Specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041 2 ), obejmujący obszar 5289,91 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 567363,10 475235,58
2 567341,36 475240,16
3 566599,70 475396,70
4 566658,79 475696,54
5 566672,95 475733,88
6 566685,24 475766,64
7 566687,73 475780,55
8 566747,28 476118,12
9 566204,04 476226,87
10 565937,63 476277,31
11 565702,76 476321,77
12 565687,34 476325,63
13 565687,34 476336,10
14 565524,24 476360,89
15 565254,48 476414,05
16 565375,34 477150,05
17 565384,36 477213,18
18 565272,52 477352,09
19 565140,83 477483,77
20 565056,05 477546,91
21 564776,85 477597,82
22 564709,70 477604,63
23 564626,72 477602,83
24 564129,77 477708,62
25 563547,98 477803,06
26 563450,56 477828,32
27 563316,91 477844,75
28 563219,38 477851,91
29 563161,53 477860,18
30 563125,77 477851,11
31 563016,90 477866,56
32 562998,28 477828,74
33 562972,53 477831,93
34 562932,28 477878,56
35 562885,94 477907,69
36 562727,36 477943,05
37 562595,51 477963,61
38 562454,80 477992,48
39 562328,10 478020,49
40 562166,18 478046,59
41 562025,47 478048,40
42 561856,80 478031,19
43 561816,22 477969,02
44 561727,83 477873,42
45 561735,66 477829,44
46 561720,61 477776,01
47 561686,34 477743,53
48 561649,23 477713,52
49 561630,42 477671,38
50 561605,05 477586,93
51 561570,89 477505,42
52 561543,83 477400,79
53 561500,23 477173,63
54 561457,18 476949,28
55 561381,48 476554,76
56 561282,26 476033,42
57 561276,85 475945,03
58 561296,69 475632,96
59 561325,00 475418,26
60 561217,03 475409,86
61 561132,73 475386,16
62 560913,98 475331,61
63 560883,67 475337,12
64 560851,17 475350,90
65 560768,51 475382,86
66 560622,50 475441,81
67 560539,05 475443,55
68 560441,45 475428,05
69 560417,09 475432,28
70 560129,40 475300,65
71 559909,48 475200,02
72 559775,99 475176,57
73 559613,64 475192,80
74 559505,25 475168,69
75 559447,68 475181,98
76 559382,74 475192,80
77 559234,82 475191,00
78 559110,22 475186,32
79 559002,11 475181,98
80 558956,81 475186,15
81 558917,69 475193,31
82 558867,00 475201,58
83 558844,81 475209,54
84 558795,92 475218,11
85 558729,80 475213,15
86 558707,00 475213,33
87 558533,10 475012,41
88 558355,11 474819,73
89 558316,54 474770,14
90 558233,11 474676,19
91 558191,46 474632,39
92 558318,61 474322,55
93 558422,09 474060,90
94 558493,97 473879,16
95 558599,21 473617,99
96 558664,78 473454,34
97 558772,22 473215,20
98 558849,91 473060,37
99 558909,42 472936,39
100 558919,34 472886,80
101 558927,61 472774,40
102 559048,83 472286,21
103 559109,99 472027,24
104 559194,84 471710,41
105 559229,41 471575,95
106 559505,41 471345,05
107 559527,05 471307,17
108 559613,06 471112,02
109 559633,67 471057,61
110 559682,36 470939,89
111 559833,79 470557,31
112 559864,13 470497,03
113 559878,47 470478,87
114 559896,39 470456,18
115 560001,80 470348,63
116 560116,84 470224,49
117 560130,76 470199,88
118 560152,16 470113,19
119 560178,38 470006,18
120 560199,78 469922,71
121 560211,02 469900,77
122 560228,68 469882,04
123 560266,13 469852,61
124 560382,78 469762,18
125 560490,33 469680,32
126 560542,77 469637,51
127 560597,19 469577,77
128 560644,97 469517,65
129 560712,92 469438,46
130 560778,30 469363,63
131 560809,24 469325,02
132 560844,55 469295,06
133 560900,73 469251,18
134 560928,86 469231,99
