Wprowadzenie w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego wartości 6 zł.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 czerwca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego wartości 6 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r., poz. 481) zarządzam, co następuje:
§  1.
Z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Pocztowego w Poznaniu w dniach 16 i 17 czerwca br., wydaje się i wprowadza w obieg na czas od 16 do 30 czerwca 1945 r., okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty w ograniczonym nakładzie.

Wartość znaczka wynosi 1 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Pocztowych i Telekomunikacyjnych.

§  2.
Rysunek znaczka w kolorze zielonym przedstawia ratusz m. Poznania. Nad rysunkiem po obu rogach podana jest wartość 1 zł. + 5 zł., w pośrodku napis "Poznań". W ramce po lewej stronie umieszczony jest napis "I Kongres Pracowników P. i T.", po prawej zaś stronie - data "16.VI.1945 r.".

W polu rysunku - po lewej stronie - widnieje herb miasta Poznania, zaś po prawej stronie - emblemat pocztowy, pod rysunkiem napis "Polska".

§  3.
Wymianę znaczka przeprowadzą urzędy (agencje) pocztowe do dnia 15 lipca 1945 r.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021