)
szlamowacze kanałów, osadników i rząpików,
508)
taśmowi w suszarni,
509)
oczyszczacze rynien, rusztu stałego, zbiorników i sit osadzarek,
510)
napełniacze wagonów,
511)
odwadniacze produktów,
512)
płuczkarze na osadzarkach i stołach,
513)
przebieracze rudy surowej,
514)
przesiewacze na bębnach,
515)
rozbijacze rudy na rusztach,
516)
obsługa sit wibracyjnych i bębnowych,
517)
taśmowi rozdrabialni rudy,
518)
próbkarze i rozdrabiacze prób,
519)
robotnicy zatrudnieni przy załadunku i wyładunku rud i koncentratów;
b)
rudy żelazne:
520)
operatorzy na czerpaku spalinowym,
521)
maszyniści nadawy,
522)
maszyniści płuczki,
523)
czadnicowi,
524)
przekładkarze torów,
525)
napuszczacze koncentratów,
526)
robotnicy obsługujący pompy,
527)
monitorowi (obsługa rozmularki),
528)
zasypywacze wysiewek nadawy,
529)
maszyniści kołowrotu,
530)
przodowi na zwale,
531)
ręczni ładowacze wysiewek surowych,
532)
obsługujący filtry rozmularki;

sortownia:

533)
brygadziści sortowni,
534)
maszyniści rusztu Soltwera,
535)
maszyniści młynów i łamacza,
536)
maszyniści taśm,
537)
maszyniści wywrotu,
538)
maszyniści przesiewaczy,
539)
ładowacze wysiewek grupy III i IV,
540)
ładowacze rudy w sortowni,
541)
ładowacze rudy z koleb do wagonu,
542)
robotnicy obsługujący zbiorniki i zasypy z rudą,
543)
maszyniści podnośnika,
544)
zapychacze na podnośnik,
545)
maszyniści separatora elektromagnetycznego.

Poz. 33. Obsługa maszyn flotacyjnych wraz z urządzeniami pomocniczymi:

546)
flotatorzy,
547)
kontrolerzy międzyoperacyjni nadawy i urządzeń pomocniczych,
548)
nadawacze mleka wapiennego i odczynników,
549)
nadawacze szlamu na zgęszczacze stożkowe,
550)
mieszacze odczynników,
551)
maszyniści pomp szlamowych i wodnych, pomp próżniowych, zgęszczaczy, hydroseparatorów zwojowych,
552)
zbieracze produktów spod taśm flotacyjnych,
553)
aparatowi ksantogenianu i siarczanu miedzi,
554)
ładowacze szlamów i półfabrykatów,
555)
wozacy transportu wewnątrzdziałowego,
556)
ładowacze blendy i galeny mułowej z rząpiku,
557)
zgęszczacze szlamu,
558)
magazynierzy odczynników flotacyjnych.

Produkcja ksantogenianu krystalicznego.

Poz. 34. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji ksantogenianu krystalicznego:

fabryka ksantogenianu ksystalicznego:

559)
aparatowi ksantogenianu,
560)
młynarze ługu,
561)
przygotowacze odczynników,
562)
wypuszczacze ksantogenianu,
563)
magazynierzy,
564)
wozacy załadunkowi.

Dział  IV.

Koksochemia.

Poz. 1. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji naftalenu, antracenu i rektyfikacji benzolu:
1)
aparatowi chłodni naftalenu,
2)
aparatowi krystalizacji naftalenu czystego,
3)
aparatowi sublimacji naftalenu,
4)
destylatorowi naftalenu,
5)
filtrowi naftalenu,
6)
ładowacze naftalenu,
7)
łamaczowi naftalenu,
8)
maszyniści prasy hydraulicznej w naftalenowni,
9)
naftalenowi,
10)
pakowacze naftalenu krystalicznego,
11)
prasowacze naftalenu,
12)
rafinatorowi naftalenu,
13)
rębacze naftalenu,
14)
wagowi naftalenu krystalicznego,
15)
wirówkarze naftalenu,
16)
wozacy naftalenu,
17)
zasobnikowi,
18)
zaszywacze worków naftalenu,
19)
antracenowi,
20)
aparatowi antracenu,
21)
ładowacze antracenu do wagonów,
22)
prasowacze antracenu surowego,
23)
wirówkarze antracenu,
24)
wozacy antracenu,
25)
destylatorowi benzolu,
26)
aparatowi ciągłej i periodycznej rafinacji benzolu,
27)
aparatowi regeneracji kwasu siarkowego,
28)
aparatowi żywicy kumarynowej,
29)
benzolowi,
30)
destylatorowi ciągłej i periodycznej destylacji benzolu,
31)
ładowacze produktów benzolowych,
32)
napełniacze cystern produktami benzolowymi i smołowymi,
33)
opróżniacze cystern z surowców benzolowych,
34)
próbobiorcy.

