Granice Morskiego Portu Wojennego Gdynia.

Dz.U.2020.304
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Gdynia, zwanego dalej "MPW Gdynia", stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty od 1 do 210 (obszar 1), z wyłączeniem obszaru ograniczonego linią geodezyjną łączącego kolejno ponumerowane punkty od 211 do 224 (obszar 2). Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Gdynia w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Gdynia przedstawia mapa, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Obszar 1
Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°32'18,6999"N 018°33'44,7459"E
2 54°32'20,6660"N 018°33'15,9500"E
3 54°32'10,9921"N 018°33'05,4311"E
4 54°32'09,6940"N 018°32'59,9017"E
5 54°32'10,0279"N 018°32'52,9089"E
6 54°32'10,0455"N 018°32'52,1948"E
7 54°32'12,1391"N 018°32'36,3975"E
8 54°32'13,4174"N 018°32'34,3523"E
9 54°32'16,0498"N 018°32'32,5657"E
10 54°32'22,2634"N 018°32'22,4658"E
11 54°32'23,1619"N 018°32'24,0725"E
12 54°32'23,1352"N 018°32'24,3258"E
13 54°32'23,1257"N 018°32'24,3501"E
14 54°32'23,2507"N 018°32'24,6143"E
15 54°32'23,8453"N 018°32'25,3932"E
16 54°32'23,9318"N 018°32'25,5067"E
17 54°32'26,4909"N 018°32'26,5011"E
18 54°32'26,5916"N 018°32'26,5397"E
19 54°32'26,6368"N 018°32'26,1988"E
20 54°32'27,6385"N 018°32'26,5464"E
21 54°32'27,9957"N 018°32'26,6701"E
22 54°32'30,6663"N 018°32'27,6133"E
23 54°32'30,6167"N 018°32'29,4361"E
24 54°32'30,5939"N 018°32'30,2747"E
25 54°32'31,9488"N 018°32'30,4061"E
26 54°32'32,3123"N 018°32'30,4282"E
27 54°32'31,9388"N 018°32'22,7409"E
28 54°32'31,8212"N 018°32'20,3190"E
29 54°32'31,5788"N 018°32'15,3337"E
30 54°32'31,6095"N 018°32'13,8916"E
31 54°32'31,6117"N 018°32'13,8266"E
32 54°32'31,6607"N 018°32'12,3402"E
33 54°32'31,7205"N 018°32'11,3909"E
34 54°32'31,6903"N 018°32'10,4637"E
35 54°32'31,9210"N 018°32'10,5268"E
36 54°32'31,9868"N 018°32'09,7617"E
37 54°32'32,0138"N 018°32'09,5740"E
38 54°32'32,0979"N 018°32'08,4709"E
39 54°32'32,1967"N 018°32'07,9298"E
40 54°32'32,2695"N 018°32'07,1876"E
41 54°32'32,3151"N 018°32'07,1998"E
42 54°32'32,3353"N 018°32'07,0271"E
43 54°32'32,4078"N 018°32'06,2826"E
44 54°32'32,8187"N 018°32'01,9244"E
45 54°32'33,0189"N 018°31'59,8015"E
46 54°32'33,4594"N 018°31'55,1065"E
47 54°32'33,7970"N 018°31'51,4416"E
48 54°32'34,2477"N 018°31'46,5432"E
49 54°32'34,2443"N 018°31'46,5423"E
50 54°32'34,1340"N 018°31'46,4604"E
51 54°32'34,0568"N 018°31'46,4030"E
52 54°32'34,1348"N 018°31'45,9463"E
53 54°32'34,2129"N 018°31'45,4896"E
54 54°32'34,2909"N 018°31'45,0330"E
55 54°32'34,3804"N 018°31'44,4646"E
56 54°32'34,4698"N 018°31'43,8962"E
57 54°32'34,5403"N 018°31'43,4165"E
58 54°32'34,6108"N 018°31'42,9367"E
59 54°32'35,2043"N 018°31'36,9293"E
60 54°32'35,3834"N 018°31'31,2296"E
61 54°32'34,2584"N 018°31'31,3319"E
62 54°32'32,8897"N 018°31'31,4560"E
63 54°32'31,5047"N 018°31'28,8957"E
64 54°32'31,7167"N 018°31'25,7244"E
65 54°32'33,2106"N 018°31'23,9835"E
66 54°32'33,1006"N 018°31'04,9395"E
67 54°32'34,0458"N 018°31'04,9341"E
