Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238) 1 zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rada Ministrów przyjmuje wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OKRESIE ROZLICZENIOWYM ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R., WRAZ Z PRZYZNANĄ IM LICZBĄ UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Tabela nr 1

Liczba uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną na okres rozliczeniowy 2013-2020 2

Numer instalacji Numer KPRU Nazwa instalacji Operator (nazwa skrócona) Grupa (nazwa skrócona) Przydział uprawnień do emisji w danym roku [EUA]
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PL-002 PL-0002-05 ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 3 837 634 3 547 498 3 083 433 2 346 156 1 775 386 1 414 640 1 051 912 0
PL-003 PL-0003-05 ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 6 709 155 6 201 924 5 390 621 4 101 675 3 103 824 2 473 149 1 839 008 0
PL-004 PL-0004-05 ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 5 428 606 5 018 189 4 361 736 3 318 805 2 511 410 2 001 109 1 488 004 0
PL-005 PL-0005-05 ELEKTROWNIA POŁANIEC EL Połaniec GDF 2 696 073 2 492 243 2 166 221 1 648 258 1 247 271 993 835 739 005 0
PL-006 PL-0006-05 ELEKTROWNIA RYBNIK EDF POLSKA SA EDF 4 754 073 4 394 652 3 819 767 2 906 426 2 199 354 1 752 461 1 303 112 0
PL-007 PL-0007-05 ELEKTROWNIA SKAWINA EL Skawina CEZ 1 427 662 1 319 727 1 147 087 872 808 660 473 526 269 391 328 0
PL-008 PL-0008-05 ELEKTROWNIA STALOWA WOLA EL Stalowa Wola TAURON 540 357 499 504 434 162 330 350 249 983 199 188 148 114 0
PL-009 PL-0009-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA III PKE TAURON 3 117 300 2 881 624 2 504 665 1 905 777 1 442 142 1 149 109 854 465 0
PL-010 PL-0010-05 ELEKTROWNIA BLACHOWNIA PKE TAURON 179 118 165 576 143 916 109 505 82 865 66 027 49 097 0
PL-011 PL-0011-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO II - ELEKTROWNIA II PKE TAURON 425 913 393 713 342 210 260 384 197 038 157 001 116 745 0
PL-012 PL-0012-05 ELEKTROWNIA ŁAZISKA PKE TAURON 2 747 767 2 540 028 2 207 755 1 679 861 1 271 186 1 012 890 753 175 0
PL-013 PL-0013-05 ELEKTROWNIA HALEMBA PKE TAURON 0 0 0 0 0 0 0 0
PL-014 PL-0014-05 ELEKTROWNIA ŁAGISZA PKE TAURON 3 148 844 2 910 783 2 530 009 1 925 061 1 456 735 1 160 736 863 112 0
PL-015 PL-0015-05 ELEKTROWNIA SIERSZA PKE TAURON 1 489 496 1 376 886 1 196 769 910 611 689 078 549 063 408 277 0
PL-016 PL-0016-05 ELEKTROWNIA DOLNA ODRA PGE GiEK PGE 2 622 214 2 423 967 2 106 877 1 603 104 1 213 102 966 608 718 760 0
PL-017 PL-0017-05 ELEKTROWNIA POMORZANY PGE GiEK PGE 262 954 243 074 211 276 160 758 121 649 96 931 72 077 0
PL-018 PL-0018-05 ELEKTROWNIA SZCZECIN PGE GiEK PGE 61 801 57 129 49 655 37 782 28 591 22 781 16 940 0
PL-019 PL-0019-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTROŁĘKA A ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 70 371 65 051 56 541 43 021 32 555 25 940 19 289 0
PL-020 PL-0020-05 ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA B ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 1 349 730 1 247 687 1 084 471 825 164 624 419 497 542 369 967 0
PL-021 PL-0021-05 ELEKTROWNIA PĄTNÓW I PAK Pątnów I PAK 3 617 799 3 344 284 2 906 802 2 211 760 1 673 685 1 333 604 991 654 0
PL-022 PL-0022-05 ELEKTROWNIA KONIN PAK Konin PAK 1 185 918 1 096 260 952 853 725 017 548 636 437 157 325 065 0
PL-023 PL-0023-05 ELEKTROWNIA ADAMÓW PAK Adamów PAK 2 128 765 1 967 824 1 710 404 1 301 431 984 820 784 712 583 504 0
PL-024 PL-0024-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW ELCHO CEZ 704 377 651 124 565 947 430 624 325 862 259 649 193 073 0
PL-025 PL-0025-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓW EC Andrychów Andropol 2 972 2 747 2 388 1 817 1 375 1 096 815 0
PL-026 PL-0026-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW PGNiG Termika PGNiG 10 518 9 723 8 451 6 430 4 866 3 877 2 883 0
PL-027 PL-0027-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 897 406 829 559 721 041 548 633 415 163 330 804 245 983 0
PL-028 PL-0028-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ PGNiG Termika PGNiG 584 996 540 768 470 028 357 640 270 634 215 643 160 350 0
PL-029 PL-0029-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN EC Będzin EC Będzin 184 926 170 945 148 583 113 055 85 551 68 168 50 689 0
PL-030 PL-0030-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK ENEA Wytwarzanie S. A ENEA 260 483 240 789 209 291 159 247 120 506 96 020 71 399 0