Poz. 2. Maszyniści i smarownicy ssaw:

35)
czyściciele przewodów ssących w kondensacji,
36)
maszyniści kondensacji,
37)
maszyniści sprężarek i dmuchaw,
38)
kontrolerzy zbiornika gazu w oddziale węglopochodnym,
39)
maszyniści stacji wody amoniakalnej,
40)
maszyniści przetłoczni gazu,
41)
maszyniści tankowi gazu,
42)
robotnicy tankujący gaz sprężony.

Poz. 3. Zbieracze osadów i smoły:

43)
czyściciele urządzeń działu węglopochodnych,
44)
czyściciele odstojników,
45)
czyściciele urządzeń wytlewni.

Poz. 4. Aparatowi siarczanu amonu, zasad pirydynowych i destylacji olejów:

46)
maszyniści suszarki siarczanu amonu,
47)
warzelnicy siarczanu amonu,
48)
destylatorowi amoniaku,
49)
napełniacze butli amoniakiem płynnym,
50)
aparatowi kwasu benzoesowego,
51)
aparatowi siarczanu amonu,
52)
ładowacze siarczanu amonu,
53)
destylatorowi kwasu karbolowego,
54)
aparatowi węglopochodnych,
55)
destylatorowi zasad pirydynowych,
56)
karbolowi,
57)
klarowacze fenolu sodu,
58)
lasowacze wapna w fenolowni i amoniakalni,
59)
ługowacze oleju karbolowego,
60)
neutralizatorowi kwasu,
61)
palacze pieca wapiennego,
62)
regeneratorowi ługu sodowego,
63)
saturatorowi,
64)
wymywacze zasad pirydynowych,
65)
odfenolowywacze,
66)
preparatorowi oleju,
67)
destylatorowi oleju,
68)
regeneratorowi oleju płuczkowego.

Poz. 5. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji i destylacji smoły oraz obsłudze pomp produktów smołowych:

69)
aparatowi przerobu smół i olejów,
70)
aparatowi utwardzania paku,
71)
destylatorowi ciągłej destylacji smoły,
72)
destylatorowi smół i olejów,
73)
ładowacze lepiku i paku,
74)
ładowacze produktów smołowych,
75)
magazynowi smół i olejów surowych, obsługujący pompy do napełniania i opróżniania zbiorników,
76)
napełniacze cystern produktami smołowymi,
77)
odbieralnikowi oleju ciągłej destylacji smoły,
78)
odbieralnikowi paku ciągłej destylacji smoły,
79)
odbieralnikowi periodycznej destylacji smoły i olejów,
80)
odlewacze paku i lepiku,
81)
palacze pod retortami,
82)
preparatowi smół,
83)
wytapiacze asfaltu,
84)
maszyniści pomp i sprężarek,
85)
pompowi ciągłej destylacji smoły,
86)
pompowi,
87)
maszyniści pomp smołowych i amoniakalnych.

Poz. 6. Wirówkarze i płuczkarze siarczanu amonu:

88)
płuczkarze w amoniakalni,
89)
wirówkarze w amoniakalni,
90)
maszyniści suszarki siarczanu amonu w amoniakalni.

Poz. Aparatowi fenolowi:

91)
odfenolowywacze,
92)
klarowacze fenolanu,
93)
saturatorowi fenolanu.

Poz. 8. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji i przerobie paku.

94)
ładowacze paku i lepiku,
95)
rębacze paku w stawie,
96)
odlewacze lepiku i paku,
97)
odlewacze paku do panwi,
98)
nasypywacze paku,
99)
wozacy paku.

Poz. 9. Oczyszczacze przewodów, skrzyń paku i odsiarczalni:

100)
czyściciele odstojników,
101)
czyściciele retort destylacyjnych,
102)
czyściciele cystern i zbiorników,
103)
czyściciele przewodów ssących,
104)
czyściciele urządzeń działu węglopochodnych,
105)
czyściciele urządzeń wytlewni,
106)
izolatorowi przewodów gazowych,
107)
odwadniaczowi przewodów gazowych,
108)
wymieniacze masy odsiarczającej.

