Przeniesienie dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przeniesienia dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. poz. 375) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa przeniesienie dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej z części budżetu 37 - Sprawiedliwość rozdział 92118 - Muzea do części budżetu 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
§  2. 
Przenosi się dotację podmiotową, w tym wynagrodzenia, oraz dotację celową z części 37 - Sprawiedliwość rozdział 92118 - Muzea, w łącznej kwocie 6 070 000 zł, do części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZENIESIENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ, W TYM WYNAGRODZEŃ, ORAZ DOTACJI CELOWEJ Z CZĘŚCI 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ DO CZĘŚCI 13 - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7
37 Sprawiedliwość 6 070 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 070 000
92118 Muzea 6 070 000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 5 313 000
w tym wynagrodzenia: 1 759 000
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 757 000
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 6 070 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 070 000
92118 Muzea 6 070 000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 5 313 000
w tym wynagrodzenia: 1 759 000
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 757 000

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.719

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.
Data aktu: 31/03/2022
Data ogłoszenia: 31/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022