Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposób finansowania obserwacji, a także warunki zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, 1023 i 2447) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób:
1)
niepozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
pozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
pozbawionych wolności, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 3 - stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2. 
Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:
1)
zapewniają stały nadzór nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie;
2)
posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające obserwowanym samowolne opuszczenie zakładu;
3)
wyposażone są w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
4)
posiadają elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
5)
zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwu i półkrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.
§  2a. 
W przypadku braku wolnych miejsc w zakładzie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obserwacja może być wykonywana w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§  3. 
Koszty obserwacji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§  4. 
1. 
Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dostosują warunki zabezpieczenia do warunków, o których mowa w § 2, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Do czasu dostosowania zakładów do warunków określonych w § 2, obserwacje przeprowadza się w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 3.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB NIEPOZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zakłady psychiatryczne
Lp. Województwo Adres
1 2 3
1 dolnośląskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

al. Tysiąclecia 30

59-700 Bolesławiec

2 dolnośląskie Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. Grzybowa 1 56-300

Milicz

3 dolnośląskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Adama Mickiewicza 1

Lubiąż

56-100 Wołów

4 dolnośląskie Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Michała Marzyńskiego

w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole

Opieki Zdrowtonej w Zgorzelcu

ul. Rolnicza 25

59-921 Sieniawka

5 dolnośląskie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

50-226 Wrocław

6 dolnośląskie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

ul. Szpitalna 9

59-500 Złotoryja

7 kujawsko-pomorskie Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Juliusza Słowackiego 18

87-700 Aleksandrów Kujawski

8 kujawsko-pomorskie Szpital Lipno Spółka z o.o.

Oddziały Psychiatryczne

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno

9 kujawsko-pomorskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza

ul. Sądowa 18

86-100 Świecie

10 kujawsko-pomorskie Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

11 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm

12 lubelskie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

13 lubelskie Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

14 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

15 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

16 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

ul. Klasztorna 4

22-463 Radecznica

17 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Wisznicka 111

21-300 Radzyń Podlaski

18 lubelskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Suchowola 48

21-305 Suchowola

19 lubuskie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Cibórz 5

66-213 Skąpe

20 lubuskie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.

ul. Franciszka Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski

21 lubuskie Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

22 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów

23 łódzkie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Szpital im. Józefa Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

24 łódzkie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Pawła II 35

97-200 Tomaszów Mazowiecki

25 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Centrum Psychiatryczne w Warcie

ul. Sieradzka 3

98-290 Warta

26 łódzkie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział Psychiatryczny

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz

27 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

ul. Węgierska 21

38-300 Gorlice

28 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

os. Złota Jesień 1

31-826 Kraków

29 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

SPZOZ

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków

30 małopolskie Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

31 małopolskie Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

al. 1000-lecia 13

32-300 Olkusz

32 mazowieckie Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1

09-500 Gostynin

33 mazowieckie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

34 mazowieckie Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Szpital Świętej Trójcy

Oddział Psychiatryczny

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

ul. Tadeusza Kościuszki 28

09-402 Płock

35 mazowieckie Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków-Tworki

36 mazowieckie Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1

26-607 Radom

37 mazowieckie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Starowiejska 15

08-110 Siedlce

38 mazowieckie Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

Oddział Psychiatryczny I, II, Pododdział Detoksykacyjny

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew

39 mazowieckie Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Jana III Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

40 mazowieckie Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

41 mazowieckie Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa

42 mazowieckie Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o.

ul. Karola Rychlińskiego 1

05-091 Ząbki

43 opolskie Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. ks. bp. Józefa Nathana

ul. Szpitalna 18

48-140 Branice

44 opolskie Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Nysańska 2-4

49-300 Brzeg

45 opolskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ZOZ Głuchołazy

Oddział Psychiatryczny

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

46 opolskie Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4

45-221 Opole

47 podkarpackie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18

37-500 Jarosław

48 podkarpackie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Oddział Psychiatryczny

Straszęcin 295

39-218 Straszęcin

49 podkarpackie Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego

ul. Różana 9

37-710 Żurawica

50 podlaskie Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

51 podlaskie Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela

Oddział Psychiatryczny

ul. Konstytucji 3-go Maja 34

19-200 Grajewo

52 podlaskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

53 podlaskie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 62

16-400 Suwałki

54 pomorskie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk

55 pomorskie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

56 pomorskie Centrum Zdrowia Psychiatrycznego w Słupsku

ul. Obrońców Wybrzeża 4

76-200 Słupsk

57 pomorskie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

58 śląskie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Olszówka 102

43-300 Bielsko-Biała

59 śląskie Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

60 śląskie Familia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Dębowa 5

44-100 Gliwice

61 śląskie Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

ul. dr Janusza Korczaka 27

40-340 Katowice

62 śląskie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 48

42-700 Lubliniec

63 śląskie PZOL sp. z o.o.

Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Graniczna 7

34-312 Międzybrodzie Bialskie

64 śląskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

ul. Gliwicka 33

44-201 Rybnik

65 śląskie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

ul. Emila Zegadłowicza 3

41-200 Sosnowiec

66 śląskie Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Chorzowska 36

41-605 Świętochłowice

67 śląskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5

44-180 Toszek

68 świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Poradnia Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Jagiellońska 72

25-734 Kielce

69 świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica

70 świętokrzyskie Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. dr. Zygmunta Schinzla 13

27-600 Sandomierz

71 warmińsko-mazurskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

72 warmińsko-mazurskie Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego

Oddziały Psychiatrii A i B

ul. gen. Władysława Andersa 3

14-200 Iława

73 warmińsko-mazurskie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

al. Wojska Polskiego 35

10-228 Olsztyn

74 warmińsko-mazurskie Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Generała Józefa Bema 24

11-600 Węgorzewo

75 wielkopolskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"

im. Aleksandra Piotrowskiego

ul. Poznańska 15

62-200 Gniezno

76 wielkopolskie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

pl. Ignacego Paderewskiego 1A

64-000 Kościan

77 wielkopolskie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Bolesława Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

78 wielkopolskie Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o.o.

Sokołówka 1

62-840 Koźminek

79 wielkopolskie Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

80 zachodniopomorskie Szpital Powiatowy

Oddział Psychosomatyczny

ul. Szpitalna 7A

78-200 Białogard

81 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

ul. Mączna 4

70-780 Szczecin

82 zachodniopomorskie "MEDISON" sp. z o.o. w Koszalinie

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Sarzyńska 9

75-819 Koszalin

83 cały kraj Wojskowy Instytut Medyczny

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii

Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Ośrodki i oddziały leczenia odwykowego

1 2 3
84 dolnośląskie Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8

58-379 Czarny Bór

85 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm

86 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

87 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 123

97-413 Bełchatów

88 opolskie Ośrodek Leczenia Odwykowego

Woskowice Małe 15

46-100 Namysłów

89 podkarpackie Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Dąbrowskiego 7

37-464 Stalowa Wola

90 podkarpackie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Oddział Odwykowy

ul. Krakowska 91

39-200 Dębica

91 podkarpackie Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

92 śląskie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Terapii Uzależnień sp. z o.o.

ul. Częstochowska 1

42-164 Parzymiechy

93 śląskie Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego

i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

ul. Zamkowa 8

44-350 Gorzyce

94 śląskie Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. dr Janusza Korczaka 2

40-338 Katowice

95 wielkopolskie Zakład Leczenia Uzależnień

Charcice 12

64-412 Chrzypsko Wielkie

96 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Stanomino 5

78-217 Stanomino

97 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób uzależnionych

1 2 3
98 pomorskie Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Smażyno 9

84-217 Szemud

99 śląskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa"

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

"Straszny Dwór"

ul. Pawła Stalmacha 9

43-502 Czechowice-Dziedzice

100 śląskie Centrum Leczenia Uzależnień "Familia"

ul. Huberta 60

44-100 Gliwice

101 zachodniopomorskie Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny

Stowarzyszenie Solidarni PLUS

Darżewo 6

76-020 Bobolice

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Lp. Nazwa zakładu
1 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

2 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków-Tworki

3 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

4 Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków

5 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o. o.

ul. Franciszka Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski

6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Sądowo-Psychiatryczny

ul. Głuska 1

20-439 Lublin

7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18

37-500 Jarosław

8 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Sądowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

ul. Adama Mickiewicza 1

Lubiąż

56-100 Wołów

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, KTÓRE WEDŁUG OCENY SĄDU WYKAZUJĄ ZNACZNY STOPIEŃ DEMORALIZACJI LUB ZAGROŻENIA PONOWIENIEM CZYNU O ZNACZNEJ SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI ALBO CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIONA OBAWA UCIECZKI I UKRYWANIA SIĘ LUB TEŻ PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE LUB ZWIĄZKU MAJĄCYM NA CELU PRZESTĘPSTWO

Lp. Nazwa zakładu
1 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

ul. Montelupich 7

31-155 Kraków

2 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/5

93-161 Łódź

3 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

4 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego

w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

5 Szpital Psychiatryczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50-046 Wrocław

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJE POTRZEBA WYDANIA OPINII O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W ZAKRESIE ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

Lp. Nazwa zakładu
1 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej ul. Skaryszewska 7

83-200 Starogard Gdański

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2004 r.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.448 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposób finansowania obserwacji, a także warunki zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności.
Data aktu: 02/12/2004
Data ogłoszenia: 23/02/2022
Data wejścia w życie: 06/01/2005