Poz. 10. Ładowacze i sortowacze koksu przy bateriach oraz ładowacze produktów węglopochodnych:

109)
kołowrotowi,
110)
ładowacze węgla i koksu,
111)
ładowacze koksu,
112)
maszyniści kolejki linowej koksu,
113)
maszyniści przesiewacza wstępnego i wtórnego,
114)
maszyniści rusztu rolkowego,
115)
maszyniści wozu załadowawczego,
116)
maszyniści żurawia kablowego,
117)
osadnikowi,
118)
podnośnikowi koksu,
119)
przenośnikowi koksu,
120)
sortowacze,
121)
wagowi,
122)
wozacy koksu,
123)
zrzutniacze koksu,
124)
ładowacze brykietów,
125)
ładowacze drobnicy,
126)
napełniacze cystern,
127)
napełniacze butli amoniakiem płynnym,
128)
opróżniacze cystern ze smół i olejów,
129)
opróżniacze cystern z surowców benzolowych i kwasu siarkowego,
130)
pakowacze brykietów.

Poz. 11. Robotnicy zatrudnieni przy produkcji "Lofix" i "Escarbo":

a)
"Lofix":
131)
brykietowi,
132)
dźwigowi,
133)
maszyniści brykietowni,
134)
maszyniści klejarki,
135)
maszyniści młyna węgla brunatnego,
136)
maszyniści suszarki węgla brunatnego,
137)
odbieracze kartonów z "Lofixem",
138)
pompowi pomp "Feullera",
139)
prasowacze brykietów,
140)
przesiewacze węgla brunatnego,
141)
sklejacze kartonów z "Lofixem",
142)
sortowacze brykietów,
143)
suszarkowi brykietów,
144)
suszarkowi suszarni podłogowej,
145)
wagowi kartonów i worków z "Lofixem",
146)
wozacy brykietów,
147)
wozacy węgla brunatnego,
148)
wyładowywacze węgla brunatnego i naftalenu,
149)
destylatorowi,
150)
roztapiacze naftalenu,
151)
wirówkarze naftalenu,
152)
wozacy naftalenu surowego i wirowanego;
b)
"Escarbo":
153)
młynowi węgla,
154)
neutralizatorowi,
155)
sulfonatorowi,
156)
suszarkowi "Escarbo",
157)
laboranci przy sulfonowaniu węgla,
158)
próbobiorca przy sulfonowaniu węgla.

Poz. 12. Robotnicy oddziałów: retortowego, aparatowego, oczyszczalni gazów, liczników i regulatorów:

159)
aparatowi regeneracji kwasu siarkowego,
160)
aparatowi żywicy kumarynowej,
161)
opróżniacze cystern z surowców benzolowych,
162)
aparatowi kwasu benzoesowego,
163)
destylatorowi kwasu karbolowego,
164)
destylatorowi zasad pirydynowych,
165)
karbolowi,
166)
ługowacze oleju karbolowego,
167)
neutralizatorowi kwasu karbolowego,
168)
palacze pieca wapiennego,
169)
regeneratorowi ługu sodowego,
170)
saturatorowi siarczanu pirydyny,
171)
wymywacze zasad pirydynowych,
172)
mechanicy obsługujący aparaturę kontrolno-pomiarową,
173)
laboranci pobierający próby,
174)
aparatowi odsiarczalni gazu,
175)
kontrolerzy zbiorników gazowych suchych,
176)
maszyniści aparatowi,
177)
otulacze rurociągów,
178)
regulatorowi stacji pomiarów rozdziału, magazynowania oraz stacji rozdzielczej gazu,
179)
mechanicy aparatury gazowej,
180)
monter czynnej sieci gazowej,
181)
monter czynnej instalacji gazowej.

Poz. 13. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze pieców koksowniczych, gazowniczych i wytlewniczych:

182)
czyściciele torów piecowych,
183)
czyściciele torów wozu gaśniczego,
184)
drzwiowi,
185)
gaziarze,
186)
gliniarze,
187)
koksiarze,
188)
maszyniści nasypnicy,
189)
maszyniści polewaczki,
190)
maszyniści wozu gaśniczego,
191)
maszyniści wozu przelotowego,
192)
maszyniści wsadnicy,
193)
maszyniści wypycharki,
194)
maszyniści zgarniacza,
195)
murarze piecowi,
196)
odbieralnikowi,
197)
opałowi,
198)
piecowi,
199)
pokrywowi,
200)
pompowi wieży gaśniczej,
201)
tarczowi,
202)
ubijacze węgla,
203)
uszczelniacze,
204)
wagowi,
205)
windziarze,
206)
wozacy węgla,
207)
wyrównywacze wsadu,
208)
zalepiacze,
209)
zalewacze,
210)
spinacze wózków,
211)
zaworowi,
212)
maszyniści sortowni półkoksu,
213)
piecowi wytlewni,
214)
rusztowi,
215)
transportowi,
216)
wytlewacze,
217)
zasypowi,
218)
maszyniści kondensacji.

