Granice Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg.

Dz.U.2020.1097
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg, zwanego dalej "MPW Kołobrzeg", stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty od 1 do 24. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów granicznych w MPW Kołobrzeg w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Kołobrzeg przedstawia mapa, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°11'09,611"N 015°33'09,752"E
2 54°11'08,954"N 015°33'09,750"E
3 54°11'07,094"N 015°33'09,731"E
4 54°11'06,979"N 015°33'09,723"E
5 54°11'06,379"N 015°33'09,626"E
6 54°10'58,619"N 015°33'07,805"E
7 54°10'58,626"N 015°33'07,696"E
8 54°10'58,852"N 015°33'06,869"E
9 54°10'59,037"N 015°33'05,029"E
10 54°11'00,723"N 015°33'01,248"E
11 54°11'02,272"N 015°33'02,753"E
12 54°11'03,808"N 015°33'03,036"E
13 54°11'04,478"N 015°33'03,258"E
14 54°11'04,508"N 015°33'03,740"E
15 54°11'04,428"N 015°33'04,655"E
16 54°11'04,946"N 015°33'05,512"E
17 54°11'04,856"N 015°33'06,204"E
18 54°11'05,458"N 015°33'06,597"E
19 54°11'06,270"N 015°33'04,833"E
20 54°11'06,789"N 015°33'03,284"E
21 54°11'08,520"N 015°33'05,482"E
22 54°11'09,194"N 015°33'06,164"E
23 54°11'10,324"N 015°33'07,307"E
24 54°11'09,609"N 015°33'08,947"E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW KOŁOBRZEG

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020