Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.

Dz.U.20.1332
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie kujawsko-pomorskim, miasta na prawach powiatu Włocławek i w powiecie włocławskim - gminy Włocławek przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Włocławek części obszaru obrębu ewidencyjnego Potok, to jest działek ewidencyjnych nr: 349/2, 349/3 i 362 oraz części działek ewidencyjnych nr 10, 349/1, 353, 361, 363, 367, 368, 373, 374 i 386, o łącznej powierzchni 76,44 ha, z gminy Włocławek. Projektowana granica miasta Włocławek w obrębie Potok (gmina Włocławek) biegnie z punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem P.0464-5040, który jest punktem wspólnym dla obrębów ewidencyjnych Potok (gmina Włocławek), Michelin KM 05 (miasto Włocławek) oraz Michelin KM 06 (miasto Włocławek) i jest wyznaczony przez zbieg granic działek ewidencyjnych nr 1 (w obrębie ewidencyjnym Michelin KM 05, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek), nr 9 (w obrębie ewidencyjnym Michelin KM 06, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek), nr 19/4 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), wzdłuż granicy działki nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) do punktu leżącego na granicy pomiędzy działką nr 19/4 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5830879,99 Y:6568240,75. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5831728,69 Y:6568760,52 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5831797,20 Y:6568802,47 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5832226,09 Y:6569065,14, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5832789,53 Y:6569410,20 po czym załamuje się w kierunku północno--zachodnim i biegnie dalej do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:55832951,76 Y:6569362,34 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833187,97 Y:6569292,65 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833576,07 Y:6569178,16 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.041813_2.0024.980, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 10 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), będącą drogą krajową nr 62, dzieląc działkę nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.041813_2.0024.1571 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 10 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 10, będącą drogą krajową nr 62, (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833911,06 Y:6569079,33 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem P.0464-40881, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 1/46 (w obrębie ewidencyjnym Włocławek km 71, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek) poprzez punkty określone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833951,33 Y:6569130,18 współrzędnymi X:5833965,45 Y:6569148,02 współrzędnymi X:5834089,60 Y:6569304,80 oraz współrzędnymi X:5834135,20 Y:6569336,40 dzieląc działkę nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części;
2) w województwie lubuskim:
a) w powiecie krośnieńskim - gminy Maszewo i w powiecie słubickim - gminy Cybinka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Maszewo części obszaru obrębu ewidencyjnego Drzeniów, to jest działek ewidencyjnych nr: 207, 2038/1, 2038/3 i 2038/4, o łącznej powierzchni 20,98 ha, z gminy Cybinka,
b) w powiecie słubickim - gminy Cybinka i w powiecie krośnieńskim - gminy Maszewo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Cybinka części obszaru obrębu ewidencyjnego Chlebów, to jest działek ewidencyjnych nr 33/4 i 34/1, o łącznej powierzchni 28,67 ha, z gminy Maszewo,
c) miasta na prawach powiatu Zielona Góra i w powiecie zielonogórskim - gminy Świdnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Zielona Góra części obszaru obrębu ewidencyjnego Wilkanowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 455, 456/3, 456/5, 456/7, 457, 868/4, 868/5, 868/6, 889/3, 889/4, 894/2, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 907/1, 907/3 i 908/1, o łącznej powierzchni 82,42 ha, z gminy Świdnica,
d) w powiecie zielonogórskim - gminy Świdnica i miasta na prawach powiatu Zielona Góra przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Świdnica części obszaru obrębu ewidencyjnego 48, to jest działek ewidencyjnych nr: 32/1, 33/3, 34/1, 34/2, 35/1 i 36/1, o łącznej powierzchni 88,15 ha, z miasta na prawach powiatu Zielona Góra;
3) w województwie podkarpackim:
a) miasta na prawach powiatu Krosno i w powiecie krośnieńskim - gminy Krościenko Wyżne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Krosno części obszaru obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne, to jest działek ewidencyjnych nr: 2801/1, 2824, 2825/3, 2922/1, 2922/2, 2923-2925, 2926/1, 2926/2, 2927-2932, 2933/1, 2933/3, 2933/4, 2934-2938, 2939/1, 2939/2, 2940/1, 2940/3-2940/6, 2941, 2942 i 2943/4, o łącznej powierzchni 96,18 ha, z gminy Krościenko Wyżne,
b) miasta na prawach powiatu Krosno i w powiecie krośnieńskim - gminy Miejsce Piastowe przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Krosno części obszaru obrębu ewidencyjnego Targowiska, to jest działki ewidencyjnej nr 158/2, o powierzchni 22,22 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Łężany, to jest działek ewidencyjnych nr 1000 i 1001, o łącznej powierzchni 3,54 ha, z gminy Miejsce Piastowe,
c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Pogwizdów Nowy, o powierzchni 240,01 ha, z gminy Głogów Małopolski;
4) w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim - gminy Turośl i w powiecie łomżyńskim - gminy Zbójna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Turośl części obszaru obrębu ewidencyjnego Zbójna, to jest działki ewidencyjnej nr 1634/2, o powierzchni 1,29 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Siwiki, to jest działki ewidencyjnej nr 166, o powierzchni 0,64 ha, z gminy Zbójna;
5) w województwie śląskim, w powiecie bielskim - gminy o statusie miasta Szczyrk i gminy Wilkowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Szczyrk części obszaru obrębu ewidencyjnego Bystra Krakowska, to jest działek ewidencyjnych nr: 1806/1, 1806/2, 1807/1, 1807/2, 1810/1-1810/3, 1812-1815, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1848/2-1848/4, 1848/8, 1848/11, 1848/14-1848/16, 1848/18-1848/25, 1849, 1850, 1853/1, 1853/2, 1855/1, 1855/2, 1857, 1860/1-1860/5, 1864/1, 1864/2, 1871/1, 1871/2, 1871/4-1871/9, 1929/2, 1930/4, 1999-2002, 2009, 2051-2055, 2140 i 2141, o łącznej powierzchni 20,59 ha, z gminy Wilkowice.
