Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041 2 ), obejmujący obszar 384,84 ha, położony w województwie śląskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI DĄBROWSKIE (PLH240041)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 276901,10 528757,44
2 276893,91 528762,56
3 276899,30 528976,70
4 276864,70 528974,36
5 276830,70 528972,05
6 276788,80 528969,22
7 276775,26 528969,91
8 276752,03 528974,18
9 276738,27 528979,83
10 276732,93 528983,13
11 276717,62 528994,38
12 276702,65 529002,16
13 276679,08 529003,85
14 276670,29 529005,70
15 276653,55 529012,34
16 276635,20 529023,12
17 276608,06 529039,04
18 276578,57 529056,26
19 276543,86 529076,61
20 276489,04 529109,15
21 276473,45 529115,88
22 276443,59 529125,76
23 276421,87 529132,13
24 276387,34 529142,11
25 276367,99 529149,15
26 276363,57 529151,19
27 276348,34 529159,61
28 276301,70 529199,12
29 276288,82 529206,63
30 276276,52 529209,64
31 276274,17 529201,29
32 276274,43 529196,33
33 276278,08 529171,01
34 276278,34 529159,60
35 276269,99 529141,33
36 276263,73 529124,11
37 276255,38 529093,05
38 276232,15 529039,04
39 276226,75 529028,72
40 276230,83 529027,40
41 276227,73 529019,77
42 276224,14 529011,14
43 276219,08 528998,86
44 276212,35 528982,49
45 276209,01 528974,36
46 276205,66 528966,23
47 276202,27 528958,00
48 276197,22 528945,71
49 276193,87 528937,58
50 276190,53 528929,45
51 276187,14 528921,22
52 276183,89 528913,35
53 276180,42 528904,86
54 276177,90 528898,76
55 276175,36 528892,57
56 276170,31 528880,28
57 276165,32 528868,18
58 276160,27 528855,88
59 276156,88 528847,65
60 276153,50 528839,43
61 276150,15 528831,30
62 276146,90 528823,39
63 276140,08 528806,80
64 276135,82 528796,45
65 276130,12 528782,59
66 276126,17 528772,98
67 276123,31 528766,05
68 276120,62 528758,53
69 276115,08 528745,78
70 276109,78 528733,59
71 276104,57 528721,58
72 276099,27 528709,40
73 276095,81 528701,53
74 276088,76 528685,20
75 276085,14 528676,85
76 276079,80 528664,58
77 276074,54 528652,47
78 276071,04 528644,41
79 276065,78 528632,31
80 276060,49 528620,12
81 276057,05 528612,24
82 276053,27 528603,54
83 276050,01 528596,02
84 276046,43 528587,77
85 276043,04 528579,98
86 276041,56 528576,59
87 276037,94 528568,25
88 276034,40 528560,09
89 276030,90 528552,03
90 276027,55 528544,32
91 276022,53 528532,78
92 276019,17 528524,60
93 276012,49 528508,33
94 276009,34 528500,66
95 276007,74 528496,77
96 276006,15 528492,90
97 276002,81 528484,76
98 275999,39 528476,44
99 275997,76 528472,47
100 275996,09 528468,40
101 275992,86 528460,54
102 275991,31 528456,75
103 275988,11 528448,99
104 275984,70 528440,67
105 275976,54 528420,80
106 275965,49 528393,89
107 275950,31 528356,70
108 275937,35 528324,97
109 275927,27 528300,27
110 275917,75 528276,95
111 276025,08 528232,10
112 276217,67 528152,24
113 276393,29 528079,57
114 276480,60 528043,43
115 276492,50 528066,70
116 276501,25 528083,83
117 276506,41 528081,19
118 276509,67 528087,68
119 276513,23 528094,73
120 276537,85 528143,62
121 276545,78 528157,07
122 276508,22 528172,71
123 276522,67 528202,28
124 276550,18 528258,78
125 276623,06 528228,37
126 276651,39 528284,46
127 276727,83 528427,74
128 276753,26 528476,04
129 276760,27 528482,13
130 276798,82 528553,12
131 276837,54 528635,52
132 276849,95 528661,00
133 276869,98 528698,78
134 276901,10 528757,44
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 278035,71 527255,09
2 278031,74 527263,56
3 278033,06 527269,91
4 278043,38 527281,55
5 278051,85 527291,08
6 278065,34 527300,07
7 278073,02 527305,89
8 278075,93 527311,72
9 278083,33 527343,73
10 278103,44 527446,92
11 278121,43 527540,05
12 278130,37 527594,77
13 278129,99 527600,38
14 278127,89 527604,68
15 278109,76 527633,71
16 278092,66 527661,75
17 278076,92 527686,88
18 278058,79 527716,23
19 278047,61 527734,42
