Specjalny obszar ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021 2 ), obejmujący obszar 2180,21 ha, położony w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 634016,52 353040,88
2 634004,11 353069,73
3 633960,02 353173,02
4 633893,71 353326,88
5 633848,17 353435,12
6 633799,34 353550,18
7 633785,90 353583,91
8 633772,79 353612,74
9 633778,22 353615,19
10 633743,23 353696,73
11 633680,73 353846,40
12 633664,99 353897,87
13 633659,04 353917,61
14 633652,78 353937,94
15 633626,21 354022,31
16 633612,59 354062,43
17 633596,90 354058,19
18 633594,14 354056,81
19 633577,85 354049,06
20 633525,26 354026,88
21 633233,05 353893,78
22 633197,95 353879,30
23 633174,33 353869,04
24 633103,49 353834,05
25 633131,69 353770,03
26 633242,53 353518,79
27 633259,94 353479,37
28 633024,00 353375,76
29 632821,86 353286,99
30 632795,87 353275,56
31 632743,84 353251,21
32 632669,97 353217,83
33 632662,15 353214,91
34 632485,20 353133,75
35 632379,45 353084,79
36 632328,58 353061,86
37 632307,54 353052,27
38 632278,31 353038,95
39 632254,48 353029,08
40 632059,06 352939,40
41 631829,26 352834,66
42 631782,29 352811,64
43 631736,05 352791,24
44 631713,75 352780,42
45 631663,43 352756,01
46 631647,84 352748,47
47 631638,18 352768,51
48 631634,11 352777,99
49 631594,38 352732,48
50 631562,93 352716,09
51 631531,80 352703,01
52 631460,63 352665,42
53 631393,38 352627,93
54 631311,63 352571,74
55 631304,38 352566,24
56 631298,81 352554,28
57 631273,15 352499,65
58 631281,07 352462,97
59 631267,93 352435,89
60 631266,02 352428,94
61 631206,01 352339,65
62 631197,23 352327,70
63 631168,17 352279,88
64 631156,46 352258,75
65 631113,56 352169,44
66 631107,03 352155,85
67 631075,69 352085,87
68 631068,56 352065,17
69 631044,20 352092,09
70 631025,91 352120,38
71 630981,18 352185,63
72 630924,67 352253,67
73 630922,38 352270,81
74 630800,41 352426,62
75 630788,72 352444,20
76 630782,24 352453,82
77 630694,85 352578,49
78 630683,17 352595,36
79 630610,38 352698,35
80 630564,35 352763,37
81 630479,29 352883,41
82 630472,32 352896,62
83 630469,71 352900,44
84 630467,65 352909,48
85 630456,71 352896,68
86 630434,70 352871,96
87 630423,16 352858,94
88 630348,68 352779,14
89 630309,87 352732,94
90 630231,77 352628,85
91 630225,87 352621,59
92 630187,27 352592,70
93 630149,65 352564,64
94 630113,12 352543,92
95 630066,60 352515,81
96 629979,98 352469,68
97 629959,60 352450,91
98 629863,68 352515,53
99 629838,13 352531,63
100 629636,14 352494,18
101 629629,97 352493,10
102 629509,55 352474,93
103 629505,20 352473,71
104 629444,74 352439,71
105 629354,08 352387,27
106 629328,11 352375,54
107 629209,82 352328,33
108 629246,12 352256,63
109 629097,68 352264,48
110 628875,37 352277,87
111 628866,38 352316,72
112 628395,50 352663,09
113 628281,88 352779,47
114 628287,25 352803,81
115 628268,44 352920,09
116 628273,81 352941,75
117 628214,25 353060,81
118 628119,56 353236,69
119 628119,56 353507,22
120 628227,75 353683,19
121 628217,37 353696,69
122 628182,56 353690,50
123 628091,88 353621,06
124 628007,88 353557,00
125 627862,69 353459,84
126 627951,69 353430,53
127 627859,25 353389,13
128 627857,92 353384,83
129 627767,25 353092,22
130 627750,88 353047,94
131 627687,81 352992,28
132 627607,75 352891,03
133 627613,38 352809,66
134 627586,56 352781,31
135 627532,00 352708,37
136 627530,68 352704,32
137 627503,50 352620,66
138 627530,88 352580,31
139 627735,56 352632,56
140 627790,00 352385,62
141 627846,56 352142,69
142 627944,38 351724,25
143 627954,19 351451,97
144 627959,36 351325,41
145 628024,06 351318,21
146 628082,28 351310,84
147 628142,38 351289,71
148 628258,80 351250,27
149 628293,45 351238,13
150 628295,19 351236,78
151 628300,54 351234,63
152 628383,13 351228,54
153 628498,72 351218,77
154 628530,11 351212,24
155 628552,13 351208,16
156 628591,15 351207,65
157 628616,65 351207,46
158 628797,34 351205,42
159 628831,86 351204,98
160 628850,69 351211,41
161 628940,63 351242,33
162 629000,56 351227,20
163 629032,69 351211,89
164 629112,33 351143,01
165 629156,87 351159,86
166 629157,33 351157,88
167 629169,38 351085,69
168 629131,50 351001,81
169 629135,88 350977,94
170 629114,69 350977,56
171 629074,94 350941,62
172 628900,63 350881,44
173 628890,06 350852,16
174 628891,56 350822,09
175 628903,63 350784,91
176 628909,87 350764,28
177 628886,12 350716,53
178 628835,06 350653,88
179 628840,94 350597,44
180 628871,50 350567,88
181 628927,69 350532,25
182 628927,81 350526,66
183 628927,38 350518,75
184 628926,13 350502,09
185 628921,13 350467,25
186 628929,31 350395,87
187 628930,62 350348,31
188 628935,81 350272,94
189 628928,44 350193,53
190 628925,06 350169,22
191 628902,50 350063,88
192 628895,94 349964,38
193 628889,94 349918,41
194 628879,31 349845,00
195 628841,69 349744,72
196 628841,94 349736,72