§  2.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1) Kamieniec Ząbkowicki - w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim;
2) Goraj - w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;
3) Kamionka - w gminie Kamionka, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim;
4) Sochocin - w gminie Sochocin, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
5) Solec nad Wisłą - w gminie Solec nad Wisłą, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
6) Wiskitki - w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim;
7) Dubiecko - w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;
8) Wodzisław - w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;
9) Budzyń - w gminie Budzyń, w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim;
10) Koźminek - w gminie Koźminek, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim.
§  3.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustala się granice następujących miast:
1) w województwie dolnośląskim:
a) w powiecie strzelińskim, w gminie Strzelin - miasta Strzelin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Chociwel, to jest działek ewidencyjnych nr: 8/2, 8/19-8/21 i 9, o łącznej powierzchni 63,34 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Górzec, to jest działek ewidencyjnych nr: 215, 218/4, 218/5, 227, 228, 236/1, 237/1 i 237/2, o łącznej powierzchni 177,04 ha, z gminy Strzelin,
b) w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki - miasta Kamieniec Ząbkowicki obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, o łącznej powierzchni 1299,36 ha, z gminy Kamieniec Ząbkowicki;
2) w województwie kujawsko-pomorskim:
a) w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica - miasta Kruszwica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Grodztwo, to jest działek ewidencyjnych nr: 23/1-23/7, 23/9-23/14, 24-28, 29/1-29/3, 30, 31, 32/1, 33, 34/1, 34/2, 35/2, 35/4, 35/5, 36/1-36/3, 37/4-37/9, 38/3, 38/4, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 50, 51, 52/1-52/4, 53, 54/4, 54/5, 54/10-54/22, 54/25-54/33, 54/35-54/39, 54/41-54/48, 56-61, 62/2, 62/4-62/12, 62/14, 62/15, 63, 64/1, 64/3, 64/5, 64/6, 65/3, 65/4, 65/7-65/11, 66, 127/2, 128/1, 128/3, 128/5, 128/7, 128/8, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132/1, 132/4-132/7, 133, 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2, 137-140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144/7-144/9, 144/12-144/14, 144/16-144/37, 145, 164, 165/1, 165/3, 165/4, 166/1, 166/2, 166/4, 166/5, 167/1, 167/3-167/5, 168/1-168/4, 169, 170/1-170/3, 171, 172/1, 172/2, 173/2, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 176/2, 176/4-176/7, 177-180, 182, 184/1, 185/1, 185/3-185/5, 185/7, 186, 187/1, 187/9, 187/11, 187/12, 188/1-188/5, 214/1, 219/2-219/4, 224, 225, 225/1, 225/3, 225/4, 226, 227/2-227/4, 228, 229, 230/1, 230/2, 231-234, 235/2-235/4, 236/1, 236/3, 236/5, 236/6, 237/4, 237/5, 238/1-238/3, 239/1, 239/2, 240/1-240/4, 241, 242/1-242/4, 243/1, 243/2, 244-249, 250, 251/2-251/4, 252, 253/1, 253/3, 253/4, 254/3, 254/5-254/8, 255/3, 255/5, 255/7, 255/8, 257/1, 257/2, 258, 259, 260/1, 260/3-260/11, 261/4-261/22, 262, 288, 289, 292, 293, 294/3-294/10, 295, 296/1, 296/3-296/9, 297/1-297/3, 298, 299/1, 299/3-299/6, 300/1, 300/3, 300/7, 300/9-300/13, 301/1-301/3, 301/12-301/41, 302/1, 302/2, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 304/5-304/7, 305/3-305/5, 305/9, 305/11, 305/13, 305/14, 305/21-305/25, 305/29-305/31, 305/35-305/64, 306/1, 306/3, 306/5, 306/7-306/10, 306/12-306/20, 306/22, 306/24-306/39, 307, 309/6, 310/4, 310/9, 310/10, 311, 312/1, 312/3-312/5, 313, 314, 316, 318, 319, 321/1-321/3, 321/5, 322, 323, 324/3-324/10, 325/1, 325/2, 326/1-326/3, 327, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2 i 3311/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 22, 45, 163, 191, 214/2, 219/1, 219/5, 264 i 283, o łącznej powierzchni 274,99 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobylniki, to jest działek ewidencyjnych nr 30/1, 30/2, 37/1, 37/4, 37/6-37/8, 37/16, 37/19-37/21, 37/25-37/27, 37/29-37/34, 38, 43/4-43/6, 43/13-43/15, 43/17, 43/20-43/23 i 220 oraz części działek ewidencyjnych nr 29, 31, 36, 42 i 45, o łącznej powierzchni 73,58 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łagiewniki, to jest działek ewidencyjnych nr 20/3-20/6, 20/8, 21, 33/3, 33/4, 35/1, 35/3-35/25, 35/28-35/43, 35/47, 35/50-35/73, 35/75, 35/76, 38/1, 38/2, 38/4-38/7, 43, 44, 45/1 i 45/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 34, 37 i 42, o łącznej powierzchni 9,99 ha, z gminy Kruszwica. Włączany obszar działki nr 22 od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 315 (040706_5.0013.315), 18/1 (040706_5.0013.18/1) i 33 (040706_4.0004.33), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839142,4 Y:6523188,0 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 33 (040706_4.0004.33), 34 (040706_4.0004.34), 23/14 (040706_5.0013.23/14) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839131,9 Y:6523190,9 do linii podziału działki nr 22 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 39 (040706_5.0013.39) i 40 (040706_5.0013.40), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839175,9 Y:6523922,9 przecinając działkę nr 22 pod kątem prostym do