Specjalny obszar ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039 2 ), obejmujący obszar 1650,26 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI - UJŚCIE WISŁY I BAJERKI (PLH240039)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 230427,54 487132,93
2 230349,78 487156,19
3 230350,48 487180,83
4 230352,91 487203,74
5 230330,34 487251,30
6 230316,80 487281,50
7 230289,03 487339,48
8 230274,45 487370,37
9 230266,82 487385,30
10 230272,02 487407,17
11 230274,11 487463,75
12 230270,29 487494,65
13 230272,37 487520,68
14 230278,97 487547,06
15 230285,91 487558,87
16 230291,12 487572,41
17 230292,50 487592,19
18 230264,04 487598,79
19 230269,48 487618,87
20 230272,88 487642,63
21 230300,03 487646,02
22 230309,51 487637,67
23 230330,00 487653,64
24 230337,36 487673,17
25 230360,54 487709,87
26 230384,15 487734,52
27 228435,73 492125,74
28 228425,72 492115,74
29 228385,69 492096,44
30 228359,96 492082,14
31 228329,23 492062,13
32 228244,89 492029,25
33 228135,08 492013,75
34 228078,64 491979,75
35 227993,91 491971,21
36 227904,89 491935,18
37 227817,55 491922,14
38 227750,88 491971,47
39 227647,82 492020,28
40 227625,89 492090,62
41 227668,22 492168,29
42 227726,18 492166,33
43 227725,76 492212,09
44 227718,33 492266,35
45 227725,58 492343,90
46 227695,55 492453,20
47 227636,14 492537,11
48 227557,10 492533,87
49 227522,01 492551,44
50 227500,98 492581,72
51 227533,34 492662,37
52 227482,34 492714,91
53 227409,59 492726,26
54 227336,51 492793,08
55 227303,62 492801,55
56 227304,04 492770,87
57 227352,74 492707,34
58 227445,01 492639,94
59 227436,07 492554,39
60 227428,81 492492,24
61 227388,36 492447,04
62 227373,10 492388,58
63 227396,00 492379,90
64 227465,71 492446,99
65 227527,95 492467,21
66 227561,06 492412,66
67 227588,88 492347,42
68 227553,55 492268,96
69 227503,40 492232,55
70 227459,34 492199,95
71 227360,70 492245,97
72 227306,49 492246,00
73 227281,80 492240,61
74 227224,77 492228,16
75 227200,36 492148,64
76 227187,28 492145,17
77 227187,75 492137,61
78 227186,48 492136,25
79 227162,31 492113,06
80 227148,93 492100,51
81 227119,83 492061,94
82 227044,50 492027,63
83 227078,54 491950,49
84 227250,07 491959,87
85 227277,30 491974,69
86 227341,61 491968,07
87 227384,34 491984,88
88 227398,48 491962,68
89 227396,49 491951,30
90 227400,89 491959,00
91 227384,44 491852,23
92 227400,16 491803,78
93 227364,45 491777,06
94 227322,17 491738,44
95 227269,62 491724,44
96 227182,18 491656,23
97 227126,13 491622,21
98 227114,44 491615,12
99 227118,57 491586,79
100 227124,76 491538,75
101 227107,94 491496,03
102 227056,21 491480,80
103 227053,73 491490,66
104 227041,83 491498,45
105 227032,38 491496,40
106 227013,48 491510,76
107 226977,77 491477,07
108 226953,54 491472,95
109 226950,69 491447,08
110 226948,97 491425,36
111 226948,64 491421,20
112 226975,34 491417,93
113 227008,20 491404,40
114 227020,53 491390,85
115 227035,86 491379,12
116 227039,84 491376,07
117 227038,61 491364,58
118 227029,59 491350,61
119 226997,57 491314,86
120 226963,92 491282,41
121 227017,44 491263,74
122 227023,89 491261,49
123 227003,36 491245,46
124 227004,60 491227,40
125 226979,98 491198,64
126 226968,90 491188,36
127 226961,34 491181,81
128 226947,55 491169,88
129 226940,99 491157,96
130 226928,85 491157,18
131 226919,22 491155,49
132 226872,81 491174,76
133 226864,19 491177,22
134 226785,73 491185,76
135 226755,36 491189,07
136 226722,11 491152,91
137 226700,76 491140,58
138 226683,52 491131,54
139 226665,46 491106,06
140 226645,37 491064,58
141 226640,86 491054,31