PL-031 PL-0031-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA EC Nowa TAURON 373 454 345 220 300 060 228 313 172 769 137 664 102 365 0
PL-032 PL-0032-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓW FENICE EDF 36 094 33 365 29 001 22 066 16 698 13 305 9 894 0
PL-033 PL-0033-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG ENERGA Kogeneracja ENERGA 55 430 51 240 44 537 33 888 25 643 20 433 15 194 0
PL-034 PL-0034-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIK Dalkia Kraśnik DALKIA 4 215 3 896 3 386 2 577 1 950 1 554 1 155 0
PL-035 PL-0035-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIDNIK EC GIGA DALKIA 7 675 7 094 6 166 4 692 3 550 2 829 2 104 0
PL-036 PL-0036-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW PGE GiEK PGE 197 572 182 635 158 744 120 787 91 402 72 830 54 155 0
PL-037 PL-0037-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ EC Kalisz ENERGA 9 159 8 466 7 359 5 599 4 237 3 376 2 510 0
PL-038 PL-0038-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW EDF POLSKA SA EDF 792 700 732 770 636 913 484 621 366 723 292 208 217 283 0
PL-039 PL-0039-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN -WROTKÓW PGE GiEK PGE 228 873 211 569 183 893 139 922 105 882 84 368 62 735 0
PL-040 PL-0040-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL EC Marcel EC Marcel 18 921 17 490 15 202 11 567 8 753 6 975 5 186 0
PL-042 PL-0042-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW PGE GiEK PGE 70 037 64 742 56 273 42 818 32 401 25 817 19 198 0
PL-043 PL-0043-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD EC Starogard EC Starogard 3 852 3 561 3 095 2 355 1 782 1 420 1 056 0
PL-044 PL-0044-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE EC Szopienice EC Szopienice 4 768 4 407 3 831 2 915 2 206 1 758 1 307 0
PL-047 PL-0047-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 134 681 124 499 108 213 82 338 62 307 49 647 36 917 0
PL-048 PL-0049-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE EC Zabrze FORTUM 72 408 66 934 58 178 44 267 33 498 26 691 19 847 0
PL-049 PL-0050-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA EC Zduńska Wola SFW 10 718 9 908 8 612 6 553 4 958 3 951 2 938 0
PL-050 PL-0051-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA EC Zielona Góra EDF 273 891 253 184 220 064 167 445 126 709 100 963 75 075 0
PL-051 PL-0054-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSK EDF POLSKA SA EDF 449 167 415 208 360 893 274 600 207 796 165 573 123 118 0
PL-052 PL-0055-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIA EDF POLSKA SA EDF 257 276 237 825 206 714 157 287 119 022 94 838 70 520 0
PL-053 PL-0057-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZGIERZ EC III PGE GiEK PGE 14 931 13 802 11 997 9 128 6 908 5 504 4 093 0
PL-054 PL-0058-05 CIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 OPOLE ECO Grupa ECO 11 948 11 045 9 600 7 305 5 528 4 404 3 275 0
PL-055 PL-0060-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYN Energetyka Cieszyńska Energetyka Cieszyńska 9 774 9 035 7 853 5 975 4 522 3 603 2 679 0
PL-056 PL-0061-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBIN Energetyka Lubin KGHM 24 755 22 884 19 890 15 134 11 452 9 125 6 786 0
PL-057 PL-0062-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA POLKOWICE Energetyka Lubin KGHM 10 317 9 537 8 289 6 307 4 773 3 803 2 828 0
PL-058 PL-0063-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWO ENERGOBALTIC LOTOS 6 709 6 202 5 391 4 102 3 104 2 473 1 839 0
PL-059 PL-0065-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIEBODZICE FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 2 034 1 880 1 634 1 243 941 750 557 0
PL-060 PL-0068-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 34 178 31 594 27 461 20 895 15 811 12 599 9 368 0
PL-061 PL-0069-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN EC MEGATEM EC-Lublin MEGATEM 35 821 33 113 28 781 21 899 16 572 13 204 9 819 0
PL-062 PL-0071-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI EC Ostrów OZS 10 234 9 460 8 223 6 257 4 735 3 773 2 805 0
PL-063 PL-0072-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 329 218 304 328 264 517 201 269 152 304 121 357 90 240 0
PL-065 PL-0076-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1 PKE TAURON 105 581 97 599 84 832 64 548 48 844 38 920 28 940 0