granicy działki nr 21 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839181,0 Y:6523922,0. Włączany obszar działki nr 45 (obręb Grodztwo) od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 23/1 (040706_5.0013.23/1) i 57 (040706_4.0004.57) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838814,1 Y:6523278,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 57 (040706_4.0004.57), 40 (040706_4.0004.40) i 46/1 (040706_5.0013.46/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838806,1 Y:6523279,7 do linii podziału działki nr 45 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 39 (040706_5.0013.39) i 40 (040706_5.0013.40) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838986,9 Y:6523958,2 przecinając działkę nr 45 pod kątem prostym do granicy działki nr 68/6 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838978,3 Y:6523959,8. Włączany obszar działki nr 163 od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 127 (040706_4.0005.127) i 8 (040706_4.0006.8) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837940,8 Y:6523306,6 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 8 (040706_4.0006.8), 4/2 (040706_4.0006.4/2) i 164 (040706_5.0013.164), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837925,3 Y:6523299,2 do linii podziału działki nr 163 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 188/4 (040706_5.0013.188/4) i 192 (040706_5.0013.192), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837488,3 Y:6524478,8 przecinając działkę nr 163 pod kątem prostym do granicy działki nr 155 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837503,5 Y:6524487,2. Włączany obszar działki nr 191 od zachodu przy dwóch punktach granicznych wspólnych z działką nr 188/5 (040706_5.0013.188/5) określonych w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837305,2 Y:6524328,1 oraz X:5837309,1 Y:6524329,6 do linii podziału działki nr 191 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 188/5 (040706_5.0013.188/5) i 192 (040706_5.0013.192) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837298,0 Y:6524371,4 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr: 188/5 (040706_5.0013.188/5), 189/2 (040706_5.0013.189/2) i 190 (040706_5.0013.190) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837294,1 Y:6524367,2. Włączany obszar działki nr 214/2 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 235/2 (040706_5.0013.235/2) i 158/2 (040706_4.0006.158/2) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837392,0 Y:6523349,3 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 158/2 (040706_4.0006.158/2), 157/2 (040706_4.0006.157/2) i 219/2 (040706_5.0013.219/2), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837389,7 Y:6523344,9 do linii podziału działki nr 214/2 biegnącej od punktu na granicy działki nr 219/5 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836733,4 Y:6524132,9 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr 225/1 (040706_5.0013.225/1) i 224/4 (040706_5.0013.224/4) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836735,7 Y:6524135,8. Włączany obszar działki nr 219/1 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 219/2 (040706_5.0013.219/2), 157/2 (040706_4.0006.157/2) i 157/1 (040706_4.0006.157/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837389,0 Y:6523343,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 157/1 (040706_4.0006.157/1), 19 (040706_4.0006.19) i 264 (040706_5.0013.264) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837386,8 Y:6523340,1 do linii podziału działki nr 219/1 biegnącej od punktu na granicy działki nr 264 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836728,9 Y:6524126.9 do punktu na granicy działki nr 219/5 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836732,9 Y:6524132,4. Włączany obszar działki nr 219/5 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 214/2 (040706_5.0013.214/2) i 219/1 (040706_5.0013.219/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836736,8 Y:6524128,4 do linii podziału działki nr 219/5 biegnącej od punktu na granicy działki nr 219/1 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836732,9 Y:6524132,4 do punktu na granicy działki nr 214/2 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836733,4 Y:6524132,9. Włączany obszar działki nr 264 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 157/1 (040706_4.0006.157/1), 19 (040706_4.0006.19) i 219/1 (040706_5.0013.219/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837386,8 Y:6523340,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 19 (040706_4.0006.19), 17 (040706_4.0006.17) i 236/6 (040706_5.0013.236/6) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837378,2 Y:6523324,4 do linii podziału działki nr 264 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 262 (040706_5.0013.262) i 263/1 (040706_5.0013.263/1) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836717,9 Y:6524111,3 do punktu na granicy działki nr 219/1 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836728,9 Y:6524126,9. Włączany obszar działki nr 283 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 314 (040706_5.0013.314), 250 (040706_5.0013.250) i 313 (040706_5.0013.313) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836444,3 