20 278032,55 527758,96
21 278026,27 527769,04
22 278015,60 527786,11
23 278001,54 527808,05
24 277996,70 527816,19
25 277976,41 527848,39
26 277968,97 527860,41
27 277962,25 527871,04
28 277953,02 527886,03
29 277942,38 527903,45
30 277931,93 527920,29
31 277920,93 527937,91
32 277910,54 527955,10
33 277889,94 527989,20
34 277877,80 528006,83
35 277881,06 528011,22
36 277892,14 528026,14
37 277903,48 528041,38
38 277917,56 528060,33
39 277926,13 528071,85
40 277939,49 528089,81
41 277961,91 528119,96
42 277965,47 528116,11
43 278044,36 528226,56
44 278100,35 528308,50
45 278160,91 528391,97
46 278213,34 528465,78
47 278220,97 528478,50
48 278183,31 528442,87
49 278151,75 528411,32
50 278108,23 528377,21
51 278101,11 528388,92
52 278096,53 528396,05
53 278087,88 528406,23
54 278073,62 528432,18
55 278058,35 528459,67
56 278044,10 528500,39
57 278031,38 528504,46
58 278021,20 528508,02
59 278016,62 528509,55
60 278001,35 528510,06
61 277982,01 528508,02
62 277969,28 528507,51
63 277962,41 528506,24
64 277952,74 528505,73
65 277948,16 528504,71
66 277934,42 528497,08
67 277911,51 528489,44
68 277880,47 528542,38
69 277860,11 528569,86
70 277861,12 528592,77
71 277860,62 528597,86
72 277853,74 528641,50
73 277825,62 528647,36
74 277797,12 528661,86
75 277795,59 528662,37
76 277782,87 528664,41
77 277770,40 528667,21
78 277767,60 528668,48
79 277724,59 528681,84
80 277701,18 528689,47
81 277694,56 528689,98
82 277684,11 528694,95
83 277667,66 528682,36
84 277649,61 528646,09
85 277633,33 528634,18
86 277585,67 528615,47
87 277559,48 528605,34
88 277553,11 528602,46
89 277471,54 528578,36
90 277475,86 528559,47
91 277491,27 528498,97
92 277493,18 528487,46
93 277495,58 528476,02
94 277502,22 528460,51
95 277509,74 528445,89
96 277510,92 528443,37
97 277513,60 528437,65
98 277517,18 528430,05
99 277518,51 528427,22
100 277520,71 528422,55
101 277516,17 528419,80
102 277519,30 528413,09
103 277522,17 528406,93
104 277525,24 528400,31
105 277533,63 528381,32
106 277540,39 528367,05
107 277545,17 528356,55
108 277550,78 528345,50
109 277562,63 528335,01
110 277579,96 528320,74
111 277597,44 528305,31
112 277600,64 528302,48
113 277607,11 528283,77
114 277607,40 528282,43
115 277627,50 528224,74
116 277509,04 528161,22
117 277514,72 528141,99
118 277518,70 528135,46
119 277516,96 528126,87
120 277512,38 528123,59
121 277474,83 528096,73
122 277464,18 528091,06
123 277434,37 528075,79
124 277430,66 528073,20
125 277403,68 528058,83
126 277398,91 528056,29
127 277391,46 528053,98
128 277383,70 528053,05
129 277371,67 528052,22
130 277368,73 528052,47
131 277351,66 528058,09
132 277342,89 528061,76
133 277334,43 528064,24
134 277318,47 528069,20
135 277294,31 528076,93
136 277292,68 528077,77
137 277270,21 528084,16
138 277251,32 528041,87
139 277220,21 527963,01
140 277216,93 527957,12
141 277193,59 527923,47
142 277181,67 527903,61
143 277173,78 527891,46
144 277161,38 527871,66
145 277140,17 527837,46
146 277129,18 527822,84
147 277091,13 527765,15
148 277080,96 527751,51
149 277036,77 527692,30
150 277026,35 527676,80
151 276979,09 527606,56
152 276956,35 527518,40
153 276932,82 527474,76
154 276921,82 527446,68
155 276929,03 527438,71
156 276941,52 527432,09
157 276953,98 527423,81
158 276964,99 527390,74
159 276975,33 527377,36
160 276986,95 527379,50
161 276989,40 527375,70
162 276981,34 527350,91
163 276985,99 527345,18
164 276994,16 527335,10
165 276999,56 527328,45
166 277003,82 527323,18
167 277006,13 527315,74
168 277008,56 527298,94
169 277005,27 527288,43
170 277004,51 527272,81
171 277014,27 527262,23
172 277022,96 527252,80
173 277026,74 527248,72
174 277031,76 527244,31
175 277039,72 527237,32
176 277057,03 527231,29
177 277066,55 527222,00
178 277081,76 527200,40
179 277072,76 527175,31
180 277073,83 527166,88
181 277075,40 527154,39
182 277089,33 527150,75