PL-066 PL-0077-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 2 PKE TAURON 150 500 139 121 120 922 92 009 69 625 55 478 41 253 0
PL-067 PL-0078-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA DĘBIEŃSKO MEGAWAT SFW 5 104 4 718 4 101 3 120 2 361 1 882 1 399 0
PL-068 PL-0079-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KNURÓW MEGAWAT SFW 6 542 6 047 5 256 3 999 3 026 2 411 1 793 0
PL-070 PL-0082-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE RCEKOENERGIA LOTOS 2 759 2 551 2 217 1 687 1 276 1 017 756 0
PL-072 PL-0084-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 243 167 224 783 195 378 148 662 112 495 89 637 66 653 0
PL-074 PL-0086-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SUSZEC SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 9 141 8 450 7 345 5 589 4 229 3 370 2 506 0
PL-075 PL-0087-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA URSUS EC Ursus EC Ursus 6 602 6 103 5 304 4 036 3 054 2 434 1 810 0
PL-076 PL-0089-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZĘSTOCHOWA EC 1 ELSEN ELSEN 11 934 11 032 9 589 7 296 5 521 4 399 3 271 0
PL-077 PL-0090-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KOSTUCHNA ZEC Murcki ZEC 1 550 1 433 1 245 947 717 571 425 0
PL-078 PL-0091-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WIECZOREK ZEC Wieczorek ZEC 6 866 6 347 5 517 4 198 3 177 2 531 1 882 0
PL-079 PL-0092-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SKARŻYSKO-KAMIENNA ZM MESKO MESKO 1 853 1 713 1 488 1 133 857 683 508 0
PL-080 PL-0094-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJ CARBO-ENERGIA CARBO-ENERGIA 4 972 4 596 3 995 3 040 2 300 1 833 1 363 0
PL-081 PL-0095-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICE Fortum Bytom FORTUM 61 693 57 029 49 569 37 716 28 541 22 741 16 910 0
PL-082 PL-0098-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLIN DALKIA Poznań DALKIA 530 798 490 668 426 482 324 506 245 561 195 664 145 494 0
PL-083 PL-0100-05 Elektrociepłownia Bydgoszcz I PGE GiEK PGE 0 0 0 0 0 0 0 0
PL-084 PL-0101-05 Elektrociepłownia Bydgoszcz II PGE GiEK PGE 354 612 327 803 284 921 216 794 164 053 130 718 97 201 0
PL-085 PL-0102-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 234 443 216 719 188 369 143 328 108 459 86 421 64 262 0
PL-086 PL-0103-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 285 164 263 605 229 122 174 337 131 924 105 118 78 165 0
PL-087 PL-0104-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC2 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 123 629 114 282 99 332 75 581 57 194 45 572 33 887 0
PL-088 PL-0105-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 126 806 117 219 101 885 77 524 58 664 46 744 34 758 0
PL-089 PL-0106-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAW ZEW KOGENERACJA EDF 505 961 467 709 406 526 309 322 234 070 186 509 138 686 0
PL-090 PL-0150-05 Elektrociepłownia Jankowice Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 11 625 10 746 9 340 7 107 5 378 4 285 3 186 0
PL-091 PL-0214-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA - TARNÓW MPEC w Tarnowie MPEC w Tarnowie 3 693 3 414 2 967 2 258 1 709 1 361 1 012 0
PL-093 PL-0284-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WYSZKÓW PEC w Wyszkowie PEC w Wyszkowie 0 0 0 0 0 0 0 0
PL-094 PL-0287-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIASTO JELENIA GÓRA ECO JELENIA GÓRA Grupa ECO 5 468 5 055 4 393 3 343 2 530 2 016 1 499 0
PL-095 PL-0375-05 CIEPŁOWNIA, ELEKTROCIEPŁOWNIA BUDRYK - ORNONTOWICE ZPC Żory SFW 7 969 7 367 6 403 4 872 3 687 2 938 2 184 0
PL-096 PL-0388-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE EC Gorlice EC Gorlice 4 252 3 930 3 416 2 599 1 967 1 567 1 165 0
PL-097 PL-0389-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TRZEBINIA ENERGOMEDIA PKN ORLEN 6 733 6 224 5 410 4 116 3 115 2 482 1 846 0
PL-098 PL-0390-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LOTOS - GDAŃSK LOTOS LOTOS 33 944 31 378 27 273 20 752 15 704 12 513 9 304 0
PL-099 PL-0391-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ORLEN - PŁOCK PKN ORLEN PKN ORLEN 640 624 592 191 514 724 391 649 296 369 236 149 175 598 0
PL-100 PL-0394-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA JEDLICZE RN Jedlicze PKN ORLEN 1 053 974 846 644 487 388 289 0
PL-101 PL-0395-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDZIESZOWICE AMP AMP 101 824 94 126 81 813 62 251 47 106 37 535 27 910 0
