Specjalny obszar ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054 2 ), obejmujący obszar 1569,32 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAZURSKIE BAGNA (PLH280054)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 668807,28 685052,81
2 668800,51 685093,11
3 668801,41 685110,84
4 668815,08 685179,43
5 668816,45 685213,97
6 668817,87 685248,68
7 668801,93 685280,21
8 668786,71 685321,65
9 668767,68 685356,92
10 668733,72 685384,67
11 668721,40 685389,72
12 668703,77 685393,50
13 668634,38 685384,93
14 668613,10 685390,02
15 668573,98 685431,38
16 668562,23 685438,57
17 668525,96 685445,96
18 668507,40 685453,92
19 668486,14 685469,47
20 668457,48 685498,72
21 668445,75 685516,01
22 668442,45 685517,90
23 668308,67 685595,02
24 667921,88 685817,88
25 667782,40 685898,40
26 667603,80 685588,04
27 667602,74 685586,19
28 667600,65 685582,56
29 667599,52 685580,62
30 667424,35 685034,08
31 667638,59 684882,19
32 667653,28 684872,02
33 667661,51 684865,31
34 667678,11 684836,17
35 667683,40 684825,91
36 667685,09 684806,93
37 667682,13 684779,55
38 667677,01 684750,29
39 667752,21 684819,19
40 667764,28 684789,78
41 667780,18 684762,25
42 667887,86 684642,06
43 667949,48 684590,81
44 668051,87 684495,59
45 668078,37 684465,64
46 668157,73 684362,31
47 668188,71 684336,33
48 668244,91 684277,26
49 668336,50 684190,15
50 668338,49 684195,48
51 668372,78 684287,99
52 668367,04 684305,30
53 668397,62 684406,66
54 668424,87 684416,88
55 668402,27 684499,54
56 668391,46 684538,06
57 668387,56 684545,29
58 668371,32 684568,69
59 668329,34 684632,42
60 668270,89 684720,03
61 668264,88 684725,24
62 668173,71 684774,82
63 668176,15 684776,91
64 668297,73 684881,37
65 668374,30 684820,84
66 668431,50 684639,38
67 668676,91 684507,94
68 668769,91 684539,13
69 668792,28 684484,11
70 668812,12 684435,52
71 668937,79 684368,20
72 668916,01 684482,34
73 668899,37 684553,47
74 668862,18 684654,33
75 668839,60 684724,00
76 668831,79 684829,19
77 668820,76 684959,87
78 668807,28 685052,81
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 673693,07 682013,23
2 673670,25 682119,00
3 673890,45 682193,73
4 673877,67 682244,12
5 673859,46 682316,10
6 673822,53 682456,89
7 673805,43 682526,91
8 673787,87 682597,19
9 673501,76 682530,12
10 673500,52 682698,21
11 673500,15 682758,47
12 673499,62 682793,79
13 673500,32 682814,65
14 673500,54 682836,58
15 673498,54 682920,28
16 673498,19 682943,42
17 673496,45 683008,02
18 673496,32 683025,79
19 673495,11 683101,49
20 673494,99 683105,71
21 673493,46 683155,13
22 673492,63 683176,60
23 673490,21 683266,11
24 673490,08 683270,88
25 673489,51 683291,97
26 673484,16 683292,49
27 673486,84 683297,51
28 673481,95 683365,33
29 673479,75 683475,07
30 673477,89 683577,47
31 673478,93 683644,86
32 673479,00 683671,14
33 673475,68 683747,97
34 673469,26 684018,38
35 673210,41 683991,47
36 673208,32 683991,08
37 673207,51 683998,56
38 673227,10 684050,47
39 673227,47 684051,48
40 673272,59 684171,03
41 673295,33 684235,30
42 673326,67 684315,29
43 673332,87 684340,07
44 673355,15 684432,89
45 673380,26 684539,91
46 673298,70 684534,39
47 673285,45 684533,39
48 673283,70 684545,92
49 673282,98 684550,80
50 673265,27 684649,62
51 673242,92 684775,74
52 673219,16 684896,62
