Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Dokument, o którym mowa w § 1, zawiera:
1)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w podłożu:
a)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c)
znak wodny dwutonowy umiejscowiony,
d)
włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym;
2)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w druku:
a)
druk offsetowy,
b)
dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,
c)
mikrodruki,
d)
element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e)
nadruk wykonany farbą irydyscentną;
3)
pozostałe elementy zabezpieczające:
a)
zabezpieczoną nić introligatorską aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
moletowaną okładkę,
c)
elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym naniesione na okładce,
d)
klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki personalizacyjnej od podłoża,
e)
numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
§  3. 
1. 
Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130) zachowują ważność.
2. 
Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" może być wydawany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Opis:

Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną o wymiarach:

- format książeczki: 125 x 88 mm,

- format naklejki: 83 x 119 mm.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.950

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".
Data aktu: 29/04/2022
Data ogłoszenia: 04/05/2022
Data wejścia w życie: 05/05/2022