PL-102 PL-0399-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚREM PEC w Śremie PEC w Śremie 7 347 6 791 5 903 4 491 3 399 2 708 2 014 0
PL-103 PL-0401-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓW AMP AMP 437 109 404 062 351 205 267 229 202 218 161 128 119 813 0
PL-104 PL-0402-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIEC AMP AMP 5 755 5 320 4 624 3 518 2 662 2 121 1 577 0
PL-105 PL-0427-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ZYGMUNTOWO Pfeifer&Langen Glinojeck Pfeifer&Langen Polska 13 018 12 034 10 460 7 959 6 023 4 799 3 568 0
PL-106 PL-0432-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA CIĘŻKOWICE Sudzucker Sudzucker 5 080 4 696 4 082 3 106 2 350 1 873 1 392 0
PL-107 PL-0433-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA CHEŁMŻA Nordzucker Nordzucker 4 160 3 846 3 343 2 543 1 925 1 534 1 140 0
PL-108 PL-0437-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STARGARD SZCZECIŃSKI Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 5 042 4 661 4 051 3 083 2 333 1 859 1 382 0
PL-110 PL-0439-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA OPALENICA Nordzucker Nordzucker 6 523 6 030 5 241 3 988 3 018 2 404 1 788 0
PL-111 PL-0442-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ROPCZYCE Sudzucker Sudzucker 7 836 7 243 6 296 4 790 3 625 2 888 2 148 0
PL-112 PL-0443-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STRZELIN Sudzucker Sudzucker 3 652 3 376 2 934 2 233 1 689 1 346 1 001 0
PL-113 PL-0444-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STRZYŻÓW Sudzucker Sudzucker 3 197 2 955 2 568 1 954 1 479 1 178 876 0
PL-114 PL-0445-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚWIDNICA Sudzucker Sudzucker 3 958 3 659 3 180 2 420 1 831 1 459 1 085 0
PL-116 PL-0448-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA DOBRZELIN Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 3 510 3 245 2 820 2 146 1 624 1 294 962 0
PL-117 PL-0450-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA KRUSZWICA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 4 261 3 938 3 423 2 605 1 971 1 571 1 168 0
PL-118 PL-0453-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MALBORK Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 5 391 4 983 4 332 3 296 2 494 1 987 1 478 0
PL-119 PL-0455-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA NAKŁO N. NOTECIĄ Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 5 192 4 799 4 171 3 174 2 402 1 914 1 423 0
PL-122 PL-0461-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA SIENNICA NADOLNA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 4 429 4 094 3 558 2 708 2 049 1 633 1 214 0
PL-123 PL-0463-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA WERBKOWICE Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 5 383 4 976 4 325 3 291 2 490 1 984 1 476 0
PL-124 PL-0465-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA GOSTYŃ Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 6 640 6 138 5 335 4 059 3 072 2 448 1 820 0
PL-125 PL-0467-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 5 207 4 813 4 184 3 183 2 409 1 919 1 427 0
PL-126 PL-0468-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚRODA WIELKOPOLSKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 7 137 6 597 5 734 4 363 3 302 2 631 1 956 0
PL-127 PL-0469-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - WŁOCŁAWEK ZA ANWIL PKN ORLEN 29 355 27 135 23 586 17 946 13 580 10 821 8 046 0
PL-128 PL-0471-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE EC1 i EC2 - TORUŃ Elana-Energetyka Elana-Energetyka 2 288 2 115 1 839 1 399 1 059 844 627 0
PL-129 PL-0472-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA EC Nowa Sarzyna Kulczyk Investment 145 048 134 082 116 542 88 676 67 103 53 468 39 758 0
PL-130 PL-0473-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIM Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna 77 479 71 621 62 252 47 367 35 844 28 560 21 237 0
PL-131 PL-0477-05 ELETROCIEPŁOWNIE EC-1 i EC-2 - BRZEG DOLNY PCC Rokita PCC Rokita 9 288 8 586 7 463 5 678 4 297 3 424 2 546 0
PL-132 PL-0483-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. KĘDZIERZYN ZAK ZAK 58 236 53 833 46 791 35 603 26 941 21 467 15 963 0
PL-133 PL-0484-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWY ZAP ZAP 219 566 202 966 176 415 134 233 101 577 80 937 60 184 0
