Specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022 2 ), obejmujący obszar 76,95 ha, położony w województwie świętokrzyskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRY PIEPRZOWE (PLH260022)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 316655,21 697439,90
2 316642,24 697414,90
3 316625,92 697362,32
4 316606,89 697335,13
5 316597,00 697309,26
6 316622,34 697251,23
7 316647,30 697206,48
8 316677,90 697151,61
9 316695,37 697111,13
10 316707,27 697071,44
11 316708,46 697017,07
12 316708,46 696965,88
13 316699,73 696917,85
14 316697,75 696874,59
15 316693,38 696852,77
16 316686,83 696791,05
17 316679,69 696753,35
18 316675,32 696705,33
19 316671,35 696643,02
20 316672,35 696622,97
21 316671,16 696615,04
22 316669,17 696598,37
23 316664,41 696541,22
24 316657,27 696476,13
25 316653,69 696411,44
26 316659,84 696364,01
27 316668,18 696303,69
28 316672,94 696250,51
29 316672,35 696234,04
30 316669,86 696224,09
31 316662,42 696194,35
32 316634,64 696141,96
33 316618,17 696079,45
34 316614,22 696071,70
35 316621,47 696079,31
36 316635,53 696092,36
37 316649,58 696126,49
38 316666,64 696160,62
39 316674,67 696195,75
40 316684,71 696225,87
41 316718,69 696222,66
42 316720,74 696218,63
43 316741,36 696175,08
44 316751,35 696173,42
45 316771,32 696156,78
46 316794,63 696124,32
47 316815,43 696133,47
48 316829,58 696130,98
49 316856,67 696054,96
50 316812,43 696040,21
51 316789,99 696028,99
52 316790,52 696014,03
53 316791,06 695982,51
54 316770,75 695981,44
55 316771,29 695972,35
56 316771,29 695955,79
57 316772,36 695934,42
58 316782,51 695926,40
59 316841,23 695907,11
60 316847,06 695895,46
61 316857,04 695886,30
62 316862,04 695867,99
63 316869,53 695861,34
64 316877,02 695848,02
65 316882,84 695828,88
66 316901,15 695798,92
67 316932,78 695813,07
68 316946,09 695807,24
69 316961,07 695805,58
70 316967,57 695778,57
71 316964,99 695743,38
72 316974,43 695709,05
73 316971,86 695686,73
74 316971,00 695656,69
75 316940,96 695626,65
76 316945,25 695600,05
77 316963,27 695578,59
78 316989,02 695573,44
79 316989,88 695562,28
80 317061,98 695516,79
81 317148,66 695450,71
82 317154,84 695404,42
83 317182,95 695388,14
84 317196,32 695375,97
85 317169,81 695370,29
86 317172,97 695350,10
87 317168,29 695336,48
88 317186,60 695270,74
89 317182,44 695258,25
90 317168,29 695237,45
91 317154,15 695221,64
92 317141,66 695216,64
93 317132,51 695188,35
94 317140,00 695171,70
95 317154,98 695159,22
96 317161,64 695145,90
97 317168,29 695120,94
98 317180,78 695117,61
99 317204,35 695098,66
100 317206,07 695087,27
101 317225,44 695004,39
102 317217,40 694995,27
103 317227,38 694938,68
104 317236,54 694939,51
105 317248,19 694900,40
106 317252,35 694872,93
107 317270,66 694886,25
108 317284,81 694872,10
109 317287,30 694856,29
110 317305,91 694848,10
111 317292,60 694833,87
112 317284,11 694767,75
113 317261,05 694784,73
114 317253,17 694755,01
115 317254,37 694733,39
116 317262,15 694722,78
117 317249,53 694716,38
118 317245,92 694704,47
119 317238,14 694693,32
120 317256,39 694684,20
121 317266,92 694677,88
122 317268,32 694670,16
123 317277,44 694668,06
124 317285,87 694647,00
125 317291,48 694648,41
126 317286,57 694642,79
127 317296,39 694619,17
128 317301,38 694615,69
129 317318,99 694592,85
130 317319,55 694581,73
131 317328,09 694571,99
132 317332,38 694561,38
133 317335,74 694544,59
134 317335,06 694536,07
135 317333,63 694525,66
136 317338,55 694521,40
137 317342,81 694515,06
138 317344,87 694506,63
139 317344,82 694498,92
140 317344,12 694496,11
141 317364,47 694496,11
142 317372,68 694482,00
143 317395,13 694495,96
144 317384,82 694560,26
145 317387,85 694608,80
146 317390,28 694631,24
147 317407,26 694614,86
148 317459,97 694636,73
149 317477,81 694640,16
150 317488,67 694643,71
151 317525,56 694660,97
152 317523,74 694676,74
153 317421,82 694673,71
154 317387,85 694714,36
155 317367,22 694762,29
156 317336,89 694770,78
157 317332,64 694788,98
158 317435,17 694779,27
159 317467,32 694778,06
160 317497,66 694798,69
161 317506,15 694812,64
162 317584,41 694799,90
163 317590,48 694817,49
164 317524,96 694832,05
165 317506,76 694833,87
166 317506,15 694844,79
167 317528,60 694844,79