Y:6523529,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 313 (040706_5.0013.313), 299/1 (040706_5.0013.299/1) i 298 (040706_5.0013.298) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836439,3 Y:6523519,6 przez punkt graniczny wspólny z działkami nr 298 (040706_5.0013.298), 294/8 (040706_5.0013.294/8) i 288 (040706_5.0013.288) określony w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836432,5 Y:6523520,1 oraz punkt graniczny wspólny z działkami nr 288 (040706_5.0013.288) i 289 (040706_5.0013.289) określony w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836428,2 Y:6523523,4 do linii podziału działki nr 283 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 289 (040706_5.0013.289) i 290/3 (040706_5.0013.290/3), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836420,3 Y:6523527,0 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr 314 (040706_5.0013.314) i 287 (040706_5.0013.287) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836433,8 Y:6523530,9. Włączany obszar działki nr 29 od południowego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 31 (040706_5.0020.31), 8/20 (040706_4.0001.8/20) i 4 (040706_4.0001.4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838679,9 Y:6520994,4 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 1 (040706_4.0002.1), 2 (040706_4.0002.2) i 4 (040706_4.0001.4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838687,1 Y:6521009,4 do linii podziału działki nr 29 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 17/3 (040706_5.0020.17/3) i 18/1 (040706_5.0020.18/1) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839463,8 Y:6520480,4 przecinając działkę drogową nr 29 pod kątem prostym do granicy działki nr 31, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839454,1 Y:6520466,1. Włączany obszar działki nr 31 od południowego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 45 (040706_5.0020.45), 9 (040706_4.0001.9) i 8/20 (040706_4.0001.8/20), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838661,7 Y:6520970,7 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 8/20 (040706_4.0001.8/20), 4 (040706_4.0001.4) i 29 (040706_5.0020.29) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838680,0 Y:6520994,4 do linii podziału działki nr 31 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 32/1 (040706_5.0020.32/1) i 36 (040706_5.0020.36) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839450,9 Y:6520458,9 przecinając działkę nr 31 pod kątem prostym do granicy działki nr 29, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839463,8 Y:6520480,4. Włączany obszar działki nr 36 od północnego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 32/1 (040706_5.0020.32/1) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839450,8 Y:6520458,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 31 (040706_5.0020.31) i 37/29 (040706_5.0020.37/29) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839439,7 Y:6520466,5 do linii podziału działki nr 36 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 38 (040706_5.0020.38) i 39 (040706_5.0020.39) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838946,3 Y:6519743,2 do punktu na granicy działki nr 34, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838956,9 Y:6519731,4. Włączany obszar działki nr 42 (obręb Kobylniki) od północnego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 37/6 (040706_5.0020.37/6) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838776,8 Y:6520879,0 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 31 (040706_5.0020.31) i 43/4 (040706_5.0020.43/4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838768,9 Y:6520883,6 do linii podziału działki nr 42 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 43/23 (040706_5.0020.43/23) i 43/24 (040706_5.0020.43/24) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838469,9 Y:6520421,9 przecinając działkę nr 42 pod kątem prostym do granicy działki nr 41, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838475,8 Y:6520416,8. Włączany obszar działki nr 45 (obręb Kobylniki) od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 43/4 (040706_5.0020.43/4) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838669,4 Y:6520962,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 31 (040706_5.0020.31), 8/20 (040706_4.0001.8/20) i 9 (040706_4.0001.9) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838661,8 Y:6520970,6 do linii podziału działki nr 45 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 43/23 (040706_5.0020.43/23) i 43/24 (040706_5.0020.43/24) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838329,4 Y:6520802,4 przecinając działkę drogową nr 45 pod kątem prostym do granicy działki nr 1, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838324,3 Y:6520812,9. Włączany obszar działki nr 34 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 21 (040706_5.0023.21), 285/2 (040706_4.0002.285/2) i 282 (040706_4.0002.282) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837137,2 Y:6521613,6 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 282 (040706_4.0002.282), 283/1 (040706_4.0002.283/1) i 35/1 (040706_5.0023.35/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837134,7 Y:6521627,9 do linii podziału działki nr 34 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 