Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.20.675
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085, z 2015 r. poz. 688, z 2016 r. poz. 582, z 2017 r. poz. 830, z 2018 r. poz. 781 oraz z 2019 r. poz. 1047) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

1. Aliacan BT
2. Anjou 277 YG
3. Anjou 285 BT
4. Anjou387YG
5. Antiss YG
6. Aristis BT
7. Aspen YG
8. Asteri YG
9. Asturial BT
10. Atall YG
11. Avirro YG
12. Azema YG
13. Bacila
14. Beles Sur
15. Benazir YG
16. Benji YG
17. Berdun YG
18. Bergxxon YG
19. Bolea YG
20. Bolsa
21. Bowen YG
22. Campero BT
23. Carella YG
24. Carleta YG
25. Chacan YG
26. Codisco YG
27. Consuelo YG
28. Coretta YG
29. Coxximo YG
30. Crazi YG
31. Cuartal BT
32. DK 513
33. DKC2950YG
34. DKC2961 YG
35. DKC3350 YG
36. DKC3421YG
37. DKC3477 YG
38. DKC3512 YG
39. DKC3872YG
40. DKC3946YG
41. DKC4251YG
42. DKC4373YG
43. DKC4442YG
44. DKC4491 YG
45. DKC4557YG
46. DKC4591 YG
47. DKC4627YG
48. DKC4687YG
49. DKC4740YG
50. DKC4779YG
51. DKC4796YG
52. DKC4890 YG
53. DKC4968YG
54. DKC5018YG
55. DKC5032YG
56. DKC5051YG
57. DKC5144YG
58. DKC5175 YG
59. DKC5277 YG
60. DKC5320
61. DKC5502 YG
62. DKC5543YG
63. DKC5590 YG
64. DKC5671YG
65. DKC5740YG
66. DKC5741YG
67. DKC5784YG
68. DKC6041YG
69. DKC6090 YG
70. DKC6125YG
71. DKC6351YG
72. DKC6364YG
73. DKC6419YG
74. DKC6451YG
75. DKC6531YG
76. DKC6550
77. DKC6575
78. DKC6631YG
79. DKC6664YG
80. DKC6667YG
81. DKC6678YG
82. DKC6718YG
83. DKC6729YG
84. DKC6761YG
85. DKC6844YG
86. DKC6877YG
87. Ebony YG
88. EG5411KDDZ
89. EG6104KDDZ
90. EG6510KDDZ
91. EH6206KDDZ
92. EL6515KDDZ
93. Elba YG
94. Elgina
95. ES Archipel YG
96. ES Bama YG
97. ES Cajou YG
98. ES Cocarde YG
99. ES Dalia YG
100. ES Imperial YG
101. ES Limes YG
102. ES Manade YG
103. ES Mayoral YG
104. ES Motocross YG
105. ES Paolis YG
106. ES Radiant YG
107. ES Zodiac YG
108. Esquadrille YG
109. Estrada
110. Eurostar YG
111. Evolia YG
112. Foggia
113. Friedrixx YG
114. Galexx YG
115. Gambier BT
116. Helen BT
117. Hexxer YG
118. Ixabel YG
119. Jaral BT
120. Kaifus YG
121. Kalendula YG
122. Kalfas YG
123. Kameos
124. Kaper YG
125. Karas YG
126. Karter YG
127. Kayras YG
128. Keridos YG
129. Klimt YG
130. Koffi YG
131. Kolumnas YG
132. Kompromis YG
133. Kontras YG
134. Korreos YG
135. Kotoxx
136. Koxx YG
137. Koxxma
138. Krabas YG
139. Kuratus
140. Kvalitas YG
141. KWS 6471 YG
142. KWS Kefieros YG
143. KWS Keiya YG
144. KWS Kendras YG
145. KWS4565 YG
146. KXA5491
147. Lampard YG
148. Lazixx
149. Lesaka YG
150. Lévina
151. LG2447BT
152. LG30395YG
153. LG30490YG
154. LG30601 YG
155. LG30607YG
156. LG30617 YG
157. LG30690 YG
158. LG30707YG
159. LG30712YG
160. LG3233 YG
161. LG3330YG
162. LG3355YG
163. LG3363YG
164. LG3385YG
165. LG3410YG
166. LG3475YG
167. LG3540 YG
168. LG3711 YG
169. Luson BT
170. Lynxx YG
171. Maggi YG
172. MAS 29YG
173. MAS 34YG
174. MAS 45YG
175. MAS 50YG
176. MAS 52YG
177. MAS 57YG
178. MAS 58YG
179. MAS 60YG
180. MAS 62YG
181. MAS 65YG
182. Miloxan YG
183. Monumental YG
184. NE6284KDDZ
185. Nexxos YG
186. Novelis
187. Nystar YG
188. Olimpica
189. Oxxygen YG
190. P0216Y
191. P0222Y
192. P0312Y
193. P0423Y
194. P0725Y
195. P0837Y
196. P0933Y
197. P1049Y
198. P1223Y
199. P1524Y
200. P1535Y
201. P1547Y
202. P1570Y
203. P1574Y
204. P1758Y
205. P1921Y
206. P1929Y
207. P2105Y
208. P8000Y
209. P9000Y
210. P9241Y
211. P9400Y
212. P9494Y
213. Phileaxx YG
214. Plácido YG
215. Poboa YG
216. Poncho YG
217. Portbou YG
218. PR31D21
219. PR31D61
220. PR31N28
221. PR31P43
222. PR32D80
223. PR32G49
224. PR32K62
225. PR32P27
226. PR32R43
227. PR32T86
228. PR32W04
229. PR33B51
230. PR33D48
231. PR33P67
232. PR33P80
233. PR33T60
234. PR33W86
235. PR33Y72
236. PR34A27
237. PR34N23
238. PR34N44
239. PR34P86
240. PR35A56
241. PR35F39
242. PR35P13
243. PR35T11
244. PR35Y69
245. PR36B09
246. PR36D81
247. PR36G13
248. PR36K64
249. PR36R11
250. PR36V56
251. PR36V78
252. PR37D22
253. PR37F81
254. PR37K93
255. PR37N02
256. PR37Y20
257. PR38A25
258. PR38A76
259. PR38B43
260. PR38F71
261. PR38N91
262. PR38V11
263. PR38V34
264. PR39D24
265. PR39D82
266. PR39F56
267. PR39T47
268. PR39V17
269. Prisio YG
270. Protect
271. Reboxx YG
272. Remixx
273. Riglos BT
274. Rixxer YG
275. Rocco YG
276. Roxxane YG
277. Roxxy YG
278. Rugbyxx YG
279. Seiddi YG
280. SF1035T
281. SF1036T
282. SF1112T
283. SF4701T
284. Shexxpir YG
285. Shopy YG
286. Tabala YG
287. Talca YG
288. Taxxoa YG
289. Texxan
290. Texxel YG
291. Tixxus YG
292. Tonic YG
293. Tramway
294. Tyrexx YG
295. Ulyxxe YG
296. Vacoas YG
297. Vaxxem
298. Venici YG
299. Vivani YG
300. Yangxi YG
301. Yogi YG
302. Zoom YG
303. 54YG
304. 69YG

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.675

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.
Data aktu: 07/04/2020
Data ogłoszenia: 16/04/2020
Data wejścia w życie: 17/04/2020