168 317560,14 694872,70
169 317514,04 694897,57
170 317487,34 694926,09
171 317446,70 694933,37
172 317423,04 694941,86
173 317401,52 694945,96
174 317389,67 694968,64
175 317382,18 694969,47
176 317365,53 694981,12
177 317354,71 694997,77
178 317343,06 695013,58
179 317328,91 695019,41
180 317305,61 695019,41
181 317286,47 695001,93
182 317267,33 694980,29
183 317251,79 695007,22
184 317257,57 695010,02
185 317285,03 695043,50
186 317310,78 695080,40
187 317310,78 695107,01
188 317299,63 695143,06
189 317382,02 695151,64
190 317417,21 695138,77
191 317437,81 695137,05
192 317450,68 695155,93
193 317497,03 695172,24
194 317536,51 695173,96
195 317590,58 695165,37
196 317593,16 695181,68
197 317545,95 695191,12
198 317509,05 695196,27
199 317480,72 695194,56
200 317458,41 695199,71
201 317439,53 695198,85
202 317417,21 695216,87
203 317394,04 695228,03
204 317381,16 695254,64
205 317383,84 695277,39
206 317384,67 695302,36
207 317379,68 695319,01
208 317365,53 695317,34
209 317340,56 695314,01
210 317336,40 695304,03
211 317329,75 695287,38
212 317317,26 695299,86
213 317301,45 695311,52
214 317291,46 695325,66
215 317278,84 695349,51
216 317290,34 695380,39
217 317304,86 695382,28
218 317315,59 695402,48
219 317323,79 695418,25
220 317349,03 695427,09
221 317364,18 695424,56
222 317379,32 695400,58
223 317393,21 695389,22
224 317426,65 695386,70
225 317460,10 695372,19
226 317461,36 695404,37
227 317438,01 695417,62
228 317404,57 695422,04
229 317403,94 695444,76
230 317441,80 695435,29
231 317449,37 695452,33
232 317498,59 695435,29
233 317537,72 695422,04
234 317573,06 695417,62
235 317609,66 695447,91
236 317605,87 695470,63
237 317571,80 695489,56
238 317583,16 695497,14
239 317588,20 695517,33
240 317521,31 695560,24
241 317530,78 695586,74
242 317495,44 695608,83
243 317476,51 695616,40
244 317470,20 695596,84
245 317455,05 695588,64
246 317438,01 695567,18
247 317425,39 695552,04
248 317404,57 695536,89
249 317373,64 695509,76
250 317352,19 695483,88
251 317324,42 695457,38
252 317293,50 695429,61
253 317270,15 695412,57
254 317244,91 695399,95
255 317219,94 695410,34
256 317191,83 695432,53
257 317179,56 695460,15
258 317161,54 695488,47
259 317139,22 695541,68
260 317134,66 695571,55
261 317098,28 695573,40
262 317071,18 695572,39
263 317060,13 695557,33
264 317040,06 695568,38
265 317030,02 695617,56
266 317049,09 695619,57
267 317069,17 695615,56
268 317113,33 695618,57
269 317135,00 695616,90
270 317135,79 695618,93
271 317170,98 695626,65
272 317194,15 695656,69
273 317223,33 695716,77
274 317168,40 695686,73
275 317144,37 695702,18
276 317116,05 695721,06
277 317055,11 695726,21
278 317042,24 695727,07
279 317073,13 695758,83
280 317128,06 695794,02
281 317113,47 695824,06
282 317110,04 695839,51
283 317103,38 695851,35
284 317090,90 695865,50
285 317066,76 695890,46
286 317043,46 695916,26
287 317025,15 695981,18
288 317006,84 696053,58
289 317070,09 696068,56
290 317065,93 696101,02
291 317021,82 696102,68
292 316975,22 696093,53
293 316964,40 696188,40
294 316977,72 696220,86
295 316968,56 696285,77
296 317002,68 696306,58
297 317011,84 696334,87
298 317004,35 696355,68
299 316977,72 696355,68
300 316945,26 696357,34
301 316926,95 696336,54
302 316892,00 696274,95
303 316861,20 696234,17
304 316832,08 696203,38
305 316799,62 696190,90
306 316764,12 696261,23
307 316775,66 696281,58
308 316807,71 696305,61
309 316829,45 696349,09
310 316731,03 696369,69
311 316729,89 696386,86
312 316729,89 696422,33
313 316737,90 696437,21
314 316765,37 696440,64
315 316798,55 696441,79
316 316826,02 696444,08
317 316835,17 696457,81
318 316826,02 696479,55
319 316811,14 696496,72
320 316821,44 696513,88
321 316862,64 696508,16
322 316878,66 696486,42
323 316901,55 696478,41
324 316937,02 696482,99
325 316963,34 696517,32
326 316979,36 696526,47
327 317028,57 696589,41
328 317032,59 696612,51
329 317049,17 696585,98
330 317077,78 696563,09
331 317097,23 696569,96
332 317122,41 696579,11
333 317140,72 696575,68
334 317163,61 696596,28
335 317179,63 696646,63
336 317151,02 696679,82
337 317115,54 696687,83
338 317097,23 696717,58
339 317097,23 696745,05
340 317086,94 696772,51
341 317054,89 696767,94
