Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOF ONII I TELEWIZJI
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 w wysokości:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 7,50 zł za jeden miesiąc;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 24,50 zł za jeden miesiąc.
§  2. 
Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2022 wynoszą:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a)
3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
§  3. 
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
14,60 zł za dwa miesiące,
b)
21,60 zł za trzy miesiące,
c)
42,80 zł za sześć miesięcy,
d)
81,00 zł za rok kalendarzowy;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a)
47,50 zł za dwa miesiące,
b)
70,60 zł za trzy miesiące,
c)
139,70 zł za sześć miesięcy,
d)
264,60 zł za rok kalendarzowy.
§  4. 
Opłaty wnoszone na poczet 2022 r. mogą być przyjmowane w 2021 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1014

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.
Data aktu: 25/05/2021
Data ogłoszenia: 07/06/2021
Data wejścia w życie: 22/06/2021