Specjalny obszar ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026 2 ), obejmujący obszar 100,64 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOM WARTY KOŁO MSTOWA (PLH240026)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 329418,35 518859,74
2 329410,23 518857,67
3 329402,44 518866,66
4 329397,65 518879,96
5 329390,70 518892,43
6 329378,23 518898,06
7 329367,92 518903,93
8 329358,69 518908,01
9 329344,67 518908,73
10 329336,64 518908,49
11 329316,97 518901,12
12 329283,86 518909,39
13 329275,17 518922,64
14 329262,69 518940,07
15 329257,16 518941,40
16 329246,98 518928,56
17 329228,84 518917,72
18 329211,02 518896,12
19 329206,77 518898,59
20 329194,43 518907,09
21 329174,75 518909,76
22 329147,82 518913,95
23 329126,56 518919,98
24 329114,91 518922,45
25 329103,84 518901,24
26 329092,43 518876,38
27 329087,49 518858,55
28 329075,70 518813,03
29 329140,69 518798,77
30 329130,52 518771,26
31 329210,14 518725,69
32 329204,83 518707,77
33 329185,81 518648,69
34 329176,29 518618,05
35 329163,02 518618,49
36 329136,80 518623,14
37 329116,83 518575,16
38 329110,05 518557,53
39 329107,23 518549,84
40 329083,73 518496,54
41 329074,30 518493,51
42 329050,69 518497,52
43 329040,07 518494,38
44 329035,25 518490,51
45 329022,20 518476,57
46 328996,76 518446,70
47 328947,64 518397,37
48 328934,99 518382,67
49 328914,44 518360,92
50 328879,90 518322,19
51 328869,17 518313,82
52 328857,91 518311,72
53 328846,92 518307,80
54 328838,16 518303,48
55 328831,48 518293,93
56 328854,25 518283,46
57 328831,22 518250,49
58 328818,92 518242,38
59 328803,75 518234,79
60 328793,02 518235,31
61 328783,86 518242,64
62 328774,96 518248,40
63 328765,54 518248,92
64 328770,51 518225,11
65 328772,87 518208,36
66 328771,56 518192,40
67 328767,63 518181,93
68 328759,52 518169,63
69 328743,04 518143,20
70 328735,97 518125,93
71 328732,05 518111,54
72 328732,05 518093,74
73 328733,88 518078,30
74 328738,33 518074,90
75 328748,79 518085,89
76 328806,16 518093,71
77 328841,12 518099,91
78 328845,14 518092,62
79 328838,89 518078,22
80 328849,22 518043,41
81 328848,98 518010,04
82 328849,22 517998,04
83 328847,30 517985,69
84 328840,72 517971,29
85 328839,28 517961,69
86 328837,82 517951,95
87 328849,59 517932,20
88 328862,73 517922,35
89 328877,84 517915,78
90 328886,05 517893,44
91 328891,63 517879,64
92 328890,98 517858,95
93 328887,30 517843,93
94 328885,16 517835,19
95 328885,39 517804,42
96 328886,71 517791,61
97 328884,11 517781,77
98 328885,06 517770,91
99 328880,14 517765,66
100 328877,14 517754,33
101 328876,10 517750,40
102 328876,85 517734,45
103 328888,35 517720,66
104 328890,98 517704,56
105 328877,84 517699,30
106 328881,12 517680,91
107 328878,17 517675,32
108 328881,78 517651,34
109 328886,71 517639,19
110 328894,92 517631,31
111 328900,50 517628,68
112 328926,45 517631,64
113 328932,70 517615,21
114 328937,29 517592,87
115 328938,28 517581,05
116 328952,73 517582,03
117 328963,24 517571,52
118 328972,06 517566,83
119 328983,61 517576,78
120 328995,11 517562,00
121 329002,34 517553,13
122 329009,23 517541,96
123 329026,97 517523,23
124 329031,24 517512,72
125 329044,71 517491,70
126 329049,64 517478,89
127 329054,56 517450,64
128 329056,21 517438,81
129 329059,49 517427,65
