Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147, z 2020 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 203 i 758) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

Rys. 1a

wzór

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 1b

wzór

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 1c

wzór

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim (pod celofanem), w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/superslim, w tylnej dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 2

wzór

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje), na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym, na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jego krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 3a

wzór

Rys. 3b

wzór

Rys. 3c

wzór

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I" pionowo na zamknięcie opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a), lub poziomo na zamknięcie opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b), lub w kształcie litery "L" na zamknięcie opakowania, równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 4

wzór

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 50 mm x 12 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 90 mm x 16 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

Rys. 5a

wzór

Rysunek 5a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l w dowolnym miejscu na szyjce opakowania, w kształcie litery "I".

Rys. 5b

wzór

Rysunek 5b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L".

Ryc. 5c

wzór

Rysunek 5c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety, w kształcie litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

Rys. 5d

wzór

Rysunek 5d przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety, w kształcie położonej litery "I", w dowolnej odległości od kontretykiety.

Rys. 6

wzór

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszce. Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm x 21 mm są umieszczane bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części banderoli znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część banderoli przecina perforację wieczka.

Rys. 7a

wzór

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 7b

wzór

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 7c

wzór

Rysunek 7c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem, na butelce płynu do papierosów elektronicznych posiadającej zrywalną, jednorazową plombę w dolnej części zakrętki.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych, w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

Rys. 8

wzór

Rysunek 8 przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub banderoli bez warstwy samoprzylepnej, mocowanej odpowiednim klejem.

Banderole podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm są umieszczane bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania, jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 9a

wzór

Rysunek 9a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 9b

wzór

Rysunek 9b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderol podatkowej i legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego, po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.860

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Data aktu: 08/04/2022
Data ogłoszenia: 21/04/2022
Data wejścia w życie: 06/05/2022