PL-134 PL-0485-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. TARNÓW-MOŚCICE ZAT ZAT 218 043 201 559 175 192 133 302 100 872 80 376 59 767 0
PL-135 PL-0487-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 1 - POLICE POLICE POLICE 18 481 17 084 14 849 11 299 8 550 6 813 5 066 0
PL-136 PL-0488-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 2 - POLICE POLICE POLICE 45 746 42 288 36 756 27 967 21 163 16 863 12 539 0
PL-137 PL-0491-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA GAMRAT ZTS GAMRAT ZTS Gamrat 759 702 610 464 351 280 208 0
PL-138 PL-0506-05 ELETROCIEPŁOWNIA STEICO STEICO STEICO 3 463 3 201 2 782 2 117 1 602 1 276 949 0
PL-139 PL-0529-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-3 GŁOGÓW Energetyka Lubin KGHM 116 575 107 761 93 665 71 268 53 930 42 972 31 954 0
PL-140 PL-0530-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-4 LEGNICA Energetyka Lubin KGHM 11 924 11 022 9 580 7 290 5 516 4 395 3 268 0
PL-142 PL-0902-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC-2 CERGIA EDF Toruń EDF 6 430 5 943 5 166 3 931 2 974 2 370 1 762 0
PL-144 PL-0070-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OPEC - INEKO Sp. z o.o. OPEC - INEKO Sp. z o.o. 24 222 22 391 19 462 14 808 11 206 8 929 6 639 0
PL-145 PL-0126-05 PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna PGE GiEK PGE 21 800 20 152 17 515 13 327 10 085 8 036 5 975 0
PL-146 PL-0254-05 Ciepłownia Zakopane PEC Geotermia Podhalańska PEC Geotermia Podhalańska 4 239 3 918 3 406 2 591 1 961 1 563 1 162 0
PL-147 PL-0301-05 ELETROCIEPŁOWNIA PŁOŃSK PEC w Płońsku PEC w Płońsku 20 589 19 032 16 542 12 587 9 525 7 589 5 643 0
PL-148 PL-0303-05 CIEPŁOWNIA GŁÓWNA -SUWAŁKI PEC w Suwałkach PEC w Suwałkach 16 148 14 927 12 974 9 872 7 470 5 952 4 426 0
PL-149 PL-0335-05 CIEPŁOWNIA NOWA DĘBA Energetyka Wisłosan Energetyka Wisłosan 3 028 2 799 2 433 1 851 1 401 1 116 830 0
PL-150 PL-0470-05 CIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - JASŁO EVONIK CARBON POLSKA EVONIK CARBON 12 111 11 195 9 731 0 0 0 0 0
PL-152 PL-0602-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RADOMSKO PEC w Chrzanowie DALKIA 20 185 18 659 16 218 12 340 9 338 7 441 5 533 0
PL-153 PL-0614-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEX EC Prudnik EC Prudnik 4 643 4 292 3 730 2 838 2 148 1 711 1 273 0
PL-154 PL-0879-05 ELEKTROWNIA MERCURY ENERGIA Mercury Energia PEP 17 763 16 420 14 272 10 859 8 217 6 548 4 869 0
PL-155 PL-0957-08 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II PAK Pątnów II PAK 1 444 341 1 335 145 1 160 489 883 005 668 189 532 417 395 900 0
PL-156 PL-0959-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZYJAŹŃ Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń 53 826 49 757 43 248 32 907 24 901 19 842 14 754 0
PL-157 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SKAWINA EL Skawina CEZ 0 0 0 86 381 392 198 312 506 232 376 0
PL-158 brak ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA C EL Ostrołęka ENERGA 0 0 0 822 676 1 245 072 992 082 737 702 0
PL-159 brak ELEKTROWNIA PUŁAWY Elektrownia Puławy Sp. z o.o. PGE - 50%; ZAP - 50% 0 0 0 1 382 095 1 045 861 833 349 619 670 0
PL-160 PL-0001-05 Elektrownia Bełchatów PGE GiEK PGE 16 666 445 15 406 416 13 391 030 10 189 114 7 710 317 6 143 635 4 568 344 0
PL-161 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0 0 0 370 204 1 120 565 892 874 663 932 0
PL-162 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0 0 0 0 560 283 892 874 663 932 0
PL-163 brak ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 0 0 0 448 221 678 357 540 519 401 925 0
PL-164 brak ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 0 0 0 411 338 1 245 072 992 082 737 702 0
PL-165 brak Elektrownia Płock GDF SUEZ Energia Polska GDF 0 0 357 877 1 089 223 824 238 656 758 488 359 0
PL-166 brak Elektrownia Łęczna GDF SUEZ Energia Polska GDF 0 0 0 0 470 637 750 014 557 703 0
PL-167 brak Elektrownia Włocławek GDF SUEZ Energia Polska GDF 0 0 503 839 1 533 468 1 160 407 924 621 687 538 0
PL-168 brak ELEKTROWNIA RYBNIK EDF Rybnik EDF 0 0 0 0 1 035 174 899 819 669 096 0
PL-169 brak Elektrownia Blachownia PKE TAURON 0 0 1 072 191 1 398 549 1 058 311 843 270 627 047 0
PL-170 brak Elektrownia Jaworzno III -Elektrownia II PKE TAURON 0 0 0 1 122 952 1 133 016 902 795 671 309 0
PL-171 brak Elektrownia Dolna Odra PGE GiEK PGE 0 0 0 355 396 537 871 428 580 318 687 0