183 277099,53 527148,08
184 277117,73 527154,58
185 277130,85 527153,17
186 277142,70 527145,92
187 277146,34 527143,69
188 277152,87 527138,16
189 277159,03 527132,96
190 277165,89 527127,14
191 277151,89 527087,13
192 277153,21 527075,96
193 277156,50 527048,29
194 277159,78 527020,70
195 277170,11 526990,60
196 277172,46 526963,32
197 277173,41 526952,14
198 277187,12 526946,95
199 277193,75 526944,35
200 277198,91 526940,35
201 277205,34 526933,86
202 277213,15 526914,49
203 277216,92 526905,13
204 277229,05 526875,00
205 277231,06 526870,01
206 277243,14 526849,88
207 277239,78 526812,11
208 277246,00 526800,44
209 277252,90 526796,83
210 277260,75 526791,47
211 277268,23 526784,36
212 277273,22 526778,63
213 277277,49 526772,15
214 277287,00 526758,11
215 277293,20 526747,87
216 277311,12 526734,35
217 277328,20 526698,14
218 277343,14 526664,41
219 277368,31 526550,78
220 277346,78 526545,18
221 277351,32 526509,51
222 277348,35 526473,59
223 277383,89 526411,79
224 277407,94 526336,33
225 277420,44 526298,41
226 277433,68 526296,70
227 277516,84 526275,90
228 277524,07 526271,39
229 277544,51 526263,03
230 277558,66 526257,25
231 277569,43 526252,84
232 277576,78 526249,85
233 277613,25 526234,61
234 277649,44 526218,91
235 277710,38 526191,50
236 277736,07 526185,24
237 277757,88 526179,36
238 277763,02 526178,80
239 277783,51 526176,83
240 277813,25 526162,92
241 277825,25 526151,15
242 277846,69 526138,43
243 277863,79 526135,55
244 277875,51 526125,82
245 277882,10 526120,35
246 277902,36 526104,68
247 277922,20 526118,71
248 277979,88 526159,45
249 278036,24 526197,82
250 278100,00 526236,71
251 278134,40 526258,94
252 278164,56 526277,19
253 278175,15 526291,22
254 278181,23 526307,36
255 278187,58 526319,79
256 278192,87 526326,41
257 278201,60 526336,19
258 278209,28 526344,13
259 278216,95 526353,92
260 278221,98 526369,80
261 278240,50 526485,68
262 278242,35 526504,21
263 278245,52 526526,43
264 278249,76 526547,60
265 278251,87 526561,36
266 278253,20 526581,99
267 278259,81 526645,49
268 278262,72 526683,59
269 278264,84 526705,55
270 278265,63 526729,90
271 278264,05 526742,33
272 278263,52 526763,23
273 278260,61 526816,15
274 278259,02 526831,23
275 278256,11 526843,67
276 278249,49 526864,30
277 278240,76 526887,85
278 278236,53 526895,53
279 278224,36 526921,98
280 278198,43 526971,46
281 278177,79 527011,68
282 278159,80 527056,92
283 278130,70 527129,15
284 278119,58 527162,23
285 278097,62 527188,16
286 278073,28 527215,14
287 278052,38 527238,16
288 278035,71 527255,09
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 280260,38 523901,67
2 280259,48 523946,09
3 280259,70 523966,45
4 280257,09 523972,05
5 280093,64 524059,14
6 279939,47 524143,76
7 279929,85 524126,89
8 279921,08 524127,70
9 279901,90 524137,09
10 279887,27 524146,90
11 279885,90 524152,38
12 279886,54 524160,59
13 279866,91 524170,34
14 279815,75 524196,91
15 279760,04 524233,14
16 279715,48 524261,34
17 279671,06 524289,18
18 279640,93 524306,74
19 279597,01 524346,67
20 279536,47 524382,98
21 279515,05 524403,82
22 279472,94 524444,96
23 279467,48 524453,54
24 279449,17 524474,06
25 279408,02 524514,70
26 279387,39 524539,01
27 279356,77 524560,02
28 279346,63 524546,19
29 279318,85 524517,08
30 279309,18 524507,55
31 279282,65 524494,93
32 279243,94 524479,88
33 279187,52 524452,51
34 279100,83 524400,93
35 279124,91 524381,09
36 279131,79 524371,03
37 279173,06 524324,47
38 279183,65 524294,30
39 279266,90 524212,80
40 279280,95 524232,65
41 279292,14 524252,77
42 279438,33 524153,57
43 279429,11 524048,02
44 279584,15 524006,86
45 279689,51 523974,79
46 279719,07 523966,23
47 279982,68 523887,25
48 280089,82 523856,20
49 280260,77 523805,99
50 280262,22 523839,58
51 280262,57 523855,29
52 280260,38 523901,67
4)