Poz. 15. Oczyszczacze cystern, zbiorników, kotłów destylacyjnych po produktach węglopochodnych:

219)
opróżniacze cystern,
220)
czyściciele cystern i zbiorników,
221)
czyściciele retort destylacyjnych,
222)
czyściciele kotłów,
223)
czyściciele kanałów i zbiorników w oddziałach węglopochodnych i przetwórczych.

Poz. 16. Maszyniści węglowni i obsługa taśm węglowni przy bateriach koksowniczych:

224)
dozownicy,
225)
maszyniści kolejki linowej,
226)
maszyniści młynowni dużej i małej,
227)
maszyniści urządzeń wyładowczych,
228)
nastawiacze,
229)
podajnikowi,
230)
podawacze,
231)
przenośnikowi,
232)
węglowi,
233)
wieżowi,
234)
wyładowacze węgla,
235)
łamaczowi węgla,
236)
maszyniści dźwigu,
237)
maszyniści przechylni wagowych i elewatorów,
238)
transportowi,
239)
dozorcy dostawy węgla.

Dział  V.

Produkcja materiałów ogniotrwałych hutnictwa.

Poz. 1. Robotnicy zatrudnieni przy urządzeniach rozdrabniających, sortujących oraz mieszacze zapraw krzemionkowych:
1)
młynarze urządzeń rozdrabniających,
2)
wozacy surowców do maszyn kruszących i mielących,
3)
płuczkowi kwarcytu,
4)
maszyniści sortowni,
5)
zasobnikowi,
6)
sortowacze surowców i łupku prażonego,
7)
przesiewacze surowców i mieliw,
8)
namiarowacze mieliw,
9)
workowacze zapraw i mieliw,
10)
pobieracze i przygotowywacze prób,
11)
operatorzy strugacza,
12)
suwnicowi w halach produkcyjnych,
13)
taśmowi przy zasobnikach,
14)
wyładunkowi przy strugaczu glin,
15)
sprzątacze hal produkcyjnych.

Poz. 2. Dozowacze, ładowacze mieliw oraz obsługa maszyn do wyrabiania i formowania masy:

16)
zasilacze urządzeń przeróbczych,
17)
maszyniści prasy ślimakowej,
18)
maszyniści maszyn przeróbczych,
19)
mieszacze gęstwy,
20)
wapniacze,
21)
przygotowywacze mleka wapiennego,
22)
ucinacze masy,
23)
odbieracze masy,
24)
formierze ręczni i maszynowi,
25)
pomocnicy formierzy,
26)
namiarowacze mas.

Poz. 3. Oczyszczacze komór i kanałów:

27)
oczyszczacze kanałów pionowych i palenisk.

Poz. 4. Robotnicy zatrudnieni przy szlifowaniu i obróbce materiałów ogniotrwałych na sucho:

28)
szlifierze wyrobów ogniotrwałych,
29)
zestawiacze pieców kwarcytowych,
30)
obrabiacze mechaniczni i ręczni łupku kwarcytowego,
31)
tracze łupku kwarcytowego.

Poz. 5. Robotnicy zatrudnieni przy załadunku i wyładunku pieców wypałowych:

32)
ustawiacze pieców,
33)
zataczacze wyrobów do pieców i suszarń,
34)
wytaczacze wyrobów z pieców i suszarń,
35)
zasypywacze pieców szybowych,
36)
wsadowi pieców obrotowych,
37)
wyciągacze materiałów z pieców szybowych,
38)
sortowacze materiałów wypalonych.

Poz. 6. Palacze pieców do wypalania i pieców suszarń:

39)
palacze pieców ceramicznych,
40)
palacze pieców obrotowych,
41)
palacze pieców suszarń podestowych,
42)
palacze pieców typów Kellera.

kopalnie łupku kwarcytowego:

Poz. 7. Wiertacze, strzałowi, rębacze, ładowacze na przodkach oraz robotnicy zatrudnieni przy ręcznej i mechanicznej obróbce łupku kwarcytowego:

43)
wiertacze,
44)
strzałowi,
45)
górnicy przodowi,
46)
rębacze,
47)
ładowacze,
48)
obrabiacze ręczni i mechaniczni łupku kwarcytowego.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.54.256

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
Data aktu: 16/05/1959
Data ogłoszenia: 19/06/1959
Data wejścia w życie: 19/06/1959