Wsparcie dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Dz.U.2020.1390
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.
§  2. 
1.  Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 22 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 80% kosztów:
1) zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378);
2) zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I;
3) realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.  Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 22 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 50% kosztów realizacji inwestycji służących procesowi kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, polegających na budowie lub przebudowie:
1) torów sprawnościowych,
2) strzelnicy pneumatycznej

- w przypadku gdy oddział przygotowania wojskowego funkcjonuje w tej szkole od co najmniej 6 lat.

§  3.  Wyposażenie specjalistyczne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje:
1) kamizelkę taktyczną - 30 szt.;
2) gumową atrapę karabinka z pasem nośnym - 30 szt.;
3) hełm ochronny wojskowy lub replikę hełmu balistycznego - 30 szt.;
4) busolę lub kompas - 16 szt.;
5) okulary ochronne - 30 szt.;
6) replikę ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczną z akcesoriami - 5 szt.;
7) replikę pistoletu ASG - 3 szt.;
8) kaburę do repliki pistoletu ASG - 3 szt.;
9) maskę ochronną do repliki ASG lub broni pneumatycznej - 8 szt.;
10) maskę przeciwgazową - 2 szt.;
11) saperkę z pokrowcem lub łopatkę piechoty - 10 szt.;
12) plecak medyczny z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 szt.;
13) nosze medyczne - 1 szt.;
14) stazę taktyczną - 5 szt.;
15) radiotelefon PMR (w zestawie) - 10 szt.;
16) gumową atrapę noża, pistoletu, saperki - po 10 szt.;
17) ochraniacz na głowę - 10 szt.;
18) makietę broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego w systemie AK - 2 szt.;
19) replikę granatu ręcznego - treningowego lub szkolnego - 6 szt.;
20) kurtkę oddychającą, przeciwwiatrową i przeciwdeszczową w kamuflażu ochronnym - 60 szt.;
21) lornetkę - 2 szt.;
22) latarkę czołową - 30 szt.;
23) nóż typu wojskowego lub multitool - 30 szt.
§  4.  Ubiór, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1) bluzę w kolorze jednolitym dla szkoły;
2) spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły;
3) koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły;
4) beret w kolorze granatowym typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB;
5) zestaw oznak regulaminowych do ubioru;
6) bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły;
7) plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera;
8) rękawice zimowe w kolorze czarnym;
9) czapkę zimową w kolorze czarnym.
§  5.  Koszty realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, obejmują:
1) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne odbywające się na terenie jednostki wojskowej, w której są prowadzone zajęcia praktyczne;
2) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne realizowane w trakcie obozu szkoleniowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) koszty wynagrodzenia instruktorów organizacji proobronnych prowadzących zajęcia, za których organizację jest odpowiedzialny dyrektor szkoły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  6.  Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 2, może zostać udzielone na sfinansowanie kosztów, o których mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020