Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się granice następujących gmin:
1)
w województwie lubuskim, miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i w powiecie gorzowskim - gminy Santok przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru obrębu ewidencyjnego Wawrów, to jest działek ewidencyjnych nr 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5, o łącznej powierzchni 0,12 ha, z gminy Santok;
2)
w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim - gminy Pątnów i gminy Wierzchlas przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pątnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Łaszew Rządowy, to jest działek ewidencyjnych nr 394/1, 394/2, 395/1, 395/2 i 372 oraz części działki ewidencyjnej nr 518 (droga), o łącznej powierzchni 12,78 ha, z gminy Wierzchlas. Linia podziału działki nr 518 przebiega od punktu granicznego leżącego w narożniku działki nr 395/2 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 102.01-174 do punktu przecinającego działkę drogową nr 518 pod kątem prostym do granicy działki nr 372 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X: 5666934.72 Y: 6545105.62;
3)
w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim - gminy o statusie miasta Łaziska Górne i gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Łaziska Górne części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze, to jest działek ewidencyjnych nr 881/369, 887/372, 889/373, 890/373, 891/373, 958/368, 962/370, 963/370, 965/371, 966/371, 967/371, 968/373, 969/373, 971/370, 972/370, 973/370, 974/372, 975/372, 976/368, 978/369 i 979/369, o łącznej powierzchni 3,72 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze.
§  2. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1)
Lututów - w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
2)
Piątek - w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
3)
Czerwińsk nad Wisłą - w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
4)
Klimontów - w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim.
§  3. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się granice następujących miast:
1)
w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Małomice - miasta Małomice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Śliwnik, to jest działek ewidencyjnych nr 697, 698/1-698/4, 698/6, 698/7, 698/9-698/38, 699, 700/1, 700/3, 700/4, 700/9-700/33, 700/36, 700/38-700/94, 700/98-700/120, 700/122-700/148, 700/150-700/195, 701, 702, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 732, 733 i 847, o łącznej powierzchni 137,87 ha, z gminy Małomice;
2)
w województwie łódzkim:
a)
w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów - miasta Lututów obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych Lututów, Dębina, Jeżopole, Piaski, Żmuda, o łącznej powierzchni 1895,01 ha, z gminy Lututów,
b)
w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek - miasta Piątek obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Piątek o powierzchni 523,86 ha, z gminy Piątek;
3)
w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą - miasta Czerwińsk nad Wisłą obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Czerwińsk nad Wisłą o powierzchni 547,76 ha, z gminy Czerwińsk nad Wisłą;
4)
w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim - miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Rogoźnica o powierzchni 259,32 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Cicha o powierzchni 147,77 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zabajka o powierzchni 310,40 ha, z gminy Głogów Małopolski;
5)
w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo - miasta Szepietowo przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego 0028 Szepietowo, to jest działek ewidencyjnych nr 872-884, 885/2, 886-890, 1041/2, 1041/3 i 1057/1, o łącznej powierzchni 83,91 ha oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Średnica-Pawłowięta, to jest działki ewidencyjnej nr 1003, o powierzchni 4,36 ha, z gminy Szepietowo;
6)
w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Klimontów - miasta Klimontów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Klimontów o powierzchni 466,52 ha, z gminy Klimontów.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2019.1416

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Data aktu: 26/07/2019
Data ogłoszenia: 30/07/2019
Data wejścia w życie: 01/01/2020