Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012 2 ), obejmujący obszar 753,36 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKO PIĘTY (PLH260012) 3

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
1 362862,31 615494,57
2 362828,31 615379,76
3 362921,30 615330,23
4 363102,54 615324,94
5 363298,34 615320,97
6 363301,78 615408,87
7 363299,14 615449,22
8 363281,94 615502,79
9 363280,96 615543,69
10 362876,97 615544,08
11 362862,31 615494,57
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 5
X Y
1 2 3
1 364494,94 617931,18
2 364492,56 617954,20
3 364538,59 617959,76
4 364539,39 618022,47
5 364525,10 618020,08
6 364518,75 618050,25
7 364525,10 618062,95
8 364508,43 618113,75
9 364496,52 618158,20
10 364487,00 618167,72
11 364482,24 618213,76
12 364458,42 618212,97
13 364456,04 618234,40
14 364437,79 618235,98
15 364411,59 618208,20
16 364394,92 618216,14
17 364363,97 618174,87
18 364344,92 618189,95
19 364333,01 618214,55
20 364322,69 618209,79
21 364284,59 618225,67
22 364220,30 618169,31
23 364146,48 618221,70
24 364188,55 618267,73
25 364133,78 618273,29
26 363965,50 618282,82
27 363925,82 618237,57
28 363905,18 618253,45
29 363936,14 618289,96
30 363976,62 618293,93
31 363964,71 618409,02
32 363982,17 618408,23
33 363982,90 618408,29
34 363967,40 618560,23
35 363949,83 618712,16
36 363941,56 618780,38
37 363930,19 618885,80
38 363926,26 618915,04
39 363905,97 618913,06
40 363896,45 618913,06
41 363893,27 618926,55
42 363858,35 618920,99
43 363844,85 618919,40
44 363846,44 618888,45
45 363827,39 618885,27
46 363813,90 618994,02
47 363790,09 618994,81
48 363780,56 619035,29
49 363749,60 619038,47
50 363723,41 619040,06
51 363704,36 619033,70
52 363677,37 619002,75
53 363660,70 618990,05
54 363628,95 618974,17
55 363605,14 618942,42
56 363604,35 618906,70
57 363662,29 618377,27
58 363480,52 618448,71
59 363443,22 618401,88
60 363409,08 618412,99
61 363412,37 618423,83
62 363423,48 618464,31
63 363394,91 618480,98
64 363398,08 618509,56
65 363360,78 618504,00
66 363347,28 618579,41
67 363255,21 618565,91
68 363246,48 618612,74
69 363240,92 618675,45
70 363239,33 618746,89
71 363219,49 618795,31
72 363234,57 618816,74
73 363217,90 618910,40
74 363204,41 618935,80
75 363163,13 618965,96
76 363121,06 618991,36
77 363101,39 618993,01
78 363118,14 619055,15
79 363169,05 619225,36
80 363181,33 619267,28
81 363206,55 619353,39
82 363218,95 619395,72
83 363226,03 619419,88
84 363244,36 619420,23
85 363257,06 619441,40
86 363270,61 619456,64
87 363293,47 619449,86
88 363327,34 619451,56
89 363355,28 619448,17
90 363373,06 619406,68
91 363393,38 619389,75
92 363425,55 619373,66
93 363456,88 619318,63
94 363507,68 619271,22
95 363523,76 619214,49
96 363537,31 619152,68
97 363563,56 619100,19
98 363615,20 619105,27
99 363662,62 619108,66
100 363662,62 619130,67
101 363704,95 619142,52
102 363687,17 619222,11
103 363679,55 619247,51
104 363667,70 619291,54
105 363630,44 619296,62
106 363612,66 619326,25
107 363569,48 619392,29
108 363552,55 619390,60
109 363522,92 619424,46
110 363497,52 619434,62
111 363457,72 619462,56
112 363480,58 619481,19
113 363460,26 619507,44
114 363453,49 619539,61
115 363428,09 619575,17
116 363412,85 619581,94
117 363404,38 619606,50
118 363378,98 619617,50
119 363362,90 619616,66
120 363351,04 619636,13
121 363333,26 619681,00
122 363283,31 619683,54
123 363241,82 619679,31
124 363211,34 619679,31
125 363181,71 619742,81
126 363167,32 619774,14
127 363179,17 619780,06
128 363169,86 619810,54
129 363209,65 619823,24
