Specjalny obszar ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001 2 ), obejmujący obszar 266,89 ha, położony w województwie śląskim, składający się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CIESZYŃSKIE ŹRÓDŁA TUFOWE (PLH240001) 3

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
1 206742,00 479699,16
2 206738,20 479710,59
3 206739,47 479731,75
4 206731,85 479743,17
5 206722,96 479740,63
6 206716,62 479723,71
7 206704,35 479719,90
8 206691,23 479729,21
9 206678,11 479742,75
10 206660,34 479748,67
11 206641,30 479741,48
12 206617,60 479740,21
13 206608,30 479739,36
14 206595,60 479739,36
15 206573,60 479752,06
16 206553,71 479765,60
17 206527,90 479786,75
18 206505,48 479797,75
19 206490,67 479807,49
20 206477,13 479824,83
21 206463,59 479834,14
22 206461,89 479849,38
23 206467,39 479862,49
24 206480,09 479879,00
25 206505,90 479894,65
26 206540,60 479907,35
27 206567,68 479917,92
28 206588,41 479929,77
29 206618,45 479945,00
30 206638,76 479949,23
31 206658,65 479947,54
32 206670,92 479953,47
33 206674,30 479967,43
34 206679,80 479982,66
35 206695,04 479996,20
36 206720,43 480010,17
37 206745,39 480029,21
38 206764,01 480050,79
39 206767,82 480066,86
40 206774,59 480115,10
41 206787,28 480168,84
42 206808,01 480218,77
43 206844,82 480284,78
44 206860,06 480312,70
45 206857,94 480314,40
46 206848,63 480308,47
47 206814,36 480278,43
48 206780,93 480248,81
49 206742,00 480217,92
50 206699,69 480184,49
51 206650,19 480136,68
52 206624,80 480111,72
53 206598,99 480092,25
54 206570,21 480081,67
55 206519,02 480064,75
56 206477,55 480049,09
57 206401,81 480019,05
58 206344,26 479994,09
59 206323,53 479987,32
60 206279,95 479984,35
61 206235,10 479984,78
62 206173,74 479997,47
63 206137,78 480003,82
64 206112,39 479999,59
65 206084,46 479980,97
66 206044,69 479968,70
67 206014,64 479944,58
68 205962,60 479909,88
69 205904,21 479877,73
70 205861,47 479850,22
71 205810,70 479823,99
72 205745,11 479799,87
73 205656,25 479776,60
74 205622,40 479757,56
75 205594,05 479732,17
76 205560,63 479724,55
77 205542,86 479722,01
78 205527,62 479692,40
79 205516,62 479669,12
80 205525,51 479612,42
81 205550,47 479498,60
82 205565,28 479447,83
83 205606,75 479380,55
84 205660,91 479296,77
85 205679,53 479268,42
86 205701,53 479250,22
87 205726,07 479237,11
88 205797,58 479210,03
89 205855,55 479191,41
90 205911,40 479175,75
91 205969,79 479156,29
92 206005,76 479141,90
93 206015,07 479157,14
94 206031,99 479164,33
95 206052,30 479170,68
96 206073,46 479170,68
97 206090,81 479165,60
98 206110,70 479158,83
99 206137,78 479138,94
100 206148,35 479135,13
101 206183,47 479121,59
102 206232,56 479096,21
103 206262,60 479073,36
104 206283,33 479060,24
105 206312,95 479046,28
106 206333,68 479035,27
107 206353,57 479037,39
108 206375,15 479036,54
109 206400,54 479041,20
110 206422,97 479036,12
111 206444,54 479039,93
112 206458,93 479048,82
113 206485,16 479070,82
114 206521,55 479094,94
115 206540,17 479095,78
116 206576,14 479090,71
117 206581,22 479077,16
118 206582,06 479053,89
119 206592,64 479057,70
120 206620,14 479067,43
121 206637,91 479072,09
122 206665,00 479073,36
123 206681,92 479077,59
124 206715,35 479088,17
125 206755,12 479103,40
126 206781,36 479120,32
127 206812,67 479145,71
128 206847,36 479169,41
129 206866,40 479181,25
130 206888,41 479187,60
131 206918,03 479196,06
132 206991,23 479220,61
133 207048,35 479243,45
134 207098,70 479259,96
135 207137,21 479263,34
136 207141,44 479262,07
137 207138,90 479264,61
138 207130,44 479274,77
139 207115,20 479292,54
140 207098,28 479315,81
141 207082,62 479344,16
142 207073,74 479364,89
143 207065,28 479392,82
144 207053,43 479393,67
145 207033,96 479399,59
146 207005,19 479419,05
147 206997,57 479435,13
148 206992,92 479468,56
149 206990,80 479482,10
150 206981,07 479489,72
151 206948,92 479501,99
152 206915,06 479515,95
153 206893,49 479527,37
154 206877,83 479541,76
155 206852,02 479562,92
156 206819,01 479600,15
157 206798,70 479625,12
158 206780,51 479647,12
159 206770,78 479665,31