PL-172 brak Elektrownia Pomorzany PGE GiEK PGE 0 0 0 301 099 227 848 181 551 135 000 0
PL-173 PL-0981-13 Elektrownia Północ - Rajkowy k. Pelplina EL Północ Kulczyk Investment 0 0 0 411 338 1 245 072 992 082 737 702 0
PL-174 PL-0981-13 Elektrownia Północ - Rajkowy k. Pelplina EL Północ Kulczyk Investment 0 0 0 0 207 512 992 082 737 702 0
PL-175 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CCGT CHP WROCŁAW FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 0 193 586 673 047 512 116 387 529 308 786 229 610 0
PL-176 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CHP CZĘSTOCHOWA FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 129 183 119 417 103 795 78 977 59 763 47 620 35 410 0
PL-177 PL-0994-08 Elektrociepłownia Stora Enso Stora Enso STORA ENSO 72 666 67 172 58 385 44 424 33 617 26 786 19 918 0
PL-178 brak Elektrociepłownia Stalowa Wola S. A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. TAURON- 50%, PGNIG- 50% 0 131 234 684 400 520 754 394 065 313 994 233 483 0
PL-179 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 0 0 0 592 327 448 226 357 150 265 573 0
PL-181 PL-0041-05 Elektrociepłownia Mielec EC Mielec EC Mielec 65 399 60 455 52 546 39 982 30 255 24 108 17 926 0
PL-184 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 0 0 0 67 871 51 359 40 923 30 430 0
PL-185 brak Fortum Zabrze SA (EC Zabrze SA) EC Zabrze FORTUM 0 0 248 136 188 804 142 872 113 841 84 651 0
PL-186 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 0 0 54 736 166 592 126 064 100 448 74 692 0
PL-188 PL-0080-05 Elektrociepłownia gazowa EC-2 SIEDLCE PEC w Siedlcach PEC w Siedlcach 99 310 91 802 79 793 60 713 45 943 36 608 27 221 0
PL-189 PL-0083-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICA SEJ EC Moszczenica SEJ 64 592 59 708 51 898 39 488 29 882 23 810 17 705 0
PL-190 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 0 0 0 92 551 70 035 55 805 41 496 0
PL-191 PL-0085-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEK SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 28 864 26 682 23 192 17 646 13 353 10 640 7 912 0
PL-192 brak Elektrociepłownia Bydgoszcz II PGE GiEK PGE 0 0 192 994 293 695 222 245 177 087 131 680 0
PL-193 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 0 0 194 616 148 082 112 057 89 287 66 393 0
PL-198 brak Elektrociepłownia EC2 Cergia EDF Toruń EDF 0 0 194 616 148 082 112 057 89 287 66 393 0

Tabela nr 2

Liczba uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną podlegająca wydaniu na rok 2013 3

Numer instalacji Nr KPRU Nazwa instalacji Operator (nazwa skrócona) Grupa (nazwa skrócona) Liczba uprawnień do emisji na 2 013 rok
PL-002 PL-0002-05 ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 3 837 634
PL-003 PL-0003-05 ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 6 709 155
PL-004 PL-0004-05 ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 5 428 606
PL-005 PL-0005-05 ELEKTROWNIA POŁANIEC EL Połaniec GDF 2 696 073
PL-006 PL-0006-05 ELEKTROWNIA RYBNIK EDF POLSKA SA EDF 4 388 733
PL-007 PL-0007-05 ELEKTROWNIA SKAWINA EL Skawina CEZ 0
PL-008 PL-0008-05 ELEKTROWNIA STALOWA WOLA EL Stalowa Wola TAURON 540 357
PL-009 PL-0009-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA III PKE TAURON 3 117 300
PL-010 PL-00010-05 ELEKTROWNIA BLACHOWNIA PKE TAURON 179 118
PL-011 PL-0011-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO II -ELEKTROWNIA II PKE TAURON 425 913
PL-012 PL-0012-05 ELEKTROWNIA ŁAZISKA PKE TAURON 2 747 767
PL-013 PL-0013-05 ELEKTROWNIA HALEMBA PKE TAURON 0
PL-014 PL-0014-05 ELEKTROWNIA ŁAGISZA PKE TAURON 3 148 844
PL-015 PL-0015-05 ELEKTROWNIA SIERSZA PKE TAURON 1 489 496
PL-016 PL-0016-05 ELEKTROWNIA DOLNA ODRA PGE GiEK PGE 2 622 214
PL-017 PL-0017-05 ELEKTROWNIA POMORZANY PGE GiEK PGE 262 954
Pl-018 PL-0018-05 ELEKTROWNIA SZCZECIN PGE GiEK PGE 61 801
PL-019 PL-0019-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTROŁĘKA A ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 70 371
PL-020 PL-0020-05 ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA B ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 1 349 730
PL-021 PL-0021-05 ELEKTROWNIA PĄTNÓW I PAK Pątnów I PAK 1 628 808
PL-022 PL-0022-05 ELEKTROWNIA KONIN PAK Konin PAK 53 992
PL-023 PL-0023-05 ELEKTROWNIA ADAMÓW PAK Adamów PAK 0
PL-024 PL-0024-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW ELCHO CEZ 0