33/4 (040706_5.0023.33/4) i 33/2 (040706_5.0023.33/2) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836454,5 Y:6521493,6 do punktu na granicy działki nr 39, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836438,8 Y:6521505,1. Włączany obszar działki nr 37 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 34 (040706_5.0023.34) i 35/12 (040706_5.0023.35/12) określonym w układzie 2000 strefa 6(18°) współrzędnymi X:5836795,1 Y:6521621,4 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 34 (040706_5.0023.34) i 38/2 (040706_5.0023.38/2) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836777,6 Y:6521611,2 do linii podziału działki nr 37 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 38/7 (040706_5.0023.38/7) i 39 (040706_5.0023.39) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521679,3 do punktu na granicy działki nr 42, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521690,1. Włączany obszar działki nr 42 (obręb Łagiewniki) od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 37 (040706_5.0023.37) i 35/18 (040706_5.0023.35/18) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836722,9 Y:6521644,8 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 35/18 (040706_5.0023.35/18), 35/17 (040706_5.0023.35/17) i 35/74 (040706_5.0023.35/74) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836722,8 Y:6521648,8 do linii podziału działki nr 42 biegnącej od punktu na granicy działki nr 37, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521690,1 do punktu na granicy działki nr 35/74, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836565,2 Y:6521694,1,
b) w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz - miasta Chodecz przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Chodeczek, to jest działek ewidencyjnych nr: 152/2, 152/3, 152/5, 152/6 i 152/12-152/38, o łącznej powierzchni 20,30 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Lubieniec, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/4, 219, 220, 223/2, 224, 225, 226/2, 226/3, 227/1-227/14, 228/2, 228/6-228/10, 228/12, 228/14, 228/21-228/23, 229, 232/11-232/13, 232/15-232/22, 234, 235, 236/1, 236/2, 237-239, 242-244, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 250, 251/1, 251/2, 253, 255/1, 255/3, 255/4, 256/1-256/3, 256/5, 256/6, 257 i 259/1-259/40, o łącznej powierzchni 30,86 ha, z gminy Chodecz;
3) w województwie lubelskim:
a) w powiecie biłgorajskim, w gminie Goraj - miasta Goraj obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Goraj, o powierzchni 762,15 ha, z gminy Goraj,
b) w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka - miasta Kamionka obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kamionka Osada, o powierzchni 62,10 ha, oraz część obszaru obrębu ewidencyjnego Kamionka, to jest działek ewidencyjnych nr: 684-700, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 703, 704/1, 704/2, 705-709, 710/1, 710/2, 711, 943-947, 948/1, 948/2, 949-951, 954, 955, 956/1, 956/2, 957, 958/1-958/3, 959/1-959/4, 960-967, 969-974, 975/1, 975/3-975/6, 976-978, 980, 981/1, 981/2, 982-984, 985/1-985/9, 986/1-986/7, 987-989, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 992-995, 996/1-996/4, 997-999, 1000/1, 1000/2, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1005, 1006/1-1006/3, 1007-1009, 1010/1-1010/5, 1011-1015, 1016/1, 1016/3, 1016/4, 1017/1, 1017/2, 1018/1-1018/4, 1019, 1020/2-1020/6, 1021, 1022/1, 1023, 1024/2-1024/11, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027-1033, 1034/1, 1034/3-1034/5, 1035, 1036, 1037/1-1037/5, 1038, 1038/1, 1039, 1040, 1041/3, 1041/8, 1041/9, 1042/1-1042/8, 1043/1, 1043/3, 1043/6, 1043/8-1043/14, 1044/1, 1044/3, 1044/5, 1044/7, 1044/8, 1044/10-1044/13, 1045, 1046/1-1046/9, 1047-1053, 1054/1, 1054/2, 1055-1059, 1060/1-1060/5, 1061/1-1061/8, 1062-1064, 1065/1, 1065/4-1065/6, 1066, 1067, 1069/1, 1069/2, 1070-1088, 1089/1, 1089/2, 1090-1092, 1093/1-1093/6, 1094-1096, 1097/1, 1097/3-1097/6, 1098/1-1098/4, 1099/1, 1099/2, 1100-1116, 1117/1-1117/4, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1118/6-1118/9, 1118/11, 1118/13, 1118/14, 1118/16, 1118/18, 1118/20-1118/23, 1119-1127, 1128/1, 1128/2, 1129-1132, 1133/1-1133/3, 1134-1137, 1138/1, 1138/3-1138/7, 1139, 1140, 1162, 1279, 1282/2-1282/5, 1286-1307, 1308/2, 1310/1, 1310/2, 1311-1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323/1-1323/3, 1324, 1325/2-1325/7, 1351, 1404-1422, 1423/1, 1423/2, 1424/1, 1424/2, 1425, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428-1436, 1437/1, 1437/2, 1438-1440, 1442, 1443, 1441/1-1441/4, 1444-1446, 1447/1, 1447/2, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450-1463, 1545, 1616-1624, 1636-1646, 1647/1-1647/3, 1648, 1649/1-1649/5, 1655-1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664/1-1664/6, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/2, 1668/3-1668/5, 1669/2-1669/6, 1670/3-1670/7, 1671/1-1671/3, 1672, 1786-1791, 1792/1, 1792/2, 1792/4, 1792/5, 1793, 1794/1, 1794/2, 1795-1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1-1822/3, 1823-1829, 1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1832-1837, 1838/1, 1838/2, 1839-1853, 1854/1, 1854/2, 1855-1874, 1875/1, 1875/2, 1876, 1877, 1878/1-1878/8, 1878/10-1878/18, 1878/20-1878/26, 1879, 1880/1-1880/4, 