160 206759,35 479685,20
161 206742,00 479699,16
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 5
X Y
1 2 3
1 212261,08 479020,45
2 212236,37 479026,10
3 212290,03 479152,48
4 212167,89 479203,31
5 212070,95 479247,37
6 212090,72 479257,25
7 212109,78 479269,96
8 212116,85 479279,14
9 212123,02 479287,16
10 212106,63 479297,20
11 212090,78 479276,59
12 212022,07 479318,87
13 212017,84 479322,57
14 212028,94 479342,13
15 212002,51 479374,90
16 211983,48 479393,39
17 211978,20 479404,49
18 211982,43 479415,06
19 211991,94 479422,46
20 211962,34 479447,83
21 212010,86 479522,89
22 212004,80 479524,83
23 211987,09 479529,50
24 211945,27 479526,55
25 211936,41 479529,50
26 211917,71 479565,91
27 211902,46 479593,96
28 211876,87 479623,48
29 211859,65 479604,29
30 211809,47 479555,09
31 211759,77 479508,83
32 211726,31 479483,74
33 211644,63 479425,19
34 211618,55 479406,00
35 211598,38 479403,54
36 211531,46 479354,33
37 211460,12 479309,56
38 211362,20 479246,09
39 211282,99 479199,34
40 211251,99 479180,65
41 211251,99 479134,89
42 211251,99 479098,97
43 211244,61 479056,16
44 211232,31 479022,21
45 211202,78 478950,37
46 211168,83 478871,65
47 211131,93 478787,02
48 211110,04 478738,03
49 211105,13 478725,62
50 211128,43 478720,68
51 211173,61 478749,63
52 211196,21 478744,68
53 211193,38 478736,21
54 211213,15 478705,15
55 211235,74 478712,91
56 211247,74 478676,20
57 211218,80 478668,44
58 211185,61 478660,67
59 211164,43 478602,78
60 211159,49 478583,01
61 211153,84 478548,13
62 211151,73 478541,07
63 211184,20 478495,18
64 211180,67 478453,53
65 211182,08 478446,47
66 211194,09 478423,87
67 211201,85 478416,11
68 211215,27 478377,98
69 211229,39 478377,98
70 211232,21 478377,28
71 211233,62 478377,28
72 211249,16 478338,45
73 211258,33 478306,32
74 211262,11 478293,12
75 211264,31 478285,41
76 211267,51 478274,20
77 211284,46 478273,92
78 211295,05 478240,03
79 211306,52 478240,08
80 211319,89 478240,36
81 211368,11 478228,55
82 211378,44 478228,06
83 211400,09 478221,17
84 211416,82 478221,17
85 211436,99 478229,54
86 211496,04 478261,52
87 211563,94 478293,50
88 211631,84 478332,37
89 211662,35 478354,52
90 211692,36 478369,28
91 211723,85 478377,15
92 211747,96 478381,58
93 211786,34 478390,43
94 211790,71 478391,89
95 211795,35 478393,87
96 211722,01 478534,12
97 211788,15 478564,55
98 211792,12 478555,29
99 211822,55 478564,55
100 211789,47 478639,95
101 211866,20 478688,90
102 211891,64 478653,11
103 211901,92 478638,63
104 211915,15 478635,98
105 211964,10 478670,38
106 212031,04 478749,75
107 212025,75 478761,66
108 212020,46 478768,28
109 212073,37 478839,71
110 212085,28 478827,81
111 212103,80 478843,68
112 212132,90 478891,31
113 212162,01 478932,32
114 212187,14 478927,03
115 212199,36 478930,27
116 212271,81 478949,52
117 212280,76 478944,97
118 212338,15 478915,82
119 212353,97 478907,78
120 212355,34 478914,50
121 212356,12 478918,39
122 212365,47 478985,31
123 212358,09 478989,24
124 212326,98 478998,58
125 212324,62 479000,68
126 212321,03 479002,15
127 212305,56 479008,45
128 212285,09 479013,39
129 212271,67 479019,04
130 212261,08 479020,45
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 6
X Y
1 2 3
1 215850,49 490996,02
2 215770,35 491030,69
3 215688,15 491065,82
4 215639,70 491087,18
5 215575,64 491114,27
6 215511,35 491141,60
7 215459,92 491163,87
8 215415,60 491182,70
9 215333,86 491218,29
10 215313,43 491223,80
11 215237,19 491245,38
12 215234,44 491245,61
13 215221,81 491197,16
14 215206,43 491156,98
15 215188,06 491111,52
16 215149,94 491017,83
17 215137,08 490978,34
18 215130,88 490943,44
19 215119,40 490872,03
20 215115,96 490813,02
21 215117,80 490779,50
22 215119,17 490756,31
23 215132,49 490696,15
24 215147,42 490629,79
25 215161,65 490576,29
26 215175,89 490526,01
27 215183,92 490481,69
28 215191,73 490433,01
29 215197,85 490432,23
30 215215,66 490429,61
31 215237,65 490422,80
32 215249,18 490413,90
33 215251,17 490404,18
34 215297,89 490394,52
35 215341,88 490387,71
36 215375,92 490392,95
37 215427,77 490407,09