PL-025 PL-0025-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓW EC Andrychów Andropol 0
PL-026 PL-0026-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW PGNiG Termika PGNiG 10 518
PL-027 PL-0027-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 897 405
PL-028 PL-0028-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZERAN PGNiG Termika PGNiG 584 996
PL-029 PL-0029-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN EC Będzin EC Będzin 0
PL-030 PL-0030-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 260 483
PL-031 PL-0031-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA EC Nowa TAURON 9 403
PL-032 PL-0032-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓW FENICE EDF 36 094
PL-033 PL-0033-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG ENERGA Kogeneracja ENERGA 55 430
PL-034 PL-0034-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIK Dalkia Kraśnik DALKIA 4 215
PL-035 PL-0035-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIDNIK EC GIGA DALKIA 7 675
PL-036 PL-0036-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW PGE GiEK PGE 197 572
PL-037 PL-0037-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ EC Kalisz ENERGA 9 159
PL-038 PL-0038-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW EDF POLSKA SA EDF 792 700
PL-039 PL-0039-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN - WROTKÓW PGE GiEK PGE 228 873
PL-040 PL-0040-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL EC Marcel EC Marcel 0
PL-042 PL-0042-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW PGE GiEK PGE 70 037
PL-043 PL-0043-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD EC Starogard EC Starogard 0
PL-044 PL-0044-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE EC Szopienice EC Szopienice 0
PL-047 PL-0047-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 3 391
PL-048 PL-0049-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE EC Zabrze FORTUM 72 408
PL-049 PL-0050-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA EC Zduńska Wola SFW 10 718
PL-050 PL-0051-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA EC Zielona Góra EDF 273 891
PL-051 PL-0054-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSK EDF POLSKA SA EDF 449 167
PL-052 PL-0055-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIA EDF POLSKA SA EDF 257 276
PL-053 PL-0057-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZGIERZ EC III PGE GiEK PGE 14 931
PL-054 PL-0058-05 CIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 OPOLE ECO Grupa ECO 11 948
PL-055 PL-0060-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYN Energetyka Cieszyńska Energetyka Cieszyńska 9 774
PL-056 PL-0061-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBIN Energetyka Lubin KGHM 24 755
PL-057 PL-0062-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA POLKOWICE Energetyka Lubin KGHM 10 317
PL-058 PL-0063-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWO ENERGOBALTIC LOTOS 6 709
PL-059 PL-0065-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIEBODZICE FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 2 034
PL-060 PL-0068-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 0
PL-061 PL-0069-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN EC MEGATEM EC-Lublin MEGATEM 0
PL-062 PL-0071-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI EC Ostrów OZS 0
PL-063 PL-0072-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 8 290
PL-065 PL-0076-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1 PKE TAURON 105 581
PL-066 PL-0077-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 2 PKE TAURON 150 500
PL-067 PL-0078-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA DEBIENSKO MEGAWAT SFW 5 104
PL-068 PL-0079-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KNURÓW MEGAWAT SFW 6 542
PL-070 PL-0082-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE RCEKOENERGIA LOTOS 2 759
PL-072 PL-0084-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 243 167
PL-074 PL-0086-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SUSZEC SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 9 141
PL-075 PL-0087-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA URSUS EC Ursus EC Ursus 0
PL-076 PL-0089-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZĘSTOCHOWA EC 1 ELSEN ELSEN 11 934
PL-077 PL-0090-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KOSTUCHNA ZEC Murcki ZEC 0