1880/6, 1880/8, 1880/9, 1881, 1882/1-1882/3, 1883/1-1883/7, 1884/1, 1884/3, 1884/4, 1885, 1886/1-1886/4, 1887/1, 1887/2, 1888-1904, 1905/1-1905/8, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908, 1909, 1910, 1911/3, 1911/4, 1911/7, 1911/8, 1911/9, 1911/12, 1911/15-1911/18, 1911/20-1911/23, 1912-1915, 1916/1, 1916/2, 1918, 1922, 1924/1, 1924/3, 1924/4, 1925-1927, 1928/1-1928/7, 1929/2-1929/11, 1930-1932, 1933/1, 1933/2, 1935-1940, 1941/3-1941/6, 1942-1957, 1958/1, 1958/2, 1959-1965, 1966/1, 1966/2, 1967, 1968/1, 1968/2, 1969, 1972/1-1972/3, 1973, 1976-1984, 1985/1, 1985/2, 1986, 2158, 2174, 2175, 2178, 2179, 2196-2199, 2687/1, 2690, 3522, 3524/2, 3524/3, 3524/5, 3524/6, 3601/1, 3601/5-3601/21, 3601/28, 3601/29, 3602-3604 i 3606/1-3606/3 oraz części działek ewidencyjnych nr 1285, 1361, 1464, 1650, 1673 i 2005, o łącznej powierzchni 527,02 ha, z gminy Kamionka. Linia podziału działki nr 1285 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X:5707035,91 Y:8391933,80 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X:5707051,70 Y:8391941,63 - są to punkty, których współrzędne zostały wyliczone poprzez przesunięcie o 10 m w kierunku zachodnim punktów granicznych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 10.06-22 (punkt graniczny do działek ewidencyjnych nr 1272 i 1351 obręb Kamionka o określonych współrzędnych X:5707031,23 Y:8391942,64) oraz 10.01-1224 (punkt graniczny do działek ewi-dencyjnych nr 1/2 i 265 obręb Kamionka o określonych współrzędnych X:5707046,95 Y:8391950,43). Linia po-działu działki nr 1361 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1392/2 i 1404 (obręb Ka-mionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.06-4106 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5705783,09 Y:8392383,21 do punktu gra-nicznego do działek ewidencyjnych nr 1360 i 1351 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.06-770 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL--2000 współrzędnymi X:5705792,36 Y:8392382,53. Linia podziału działki nr 1464 przebiega od punktu gra-nicznego do działek ewidencyjnych nr 1615 i 1616 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-106 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL--2000 współrzędnymi X:5705159,93 Y:8392425,48 do punktu przecinającego działkę drogową nr 1464 pod ką-tem prostym do granicy działki nr 1404 (obręb Kamionka). Linia podziału działki nr 1650 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1654 i 1655 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-129 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL--2000 współrzędnymi X:5704834,72 Y:8392339,33 do punktu przecinającego działkę drogową nr 1650 pod ką-tem prostym do granicy działki nr 1636 (obręb Kamionka). Linia podziału działki nr 1673 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1767 i 1761 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-812 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5704574,66 Y:8392382,98 do punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1580 i 1660 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 1520-2281 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5704589,84, Y:8392386,67. Linia podziału działki nr 2005 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1986 i 1987 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.08-13 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5703336,10 Y:8392581,28 do punktu przecinającego działkę drogową nr 2005 pod kątem prostym do granicy działki nr 2039 (obręb Kamionka);
4) w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska - miasta Dąbrowa Tarnowska przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Morzychna, to jest działek ewidencyjnych nr: 12/1-12/5, 14, 15, 16/2-16/4, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 18/1-18/4, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 23/1, 261/2 i 261/3, o łącznej powierzchni 13,39 ha, z gminy Dąbrowa Tarnowska;
5) w województwie mazowieckim:
a) w powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wisłą - miasta Solec nad Wisłą obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Solec nad Wisłą, o powierzchni 2091,19 ha, z gminy Solec nad Wisłą,
b) w powiecie płońskim, w gminie Sochocin - miasta Sochocin obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Sochocin, o powierzchni 682,84 ha, z gminy Sochocin,
c) w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów - miasta Brwinów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupice, to jest działek ewidencyjnych nr 125 i 133/2, o łącznej powierzchni 36,11 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Koszajec, to jest działek ewidencyjnych nr: 3/2, 42/2, 44/2, 46/2, 52/7, 52/9, 52/11, 52/13, 52/15, 52/16, 53, 54, 57/2, 57/4, 59/4, 59/6, 59/7, 60, 61/1-61/5, 63/2, 64/4, 64/6, 65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 69/2, 70/2, 71/2, 72-86, 87/1, 87/2, 88/2 i 125/3, o łącznej powierzchni 90,51 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Moszna-Wieś, to jest działek ewidencyjnych nr: 130/5, 131/2, 149/11, 152/12, 153/2, 154/3, 154/5, 162/7, 171/5, 172/2, 172/6, 172/7, 173/2, 173/3, 173/5, 174/2, 174/3, 174/5, 175/1, 178/4, 179/4, 180/4, 181/5, 189/3, 190/3, 192/4, 192/6, 193/4, 193/6, 194/4, 194/6, 195/4, 195/6, 196/4, 196/6, 