130 363194,41 619856,26
131 363161,39 619906,22
132 363135,14 619908,76
133 363111,44 619949,40
134 363099,58 619946,86
135 363077,57 619984,96
136 363062,33 619990,04
137 363049,63 620028,98
138 363041,16 620056,08
139 363012,38 620097,56
140 362942,95 620094,18
141 362923,47 620132,28
142 362900,61 620160,22
143 362880,29 620181,38
144 362829,49 620190,70
145 362791,39 620204,24
146 362743,72 620238,47
147 362724,75 620270,31
148 362741,01 620288,59
149 362752,52 620304,17
150 362755,91 620327,88
151 362747,78 620359,04
152 362740,33 620391,55
153 362733,56 620411,19
154 362709,85 620411,19
155 362657,70 620409,84
156 362644,15 620412,55
157 362646,86 620431,51
158 362624,51 620426,77
159 362591,99 620411,19
160 362568,96 620405,77
161 362543,90 620410,51
162 362517,49 620430,16
163 362506,65 620446,41
164 362513,42 620479,60
165 362513,42 620510,76
166 362516,81 620533,79
167 362519,52 620565,62
168 362518,16 620585,94
169 362562,87 620576,46
170 362592,67 620571,04
171 362627,21 620563,59
172 362650,92 620568,33
173 362679,37 620589,33
174 362690,21 620606,26
175 362675,98 620638,10
176 362660,40 620672,64
177 362673,27 620676,71
178 362699,69 620692,96
179 362738,98 620696,35
180 362759,30 620683,48
181 362787,74 620653,00
182 362801,41 620652,29
183 362831,77 620659,10
184 362855,75 620667,23
185 362879,18 620668,58
186 362887,17 620671,35
187 362843,90 620764,32
188 362801,15 620750,41
189 362806,82 620732,38
190 362762,00 620722,09
191 362737,62 620724,80
192 362699,69 620722,77
193 362661,08 620713,96
194 362625,18 620706,51
195 362591,99 620724,80
196 362571,67 620747,15
197 362553,39 620775,60
198 362527,65 620775,60
199 362509,36 620774,24
200 362460,59 620814,88
201 362421,31 620837,24
202 362390,83 620856,88
203 362377,28 620880,58
204 362375,25 620911,06
205 362382,70 620961,86
206 362382,02 620976,09
207 362346,80 620982,86
208 362327,16 620982,18
209 362327,83 620965,25
210 362312,93 620940,19
211 362292,61 620917,16
212 362270,94 620903,61
213 362251,29 620856,20
214 362243,17 620802,01
215 362249,26 620734,28
216 362263,49 620680,09
217 362281,77 620646,90
218 362287,87 620610,33
219 362307,51 620580,53
220 362331,90 620558,17
221 362371,18 620526,34
222 362403,02 620492,47
223 362400,99 620449,80
224 362380,66 620428,80
225 362359,67 620417,96
226 362409,11 620380,71
227 362421,98 620352,94
228 362440,27 620336,68
229 362449,08 620321,78
230 362449,08 620290,63
231 362503,26 620283,85
232 362559,48 620273,02
233 362557,45 620243,89
234 362535,77 620205,28
235 362518,84 620145,00
236 362484,90 620125,99
237 362408,41 620148,69
238 362582,98 619831,35
239 362639,24 619866,74
240 362921,09 619601,36
241 362907,80 619555,34
242 362842,31 619329,51
243 362821,16 619256,54
244 362818,29 619243,17
245 362762,06 619038,90
246 362714,14 618864,81
247 362681,42 618727,72
248 362667,53 618669,49
249 362649,44 618602,23
250 362604,64 618438,83
251 362495,14 618524,29
252 362440,94 618572,33
253 362312,01 618668,58
254 362269,01 618673,95
255 362290,01 618588,45
256 362337,04 618538,29
257 362360,77 618477,61
258 362367,49 618458,80
259 362382,72 618445,36
260 362416,76 618474,92
261 362445,65 618457,40
262 362414,12 618414,79
263 362520,08 618344,61
264 362694,85 618222,18
265 362901,98 618097,87
266 362914,75 618091,01
267 362973,20 618059,59
268 363010,70 617990,05
269 363034,42 617939,42
270 363046,64 617907,49
271 363069,53 617842,84
272 363087,74 617791,41
273 363103,49 617743,59
274 363125,43 617675,45
275 363135,68 617552,00
276 363141,45 617495,17