142 226649,54 490961,91
143 226653,25 490920,03
144 226651,21 490901,55
145 226636,86 490861,30
146 226630,71 490834,60
147 226605,25 490826,78
148 226555,15 490834,15
149 226530,92 490836,18
150 226493,96 490835,34
151 226475,07 490835,33
152 226471,03 490836,45
153 226472,33 490835,18
154 226444,68 490833,68
155 226425,79 490829,15
156 226404,84 490837,35
157 226386,38 490808,59
158 226362,98 490800,37
159 226343,68 490801,17
160 226296,86 490804,85
161 226275,94 490771,99
162 226254,60 490748,56
163 226234,06 490745,68
164 226175,34 490753,03
165 226175,35 490727,58
166 226192,57 490710,37
167 226195,07 490707,88
168 226210,69 490692,28
169 226208,25 490638,89
170 226207,45 490597,01
171 226226,77 490551,43
172 226227,20 490518,16
173 226256,38 490481,23
174 226262,72 490480,71
175 226286,36 490478,77
176 226315,97 490413,09
177 226297,93 490358,05
178 226297,69 490318,93
179 226297,56 490296,46
180 226302,10 490245,94
181 226241,34 490215,11
182 226180,98 490205,63
183 226160,44 490207,67
184 226136,63 490209,31
185 226113,21 490207,24
186 226091,04 490199,83
187 226052,44 490197,76
188 226011,77 490226,90
189 225990,01 490225,64
190 225952,24 490202,22
191 225925,56 490183,73
192 225926,38 490177,56
193 225947,33 490169,36
194 225964,58 490161,98
195 225969,52 490135,71
196 225951,06 490114,34
197 225937,92 490104,06
198 225925,61 490080,24
199 225882,91 490066,66
200 225865,97 490059,79
201 225853,93 490024,66
202 225760,70 489978,05
203 225743,22 489863,45
204 225785,95 489779,94
205 225780,12 489708,07
206 225721,85 489688,65
207 225717,55 489668,55
208 225755,40 489662,53
209 225802,26 489671,56
210 225836,28 489687,52
211 225861,27 489705,58
212 225895,04 489745,32
213 225911,61 489786,81
214 225914,73 489810,76
215 225935,56 489884,01
216 225957,08 489948,57
217 225967,50 489965,93
218 226009,15 490005,50
219 226067,13 490061,39
220 226103,58 490085,00
221 226124,75 490090,55
222 226158,77 490096,11
223 226191,75 490091,25
224 226221,60 490080,49
225 226269,51 490055,84
226 226302,83 490036,40
227 226334,42 490006,55
228 226360,81 489973,22
229 226380,59 489943,37
230 226398,64 489914,90
231 226411,49 489888,52
232 226425,72 489853,11
233 226435,09 489822,91
234 226448,63 489778,13
235 226462,17 489734,04
236 226470,16 489706,96
237 226473,63 489693,77
238 226487,51 489669,82
239 226506,60 489651,42
240 226538,89 489632,68
241 226583,67 489623,65
242 226611,79 489627,12
243 226637,82 489638,23
244 226665,59 489660,10
245 226692,67 489697,59
246 226718,36 489742,37
247 226736,41 489772,92
248 226762,45 489815,27
249 226804,10 489885,74
250 226828,40 489926,36
251 226846,80 489951,70
252 226867,28 489971,83
253 226903,04 489989,88
254 226935,67 489994,40
255 226958,93 489994,40
256 226981,84 489986,76
257 227004,75 489975,65
258 227022,80 489959,33
259 227067,58 489910,04
260 227117,22 489848,94
261 227157,84 489802,08
262 227202,62 489747,93
263 227240,46 489702,10
264 227268,92 489672,60
265 227293,57 489658,02
266 227310,23 489652,81
267 227328,63 489650,73
268 227347,16 489654,21
269 227378,27 489664,96
270 227414,03 489683,36
271 227459,50 489704,88
272 227520,60 489734,39
273 227583,43 489763,55
274 227613,98 489765,28
275 227643,83 489754,18
276 227681,32 489729,88
277 227779,56 489671,21
278 227856,28 489626,78
279 227917,03 489590,33
280 227958,34 489565,33
281 228026,73 489525,06
282 228077,75 489496,12
283 228102,75 489474,03
284 228123,58 489449,04
285 228136,42 489423,00
286 228144,41 489390,37
287 228146,49 489331,36
288 228146,49 489258,11
