Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się granice następujących gmin:
1)
w województwie lubuskim, miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i w powiecie gorzowskim - gminy Santok przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru obrębu ewidencyjnego Wawrów, to jest działek ewidencyjnych nr 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5, o łącznej powierzchni 0,12 ha, z gminy Santok;
2)
w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim - gminy Pątnów i gminy Wierzchlas przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pątnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Łaszew Rządowy, to jest działek ewidencyjnych nr 394/1, 394/2, 395/1, 395/2 i 372 oraz części działki ewidencyjnej nr 518 (droga), o łącznej powierzchni 12,78 ha, z gminy Wierzchlas. Linia podziału działki nr 518 przebiega od punktu granicznego leżącego w narożniku działki nr 395/2 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 102.01-174 do punktu przecinającego działkę drogową nr 518 pod kątem prostym do granicy działki nr 372 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X: 5666934.72 Y: 6545105.62;
3)
w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim - gminy o statusie miasta Łaziska Górne i gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Łaziska Górne części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze, to jest działek ewidencyjnych nr 881/369, 887/372, 889/373, 890/373, 891/373, 958/368, 962/370, 963/370, 965/371, 966/371, 967/371, 968/373, 969/373, 971/370, 972/370, 973/370, 974/372, 975/372, 976/368, 978/369 i 979/369, o łącznej powierzchni 3,72 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze.
§  2. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1)
Lututów - w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
2)
Piątek - w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
3)
Czerwińsk nad Wisłą - w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
4)
Klimontów - w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim.
§  3. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się granice następujących miast:
1)
w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Małomice - miasta Małomice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Śliwnik, to jest działek ewidencyjnych nr 697, 698/1-698/4, 698/6, 698/7, 698/9-698/38, 699, 700/1, 700/3, 700/4, 700/9-700/33, 700/36, 700/38-700/94, 700/98-700/120, 700/122-700/148, 700/150-700/195, 701, 702, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 732, 733 i 847, o łącznej powierzchni 137,87 ha, z gminy Małomice;
2)
w województwie łódzkim:
a)
w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów - miasta Lututów obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych Lututów, Dębina, Jeżopole, Piaski, Żmuda, o łącznej powierzchni 1895,01 ha, z gminy Lututów,
b)
w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek - miasta Piątek obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Piątek o powierzchni 523,86 ha, z gminy Piątek;
3)
w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą - miasta Czerwińsk nad Wisłą obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Czerwińsk nad Wisłą o powierzchni 547,76 ha, z gminy Czerwińsk nad Wisłą;
4)
w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim - miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Rogoźnica o powierzchni 259,32 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Cicha o powierzchni 147,77 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zabajka o powierzchni 310,40 ha, z gminy Głogów Małopolski;
5)
w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo - miasta Szepietowo przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego 0028 Szepietowo, to jest działek ewidencyjnych nr 872-884, 885/2, 886-890, 1041/2, 1041/3 i 1057/1, o łącznej powierzchni 83,91 ha oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Średnica-Pawłowięta, to jest działki ewidencyjnej nr 1003, o powierzchni 4,36 ha, z gminy Szepietowo;
6)
w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Klimontów - miasta Klimontów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Klimontów o powierzchni 466,52 ha, z gminy Klimontów.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w prawie

Piontkowski: warto, aby nauka stacjonarna w szkołach trwała jak najdłużej

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 10.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021