Granice Morskiego Portu Wojennego Świnoujście.

Dz.U.2020.303
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Świnoujście, zwanego dalej "MPW Świnoujście", stanowią cztery odrębne obszary ograniczone linią geodezyjną łączącą kolejno ponumerowane punkty od 1 do 84 (obszar 1), od 85 do 118 (obszar 2), od 119 do 132 (obszar 3) oraz od 133 do 147 (obszar 4). Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Świnoujście w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Świnoujście przedstawiają mapy, które stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Obszar 1
Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°54'25,3886''N 014°14'56,4780''E
2 53°54'24,2618''N 014°14'58,5768''E
3 53°54'23,7024''N 014°15'09,2310''E
4 53°54'23,9220''N 014°15'15,0446''E
5 53°54'24,5216''N 014°15'30,9216''E
6 53°54'24,2876''N 014°15'32,2805''E
7 53°54'23,6714''N 014°15'33,5428''E
8 53°54'22,9562''N 014°15'34,0885''E
9 53°54'22,1503''N 014°15'34,1748''E
10 53°54'21,3904''N 014°15'33,8107''E
11 53°54'20,7582''N 014°15'33,1867''E
12 53°54'18,0751''N 014°15'27,5628''E
13 53°54'15,1434''N 014°15'22,5029''E
14 53°54'12,7319''N 014°15'19,1484''E
15 53°54'11,5458''N 014°15'17,6317''E
16 53°54'09,6242''N 014°15'15,4701''E
17 53°54'07,2008''N 014°15'13,3343''E
18 53°54'04,5586''N 014°15'11,2836''E
19 53°54'02,5676''N 014°15'10,0142''E
20 53°53'59,8476''N 014°15'08,4252''E
21 53°53'56,1584''N 014°15'07,3306''E
22 53°53'52,6269''N 014°15'06,6151''E
23 53°53'50,4410''N 014°15'06,5856''E
24 53°53'47,3177''N 014°15'06,7607''E
25 53°53'43,3013''N 014°15'03,3237''E
26 53°53'43,1314''N 014°15'02,3125''E
27 53°53'43,0863''N 014°15'02,0433''E
28 53°53'42,9343''N 014°15'01,7842''E
29 53°53'42,8081''N 014°15'01,5625''E
30 53°53'41,5669''N 014°14'59,4937''E
31 53°53'41,6636''N 014°14'59,3283''E
32 53°53'40,5649''N 014°14'57,4459''E
33 53°53'42,4406''N 014°14'53,8990''E
34 53°53'42,7699''N 014°14'53,1850''E
35 53°53'44,6870''N 014°14'50,5272''E
36 53°53'44,8623''N 014°14'50,2179''E
37 53°53'44,9405''N 014°14'50,0500''E
38 53°53'44,9373''N 014°14'49,8310''E
39 53°53'48,1280''N 014°14'47,0599''E
40 53°53'49,8774''N 014°14'45,4914''E
41 53°53'50,2968''N 014°14'46,3762''E
42 53°53'52,1775''N 014°14'44,6199''E
43 53°53'54,2667''N 014°14'42,5973''E
44 53°53'55,1800''N 014°14'41,5391''E
45 53°53'56,0983''N 014°14'40,2393''E
46 53°53'57,0232''N 014°14'38,6698''E
47 53°53'57,4143''N 014°14'37,8943''E
48 53°53'57,7079''N 014°14'37,2276''E
49 53°53'58,1302''N 014°14'36,2680''E
50 53°53'58,3379''N 014°14'35,7968''E
51 53°53'58,5428''N 014°14'35,8139''E
52 53°53'59,0046''N 014°14'36,9312''E
53 53°53'58,9282''N 014°14'37,0218''E
54 53°53'59,1614''N 014°14'37,5873''E
55 53°54'00,3153''N 014°14'36,4244''E
56 53°54'02,6914''N 014°14'35,5714''E
57 53°54'02,8899''N 014°14'35,7622''E
58 53°54'03,1611''N 014°14'35,7267''E
59 53°54'03,2162''N 014°14'35,7485''E
60 53°54'03,1871''N 014°14'35,8604''E
61 53°54'03,0705''N 014°14'36,5548''E
62 53°54'03,0252''N 014°14'36,9073''E
63 53°54'02,9976''N 014°14'36,8947''E
64 53°54'02,2929''N 014°14'41,9427''E
65 53°54'02,2348''N 014°14'42,5359''E
66 53°54'02,2573''N 014°14'42,7759''E
67 53°54'02,1851''N 014°14'43,3726''E
68 53°54'02,7485''N 014°14'43,7431''E
69 53°54'02,7792''N 014°14'43,5196''E
70 53°54'07,1028''N 014°1443,7944''E
71 53°54'07,1087''N 014°14'43,7118''E
72 53°54'08,8854''N 014°14'43,8561''E
73 53°54'09,7066''N 014°14'43,9259''E
74 53°54'09,9518''N 014°14'43,9344''E
75 53°54'11,5065''N 014°14'44,0490''E
76 53°54'12,4277''N 014°14'44,1199''E
77 53°54'12,8558''N 014°14'44,3422''E
78 53°54'13,1746''N 014°14'44,5229''E
79 53°54'13,7346''N 014°14'44,8039''E
80 53°54'16,8466''N 014°14'46,4477''E
81 53°54'17,2433''N 014°14'46,6524''E
82 53°54'18,1589''N 014°14'47,4219''E
83 53°54'19,1079''N 014°14'48,2129''E
84 53°54'22,3538''N 014°14'50,8933''E