130 329062,45 517408,26
131 329062,45 517394,47
132 329062,45 517372,46
133 329066,39 517356,36
134 329067,87 517341,58
135 329070,50 517325,16
136 329072,14 517316,12
137 329072,80 517302,33
138 329073,78 517294,11
139 329075,75 517283,60
140 329078,54 517268,49
141 329080,02 517256,34
142 329081,66 517245,66
143 329082,65 517237,78
144 329082,65 517218,89
145 329086,43 517188,83
146 329090,86 517163,05
147 329093,33 517145,47
148 329096,61 517121,82
149 329100,22 517097,35
150 329101,21 517080,76
151 329101,05 517069,76
152 329099,51 517063,16
153 329098,60 517059,24
154 329095,13 517054,65
155 329076,41 517043,48
156 329057,85 517033,13
157 329051,61 517026,56
158 329041,43 517014,57
159 329031,24 517003,07
160 329025,82 516994,86
161 329021,39 516985,83
162 329020,24 516979,10
163 329024,34 516961,19
164 329034,20 516936,23
165 329038,96 516923,74
166 329044,87 516909,29
167 329048,32 516890,57
168 329053,09 516870,69
169 329055,88 516857,23
170 329055,88 516844,25
171 329054,89 516833,41
172 329054,89 516825,69
173 329056,86 516812,22
174 329057,36 516798,59
175 329057,85 516783,32
176 329058,18 516772,48
177 329057,85 516758,84
178 329055,06 516744,72
179 329052,92 516732,24
180 329049,80 516719,10
181 329044,71 516699,55
182 329042,74 516681,65
183 329036,99 516661,45
184 329027,96 516639,93
185 329022,37 516631,72
186 329012,03 516619,89
187 329001,84 516606,75
188 328995,60 516599,36
189 328988,10 516596,44
190 328985,42 516604,78
191 328989,69 516618,91
192 328995,27 516633,69
193 328993,63 516643,54
194 328984,43 516646,50
195 328964,72 516632,70
196 328941,73 516616,61
197 328923,66 516602,48
198 328903,98 516593,73
199 328891,85 516588,33
200 328879,97 516587,05
201 328866,18 516589,02
202 328855,34 516591,32
203 328845,48 516582,45
204 328833,00 516573,58
205 328823,80 516571,61
206 328814,93 516578,18
207 328805,08 516590,00
208 328807,05 516600,51
209 328820,19 516627,45
210 328831,36 516642,56
211 328827,09 516651,10
212 328740,37 516699,06
213 328720,99 516710,56
214 328695,03 516725,67
215 328675,33 516736,18
216 328647,40 516712,20
217 328640,51 516677,71
218 328620,14 516672,78
219 328602,07 516660,30
220 328588,93 516648,47
221 328569,88 516615,62
222 328558,71 516578,83
223 328494,99 516609,71
224 328483,70 516588,78
225 328554,44 516547,63
226 328548,34 516541,58
227 328532,10 516543,03
228 328519,89 516535,24
229 328514,37 516525,62
230 328494,30 516517,64
231 328482,17 516509,85
232 328471,66 516496,71
233 328463,78 516492,76
234 328447,03 516495,73
235 328437,17 516491,46
236 328431,28 516476,46
237 328424,03 516457,95
238 328425,14 516437,32
239 328409,58 516418,86
240 328413,19 516401,45
241 328424,36 516380,75
242 328438,16 516363,67
243 328452,60 516337,56
244 328427,79 516327,88
245 328376,24 516308,16
246 328338,51 516293,80
247 328305,46 516280,70
248 328224,53 516250,02
249 328218,73 516246,07
250 328226,61 516210,93
251 328229,24 516166,25
252 328232,20 516139,64
253 328229,90 516119,94
254 328247,31 516122,89
255 328283,44 516137,35
256 328347,17 516162,31
257 328392,17 516178,41
258 328437,83 516194,17
259 328443,08 516195,49
260 328431,28 516172,27
261 328417,34 516128,68
262 328417,98 516113,94
263 328414,42 516099,74
264 328433,51 516065,79