68 54°32'35,0991"N 018°31'04,8933"E
69 54°32'37,3551"N 018°31'04,8058"E
70 54°32'37,4509"N 018°31'08,9515"E
71 54°32'41,7232"N 018°31'08,9346"E
72 54°32'42,8456"N 018°31'10,4253"E
73 54°32'42,8668"N 018°31'12,8768"E
74 54°32'42,8023"N 018°31'14,0287"E
75 54°32'44,4860"N 018°31'15,6367"E
76 54°32'43,8027"N 018°31'18,3079"E
77 54°32'42,6481"N 018°31'22,0473"E
78 54°32'42,4342"N 018°31'22,7360"E
79 54°32'36,4895"N 018°31'37,7748"E
80 54°32'36,1219"N 018°31'38,7040"E
81 54°32'35,8994"N 018°31'39,2961"E
82 54°32'35,4819"N 018°31'40,4063"E
83 54°32'35,0445"N 018°31'42,3502"E
84 54°32'34,9002"N 018°31'43,1533"E
85 54°32'34,8050"N 018°31'43,6822"E
86 54°32'34,7744"N 018°31'43,9231"E
87 54°32'34,6124"N 018°31'45,0793"E
88 54°32'35,1128"N 018°31'45,3027"E
89 54°32'34,8589"N 018°31'47,1391"E
90 54°32'34,5312"N 018°31'50,9171"E
91 54°32'34,1419"N 018°31'55,2450"E
92 54°32'33,7271"N 018°31'59,9042"E
93 54°32'33,4437"N 018°32'03,3022"E
94 54°32'33,3499"N 018°32'04,1732"E
95 54°32'33,2759"N 018°32'04,5917"E
96 54°32'33,1874"N 018°32'05,4545"E
97 54°32'33,0498"N 018°32'05,6257"E
98 54°32'32,9910"N 018°32'06,1968"E
99 54°32'32,8921"N 018°32'07,3398"E
100 54°32'32,8026"N 018°32'08,2081"E
101 54°32'32,7700"N 018°32'08,1938"E
102 54°32'32,7234"N 018°32'08,7094"E
103 54°32'32,8523"N 018°32'08,7394"E
104 54°32'32,7835"N 018°32'09,4473"E
105 54°32'32,8665"N 018°32'09,6892"E
106 54°32'32,5956"N 018°32'12,5739"E
107 54°32'32,5080"N 018°32'12,5605"E
108 54°32'32,4919"N 018°32'12,6966"E
109 54°32'32,5747"N 018°32'12,7088"E
110 54°32'32,5600"N 018°32'13,1665"E
111 54°32'32,5616"N 018°32'13,6026"E
112 54°32'32,6622"N 018°32'16,0867"E
113 54°32'32,7260"N 018°32'17,3041"E
114 54°32'33,0242"N 018°32'23,4690"E
115 54°32'33,3155"N 018°32'29,4379"E
116 54°32'33,5782"N 018°32'34,8208"E
117 54°32'32,9078"N 018°32'34,8903"E
118 54°32'32,9921"N 018°32'36,6432"E
119 54°32'33,4914"N 018°32'36,5786"E
120 54°32'33,5304"N 018°32'37,4052"E
121 54°32'33,7585"N 018°32'42,0733"E
122 54°32'33,8062"N 018°32'43,0447"E
123 54°32'33,7618"N 018°32'43,0552"E
124 54°32'33,8836"N 018°32'45,5941"E
125 54°32'33,8878"N 018°32'45,6687"E
126 54°32'33,5046"N 018°32'45,7270"E
127 54°32'33,7172"N 018°32'50,0756"E
128 54°32'33,8498"N 018°32'51,7886"E
129 54°32'33,8181"N 018°32'51,8649"E
130 54°32'34,0834"N 018°32'53,3354"E
131 54°32'34,2887"N 018°32'53,6325"E
132 54°32'35,6941"N 018°32'54,7700"E
133 54°32'37,7126"N 018°32'58,4226"E
134 54°32'38,9789"N 018°33'00,7466"E
135 54°32'39,3433"N 018°33'01,2850"E
136 54°32'39,6452"N 018°33'01,8182"E
137 54°32'39,9618"N 018°33'02,3275"E
138 54°32'40,1662"N 018°33'02,6018"E
139 54°32'40,3844"N 018°33'02,8439"E
140 54°32'40,7086"N 018°33'03,1020"E
141 54°32'41,0108"N 018°33'03,2863"E
142 54°32'41,3501"N 018°33'03,3688"E
143 54°32'41,4079"N 018°33'03,3823"E
144 54°32'41,5078"N 018°33'03,9539"E
145 54°32'42,1564"N 018°33'05,2817"E
146 54°32'42,7383"N 018°33'06,1185"E
147 54°32'43,2653"N 018°33'06,3203"E
148 54°32'43,7310"N 018°33'06,7383"E
