Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031).

Dz.U.2021.323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031 2 ), obejmujący obszar 891,95 ha, położony w województwie lubuskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w pkt 1 - w stosunku do przedmiotów ochrony.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 470873,53 228475,58
2 470787,84 228525,03
3 470812,13 228558,05
4 470813,19 228559,82
5 470809,68 228559,80
6 470754,14 228559,42
7 470529,53 228562,08
8 470443,35 228563,29
9 470433,43 228561,78
10 470429,66 228556,56
11 470426,22 228547,52
12 470423,34 228548,44
13 470419,91 228549,53
14 470421,46 228556,94
15 470419,62 228561,20
16 470415,29 228561,43
17 470267,56 228537,49
18 470217,78 228528,77
19 470120,80 228511,78
20 470078,46 228504,36
21 470064,13 228501,82
22 470021,74 228489,17
23 469999,04 228458,98
24 469985,63 228441,13
25 469933,93 228386,43
26 469913,42 228365,71
27 469912,27 228364,55
28 469896,00 228348,10
29 469854,09 228309,32
30 469802,05 228268,42
31 469753,38 228235,93
32 469722,25 228218,01
33 469719,97 228216,70
34 469708,20 228209,92
35 469677,11 228194,81
36 469656,30 228184,70
37 469652,81 228183,00
38 469596,70 228161,43
39 469532,58 228141,40
40 469487,66 228130,54
41 469441,62 228119,41
42 469333,63 228077,88
43 469331,33 228077,02
44 469331,32 228077,02
45 469325,23 228074,73
46 469304,59 228087,16
47 469073,36 228033,07
48 469069,79 228031,95
49 469066,22 228030,83
50 468981,47 228011,10
51 468902,66 227991,77
52 468874,11 227984,24
53 468861,46 227959,90
54 468786,95 227952,81
55 468773,15 227934,53
56 468728,05 227860,87
57 468622,24 227725,14
58 468610,49 227708,83
59 468683,21 227644,44
60 468687,32 227570,79
61 468666,57 227558,49
62 468666,75 227555,88
63 468656,20 227500,86
64 468643,42 227476,53
65 468637,79 227464,15
66 468630,83 227458,44
67 468622,67 227452,48
68 468622,15 227452,11
69 468622,52 227453,31
70 468621,31 227452,43
71 468580,51 227422,65
72 468555,64 227403,51
73 468513,53 227339,96
74 468457,97 227256,05
75 468433,80 227202,54
76 468430,54 227187,36
77 468429,11 227179,56
78 468428,74 227177,54
79 468426,04 227162,76
80 468371,41 226987,83
81 468370,19 226983,99
82 468370,40 226955,92
83 468370,39 226950,87
84 468370,44 226950,74
85 468370,45 226949,70
86 468429,51 226790,39
87 468422,19 226784,77
88 468421,04 226784,82
89 468408,41 226717,42
90 468402,74 226656,39
91 468407,19 226611,49
92 468407,33 226592,64
93 468410,88 226572,25
94 468415,54 226545,51
95 468353,24 226520,93
96 468317,85 226515,19
97 468279,39 226509,43
98 468249,30 226501,36
99 468225,81 226491,82
100 468201,59 226470,54
101 468157,56 226465,40
102 468137,84 226476,28
103 468126,76 226415,73
104 468126,11 226411,23
105 468125,25 226405,21
106 468128,66 226356,74
107 468128,62 226294,56
108 468135,40 226270,41
109 468138,72 226229,00
110 468134,47 226209,36
111 468123,53 226175,37
112 468122,81 226165,57
113 467988,11 225924,13
114 467971,98 225907,64
115 467921,45 225853,53
116 467934,78 225828,54
117 467941,59 225815,86
118 467946,86 225796,28
119 467955,91 225751,17
120 467963,27 225710,25
121 467973,62 225652,71
122 467983,51 225592,35
123 467983,52 225592,34
124 467984,60 225585,75
125 467989,66 225554,92
126 467993,99 225525,22
127 468002,11 225469,60
128 468021,16 225339,12
129 468021,47 225336,79
130 468035,70 225229,35
131 468054,07 225090,66
132 468060,85 225040,69
133 468060,86 225040,69