197/4, 197/5, 198/4, 198/5, 201/4, 201/5, 202/4, 202/5, 203/4, 203/5, 204/4, 204/5, 205/4, 205/5, 206/4, 206/5, 207/2, 230/6, 230/9, 230/11, 231/4, 231/6, 232/4, 232/6, 233/4, 233/6, 234/1, 234/3, 235/4, 235/5, 236/4, 236/5, 237/4, 237/5, 238/3, 238/4, 239/4, 239/5, 240/4, 240/5, 242/4, 242/5, 243/3, 253/3, 253/5, 262/1, 263/7, 265/2, 270/1, 271/3, 272/3, 273/2, 275/4, 279/5, 288/1, 290/5, 292/5, 302/3-302/11, 303/1, 303/3-303/9, 304, 305/1, 305/2 i 306-309, o łącznej powierzchni 27,52 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Parzniew, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/6-6/8, 6/10, 6/11, 6/13-6/15, 6/17, 6/19, 6/20, 6/30-6/33, 6/37, 6/38, 6/40-6/54, 6/56-6/63, 7, 8/2-8/4, 9, 10, 11/1, 11/2, 12/2, 12/4-12/7, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1-17/3 i 214, o łącznej powierzchni 304,07 ha, z gminy Brwinów,
d) w powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki - miasta Wiskitki obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Wiskitki, o powierzchni 660,53 ha, z gminy Wiskitki;
6) w województwie podkarpackim:
a) w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko - miasta Dubiecko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Dubiecko, o powierzchni 239,33 ha, z gminy Dubiecko,
b) w powiecie rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski - miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Styków, o powierzchni 970,76 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Rudna Mała, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/5, 1/8, 2-9, 10/1, 10/2, 11-23, 24/2-24/4, 25-31, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/193, 37/197, 37/199, 37/200, 38/189, 39/2, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/11, 39/12, 39/14, 39/15, 40/1-40/7, 41-46, 47/1, 47/2, 47/3, 48-50, 51/1, 51/2, 52-57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62-65, 66/1-66/3, 67, 68, 69/1-69/3, 70-75, 76/1, 76/2, 77-89, 92-95, 100/1, 126/2, 127/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 139/3, 140/3, 141/1, 142, 152/7, 152/9-152/15, 152/18, 152/19, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3-157/5, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 177, 213/3-213/5, 224/10, 224/13-224/18, 224/20-224/22, 224/24-224/30, 225/3, 225/4, 227, 231/2, 232/3, 232/4, 233/3, 233/5, 233/6, 234/7-234/12, 235, 236, 237/2-237/4, 239/3, 239/4, 240/1, 240/2, 247-249, 250/2-250/4, 251/1, 251/3, 251/4, 252-255, 256/1, 257/1, 268/2, 268/4, 269/2, 269/5, 270/2, 270/5, 272/2, 273/4, 273/7, 273/10, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/2, 279/4, 280/1-280/3, 281/2-281/4, 282/1, 283/1, 283/3, 284/1, 285/1, 286/2, 288/3, 288/6, 289/1, 289/3, 292/2, 293/2, 294/1, 298/1, 301/1, 305/1, 374/5, 384/2, 385/2, 387/2, 388/2, 394/2, 395/2, 396/1, 397/1, 398/1, 400/3, 400/5, 402/8, 402/10, 403/2, 403/4, 404/2, 404/3, 404/7, 404/10, 405/4, 405/6, 406/2, 407/1, 408/4-408/6, 408/8, 409/1, 409/3, 409/5, 415/1, 416, 417, 418/1, 451/4, 451/7-451/12, 452-456, 457/1, 457/2, 458/2-458/4, 459/2-459/4, 461-463, 464/1, 465/1, 465/2, 466/3, 466/4, 467-470, 474, 475/2, 475/4-475/6, 475/8, 475/12, 475/16, 475/24, 475/25, 475/34, 475/39, 475/42-475/45, 475/47, 475/50, 475/53, 475/55, 475/56, 475/65, 475/66, 475/68, 475/69, 475/71, 475/73, 475/75, 475/77, 475/79, 475/87-475/93, 475/99, 475/101, 475/107, 475/109, 475/110, 475/113, 475/115, 475/116, 475/118-475/120, 475/123-475/126, 475/131-475/136, 475/138-475/141, 475/143-475/198, 485, 486/2, 486/5-486/8, 487/1, 487/2, 488/2-488/4, 490, 511-516, 517/1, 517/2, 518-523, 524/1, 525/1, 557/3, 559/3, 560/7, 560/8, 561/3, 562/3, 563/1, 563/2, 610/2, 610/3, 611/1, 621/1, 624/4, 625, 655/2, 655/3, 657/6, 657/8, 657/9, 657/12-657/14, 881/2, 882/2, 883/2, 884/7, 886/1, 887/1, 888/4, 889/4, 897/2, 899/3, 2133/2, 2133/3, 2133/8-2133/13, 2133/16, 2133/18-2133/23, 2134/1, 2134/2, 2135/4-2135/10, 2136/1-2136/7, 2137/6-2137/20, 2688-2694, 2695/1, 2696/2, 2697/2, 2698/2, 2699/2, 2708/1, 2708/2, 2709-2751, 2753-2761, 2765-2773, 2776-2780, 2785-2789, 3038-3044, 3045/1, 3045/2, 3046-3055, 3056/1, 3056/4-3056/7, 3057/2, 3057/6-3057/12, 3058/2, 3058/4, 3058/6-3058/9, 3059/2-3059/5, 3060/1, 3060/2, 3068, 3088-3090, 3093-3149, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 3159-3162, 3189-3204, 3206-3224, 3226, 3227, 3230-3234, 3236-3254, 3256-3262, 4194-4197, 4199-4222, 4223/1-4223/4, 4224-4236, 4238-4451, 4635, 4636, 4654, 4659, 4662, 4664, 4665, 4667, 4668, 4672, 4678, 4686, 4687, 4690-4692, 4695, 5001-5011, 5014-5025, 5033, 5035-5044, 5055, 5056, 5063-5067 i 5085-5087, o łącznej powierzchni 761,23 ha, z gminy Głogów Małopolski;
7) w województwie świętokrzyskim:
a) w powiecie buskim, w gminie Nowy Korczyn - miasta Nowy Korczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Korczyn, to jest działek ewidencyjnych nr 1707 i 1712-1716, o łącznej powierzchni 3,53 ha, z gminy Nowy Korczyn oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Korczyn, to jest działek ewidencyjnych nr: 795, 796, 820, 1643, 1644, 1647, 1648, 1649, 1651, 1835, 1839, 1877, 1890, 1894, 1923, 1999, 2020 i 2029, o łącznej powierzchni 10,51 ha, i ich włączenie do obszaru gminy Nowy Korczyn,
b) w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław - miasta Wodzisław obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Wodzisław, o powierzchni 793,67 ha, z gminy Wodzisław,