277 363123,89 617421,95
278 363090,72 617295,64
279 363046,20 617141,75
280 363039,96 617139,08
281 363001,55 617151,45
282 362907,32 617181,81
283 362886,79 617121,65
284 362859,57 617040,35
285 362838,00 616966,91
286 362825,42 616924,08
287 362803,16 616877,79
288 362551,52 616948,73
289 362248,54 617042,49
290 361547,92 616776,75
291 361746,08 616485,01
292 361764,70 616427,15
293 361651,34 616341,55
294 361585,48 616299,15
295 361405,93 616182,76
296 361352,25 616148,92
297 361254,80 616087,57
298 361243,58 616080,24
299 361243,27 616084,28
300 361217,71 616095,63
301 360957,68 615955,62
302 360621,93 616494,25
303 360622,03 616494,55
304 360617,01 616491,33
305 360610,02 616514,83
306 360608,75 616556,74
307 360599,23 616611,35
308 360589,70 616669,77
309 360583,99 616711,68
310 360571,92 616768,83
311 360648,76 616818,36
312 360639,87 616854,55
313 360661,46 616867,89
314 360670,98 616832,96
315 360763,69 616895,83
316 360757,34 616935,20
317 360777,66 616944,09
318 360791,63 616912,97
319 360872,91 616965,04
320 360859,58 617027,27
321 360879,26 617032,35
322 360893,87 616978,38
323 360959,27 617021,56
324 360958,64 617055,85
325 360982,13 617067,92
326 360982,13 617080,61
327 361006,90 617094,58
328 361009,44 617119,98
329 361024,68 617123,80
330 361051,98 617135,86
331 361095,80 617149,20
332 361087,54 617196,19
333 361115,48 617208,88
334 361131,36 617212,06
335 361125,64 617230,48
336 361140,25 617236,82
337 361158,03 617147,93
338 361311,06 617246,35
339 361302,81 617283,82
340 361319,32 617293,98
341 361318,05 617340,33
342 361345,78 617349,53
343 361299,54 617605,12
344 361355,89 617651,16
345 361379,76 617706,48
346 361392,25 617722,99
347 361411,41 617748,32
348 361430,42 617773,45
349 361446,43 617789,53
350 361471,64 617814,86
351 361482,01 617835,90
352 361488,20 617845,78
353 361498,10 617858,72
354 361517,21 617883,70
355 361534,98 617906,92
356 361475,81 617937,90
357 361478,60 617940,34
358 361509,22 617946,79
359 361511,21 617953,56
360 361502,85 617967,89
361 361501,26 617975,06
362 361496,48 617969,48
363 361490,11 617970,28
364 361488,92 617975,45
365 361482,55 617981,03
366 361466,23 617987,40
367 361465,43 617993,77
368 361473,79 617993,77
369 361479,00 617998,79
370 361484,94 618004,51
371 361484,54 618013,27
372 361480,16 618019,24
373 361477,77 618026,81
374 361479,76 618032,78
375 361488,12 618034,77
376 361492,50 618044,32
377 361488,92 618053,08
378 361480,16 618064,62
379 361468,22 618057,06
380 361457,87 618057,86
381 361454,40 618072,35
382 361455,08 618089,70
383 361464,63 618098,06
384 361462,25 618101,25
385 361460,65 618106,82
386 361465,43 618118,76
387 361462,87 618123,44
388 361460,65 618127,52
389 361460,25 618135,88
390 361465,59 618143,47
391 361472,04 618151,96
392 361478,17 618157,77
393 361476,80 618165,11
394 361472,60 618172,11
395 361470,61 618184,05
396 361474,59 618188,43
397 361478,51 618188,26
398 361483,74 618188,03
399 361488,92 618196,39
400 361487,32 618202,36
401 361477,77 618209,13
402 361472,99 618220,27
403 361475,78 618225,45
404 361483,74 618226,24
405 361487,72 618230,62
406 361495,00 618242,85
407 361508,76 618256,41
408 361519,97 618267,25
409 361514,39 618280,78
410 361499,67 618291,53
411 361499,67 618296,71
412 361507,23 618302,28
413 361521,96 618299,89
414 361533,10 618291,53
415 361537,88 618293,52
416 361544,82 618303,72
417 361550,62 618312,23
418 361550,90 618324,17
419 361555,79 618338,11
420 361561,90 618341,70
421 361576,10 618350,05
422 361581,67 618346,07