134 468080,94 224892,83
135 468082,14 224886,03
136 468083,08 224880,71
137 468084,42 224873,10
138 468085,00 224870,54
139 468079,22 224857,80
140 468688,87 224585,39
141 468746,24 224559,76
142 468770,37 224548,98
143 468772,32 224548,11
144 468800,94 224535,32
145 468837,35 224519,05
146 468859,36 224596,28
147 468850,61 224638,64
148 468850,61 224638,65
149 468846,67 224657,70
150 468841,87 224679,52
151 468826,31 224750,14
152 468822,88 224767,34
153 468806,27 224850,60
154 468794,97 224907,22
155 468790,21 224929,57
156 468774,73 225002,25
157 468774,72 225002,25
158 468774,21 225004,65
159 468772,13 225014,41
160 468773,61 225038,76
161 468774,70 225056,68
162 468785,98 225260,37
163 468798,80 225445,26
164 468795,08 225446,87
165 468795,07 225446,87
166 468809,52 225457,04
167 468922,49 225502,46
168 468980,70 225516,71
169 469013,16 225521,96
170 469025,97 225526,24
171 469026,76 225514,41
172 469026,22 225478,49
173 469003,20 225432,05
174 469002,80 225392,03
175 468993,62 225368,85
176 469091,01 225326,31
177 469126,30 225313,60
178 469136,54 225308,89
179 469260,46 225251,95
180 469299,67 225233,94
181 469299,99 225234,55
182 469368,47 225203,08
183 469376,32 225199,47
184 469379,43 225201,25
185 469410,05 225188,01
186 469683,51 225069,71
187 469686,28 225068,51
188 469760,66 225327,69
189 469761,90 225331,99
190 469765,61 225344,92
191 469765,99 225346,24
192 469786,10 225328,59
193 469856,27 225333,47
194 469856,86 225332,67
195 469961,79 225339,96
196 469966,13 225340,26
197 470031,03 225340,47
198 470032,16 225340,47
199 470073,33 225340,61
200 470074,39 225340,61
201 470211,98 225359,06
202 470213,00 225359,20
203 470215,72 225359,57
204 470368,19 225386,52
205 470369,22 225386,70
206 470456,31 225402,44
207 470457,79 225402,71
208 470466,76 225340,78
209 470468,91 225325,95
210 470469,66 225320,84
211 470472,67 225292,53
212 470491,34 225238,80
213 470491,84 225237,37
214 470506,39 225243,00
215 470672,49 225332,45
216 470716,32 225356,05
217 470712,22 225407,94
218 470710,77 225465,80
219 470701,85 225528,59
220 470697,07 225580,15
221 470696,03 225633,80
222 470695,67 225651,90
223 470928,11 225644,20
224 471063,37 225641,03
225 471078,94 225652,54
226 471094,83 225785,96
227 471100,93 225833,93
228 471113,99 225939,23
229 471115,94 225952,92
230 471120,94 225987,91
231 471128,75 226072,06
232 471144,78 226190,14
233 471150,46 226234,56
234 471161,10 226323,68
235 471167,21 226366,54
236 471169,54 226388,62
237 471178,42 226472,98
238 471198,26 226623,23
239 471198,43 226624,54
240 471206,38 226694,37
241 471212,19 226747,30
242 471215,90 226781,37
243 471216,86 226789,21
244 471238,75 226967,14
245 471244,67 227015,26
246 471249,58 227055,23
247 471268,96 227212,80
248 471274,34 227256,51
249 471274,46 227257,51
250 471286,58 227356,04
251 471286,85 227358,26
252 471299,73 227462,97
253 471306,12 227514,92
254 471313,27 227573,02
255 471313,39 227574,01
256 471323,64 227657,33
257 471330,35 227711,84
258 471330,61 227713,98
259 471362,99 227977,30
260 471370,66 228039,53
261 471370,77 228040,52
262 471386,98 228172,30
263 471387,75 228178,59
264 471346,21 228202,85
265 471342,71 228204,87
266 471252,33 228257,02
267 471210,25 228281,30
268 471185,46 228295,60
269 471093,43 228348,70
270 471013,85 228394,62
271 471012,97 228395,13
272 470922,68 228447,23
273 470874,85 228474,82
274 470873,53 228475,58
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021