Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.20.538
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 "Podstawa programowa kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy" dodaje się zdanie wstępne wraz z wyliczeniem w brzmieniu:

"Zawód aktor cyrkowy obejmuje następujące specjalności:

1) akrobatyka;

2) ekwilibrystyka;

3) gimnastyka;

4) klaunada;

5) pantomima;

6) żonglerka.";

2) w załączniku nr 5 "Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk" dodaje się zdanie wstępne wraz z wyliczeniem w brzmieniu:

"Zawód muzyk obejmuje następujące specjalności i specjalizacje:

1) specjalizacje w specjalności instrumentalistyka:

a) gra na akordeonie,

b) gra na altówce,

c) gra na fagocie,

d) gra na flecie,

e) gra na fortepianie,

f) gra na gitarze,

g) gra na harfie pedałowej,

h) gra na klarnecie,

i) gra na klawesynie,

j) gra na kontrabasie,

k) gra na oboju,

l) gra na organach,

m) gra na perkusji,

n) gra na puzonie,

o) gra na sakshornie,

p) gra na saksofonie,

q) gra na skrzypcach,

r) gra na trąbce,

s) gra na tubie,

t) gra na waltorni,

u) gra na wiolonczeli;

2) specjalizacje w specjalności instrumentalistyka jazzowa:

a) gra na akordeonie jazzowym,

b) gra na flecie jazzowym,

c) gra na fortepianie jazzowym,

d) gra na gitarze jazzowej,

e) gra na gitarze basowej jazzowej,

f) gra na klarnecie jazzowym,

g) gra na kontrabasie jazzowym,

h) gra na perkusji jazzowej,

i) gra na puzonie jazzowym,

j) gra na saksofonie jazzowym,

k) gra na skrzypcach jazzowych,

l) gra na trąbce jazzowej,

m) gra na wibrafonie jazzowym;

3) lutnictwo;

4) rytmika;

5) wokalistyka;

6) wokalistyka jazzowa.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.538

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
Data aktu: 26/03/2020
Data ogłoszenia: 27/03/2020
Data wejścia w życie: 28/03/2020