38 215455,53 490415,47
39 215484,34 490431,70
40 215533,10 490472,79
41 215534,71 490474,13
42 215578,61 490511,31
43 215582,80 490519,69
44 215586,47 490533,84
45 215588,10 490541,40
46 215593,80 490558,45
47 215595,37 490573,64
48 215612,66 490604,02
49 215648,80 490638,06
50 215668,70 490655,34
51 215694,89 490656,92
52 215711,12 490665,30
53 215725,79 490671,58
54 215745,69 490676,82
55 215767,69 490676,82
56 215789,68 490674,72
57 215814,82 490670,01
58 215822,52 490685,99
59 215822,88 490686,63
60 215820,41 490689,14
61 215820,64 490689,49
62 215854,39 490749,88
63 215862,20 490776,74
64 215865,18 490787,07
65 215883,09 490889,25
66 215890,90 490933,80
67 215893,43 490945,51
68 215887,69 490969,62
69 215874,60 490984,08
70 215864,95 490990,05
71 215850,49 490996,02
4)
granica czwartej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 7
X Y
1 2 3
1 217614,22 484441,32
2 217612,03 484470,34
3 217612,03 484497,72
4 217609,84 484503,74
5 217606,01 484509,76
6 217601,63 484568,35
7 217593,41 484604,48
8 217580,27 484642,81
9 217573,16 484681,13
10 217569,32 484713,44
11 217563,30 484728,22
12 217550,16 484733,15
13 217532,09 484744,10
14 217494,31 484770,38
15 217448,32 484807,06
16 217383,17 484870,58
17 217305,97 484946,68
18 217252,86 484996,50
19 217192,08 485049,61
20 217140,62 485086,84
21 217100,65 485101,63
22 217049,18 485110,39
23 217009,21 485108,20
24 216963,22 485094,51
25 216911,76 485072,06
26 216870,14 485044,14
27 216825,25 485021,69
28 216781,99 485003,62
29 216724,50 484989,39
30 216738,19 484964,20
31 216751,33 484943,94
32 216761,74 484911,64
33 216762,83 484876,60
34 216764,47 484836,08
35 216760,64 484807,61
36 216743,67 484800,49
37 216736,00 484795,57
38 216717,93 484780,23
39 216718,48 484771,47
40 216739,83 484749,03
41 216760,09 484749,57
42 216772,14 484757,24
43 216805,54 484760,52
44 216835,65 484760,52
45 216849,89 484751,76
46 216880,00 484731,51
47 216899,71 484720,56
48 216969,24 484726,03
49 217031,66 484726,03
50 217076,56 484729,32
51 217109,41 484739,17
52 217128,02 484744,65
53 217122,55 484763,81
54 217117,07 484808,16
55 217126,38 484814,73
56 217140,62 484809,25
57 217164,16 484776,95
58 217178,94 484755,60
59 217200,30 484740,81
60 217222,20 484727,67
61 217227,67 484712,89
62 217223,84 484690,99
63 217226,03 484641,71
64 217224,94 484595,17
65 217213,98 484590,25
66 217185,51 484594,08
67 217182,23 484555,75
68 217195,37 484552,47
69 217217,82 484550,83
70 217236,43 484550,83
71 217253,95 484555,21
72 217289,54 484573,27
73 217298,30 484560,13
74 217303,23 484546,44
75 217304,33 484533,30
76 217304,87 484513,05
77 217325,13 484510,86
78 217364,01 484506,48
79 217361,27 484469,79
80 217377,69 484468,70
81 217387,55 484471,98
82 217392,48 484484,58
83 217397,95 484502,64
84 217404,52 484514,69
85 217417,11 484519,62
86 217433,54 484516,88
87 217473,51 484505,93
88 217488,84 484501,55
89 217492,12 484481,29
90 217495,96 484456,10
91 217504,17 484456,65
92 217517,31 484459,39
93 217514,57 484496,62
94 217526,62 484505,93
95 217538,66 484505,38
96 217553,45 484487,86
97 217564,40 484446,80
98 217570,97 484426,54
99 217607,10 484422,71
100 217612,03 484422,71
101 217614,22 484441,32

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CIESZYŃSKIE ŹRÓDŁA TUFOWE (PLH240001)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CIESZYŃSKIE ŹRÓDŁA TUFOWE (PLH240001)

Lp. Kod 8 Nazwa
1 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
2 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Specjalny obszar ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001) składa się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
4 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
5 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
6 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
7 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
8 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.990

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 11/05/2022
Data wejścia w życie: 26/05/2022