149 54°32'44,1553"N 018°33'07,1195"E
150 54°32'45,3150"N 018°33'07,5808"E
151 54°32'47,2135"N 018°33'08,3686"E
152 54°32'48,0033"N 018°33'08,9457"E
153 54°32'48,0936"N 018°33'09,2134"E
154 54°32'48,1102"N 018°33'09,2598"E
155 54°32'48,5553"N 018°33'10,5949"E
156 54°32'48,9805"N 018°33'11,7495"E
157 54°32'49,5338"N 018°33'13,3899"E
158 54°32'50,0775"N 018°33'15,6622"E
159 54°32'50,3974"N 018°33'17,5532"E
160 54°32'50,5128"N 018°33'18,2096"E
161 54°32'50,9156"N 018°33'20,8511"E
162 54°32'50,8854"N 018°33'22,2115"E
163 54°32'51,2503"N 018°33'23,3976"E
164 54°32'51,4213"N 018°33'25,3161"E
165 54°32'51,9588"N 018°33'26,6575"E
166 54°32'52,7198"N 018°33'29,8225"E
167 54°32'52,1587"N 018°33'33,9414"E
168 54°32'52,1868"N 018°33'33,9613"E
169 54°32'52,6890"N 018°33'35,2272"E
170 54°32'51,5954"N 018°33'35,3174"E
171 54°32'50,8680"N 018°33'35,3775"E
172 54°32'50,6788"N 018°33'35,4623"E
173 54°32'50,1065"N 018°33'35,3404"E
174 54°32'49,5809"N 018°33'34,6461"E
175 54°32'47,3689"N 018°33'35,2818"E
176 54°32'45,8966"N 018°33'35,7045"E
177 54°32'45,6001"N 018°33'35,8907"E
178 54°32'44,1449"N 018°33'35,8340"E
179 54°32'40,1400"N 018°33'36,6971"E
180 54°32'39,0779"N 018°33'36,8962"E
181 54°32'37,9557"N 018°33'37,0894"E
182 54°32'34,9085"N 018°33'37,4616"E
183 54°32'30,6995"N 018°33'37,3371"E
184 54°32'30,5149"N 018°33'36,9752"E
185 54°32'27,6945"N 018°33'37,6130"E
186 54°32'24,5089"N 018°33'43,4807"E
187 54°32'24,3239"N 018°33'43,6907"E
188 54°32'24,1573"N 018°33'43,8430"E
189 54°32'23,5825"N 018°33'43,9803"E
190 54°32'23,5811"N 018°33'44,0192"E
191 54°32'22,3892"N 018°33'44,3060"E
192 54°32'18,7165"N 018°33'45,1550"E
193 54°32'18,4286"N 018°33'45,2194"E
194 54°32'14,9718"N 018°33'46,0318"E
195 54°32'11,3448"N 018°33'46,8824"E
196 54°32'11,1165"N 018°33'46,9377"E
197 54°32'11,0771"N 018°33'46,9188"E
198 54°32'11,0555"N 018°33'46,9001"E
199 54°32'11,0343"N 018°33'46,9349"E
200 54°32'11,0153"N 018°33'46,7244"E
201 54°32'11,0282"N 018°33'46,5755"E
202 54°32'11,0586"N 018°33'46,5247"E
203 54°32'11,1040"N 018°33'46,4981"E
204 54°32'11,3103"N 018°33'46,4425"E
205 54°32'11,4168"N 018°33'46,4206"E
206 54°32'11,5135"N 018°33'46,4036"E
207 54°32'11,5352"N 018°33'46,3983"E
208 54°32'11,5443"N 018°33'46,4012"E
209 54°32'11,5546"N 018°33'46,4197"E
210 54°32'14,9395"N 018°33'45,6236"E

Obszar 2

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
211 54°32'29,6365"N 018°32'43,8107"E
212 54°32'30,1646"N 018°32'42,6101"E
213 54°32'30,2501"N 018°32'42,6552"E
214 54°32'30,3563"N 018°32'41,9123"E
215 54°32'31,0680"N 018°32'41,9463"E
216 54°32'31,1183"N 018°32'42,9293"E
217 54°32'31,5576"N 018°32'43,5404"E
218 54°32'32,0221"N 018°32'43,8904"E
219 54°32'32,3305"N 018°32'44,6550"E
220 54°32'32,5697"N 018°32'44,8256"E
221 54°32'32,5996"N 018°32'44,9373"E
222 54°32'32,3893"N 018°32'45,8100"E
223 54°32'31,1974"N 018°32'44,9547"E
224 54°32'29,7661"N 018°32'43,9054"E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW GDYNIA

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020