423 361588,04 618356,42
424 361613,64 618353,32
425 361643,91 618434,53
426 361664,17 618459,46
427 361675,85 618510,87
428 361670,40 618542,03
429 361682,09 618551,38
430 361678,19 618562,29
431 361684,33 618568,96
432 361705,46 618591,89
433 361712,51 618605,74
434 361718,70 618627,34
435 361706,24 618653,82
436 361698,45 618681,09
437 361661,83 618690,44
438 361639,24 618682,65
439 361608,86 618691,22
440 361545,77 618759,48
441 361520,05 618778,86
442 361524,72 618817,03
443 361542,64 618852,08
444 361536,41 618882,86
445 361544,98 618930,38
446 361559,78 618985,69
447 361590,16 618974,00
448 361615,09 618976,34
449 361616,65 618992,70
450 361604,96 619009,06
451 361567,57 619003,60
452 361562,12 619037,49
453 361578,48 619067,09
454 361576,92 619109,94
455 361569,13 619124,35
456 361581,59 619166,42
457 361582,12 619181,43
458 361583,16 619210,87
459 361608,99 619207,05
460 361682,41 619196,19
461 361685,95 619230,58
462 361689,87 619268,68
463 361694,55 619314,13
464 361697,21 619340,00
465 361693,11 619366,66
466 361693,11 619403,57
467 361703,82 619464,76
468 361705,42 619513,06
469 361743,14 619525,36
470 361762,01 619611,94
471 361720,69 619617,69
472 361733,71 619621,45
473 361744,00 619630,02
474 361741,86 619655,75
475 361736,28 619666,90
476 361734,06 619697,25
477 361731,66 619730,00
478 361735,76 619757,89
479 361743,90 619775,28
480 361760,29 619810,32
481 361765,01 619811,18
482 361771,87 619822,75
483 361776,59 619842,90
484 361774,01 619848,91
485 361755,58 619850,62
486 361751,29 619854,05
487 361748,72 619864,77
488 361747,43 619883,85
489 361727,28 619896,71
490 361721,28 619902,29
491 361720,42 619908,29
492 361729,42 619917,29
493 361742,29 619934,01
494 361751,72 619951,81
495 361561,53 619965,86
496 361564,17 619908,97
497 361572,11 619829,60
498 361569,46 619690,69
499 361561,53 619623,22
500 361535,07 619586,18
501 361520,52 619449,92
502 361454,37 619415,52
503 361453,05 619371,87
504 361439,82 619194,60
505 361437,17 619067,60
506 361430,56 618904,88
507 361425,26 618765,97
508 361454,37 618689,24
509 361490,09 618623,10
510 361504,64 618590,02
511 361523,16 618473,61
512 361527,13 618432,59
513 361507,29 618410,11
514 361467,60 618398,20
515 361439,82 618378,36
516 361402,78 618333,38
517 361374,99 618293,69
518 361376,32 618240,77
519 361368,38 618183,89
520 361381,61 618144,20
521 361412,04 618078,05
522 361409,39 617982,80
523 361377,64 617927,24
524 361331,34 617888,88
525 361289,00 617862,42
526 361245,35 617801,56
527 361218,89 617773,78
528 361180,52 617755,26
529 361139,51 617760,55
530 361114,38 617805,53
531 361053,52 617783,04
532 361038,97 617652,07
533 361049,56 617587,25
534 361069,40 617509,20
535 361072,05 617474,80
536 361041,62 617480,09
537 360974,15 617511,84
538 360943,72 617605,77
539 360918,59 617628,26
540 360775,71 617642,81
541 360657,97 617644,14
542 360618,10 617621,53
543 360471,26 617490,56
544 360296,63 617327,84
545 359971,19 617048,70
546 359899,76 617079,13
547 359870,65 617060,61
548 359842,87 617022,24
549 359844,19 616962,71
550 359858,75 616897,89
551 359901,08 616900,53
552 359927,54 616747,08
553 359940,77 616608,17
554 359963,26 616605,52
555 359954,00 616418,99
556 359968,55 616356,81
557 359967,23 616243,04
558 359973,84 616162,34
559 359973,84 616081,65
560 359918,28 616043,28
561 359864,04 615978,46
562 359854,78 615936,13
563 359848,16 615889,82
564 359825,67 615855,43
565 359836,26 615806,48
566 359815,09 615736,36
567 359811,12 615653,02
568 359830,96 615568,35
569 359861,39 615495,59