53 673218,24 684901,29
54 673217,33 684906,39
55 673271,53 684909,09
56 673222,07 684988,19
57 673181,57 684999,06
58 673110,85 685066,92
59 673086,84 685085,15
60 673034,38 685118,02
61 672961,62 685117,54
62 672909,57 685172,18
63 672883,93 685207,37
64 672882,66 685211,53
65 672849,71 685339,96
66 672816,14 685465,13
67 672796,50 685526,16
68 672786,69 685568,08
69 672783,20 685583,10
70 672795,43 685671,56
71 672791,68 685774,74
72 672814,14 685854,98
73 672803,35 685922,73
74 672793,44 685972,17
75 672796,07 686065,55
76 672786,74 686158,11
77 672779,69 686316,99
78 672754,06 686360,00
79 672660,14 686362,13
80 672614,33 686372,52
81 672534,96 686298,53
82 672397,48 686315,63
83 672342,44 686354,50
84 672307,54 686331,62
85 672307,09 686328,19
86 672286,71 686318,85
87 672219,11 686312,89
88 672162,66 686253,37
89 672113,54 686205,71
90 672075,13 686193,68
91 672028,53 686085,89
92 671996,41 686064,17
93 671961,05 686069,40
94 671780,38 686103,46
95 671671,84 686138,67
96 671533,20 686133,49
97 671480,02 686226,75
98 671452,47 686239,79
99 671422,27 686218,23
100 671426,60 686161,87
101 671404,30 686121,47
102 671357,93 686133,99
103 671265,83 686211,86
104 671137,07 686193,40
105 671078,10 686157,00
106 671024,44 686124,58
107 671011,91 686107,81
108 670950,95 686026,75
109 670891,46 685945,22
110 670842,73 685788,12
111 670794,94 685619,16
112 670756,61 685486,08
113 670738,08 685399,07
114 670732,08 685384,97
115 670701,88 685326,19
116 670688,40 685309,34
117 670656,13 685282,34
118 670630,53 685262,87
119 670616,73 685230,90
120 670607,55 685212,77
121 670603,78 685199,34
122 670606,37 685178,55
123 670606,44 685143,66
124 670612,08 685114,85
125 670619,74 685086,30
126 670633,71 685034,73
127 670645,31 685003,54
128 670655,30 684983,17
129 670662,99 684971,12
130 670674,81 684958,83
131 670693,88 684945,40
132 670734,70 684922,89
133 670779,36 684898,69
134 670786,37 684892,15
135 670789,97 684884,64
136 670793,42 684872,49
137 670795,46 684854,68
138 670796,83 684843,22
139 670799,59 684821,37
140 670801,92 684813,69
141 670813,27 684788,84
142 670837,82 684741,10
143 670844,67 684729,28
144 670849,12 684714,36
145 670851,63 684691,02
146 670855,58 684673,37
147 670863,72 684662,57
148 670878,98 684648,39
149 670884,18 684638,31
150 670902,72 684579,53
151 670913,87 684547,71
152 670918,60 684520,31
153 670914,98 684474,73
154 670916,31 684458,67
155 670916,65 684457,81
156 670929,67 684429,18
157 670947,04 684389,25
158 670958,46 684359,33
159 670962,26 684313,97
160 670967,35 684266,77
161 670967,01 684241,55
162 670964,98 684234,68
163 670963,38 684227,57
164 670962,65 684224,78
165 670961,35 684219,82
166 670951,80 684221,01
167 670949,57 684178,61
168 670948,64 684154,87
169 670949,58 684110,18
170 670950,07 684086,01
171 670949,91 684075,75
172 670948,75 684013,20
173 670948,67 684008,46
174 670948,77 684002,87
175 670961,63 683943,42
176 670964,78 683939,83
177 670972,20 683931,18
178 670994,26 683875,24
179 670995,03 683872,82
180 670995,80 683870,39
181 670995,86 683870,19
182 671013,66 683808,20
183 671013,92 683803,66
184 671022,69 683741,47
185 671023,20 683732,23
186 671025,24 683712,48
187 670897,72 683678,94
188 670788,42 683673,54
189 670808,56 683667,96
190 670874,09 683635,07
191 670955,34 683629,99