342 317035,44 696767,94
343 317012,55 696787,39
344 316955,33 696793,11
345 316941,87 696777,09
346 316929,01 696757,64
347 316915,28 696741,61
348 316924,43 696725,59
349 316926,72 696713,01
350 316917,57 696702,71
351 316903,84 696702,71
352 316896,97 696688,97
353 316893,35 696671,02
354 316890,10 696656,93
355 316868,13 696645,95
356 316832,88 696660,36
357 316834,03 696668,38
358 316843,18 696687,83
359 316820,30 696702,71
360 316810,00 696694,70
361 316791,69 696691,26
362 316782,53 696701,56
363 316771,09 696721,02
364 316781,39 696745,05
365 316785,96 696763,36
366 316792,83 696778,23
367 316808,85 696795,40
368 316808,85 696814,85
369 316810,00 696840,03
370 316788,25 696851,48
371 316774,52 696876,65
372 316769,69 696900,79
373 316765,32 696902,73
374 316759,72 696921,91
375 316764,12 696928,58
376 316771,89 696940,39
377 316770,93 696978,68
378 316789,40 697059,75
379 316786,19 697090,47
380 316798,10 697122,63
381 316808,82 697122,05
382 316823,73 697149,01
383 316838,61 697171,90
384 316866,07 697178,77
385 316900,40 697178,77
386 316913,82 697176,36
387 316923,56 697168,71
388 316923,56 697142,97
389 316928,43 697129,05
390 316945,13 697115,84
391 316964,61 697108,19
392 316985,48 697113,75
393 316985,48 697157,58
394 316976,43 697185,40
395 316973,65 697216,01
396 316968,08 697226,44
397 316956,95 697243,83
398 316958,35 697251,49
399 316959,04 697264,01
400 316972,26 697277,92
401 316984,78 697277,92
402 316993,82 697291,14
403 317011,91 697300,18
404 317018,87 697329,40
405 317014,69 697337,75
406 316988,67 697365,63
407 316988,67 697406,10
408 316988,67 697438,25
409 316979,14 697463,27
410 316965,50 697458,11
411 316960,41 697465,55
412 316956,11 697478,85
413 316954,93 697492,55
414 316976,18 697489,26
415 316973,18 697515,67
416 316982,71 697544,26
417 316999,39 697557,36
418 317001,16 697585,81
419 317031,67 697598,26
420 317021,06 697637,57
421 317026,78 697651,45
422 317037,50 697665,75
423 317041,19 697696,24
424 317043,93 697710,32
425 317032,97 697726,76
426 317014,58 697741,24
427 317000,89 697742,80
428 316998,15 697749,85
429 316994,37 697784,92
430 317025,47 697785,42
431 317072,66 697798,48
432 317065,44 697819,37
433 317067,72 697849,75
434 317065,06 697861,52
435 317055,19 697872,16
436 317054,05 697884,69
437 317064,30 697902,92
438 317083,67 697923,81
439 317088,61 697943,18
440 317097,72 697962,93
441 317103,04 697982,68
442 317087,57 698015,44
443 317077,99 698015,91
444 317045,84 697996,86
445 316986,87 697932,11
446 316978,37 697937,01
447 316988,05 697955,51
448 317057,54 698072,11
449 317072,35 698079,69
450 317085,81 698162,72
451 317109,52 698152,54
452 317129,65 698153,48
453 317142,76 698166,59
454 317163,82 698200,76
455 317187,23 698232,13
456 317194,72 698250,85
457 317208,30 698256,94
458 317219,53 698268,64
459 317222,81 698282,22
460 317216,04 698299,94
461 317202,41 698300,46
462 317188,64 698286,90
463 317148,84 698225,10
464 317143,69 698213,87
465 317130,12 698196,08
466 317116,78 698188,51
467 317092,37 698203,18
468 317099,54 698247,38
469 317145,77 698318,99
470 317161,51 698358,68
471 317105,74 698388,58
472 317089,52 698360,25
473 317089,61 698323,74
474 317052,86 698247,70
475 317038,05 698216,18
476 317015,64 698175,92
477 317003,49 698163,00
478 316989,44 698128,44
479 316983,74 698112,49
480 316974,67 698086,77
481 316947,26 698006,27
482 316939,10 697964,57
483 316909,19 697922,87
484 316843,47 697808,30
485 316821,71 697751,19
486 316805,40 697701,34
487 316768,23 697645,14
488 316728,35 697570,81
489 316697,53 697517,33
490 316679,40 697486,51
491 316655,21 697439,90
_________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRY PIEPRZOWE (PLH260022)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GÓRY PIEPRZOWE (PLH260022)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
3 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
4 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GÓRY PIEPRZOWE (PLH260022)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.378

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022).
Data aktu: 20/01/2022
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2022