265 328441,94 516038,04
266 328444,61 516004,76
267 328439,28 515992,55
268 328440,61 515983,23
269 328439,06 515972,80
270 328433,95 515963,70
271 328428,18 515951,16
272 328425,52 515937,07
273 328424,19 515923,75
274 328423,08 515907,33
275 328407,32 515903,11
276 328411,32 515867,60
277 328396,67 515844,52
278 328388,02 515830,54
279 328389,01 515824,77
280 328398,22 515817,45
281 328408,21 515815,23
282 328421,53 515813,23
283 328425,08 515804,13
284 328429,96 515747,76
285 328423,30 515718,47
286 328402,44 515696,72
287 328400,66 515678,97
288 328392,01 515654,55
289 328390,01 515649,01
290 328389,57 515634,58
291 328417,53 515608,39
292 328444,61 515607,51
293 328453,04 515603,07
294 328456,15 515572,00
295 328474,34 515556,91
296 328477,90 515548,47
297 328482,78 515516,96
298 328479,67 515487,22
299 328461,03 515460,59
300 328461,03 515430,41
301 328439,72 515426,41
302 328456,37 515392,68
303 328474,79 515380,25
304 328496,09 515370,04
305 328531,16 515361,17
306 328564,45 515367,38
307 328600,40 515376,26
308 328597,74 515401,56
309 328597,74 515423,75
310 328596,85 515440,62
311 328606,85 515467,60
312 328621,26 515491,66
313 328634,58 515505,42
314 328653,22 515522,73
315 328668,75 515540,48
316 328683,40 515558,24
317 328688,43 515574,28
318 328690,06 515586,64
319 328688,73 515611,94
320 328686,51 515630,59
321 328681,18 515649,23
322 328677,63 515667,43
323 328661,65 515730,68
324 328656,10 515772,62
325 328650,85 515801,51
326 328654,11 515821,00
327 328652,11 515851,18
328 328653,22 515884,47
329 328649,67 515904,44
330 328639,46 515950,60
331 328637,35 515965,36
332 328636,57 515986,78
333 328642,79 516004,09
334 328649,00 516014,08
335 328661,65 516026,50
336 328675,63 516035,16
337 328682,07 516037,82
338 328690,06 516042,93
339 328706,92 516064,68
340 328722,90 516086,87
341 328726,90 516095,75
342 328744,21 516149,45
343 328748,20 516163,21
344 328759,74 516177,41
345 328793,03 516207,15
346 328820,99 516233,34
347 328840,52 516251,98
348 328864,94 516271,51
349 328879,14 516283,50
350 328904,44 516298,37
351 328918,73 516308,82
352 328942,39 516331,81
353 328958,81 516342,98
354 328975,89 516351,85
355 328986,07 516353,49
356 329000,86 516353,82
357 329011,37 516354,80
358 329028,45 516362,36
359 329074,77 516377,47
360 329108,60 516390,94
361 329136,52 516404,41
362 329155,90 516423,13
363 329179,97 516451,55
364 329207,48 516489,81
365 329212,37 516502,41
366 329216,67 516508,54
367 329213,72 516524,96
368 329204,52 516538,76
369 329199,26 516557,81
370 329200,25 516567,01
371 329207,15 516573,25
372 329216,77 516580,28
373 329221,60 516589,02
374 329222,26 516603,80
375 329220,29 516620,88
376 329219,96 516638,29
377 329224,89 516659,31
378 329231,13 516686,58
379 329233,43 516710,23
380 329237,37 516737,82
381 329242,62 516764,10
382 329247,88 516783,48
383 329254,78 516814,36
384 329259,14 516828,51
385 329265,29 516844,25
386 329271,20 516860,68
387 329275,80 516887,94
388 329283,36 516925,72
389 329287,63 516961,52
390 329292,88 516989,44
391 329295,51 517017,04
392 329296,50 517045,94
393 329297,15 517076,49
394 329297,48 517114,27
395 329296,17 517161,90
396 329292,55 517189,16
397 329286,64 517231,87
398 329278,43 517279,50