Obszar 2

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
85 53°53'25,2477''N 014°15'22,1666''E
86 53°53'22,1327''N 014°15'26,1941''E
87 53°53'18,9051''N 014°15'29,7137''E
88 53°53'17,6271''N 014°15'28,4035''E
89 53°53'17,4229''N 014°15'28,1273''E
90 53°53'17,2361''N 014°15'27,7884''E
91 53°53'14,5717''N 014°15'24,8755''E
92 53°53'13,3322''N 014°15'22,6371''E
93 53°53'12,5726''N 014°15'21,2681''E
94 53°53'12,3513''N 014°15'20,7973''E
95 53°53'13,0692''N 014°15'16,6855''E
96 53°53'13,3338''N 014°15'15,4329''E
97 53°53'13,0612''N 014°15'14,9367''E
98 53°53'14,0643''N 014°15'13,4284''E
99 53°53'14,1335''N 014°15'13,1660''E
100 53°53'14,3917''N 014°15'13,0699''E
101 53°53'14,3715''N 014°15'12,1635''E
102 53°53'15,0428''N 014°15'11,0214''E
103 53°53'15,8622''N 014°15'09,6384''E
104 53°53'16,5849''N 014°15'08,3366''E
105 53°53'17,0603''N 014°15'07,5423''E
106 53°53'17,1722''N 014°15'07,5370''E
107 53°53'17,4241''N 014°15'07,5873''E
108 53°53'17,5406''N 014°15'07,6378''E
109 53°53'17,6991''N 014°15'07,3847''E
110 53°53'20,4690''N 014°15'12,0034''E
111 53°53'20,6165''N 014°15'12,3589''E
112 53°53'22,4886''N 014°15'17,0682''E
113 53°53'22,8360''N 014°15'18,0066''E
114 53°53'22,8800''N 014°15'18,2194''E
115 53°53'23,0866''N 014°15'18,6812''E
116 53°53'23,3405''N 014°15'19,0830''E
117 53°53'23,8873''N 014°15'19,9494''E
118 53°53'24,0047''N 014°15'20,1949''E

Obszar 3

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
119 53°52'50,4313''N 014°16'55,6467''E
120 53°52'50,4019''N 014°16'58,3832''E
121 53°52'50,4105''N 014°16'58,8330''E
122 53°52'50,2286''N 014°16'59,6068''E
123 53°52'49,4750''N 014°17'01,2855''E
124 53°52'49,0727''N 014°17'02,2714''E
125 53°52'48,9973''N 014°17'04,7179''E
126 53°52'48,3409''N 014°17'04,6044''E
127 53°52'48,2408''N 014°17'01,0583''E
128 53°52'47,9075''N 014°17'00,0912''E
129 53°52'48,0176''N 014°16'59,8945''E
130 53°52'48,4347''N 014°16'59,0440''E
131 53°52'48,4406''N 014°16'58,3216''E
132 53°52'48,4620''N 014°16'55,5858''E

Obszar 4

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
133 53°51'25,4357''N 014°16'48,0521''E
134 53°51'19,5479''N 014°16'50,3363''E
135 53°51'19,2385''N 014°16'47,8253''E
136 53°51'19,2180''N 014°16'47,6588''E
137 53°51'19,1667''N 014°16'47,2438''E
138 53°51'17,2355''N 014°16'46,4749''E
139 53°51'17,5372''N 014°16'46,3630''E
140 53°51'18,7513''N 014°16'43,9955''E
141 53°51'19,6641''N 014°16'42,2163''E
142 53°51'19,7325''N 014°16'42,0308''E
143 53°51'23,3131''N 014°16'42,8413''E
144 53°51'24,6751''N 014°16'42,6981''E
145 53°51'25,0341''N 014°16'45,2264''E
146 53°51'25,0577''N 014°16'45,3917''E
147 53°51'25,0814''N 014°16'45,5577''E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW ŚWINOUJŚCIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZEBIEG GRANIC MPW ŚWINOUJŚCIE

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020