c) w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka - miasta Kazimierza Wielka przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Słonowice, to jest działek ewidencyjnych nr: 1157, 1217, 1257, 1264/1, 1291/1 i 1291/2, o łącznej powierzchni 81,33 ha, z gminy Kazimierza Wielka;
8) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk - miasta Pasłęk przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Zielony Grąd, to jest działek ewidencyjnych nr: 16/1, 17/1-17/10 i 514/32, o łącznej powierzchni 1,38 ha, z gminy Pasłęk;
9) w województwie wielkopolskim:
a) w powiecie chodzieskim, w gminie Budzyń - miasta Budzyń obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Budzyń, o powierzchni 4058,70 ha, z gminy Budzyń,
b) w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin - miasta Jarocin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Cielcza, to jest działek ewidencyjnych nr: 1465/1-1465/3, 1465/6-1465/9, 1467/1, 1467/3, 1467/5, 1471-1476, 1477/6-1477/20 i 8178/2, o łącznej powierzchni 115,15 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Siedlemin, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/3-1/5, 1/8-1/10, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4-7, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/3, 12/5, 12/6, 13, 24/1-24/3, 26/2-26/4, 27, 28, 31, 32, 33/6-33/10, 34/1, 34/6-34/9, 34/11-34/51, 35/1, 35/4, 35/5, 35/7, 35/9, 35/11, 35/14-35/16, 35/18-35/25, 35/27-35/43, 35/45-35/49, 36/7-36/10, 36/22-36/36, 36/38, 36/39, 36/41-36/47, 37, 38/1, 38/2, 39/4, 40/1, 40/2, 41, 43, 46/3, 46/4, 46/6-46/13, 49/1, 50/2, 50/3, 51/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 54, 55/4, 55/5, 55/7-55/10, 56/25, 59, 60/2, 69, 70/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78/1, 79/1, 81/1, 81/2, 83, 84, 85/2, 85/5-85/8, 86, 87/1-87/3, 88, 92/1, 94/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 99/3, 99/4, 100/3-100/5, 101/1-101/3, 102/3, 102/4, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/3-107/6, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/3-112/5, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/8, 118/10-118/12, 119/1, 119/6, 301/1, 482, 483, 8157/1 i 8158/1, o łącznej powierzchni 442,85 ha, z gminy Jarocin,
c) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek - miasta Koźminek obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Koźminek, o powierzchni 603,74 ha, z gminy Koźminek,
d) w powiecie rawickim, w gminie Rawicz - miasta Rawicz przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Szymanowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 969, 1010/9, 1010/15-1010/18, 1015, 1017-1019, 1020/1, 1022, 1023, 1025/1, 1025/2, 1026, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036/1-1036/3, 1037-1039, 1040/4-1040/11, 1041, 1042/5, 1042/7-1042/13, 1042/15-1042/17, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045-1049, 1051-1055, 1056/1, 1056/2, 1057-1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068-1071, 1094/4, 1094/11-1094/13, 1094/20, 1094/22, 1094/23, 1106/3-1106/6, 1107/4-1107/12, 1107/14, 1107/16-1107/27, 1107/29, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115-1117, 1119/1, 1119/2, 1120/2-1120/12, 1120/14, 1120/18-1120/22, 1120/24-1120/27, 1120/29-1120/32, 1120/34, 1120/37-1120/42, 1120/44-1120/60, 1124, 1130/1 i 1130/4-1130/24, o łącznej powierzchni 53,73 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębno Polskie, to jest działek ewidencyjnych nr: 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 928, 929/1, 929/2, 930/1, 931/1, 932, 933, 934/1, 935, 936, 937/1, 938, 939/1-939/6, 940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 942/2, 942/3, 943/3, 943/4, 943/7-943/10, 945/2, 946, 947/1, 948, 949/1, 950, 951/1, 951/2, 952-955, 956/1, 957/1, 958/1, 959/1, 960, 962-965, 966/1, 967-971, 972/1, 973, 974, 975/1-975/3, 978, 979, 980/1, 980/3-980/5, 981, 982, 983/2-983/4, 984, 985/3, 985/5-985/7, 986/1-986/3, 987/1, 987/4, 987/5, 988, 990/1, 992/1, 993, 995, 996/1, 996/2, 997-1000, 1001/1, 1002/1, 1003/1, 1004/1, 1005-1008, 1010-1014, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2 i 1099 oraz część działki nr 1, o łącznej powierzchni 59,69 ha, z gminy Rawicz. Linia podziału działki nr 1 przebiega w sposób wyodrębniony przez linię biegnącą od południowo-zachodniego punktu granicznego o identyfikatorze 200966, należącego do działki ewidencyjnej nr 1018/1 do północno-wschodniego punktu granicznego o identyfikatorze 1546 należącego do działki ewidencyjnej nr 545,
e) w powiecie wrzesińskim, w gminie Miłosław - miasta Miłosław przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bugaj, to jest działki ewidencyjnej nr 108/1, o powierzchni 38,54 ha, z gminy Miłosław.
§  4.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim zmienia się nazwę gminy Sitkówka-Nowiny na gminę Nowiny.
§  5.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. w województwie mazowieckim, w powiecie płockim zmienia się siedzibę władz gminy Bodzanów z Bodzanowa na Chodkowo.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1332

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.
Data aktu: 31/07/2020
Data ogłoszenia: 31/07/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021