399 329271,53 517308,73
400 329260,03 517346,84
401 329249,85 517385,60
402 329239,34 517426,99
403 329230,47 517453,92
404 329218,64 517453,60
405 329210,76 517455,57
406 329198,93 517474,29
407 329189,08 517493,67
408 329185,80 517506,81
409 329188,75 517513,71
410 329188,09 517529,15
411 329170,69 517571,85
412 329160,83 517591,89
413 329148,02 517618,17
414 329131,27 517649,37
415 329115,50 517683,54
416 329096,45 517726,24
417 329077,72 517770,59
418 329070,50 517800,48
419 329063,93 517844,82
420 329058,34 517874,06
421 329056,70 517893,11
422 329056,04 517924,32
423 329058,67 517946,66
424 329064,26 517970,31
425 329065,57 518001,84
426 329064,58 518017,28
427 329046,85 518029,76
428 329043,29 518046,20
429 329043,45 518068,77
430 329047,58 518082,01
431 329057,52 518101,04
432 329070,76 518117,59
433 329085,24 518144,90
434 329086,61 518151,70
435 329083,74 518159,13
436 329075,35 518175,31
437 329073,43 518194,97
438 329076,91 518207,19
439 329084,41 518218,97
440 329091,86 518226,01
441 329100,14 518233,46
442 329108,00 518236,77
443 329120,83 518249,18
444 329131,38 518265,32
445 329135,72 518272,35
446 329140,48 518278,97
447 329140,27 518289,94
448 329139,24 518303,80
449 329139,24 518334,42
450 329145,24 518338,56
451 329172,14 518341,46
452 329183,31 518346,84
453 329190,34 518354,70
454 329199,45 518359,46
455 329206,07 518368,56
456 329209,17 518376,22
457 329210,83 518383,25
458 329210,83 518389,46
459 329207,93 518396,29
460 329206,69 518400,01
461 329205,86 518409,11
462 329206,90 518416,98
463 329210,21 518418,84
464 329212,95 518422,68
465 329219,10 518426,91
466 329225,93 518438,29
467 329232,34 518446,56
468 329238,14 518453,39
469 329241,45 518458,77
470 329246,00 518467,05
471 329249,93 518470,77
472 329251,38 518475,53
473 329252,21 518482,15
474 329253,65 518486,91
475 329256,34 518492,08
476 329255,52 518497,46
477 329256,76 518502,01
478 329259,24 518510,08
479 329268,97 518515,25
480 329282,41 518525,39
481 329296,69 518542,77
482 329302,28 518549,18
483 329314,28 518556,63
484 329318,62 518560,98
485 329319,86 518564,91
486 329324,41 518570,49
487 329330,83 518575,46
488 329336,62 518583,12
489 329340,97 518589,53
490 329346,55 518595,94
491 329350,48 518600,70
492 329353,38 518606,08
493 329355,86 518610,22
494 329366,00 518618,50
495 329375,11 518626,10
496 329379,64 518626,73
497 329389,38 518625,94
498 329391,86 518628,84
499 329396,41 518640,84
500 329402,00 518651,60
501 329408,83 518661,53
502 329417,93 518680,15
503 329417,10 518698,77
504 329420,41 518720,29
505 329418,35 518726,50
506 329415,45 518738,08
507 329416,28 518747,19
508 329416,28 518755,46
509 329419,59 518764,57
510 329422,48 518778,63
511 329418,35 518785,26
512 329414,62 518792,70
513 329416,69 518815,46
514 329420,83 518834,91
515 329428,28 518850,22
516 329418,35 518859,74

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOM WARTY KOŁO MSTOWA (PLH240026)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOM WARTY KOŁO MSTOWA (PLH240026)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Catpinetum, Tilio-Carpinetum)
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.993

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 11/05/2022
Data wejścia w życie: 26/05/2022