granica czwartej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 279452,73 524668,43
2 279395,84 524606,83
3 279456,24 524545,49
4 279533,03 524463,91
5 279566,20 524433,08
6 279614,06 524391,74
7 279644,14 524366,47
8 279668,45 524345,75
9 279700,44 524322,84
10 279763,56 524284,40
11 279808,84 524259,29
12 279831,40 524245,91
13 279874,77 524221,24
14 279938,87 524189,05
15 279992,59 524160,78
16 280048,19 524132,32
17 280097,48 524105,12
18 280159,95 524072,12
19 280178,25 524062,82
20 280201,55 524050,14
21 280228,63 524036,66
22 280263,78 524017,60
23 280264,04 524027,33
24 280264,97 524097,03
25 280266,82 524096,46
26 280268,04 524163,40
27 280271,20 524214,34
28 280270,86 524259,27
29 280256,90 524365,71
30 280243,53 524445,98
31 280241,88 524461,67
32 280235,96 524518,10
33 280227,24 524554,75
34 280223,99 524559,42
35 280205,49 524564,22
36 280131,91 524578,47
37 280055,98 524593,55
38 280011,79 524604,13
39 279795,10 524650,17
40 279577,61 524694,35
41 279501,41 524709,96
42 279488,71 524704,14
43 279452,73 524668,43
5)
granica piątej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 281386,89 525570,19
2 281322,89 525607,34
3 281272,25 525634,32
4 281249,85 525646,54
5 281219,82 525663,84
6 281199,34 525675,04
7 281110,01 525724,92
8 281110,26 525724,41
9 281112,05 525708,89
10 281113,83 525694,12
11 281118,15 525692,09
12 281104,92 525668,23
13 281101,61 525662,12
14 281087,36 525636,67
15 281082,27 525628,28
16 281072,85 525611,99
17 281065,86 525599,01
18 281061,02 525585,78
19 281058,98 525582,72
20 281044,22 525559,12
21 281028,95 525534,69
22 281012,67 525506,44
23 281009,61 525500,33
24 281005,29 525491,42
25 280998,42 525476,66
26 280994,73 525469,03
27 280990,65 525463,94
28 280988,87 525457,32
29 280986,58 525455,03
30 280961,13 525410,81
31 280943,32 525379,26
32 280891,40 525290,19
33 280878,17 525268,30
34 280867,48 525250,36
35 280828,54 525177,83
36 280788,84 525104,03
37 280771,28 525072,72
38 280731,58 525000,70
39 280708,93 524958,20
40 280680,94 524905,78
41 280658,29 524868,62
42 280644,29 524844,19
43 280633,86 524823,07
44 280591,36 524747,23
45 280582,97 524731,54
46 280754,93 524678,26
47 280759,32 524679,20
48 280775,59 524674,33
49 280850,11 524651,92
50 280954,20 524620,40
51 281007,79 524604,26
52 281020,01 524600,57
53 281049,70 524591,64
54 281079,50 524582,60
55 281192,59 524574,50
56 281286,50 524567,88
57 281306,68 524566,10
58 281309,47 524603,65
59 281284,72 524606,24
60 281287,75 524630,86
61 281284,04 524631,34
62 281287,26 524653,32
63 281307,37 524647,47
64 281313,22 524689,03
65 281298,97 524695,06
66 281313,87 524729,90
67 281281,81 524747,46
68 281230,07 524776,72
69 281220,03 524782,04
70 281284,43 524954,11
71 281325,82 525014,45
72 281363,48 525114,71
73 281373,53 525154,40
74 281332,82 525177,19
75 281340,49 525233,29
76 281287,24 525263,44
77 281295,79 525303,36
78 281353,17 525271,76
79 281371,56 525307,87
80 281368,94 525309,44
81 281380,66 525332,62
82 281383,10 525337,78
83 281340,56 525361,56
84 281355,84 525386,96
85 281343,94 525393,66
86 281355,68 525415,26
87 281388,00 525397,66
88 281408,14 525408,81
89 281401,20 525412,59
90 281391,86 525417,75
91 281386,51 525426,15
92 281388,04 525458,98
93 281404,29 525493,98
94 281457,77 525464,61
95 281462,32 525484,00
96 281462,56 525489,93
97 281464,77 525498,18
98 281466,60 525511,95
99 281467,96 525523,20
100 281468,24 525523,94
101 281439,83 525539,90
102 281386,89 525570,19

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI DĄBROWSKIE (PLH240041)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI DĄBROWSKIE (PLH240041)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI DĄBROWSKIE (PLH240041)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
2 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.980

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 25/05/2022