Przedterminowe wybory do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.20.630
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim
Na podstawie art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 7 czerwca 2020 r.
§  3.  W przedterminowych wyborach wybiera się 15 radnych.
§  4.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim
2 do dnia 23 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Koninie II o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

3 do dnia 27 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie II kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4 do dnia 29 kwietnia 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie II gminnej ko-misji wyborczej
5 do dnia 13 maja 2020 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
6 do dnia 18 maja 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 20 maja 2020 r. - przyznanie przez gminną komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
8 do dnia 22 maja 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie II obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców

9 do dnia 25 maja 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

10 od dnia 25 maja 2020 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
11 do dnia 29 maja 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
12 do dnia 2 czerwca 2020 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

13 w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
14 w dniu 6 czerwca 2020 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
15 w dniu 7 czerwca 2020 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.630

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przedterminowe wybory do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim.
Data aktu: 08/04/2020
Data ogłoszenia: 08/04/2020
Data wejścia w życie: 09/04/2020