197 628840,13 349675,06
198 628843,62 349632,94
199 628839,37 349542,22
200 628821,81 349497,22
201 628852,44 349460,97
202 628877,56 349459,97
203 628901,44 349482,94
204 628917,44 349543,19
205 628945,44 349582,19
206 629007,19 349574,81
207 629005,13 349426,94
208 629002,63 349340,44
209 628998,75 349175,03
210 628975,56 349166,37
211 628902,44 349170,62
212 628861,81 349176,28
213 628817,50 349171,03
214 628797,75 349142,59
215 628787,44 349102,91
216 628845,63 349020,22
217 628911,00 348968,94
218 628983,44 348924,25
219 628981,81 348860,88
220 629032,69 348858,91
221 628957,31 348768,50
222 628948,81 348756,84
223 628946,13 348741,97
224 628942,81 348676,06
225 628935,06 348502,31
226 629008,43 348503,57
227 629084,71 348500,91
228 629102,94 348500,11
229 629134,28 348498,59
230 629156,01 348497,69
231 629157,21 348497,73
232 629178,03 348497,11
233 629199,67 348496,02
234 629200,67 348495,94
235 629324,01 348491,59
236 629425,65 348487,23
237 629508,97 348486,86
238 629514,47 348486,82
239 629519,56 348487,36
240 629636,70 348486,74
241 629699,62 348486,40
242 629720,23 348486,07
243 629862,29 348481,44
244 629935,26 348479,18
245 629981,30 348478,37
246 630061,26 348476,70
247 630116,38 348476,04
248 630165,82 348474,73
249 630215,75 348474,22
250 630483,89 348467,12
251 630497,59 348467,50
252 630592,43 348462,85
253 630596,74 348480,58
254 630593,76 348508,40
255 630604,93 348519,92
256 630669,93 348549,24
257 630721,73 348545,68
258 630813,22 348575,45
259 630864,69 348655,40
260 630923,08 348752,55
261 630935,92 348805,12
262 630936,19 348806,23
263 630990,96 349025,50
264 630997,28 349024,57
265 631007,94 349022,77
266 631186,82 348992,47
267 631257,20 348979,04
268 631442,58 348941,82
269 631489,43 349000,93
270 631516,40 349055,70
271 631517,91 349058,84
272 631628,97 349197,07
273 631644,81 349224,32
274 631704,55 349327,01
275 631724,18 349372,36
276 631740,65 349463,14
277 631750,45 349531,02
278 631762,74 349567,18
279 631771,21 349557,41
280 631778,02 349589,40
281 631782,89 349611,85
282 631799,45 349717,12
283 631811,96 349748,78
284 631858,93 349904,12
285 631864,62 349961,89
286 631869,12 350072,64
287 631893,08 350081,20
288 631943,36 350100,22
289 632151,44 350184,35
290 632340,79 350262,36
291 632420,09 350295,18
292 632428,58 350298,72
293 632548,91 350348,59
294 632660,74 350394,83
295 632679,88 350400,57
296 632714,28 350322,21
297 632731,29 350282,59
298 632735,14 350273,59
299 632829,62 350053,10
300 632843,25 350023,57
301 632846,33 350017,06
302 632854,14 349998,97
303 632882,80 349932,57
304 632888,22 349921,31
305 632890,81 349914,59
306 632973,05 349727,76
307 632999,85 349667,29
308 633129,17 349370,47
309 633203,05 349399,94
310 633220,66 349407,03
311 633680,91 349600,84
312 633804,58 349652,81
313 633699,85 349885,31
314 633687,38 349913,07
315 633666,82 349954,50
316 633726,68 349981,18
317 633786,58 350006,46
318 633841,74 350029,71
319 633852,10 350034,80
320 633905,54 350058,89
321 634187,41 350179,40
322 634116,58 350333,74
323 634103,48 350362,38
324 634080,47 350412,45
325 634073,52 350428,56
326 634069,48 350433,65
327 634052,77 350469,69
328 634012,46 350559,17
329 634200,67 350638,25
330 634230,33 350650,68
331 634244,48 350656,28
332 634245,16 350653,40
333 634249,08 350656,41
334 634315,34 350686,36
335 634442,25 350740,73
336 634458,77 350747,09
337 634476,18 350754,07
338 634562,46 350791,10
339 634686,30 350843,77
340 634952,96 350957,35
341 634971,94 350965,39
342 634939,84 351119,11
343 634901,73 351301,37
344 634897,21 351323,65
345 634860,09 351509,94
346 634855,82 351530,32
347 634853,91 351537,67
348 634853,60 351540,78
349 634853,43 351543,95
350 634849,34 351554,55
351 634825,61 351577,18
352 634808,14 351593,90
353 634746,30 351651,88
354 634712,59 351684,04
355 634665,19 351734,12
356 634625,97 351774,03
357 634605,78 351841,18
358 634597,61 351868,55
359 634565,40 351976,27
360 634557,77 352012,96
361 634554,77 352027,18
362 634479,50 352361,52
363 634466,35 352424,26
364 634264,09 352657,34
365 634256,78 352664,64
366 634253,88 352664,76
367 634177,86 352668,63
368 634149,04 352733,84
369 634127,10 352781,42
370 634079,20 352892,01
371 634025,52 353019,62
372 634016,52 353040,88

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
4 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
5 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
7 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
8 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus osiadła
2 wilk Canis lupus osiadła
3 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.601

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021).
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 15/03/2022
Data wejścia w życie: 30/03/2022