289 228148,92 489170,98
290 228148,92 489126,55
291 228145,10 489100,51
292 228136,42 489080,03
293 228113,16 489044,28
294 228076,37 488998,45
295 228062,48 488976,24
296 228050,33 488949,85
297 228044,78 488922,43
298 228041,31 488888,76
299 228044,78 488861,33
300 228051,37 488823,84
301 228063,87 488753,37
302 228087,48 488627,36
303 228093,38 488592,30
304 228093,73 488574,94
305 228088,87 488543,70
306 228075,33 488497,18
307 228055,19 488432,27
308 228049,64 488411,79
309 228044,08 488396,51
310 228041,31 488388,53
311 228005,86 488345,13
312 227957,65 488302,79
313 227930,57 488262,52
314 227918,42 488222,94
315 227915,64 488197,60
316 227923,63 488158,03
317 227939,25 488128,18
318 227956,26 488106,65
319 228006,59 488063,61
320 228046,51 488031,67
321 228078,80 488004,94
322 228100,32 487982,03
323 228113,86 487960,16
324 228118,72 487940,72
325 228118,72 487917,11
326 228117,68 487900,45
327 228111,43 487881,01
328 228098,58 487858,97
329 228078,80 487834,84
330 228049,64 487801,17
331 228036,79 487783,81
332 228028,81 487769,93
333 228022,56 487750,49
334 228011,11 487705,36
335 227995,14 487646,35
336 227981,95 487596,01
337 227971,88 487558,52
338 227958,96 487512,54
339 227952,44 487485,62
340 227946,19 487473,82
341 227935,78 487460,28
342 227917,38 487440,84
343 227886,83 487407,17
344 227860,45 487377,66
345 227839,27 487353,36
346 227829,55 487336,35
347 227819,48 487314,13
348 227813,58 487292,96
349 227809,42 487267,62
350 227809,42 487239,85
351 227813,24 487214,16
352 227828,16 487171,81
353 227846,56 487143,69
354 227872,25 487112,10
355 227895,16 487085,72
356 227930,22 487046,49
357 227960,42 487011,08
358 228002,08 486961,79
359 228047,90 486908,33
360 228074,29 486880,21
361 228101,01 486845,84
362 228129,13 486800,02
363 228151,70 486755,59
364 228165,24 486730,59
365 228178,08 486702,82
366 228199,26 486659,08
367 228228,76 486596,25
368 228260,35 486533,42
369 228277,36 486496,62
370 228295,07 486462,60
371 228307,91 486433,10
372 228314,85 486402,55
373 228316,24 486382,07
374 228316,94 486348,74
375 228313,46 486322,36
376 228300,62 486289,03
377 228288,12 486262,30
378 228266,25 486234,53
379 228242,65 486213,36
380 228212,45 486195,65
381 228185,02 486182,11
382 228123,93 486171,35
383 228084,35 486168,92
384 228042,35 486168,23
385 228007,98 486165,10
386 227986,48 486159,42
387 227959,03 486151,57
388 227873,99 486115,81
389 227821,57 486092,55
390 227780,61 486075,19
391 227753,18 486060,96
392 227734,09 486047,77
393 227719,16 486034,58
394 227700,76 486011,67
395 227686,18 485987,37
396 227678,20 485971,75
397 227666,40 485944,67
398 227653,90 485903,01
399 227635,50 485838,45
400 227619,19 485780,47
401 227603,56 485724,24
402 227589,33 485684,66
403 227565,38 485647,87
404 227544,55 485620,79
405 227521,99 485587,46
406 227515,04 485562,47
407 227515,74 485536,78
408 227520,60 485502,07
409 227524,42 485470,48
410 227528,93 485436,46
411 227531,01 485406,95
412 227530,67 485383,00
413 227532,05 485337,52
414 227531,71 485285,45
415 227528,93 485252,82
416 227520,95 485223,66
417 227503,94 485186,52
418 227486,23 485149,38
419 227452,21 485077,17
420 227414,03 484998,02
421 227391,46 484966,78
422 227366,82 484939,01
423 227336,96 484916,79
424 227315,54 484906,02
425 227278,64 484894,23
426 227227,27 484891,10
427 227158,88 484886,24
428 227106,11 484884,16
429 227060,64 484881,38
430 227035,30 484872,70
431 227002,32 484850,14
432 226987,39 484833,13
433 226974,55 484814,04
434 226966,56 484800,85
435 226959,27 484781,75
