Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1333) w załączniku do rozporządzenia w części oznaczonej "20 - KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH" część oznaczona "B - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

B - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
20B 01

20B 02

20B 03

20B 04

OGÓLNA

PANCERNA

ZMECHANIZOWANA

REPREZENTACYJNA

20B 21 OGÓLNA

DOWÓDCZA - PANCERNA

DOWÓDCZA-ZMECHANIZOWANA

PIECHOTA

STRZELEC WYBOROWY

REPREZENTACYJNA

JAZDA KONNA

DZIAŁONOWY CZOŁGU ABRAMS

DZIAŁONOWY CZOŁGU K2

20B 61 DZIAŁONOWY CZOŁGU LEOPARD 2

ŁADOWNICZY CZOŁGU LEOPARD 2

KIEROWCA CZOŁGU LEOPARD 2

DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91

KIEROWCA CZOŁGU PT-91

DZIAŁONOWY CZOŁGU T-72

KIEROWCA CZOŁGU T-72

KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU

CZOŁGOWYM

KIEROWCA GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA

OPANCERZONEGO

DZIAŁONOWY OPERATOR

PIECHOTA ZMECHANIZOWANA

KIEROWCA KOŁOWEGO TRANSPORTERA

OPANCERZONEGO

PIECHOTA ZMOTORYZOWANA

PIECHOTA GÓRSKA

CELOWNICZY BRONI POKŁADOWEJ

OBSŁUGA WKM

OBSŁUGA KARABINU MASZYNOWEGO

OBSŁUGA RĘCZNEGO GRANATNIKA

PRZECIWPANCERNEGO

OBSŁUGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO

STRZELEC WYBOROWY

OBSŁUGA MOŹDZIERZA LEKKIEGO

WARTOWNICZA

REPREZENTACYJNA

JAZDA KONNA

DZIAŁONOWY CZOŁGU ABRAMS

ŁADOWNICZY CZOŁGU ABRAMS

KIEROWCA CZOŁGU ABRAMS

DZIAŁONOWY CZOŁGU K2

KIEROWCA CZOŁGU K2

20B 22 20B 62
20B 23 20B 63
20B 24 20B 64
20B 25 20B 65
20B 26 20B 66
20B 27 20B 67
20B 28 20B 68
20B 29 20B 69
20B 70
20B 71
20B 72
20B 73
20B 74
20B 75
20B 76
20B 77
20B 78
20B 79
20B 80
20B 81
20B 82
20B 83
20B 84
20B 85
20B 86
20B 87
20B 88
20B 89

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.235

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych.
Data aktu: 25/01/2023
Data ogłoszenia: 03/02/2023
Data wejścia w życie: 18/02/2023