192 671024,61 683612,11
193 671024,14 683569,95
194 671023,79 683540,36
195 671024,19 683494,63
196 671023,91 683456,72
197 671023,53 683452,58
198 671023,52 683449,56
199 671023,52 683448,24
200 671022,59 683449,70
201 670893,19 683469,98
202 670776,45 683489,55
203 670730,71 683497,20
204 670721,02 683497,96
205 670716,66 683510,23
206 670424,73 683527,11
207 670358,58 683564,78
208 670403,11 683489,44
209 670409,83 683481,65
210 670405,82 683479,94
211 670400,09 683487,32
212 670314,83 683453,84
213 670343,30 683293,56
214 670337,97 683284,44
215 670303,11 683274,53
216 670338,23 683189,56
217 670334,53 683187,96
218 670292,18 683171,62
219 670265,69 683162,06
220 670273,83 683138,46
221 670273,25 683117,83
222 670256,73 683076,62
223 670257,61 683048,69
224 670261,50 683036,68
225 670279,74 683009,92
226 670308,36 682991,42
227 670321,18 682985,36
228 670335,80 682979,84
229 670352,84 682974,81
230 670370,82 682974,57
231 670384,06 682976,15
232 670407,37 682984,44
233 670441,91 682995,75
234 670463,58 683015,91
235 670485,23 683036,05
236 670498,18 683041,65
237 670512,97 683050,36
238 670533,58 683057,76
239 670554,18 683065,16
240 670557,67 683068,35
241 670559,74 683071,50
242 670565,98 683085,72
243 670572,23 683099,94
244 670576,49 683112,72
245 670582,63 683118,68
246 670585,82 683121,78
247 670592,13 683119,04
248 670732,59 683014,42
249 670834,64 682938,52
250 670883,26 682905,31
251 671008,67 682816,48
252 671019,39 682807,29
253 671087,32 682759,77
254 671128,99 682730,58
255 671129,64 682730,13
256 671169,39 682702,29
257 671259,24 682636,27
258 671388,32 682547,91
259 671456,47 682499,11
260 671524,58 682450,41
261 671555,64 682418,43
262 671240,53 682132,42
263 671304,00 682073,79
264 671377,57 682002,90
265 671380,54 682006,11
266 671386,22 682011,48
267 671471,25 682096,69
268 671547,15 682175,64
269 671554,71 682169,49
270 671555,48 682170,28
271 671649,28 682073,94
272 671628,75 682047,17
273 671657,85 682047,98
274 671755,08 682083,47
275 671855,22 682107,63
276 671860,47 682109,01
277 671873,83 682095,31
278 671912,28 682055,78
279 671976,43 681990,67
280 671986,52 681980,23
281 672027,56 681938,80
282 672067,49 681899,35
283 672050,51 681879,22
284 672042,40 681868,77
285 672012,39 681830,05
286 672002,40 681817,07
287 671992,20 681804,40
288 671982,00 681791,74
289 671971,74 681779,01
290 671958,70 681764,63
291 672084,26 681649,70
292 672095,91 681660,82
293 672106,85 681671,69
294 672117,80 681682,57
295 672128,76 681693,44
296 672139,90 681704,50
297 672172,69 681737,06
298 672183,62 681747,92
299 672198,74 681762,93
300 672206,18 681755,37
301 672215,56 681745,81
302 672258,35 681788,01
303 672259,42 681789,06
304 672381,29 681909,24
305 672403,04 681868,17
306 672457,93 681764,55
307 672526,60 681634,90
308 672653,41 681510,47
309 672819,16 681355,46
310 672945,03 681243,80
311 673033,33 681170,98
312 673172,88 681055,78
313 673172,98 681055,77
314 673218,67 680905,56
315 673222,79 680889,15
316 673249,71 680786,05
317 673282,69 680681,00
318 673278,26 680659,24
319 673339,47 680657,80
320 673430,30 680618,66
321 673463,98 680707,59
322 673544,00 680895,70
323 673609,48 681058,86
324 673629,45 681116,14
325 673622,49 681142,01
326 673595,71 681205,45
327 673530,81 681314,49