135 560958,90 469256,04
136 561001,81 469284,64
137 561077,08 469324,01
138 561111,24 469342,74
139 561147,06 469358,17
140 561190,03 469367,53
141 561293,62 469386,82
142 561396,15 469402,47
143 561424,76 469410,64
144 561448,88 469413,34
145 561462,05 469418,57
146 561510,29 469434,05
147 561530,33 469441,29
148 561554,16 469465,81
149 561586,08 469474,51
150 561599,43 469479,94
151 561630,60 469488,50
152 561691,83 469503,68
153 561768,24 469525,94
154 561802,65 469545,17
155 561860,37 469581,90
156 561939,53 469633,47
157 562000,70 469665,86
158 562037,89 469675,45
159 562105,06 469677,85
160 562154,24 469669,46
161 562192,62 469674,25
162 562266,99 469697,04
163 562418,35 469773,55
164 562454,66 469805,72
165 562487,69 469834,98
166 562546,51 469920,85
167 562595,64 469984,92
168 562642,42 470004,11
169 562759,97 470024,50
170 562873,77 470060,83
171 562954,28 470095,27
172 562980,80 470120,21
173 563014,25 470126,45
174 563060,51 470164,61
175 563131,80 470198,42
176 563151,06 470214,98
177 563178,06 470216,63
178 563288,26 470289,37
179 563434,43 470370,62
180 563536,21 470435,38
181 563564,81 470461,11
182 563642,79 470525,38
183 563833,27 470661,02
184 563943,84 470741,78
185 563975,03 470732,19
186 563992,39 470738,29
187 564063,79 470772,97
188 564133,36 470799,36
189 564182,54 470805,35
190 564271,30 470792,16
191 564334,87 470805,35
192 564356,66 470815,02
193 564392,34 470805,75
194 564446,42 470819,75
195 564467,76 470848,17
196 564481,20 470852,13
197 564555,57 470860,53
198 564610,75 470850,93
199 564710,90 470854,73
200 564804,73 470850,85
201 564861,38 470853,60
202 564887,83 470848,64
203 564944,40 470854,73
204 565034,40 470831,55
205 565118,72 470805,15
206 565457,02 470724,66
207 565571,32 470701,20
208 565636,89 470642,03
209 565693,95 470658,54
210 565710,48 470642,03
211 565729,65 470642,03
212 565836,70 470660,94
213 565915,17 470694,80
214 565971,46 470748,62
215 566009,38 470770,23
216 566073,50 470806,75
217 566110,28 470835,54
218 566142,70 470851,48
219 566174,42 470864,06
220 566188,96 470872,53
221 566212,44 470878,94
222 566264,20 470900,39
223 566307,00 470923,50
224 566343,78 470958,69
225 566410,71 471013,97
226 566468,52 471048,25
227 566530,90 471097,82
228 566598,15 471175,38
229 566752,43 471259,13
230 567027,93 471437,11
231 567237,31 471566,04
232 567458,10 471711,49
233 567664,34 471852,02
234 567812,37 471941,15
235 567804,45 471994,57
236 567804,10 471996,71
237 567790,44 472224,88
238 567764,18 472284,01
239 567741,09 472335,77
240 567676,43 472381,72
241 567669,97 472461,23
242 567632,30 472927,19
243 567630,27 472952,22
244 567679,09 473411,48
245 567066,19 473536,60
246 567145,11 473992,31
247 567227,00 474464,33
248 567294,14 474851,06
249 567319,40 474991,95
250 567363,10 475235,58
___________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)

Lp. Kod1) Nazwa
1 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
2 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
________________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 wilk Canis lupus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.104

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 17/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022