Specjalny obszar ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014 2 ), obejmujący obszar 1586,59 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KURZE GRZĘDY (PLH220014)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 729183,75 435539,73
2 729098,61 435449,45
3 729014,78 435376,60
4 728973,56 435345,55
5 728935,04 435321,67
6 728916,51 435347,84
7 728901,32 435365,21
8 728889,28 435373,76
9 728856,42 435372,63
10 728803,71 435373,25
11 728766,53 435326,81
12 728706,50 435335,32
13 728672,21 435320,86
14 728644,18 435315,17
15 728627,00 435303,79
16 728586,82 435303,35
17 728556,58 435305,00
18 728540,88 435315,85
19 728537,61 435318,06
20 728499,65 435352,59
21 728440,26 435388,21
22 728408,72 435400,32
23 728408,42 435400,50
24 728370,93 435428,65
25 728368,89 435430,19
26 728329,56 435445,68
27 728264,73 435493,14
28 728254,94 435531,76
29 728254,72 435532,65
30 728250,33 435553,82
31 728236,26 435584,42
32 728233,29 435583,74
33 728219,81 435568,66
34 728200,14 435574,91
35 728144,20 435562,64
36 728139,21 435515,80
37 728150,47 435503,22
38 728130,79 435484,97
39 728115,70 435448,75
40 728083,37 435471,74
41 728035,07 435475,58
42 727996,51 435463,59
43 727982,12 435477,68
44 727997,38 435503,70
45 727974,57 435511,56
46 727937,90 435467,94
47 727880,63 435506,22
48 727881,14 435520,23
49 727885,08 435522,24
50 727862,20 435528,59
51 727828,70 435578,84
52 727839,05 435626,52
53 727832,69 435632,55
54 727832,67 435632,57
55 727826,03 435616,66
56 727813,29 435597,10
57 727793,26 435576,74
58 727790,93 435556,78
59 727785,65 435534,53
60 727784,95 435456,43
61 727166,91 435614,29
62 727156,08 435502,30
63 727027,57 435425,00
64 727012,43 435415,87
65 726955,37 435198,40
66 726947,97 435170,20
67 726932,74 435110,78
68 726938,16 435103,03
69 726943,90 435094,80
70 726953,69 435077,27
71 726971,39 435041,38
72 726989,10 435005,49
73 727023,72 434940,57
74 727062,53 434865,68
75 727063,88 434863,82
76 727066,68 434860,10
77 727067,25 434847,02
78 727064,91 434841,36
79 727061,53 434826,86
80 727053,15 434808,33
81 727021,87 434761,55
82 727009,44 434741,31
83 726944,26 434641,89
84 726895,05 434546,42
85 726881,65 434525,45
86 726878,21 434519,65
87 726870,74 434506,90
88 726837,64 434497,61
89 726826,26 434493,09
90 726799,25 434472,73
91 726775,23 434452,06
92 726732,96 434415,68
93 726714,31 434389,16
94 726700,65 434352,67
95 726685,09 434305,15
96 726640,29 434191,80
97 726636,55 434182,50
98 726596,39 434124,68
99 726533,68 434015,43
100 726516,00 433997,04
101 726506,30 433993,67
102 726485,20 433993,67
103 726434,15 433995,74
104 726391,49 433990,73
105 726337,86 433971,22
106 726316,89 433970,03
107 726224,14 433990,32
108 726203,57 433992,83
109 726174,01 433988,10
110 726135,27 433971,81
111 726102,69 433953,90
112 726094,27 433947,46
113 726089,38 433940,03
114 726086,25 433934,24
115 726077,48 433936,49
116 725884,69 433983,55
117 725147,75 434163,46
118 725052,47 433786,94
119 724965,91 433413,37
120 724939,27 433298,14
121 724931,76 433273,33
122 724924,33 433249,52
123 724919,78 433223,20
124 724883,39 433180,19
125 724810,28 433113,64
126 724798,04 433104,69
127 724779,45 433093,77
128 724774,10 433092,12
129 724754,43 433098,26
130 724724,53 433119,42
131 724696,49 433153,02
132 724678,21 433156,21
133 724647,84 433144,55
134 724628,37 433139,91
135 724608,55 433137,25
136 724586,98 433132,74
137 724581,82 433128,10
138 724573,33 433120,56
139 724552,56 433091,08
140 724543,40 433075,42
141 724528,27 433055,50
142 724509,38 433037,27
143 724498,84 433028,28
144 724488,35 433020,78
145 724474,13 433011,08
146 724446,56 432999,31
147 724411,02 432990,41
148 724400,93 432990,32
149 724387,54 432989,85
150 724371,41 432990,99
151 724290,57 433014,21
152 724255,28 433021,31
153 724241,61 433023,93
154 724213,74 433029,84
155 724207,48 433031,86
156 724187,94 433026,41
157 724162,61 433010,11
158 724107,22 432967,25
159 724078,62 432942,65
160 724068,37 432933,67
161 724058,59 432922,59
162 724055,76 432913,01
163 724047,07 432894,77
164 724042,23 432875,34
165 724041,53 432871,62
166 724034,44 432835,93
167 724021,93 432818,77
168 723992,57 432774,46
169 723906,87 432739,85
170 723877,60 432728,13
171 723863,74 432723,34
172 723855,98 432714,62
173 723839,98 432704,37
174 723831,80 432703,44
175 723813,11 432703,11
176 723793,17 432708,45
177 723778,04 432716,83
178 723758,96 432709,09
179 723742,48 432690,83