570 359821,70 615482,36
571 359819,06 615467,81
572 359799,22 615450,61
573 359774,08 615446,65
574 359793,92 615405,64
575 359860,07 615332,87
576 359883,88 615266,73
577 359952,67 615178,09
578 360304,57 615236,30
579 360565,19 615277,31
580 360572,20 615250,40
581 360660,94 615184,38
582 360739,75 615189,35
583 360753,94 615197,87
584 360793,11 615200,27
585 360803,12 615201,18
586 360829,20 615203,55
587 360838,54 615209,96
588 360860,31 615221,92
589 360888,48 615229,81
590 360922,47 615243,30
591 360990,06 615270,13
592 360957,78 615375,04
593 361065,17 615411,66
594 361191,18 615463,49
595 361243,94 615498,87
596 361268,76 615522,11
597 361298,79 615550,22
598 361329,69 615579,15
599 361364,05 615603,20
600 361406,66 615633,03
601 361436,31 615653,79
602 361445,07 615659,92
603 361456,00 615667,57
604 361477,21 615672,38
605 361519,61 615682,01
606 361561,12 615691,03
607 361622,47 615683,81
608 361647,38 615687,07
609 361687,88 615692,38
610 361698,96 615699,52
611 361728,48 615718,55
612 361774,50 615749,22
613 361807,88 615778,10
614 361823,22 615786,22
615 361849,60 615803,43
616 361885,48 615826,82
617 361955,38 615858,73
618 361940,58 615928,29
619 361957,43 616004,11
620 361979,89 616051,85
621 362016,40 616082,74
622 362019,20 616273,69
623 362620,14 616099,59
624 362634,18 616211,91
625 362771,77 616456,21
626 362914,98 616439,36
627 362783,00 616197,87
628 363148,06 616186,64
629 363145,94 616264,92
630 363144,23 616277,08
631 363148,28 616365,94
632 363164,08 616829,04
633 363164,77 616848,32
634 363171,46 617103,22
635 363424,35 617029,70
636 363448,69 617108,11
637 363487,99 617107,94
638 363593,12 617079,43
639 363566,85 616985,15
640 363707,53 616949,69
641 363707,78 616949,70
642 363711,99 616971,82
643 363738,93 617066,82
644 363753,11 617119,28
645 363768,43 617174,73
646 363770,57 617197,36
647 363779,60 617284,62
648 363851,29 617270,07
649 363961,14 617245,86
650 364015,15 617236,23
651 364165,33 617191,32
652 364223,29 617173,97
653 364227,37 617182,34
654 364302,37 617440,30
655 364293,37 617446,06
656 364223,84 617466,65
657 364172,40 617484,57
658 364077,55 617650,68
659 364277,78 617605,14
660 364397,65 617578,97
661 364519,09 617552,47
662 364530,66 617603,36
663 364552,88 617599,40
664 364562,41 617633,53
665 364510,81 617645,43
666 364514,78 617716,08
667 364543,36 617710,52
668 364555,26 617770,85
669 364480,65 617790,69
670 364471,92 617823,23
671 364528,27 617811,33
672 364535,42 617855,78
673 364540,18 617899,43
674 364560,02 617904,20
675 364564,79 617920,07
676 364526,69 617920,07
677 364524,31 617931,18
678 364494,94 617931,18

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKO PIĘTY (PLH260012)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKO PIĘTY (PLH260012)

Lp. Kod 6 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
3 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
4 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
5 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UROCZYSKO PIĘTY (PLH260012)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
2 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
3 przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
4 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
5 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
6 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.269

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012).
Data aktu: 20/01/2022
Data ogłoszenia: 04/02/2022
Data wejścia w życie: 19/02/2022