328 673529,23 681481,54
329 673544,23 681491,33
330 673572,48 681510,09
331 673791,40 681653,21
332 673886,95 681774,86
333 673928,01 681862,70
334 673981,99 681912,99
335 674033,72 681986,40
336 674008,47 681985,75
337 673904,47 682003,70
338 673830,50 682008,26
339 673787,68 682001,25
340 673748,03 682003,89
341 673696,76 681998,93
342 673693,07 682013,23
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 676584,55 680197,57
2 676580,13 680197,71
3 676590,96 680551,49
4 676579,59 680554,82
5 676531,85 680659,17
6 676586,92 680759,04
7 676585,16 680760,06
8 676354,62 680779,77
9 676030,55 680851,52
10 675866,12 680889,42
11 675639,04 680995,48
12 675434,70 681032,01
13 675201,16 680994,82
14 675076,57 680975,24
15 675072,72 680983,34
16 674880,81 680681,15
17 674878,29 680676,79
18 674752,13 680481,34
19 674755,34 680396,41
20 674811,93 680418,52
21 674875,22 680398,66
22 675043,13 680343,03
23 675176,31 680286,59
24 675171,50 680237,17
25 675155,51 680102,63
26 675136,74 679964,87
27 675072,44 679925,91
28 675028,90 679916,56
29 674794,94 679791,42
30 674701,96 679746,02
31 674608,84 679709,64
32 674512,40 679678,71
33 674511,85 679674,25
34 674484,85 679677,55
35 674545,42 679579,92
36 674570,15 679545,97
37 674579,52 679540,10
38 674639,70 679536,67
39 674679,02 679524,58
40 674723,12 679497,92
41 674789,30 679446,60
42 674822,26 679417,71
43 674845,25 679389,97
44 674864,80 679353,89
45 674960,66 679391,10
46 675019,22 679396,44
47 675050,00 679382,16
48 675070,95 679376,32
49 675113,44 679362,17
50 675194,94 679431,26
51 675209,71 679450,47
52 675209,16 679432,52
53 675192,62 678884,35
54 675250,17 678834,22
55 675263,53 678825,09
56 675358,35 678815,40
57 675394,12 678797,61
58 675469,99 678730,97
59 675573,89 678793,98
60 675623,24 678871,64
61 675696,74 679069,54
62 675783,51 679257,30
63 675908,99 679206,94
64 676058,52 679146,23
65 676083,81 679199,62
66 676101,80 679237,60
67 676132,50 679279,77
68 676152,43 679302,20
69 676183,16 679336,14
70 676244,19 679403,59
71 676401,83 679575,14
72 676447,94 679623,25
73 676492,43 679662,76
74 676515,12 679682,63
75 676523,51 679685,87
76 676564,81 679712,63
77 676667,39 679774,03
78 676749,69 679809,29
79 676799,50 679828,07
80 677012,63 679892,02
81 677095,26 679920,27
82 677267,91 680014,59
83 677273,03 680174,68
84 676595,02 680197,22
85 676584,55 680197,57

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAZURSKIE BAGNA (PLH280054)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAZURSKIE BAGNA (PLH280054)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
3 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
4 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
5 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
6 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
7 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
8 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAZURSKIE BAGNA (PLH280054)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Loesela Liparis loeselii
2 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAZURSKIE BAGNA (PLH280054)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.370

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054).
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2022