180 723725,90 432661,66
181 723705,46 432588,60
182 723676,14 432571,78
183 723618,58 432538,76
184 723565,33 432494,67
185 723533,48 432478,68
186 723509,82 432467,21
187 723535,65 432472,73
188 723578,00 432492,13
189 723574,36 432472,13
190 723530,23 432462,68
191 723495,20 432418,10
192 723480,38 432358,59
193 723405,03 432328,88
194 723384,13 432289,89
195 723361,41 432258,87
196 723812,99 432150,30
197 723818,83 432148,87
198 723878,62 432134,46
199 723836,04 431956,58
200 723790,56 431764,44
201 723862,07 431746,15
202 724128,21 431682,66
203 724407,88 431614,45
204 724523,04 431587,00
205 725256,39 431414,39
206 725348,55 431783,92
207 726091,42 431606,68
208 726329,68 431549,71
209 726329,68 431549,81
210 726326,59 431649,01
211 726324,86 431674,86
212 726338,04 431750,11
213 726332,94 431820,85
214 726332,08 431851,63
215 726337,85 431923,77
216 726340,20 431932,34
217 726354,65 431983,84
218 726336,76 432022,63
219 726338,04 432048,26
220 726354,95 432086,63
221 726365,09 432103,02
222 726372,80 432109,73
223 726425,16 432167,69
224 726438,28 432187,96
225 726449,29 432208,77
226 726447,52 432236,51
227 726436,34 432292,59
228 726425,95 432345,39
229 726414,47 432469,04
230 726415,63 432477,57
231 726474,58 432539,12
232 726541,82 432612,00
233 726550,95 432617,66
234 726562,33 432622,18
235 726612,58 432637,70
236 726629,38 432641,07
237 726730,03 432617,41
238 726758,61 432611,01
239 727086,32 432530,36
240 727412,83 432449,98
241 727816,04 432347,96
242 727816,44 432347,86
243 728550,18 432161,28
244 728549,99 432160,67
245 728549,93 432160,42
246 728481,64 431871,80
247 728463,43 431796,31
248 728463,38 431796,10
249 728405,91 431557,62
250 728378,06 431442,45
251 728312,94 431172,90
252 728304,86 431139,47
253 728304,91 431139,44
254 728291,21 431082,97
255 728242,08 431066,39
256 728153,68 431035,30
257 728075,06 431008,09
258 727984,61 430910,95
259 727955,19 430880,13
260 727873,35 430789,74
261 727863,55 430778,97
262 727809,78 430728,46
263 727796,03 430663,08
264 727825,59 430603,03
265 728000,39 430554,16
266 728145,12 430589,87
267 728188,35 430623,70
268 728229,71 430633,10
269 728256,02 430650,02
270 728321,81 430674,45
271 728381,95 430702,65
272 728443,98 430723,32
273 728483,45 430744,00
274 728489,09 430777,83
275 728528,56 430819,18
276 728599,99 430868,05
277 728680,81 430937,60
278 728725,92 430988,35
279 728727,80 431025,94
280 728787,32 431063,57
281 728833,61 431047,82
282 728838,24 430996,90
283 728851,35 430985,34
284 728864,48 430970,41
285 728857,92 430921,88
286 728855,77 430903,99
287 729007,70 430925,06
288 728983,20 431119,95
289 729092,36 431159,42
290 729110,86 431176,94
291 729115,81 431184,70
292 729127,05 431202,29
293 729168,48 431307,35
294 729195,02 431341,49
295 729205,23 431369,27
296 729206,23 431422,59
297 729208,32 431432,56
298 729227,73 431525,09
299 729222,25 431524,43
300 729213,87 431538,20
301 729209,18 431562,46
302 729207,12 431599,81
303 729197,66 431637,63
304 729192,71 431688,88
305 729188,88 431700,77
306 729239,40 431738,48
307 729235,29 431764,62
308 729231,53 431826,65
309 729199,58 431890,56
310 729178,90 431952,58
311 729175,14 432003,33
312 729180,78 432097,31
313 729227,07 432123,35
314 729238,57 432121,49
315 729312,13 432108,26
316 729316,45 432107,48
317 729462,62 432700,60
318 729552,06 433063,66
319 729641,24 433425,90
320 729733,83 433801,74
321 729823,19 434164,30
322 729912,56 434527,05
323 729996,27 434866,85
324 729983,05 434881,38
325 729957,05 434910,34
326 729928,04 434942,72
327 729857,34 435021,31
328 729787,49 435101,32
329 729628,09 435276,30
330 729554,88 435358,92
331 729502,69 435415,84
332 729405,52 435521,88
333 729394,23 435535,36
334 729386,47 435544,74
335 729361,39 435572,83
336 729221,81 435679,48
337 729195,68 435616,65
338 729191,83 435590,15
339 729183,75 435539,73
_____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KURZE GRZĘDY (PLH220014)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KURZE GRZĘDY (PLH220014)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
5 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
6 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
7 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
8 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2410

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014).
Data aktu: 11/10/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022