436 226953,72 484749,82
437 226958,58 484703,65
438 226972,12 484668,24
439 227011,69 484617,91
440 227030,44 484591,87
441 227047,79 484560,28
442 227055,08 484532,51
443 227057,86 484501,96
444 227060,99 484445,38
445 227063,42 484393,31
446 227067,93 484351,30
447 227074,87 484320,41
448 227095,70 484281,87
449 227124,17 484242,30
450 227137,01 484225,98
451 227147,42 484210,02
452 227161,66 484190,23
453 227177,97 484168,71
454 227192,55 484149,27
455 227210,95 484125,31
456 227233,86 484104,14
457 227259,20 484088,17
458 227291,83 484075,33
459 227314,40 484067,69
460 227380,70 484053,80
461 227411,60 484047,56
462 227447,35 484037,14
463 227503,24 484023,26
464 227566,07 484008,33
465 227662,23 483984,38
466 227699,37 483975,70
467 227734,09 483967,37
468 227755,96 483972,57
469 227777,94 483977,12
470 227797,23 484008,63
471 227801,72 483994,86
472 227870,89 483977,68
473 227879,95 483973,92
474 227899,07 483962,54
475 227916,44 483952,69
476 227943,86 483929,03
477 227983,66 483896,75
478 227994,94 483889,23
479 228000,68 483884,14
480 228010,19 483865,79
481 228014,17 483850,31
482 228017,49 483833,95
483 228011,96 483825,99
484 227982,77 483788,18
485 227969,51 483770,71
486 227963,76 483754,34
487 227961,99 483734,89
488 227969,95 483708,35
489 227981,45 483695,08
490 227989,99 483688,55
491 228020,95 483708,37
492 228058,46 483733,05
493 228116,82 483770,29
494 228182,27 483813,20
495 228233,33 483853,12
496 228266,46 483879,74
497 228291,99 483903,91
498 228324,30 483942,47
499 228338,97 483963,66
500 228361,78 483993,53
501 228415,55 484068,49
502 228451,67 484123,07
503 228491,33 484181,73
504 228523,64 484231,70
505 228550,53 484271,08
506 228569,27 484297,43
507 228599,41 484343,32
508 228619,78 484375,37
509 228649,11 484415,29
510 228673,55 484445,17
511 228701,80 484478,30
512 228733,30 484509,53
513 228767,79 484544,83
514 228827,54 484605,13
515 228849,81 484629,84
516 228863,66 484648,03
517 228874,79 484664,60
518 228901,68 484709,14
519 228937,80 484769,43
520 228999,18 484870,46
521 229026,34 484916,35
522 229059,20 484970,67
523 229096,95 485032,32
524 229153,71 485124,11
525 229192,54 485192,55
526 229211,28 485223,78
527 229227,30 485255,01
528 229270,21 485353,32
529 229300,36 485424,75
530 229326,43 485486,40
531 229346,53 485534,47
532 229375,31 485591,23
533 229404,92 485646,36
534 229406,82 485655,32
535 229410,35 485662,38
536 229490,19 485801,97
537 229528,76 485873,40
538 229552,38 485913,59
539 229570,85 485941,84
540 229587,42 485965,19
541 229620,28 486006,74
542 229679,48 486078,98
543 229750,09 486166,43
544 229866,06 486312,54
545 229949,16 486416,56
546 229978,22 486451,32
547 230016,78 486489,07
548 230074,63 486541,75
549 230168,87 486617,80
550 230279,13 486708,77
551 230299,77 486729,41
552 230316,61 486751,14
553 230332,90 486775,58
554 230352,73 486806,00
555 230389,66 486866,02
556 230409,76 486902,14
557 230446,69 486970,03
558 230513,98 487103,77
559 230427,54 487132,93

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI - UJŚCIE WISŁY I BAJERKI (PLH240039)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI - UJŚCIE WISŁY I BAJERKI (PLH240039)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI - UJŚCIE WISŁY I BAJERKI (PLH240039)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
2 piskorz Misgurnus fossilis osiadła
3 wydra Lutra lutra osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.992

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 11/05/2022
Data wejścia w życie: 26/05/2022