PL-078 PL-0091-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WIECZOREK ZEC Wieczorek ZEC 6 866
PL-079 PL-0092-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SKARŻYSKO-KAMIENNA ZM MESKO MESKO 0
PL-080 PL-0094-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJ CARBO-ENERGIA CARBO-ENERGIA 4 972
PL-081 PL-0095-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICE Fortum Bytom FORTUM 61 693
PL-082 PL-0098-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLIN DALKIA Poznań DALKIA 530 798
PL-083 PL-0100-05 Elektrociepłownia Bydgoszcz I PGE GiEK PGE 0
PL-084 PL-0101-05 Elektrociepłownia Bydgoszcz II PGE GiEK PGE 354 612
PL-085 PL-0102-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 234 443
PL-086 PL-0103-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 285 164
PL-087 PL-0104-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC2 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 123 629
PL-088 PL-0105-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 91 979
PL-089 PL-0106-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAW ZEW KOGENERACJA EDF 505 961
PL-090 PL-0.150-05 Elektrociepłownia Jankowice Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 0
PL-091 PL-0214-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA -TARNÓW MPEC w Tarnowie MPEC w Tarnowie 0
PL-093 PL-0284-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WYSZKÓW PEC w Wyszkowie PEC w Wyszkowie 0
PL-094 PL-0287-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIASTO JELENIA GÓRA ECO JELENIA GÓRA Grupa ECO 5 468
PL-095 PL-0375-05 CIEPŁOWNIA, ELEKTROCIEPŁOWNIA BUDRYK - ORNONTOWICE ZPC Żory SFW 0
PL-096 PL-0388-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE EC Gorlice EC Gorlice 0
PL-097 PL-0389-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TRZEBINIA ENERGOMEDIA PKN ORLEN 6 733
PL-098 PL-0390-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LOTOS - GDAŃSK LOTOS LOTOS 33 944
PL-099 PL-0391-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ORLEN - PŁOCK PKN ORLEN PKN ORLEN 640 624
PL-100 PL-0394-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA JEDLICZE RN Jedlicze PKN ORLEN 1 053
PL-101 PL-0395-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDZIESZOWICE AMP AMP 0
PL-102 PL-0399-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚREM PEC w Śremie PEC w Śremie 7 347
PL-103 PL-0401-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓW AMP AMP 30 577
PL-104 PL-0402-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIEC AMP AMP 0
PL-105 PL-0427-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ZYGMUNTOWO Pfeifer&Langen Glinojeck Pfeifer&Langen Polska 13 018
PL-106 PL-0432-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA -CUKROWNIA CIEŻKOWICE Sudzucker Sudzucker 5 080
PL-107 PL-0433-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA -CUKROWNIA CHEŁMŻA Nordzucker Nordzucker 0
PL-108 PL-0437-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STARGARD SZCZECIŃSKI Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-110 PL-0439-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA- CUKROWNIA OPALENICA Nordzucker Nordzucker 0
PL-111 PL-0442-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ROPCZYCE Sudzucker Sudzucker 7 836
PL-112 PL-0443-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA

STRZELIN

Sudzucker Sudzucker 3 652
PL-113 PL-0444-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STRZYŻÓW Sudzucker Sudzucker 1 354
PL-114 PL-0445-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚWIDNICA Sudzucker Sudzucker 3 958
PL-116 PL-0448-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA DOBRZELIN Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-117 PL-0450-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA- CUKROWNIA KRUSZWICA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-118 PL-0453-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MALBORK Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-119 PL-0455-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA NAKŁO N. NOTECIĄ Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-122 PL-0461-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA SIENNICA NADOLNA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-123 PL-0463-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA WERBKOWICE Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-124 PL-0465-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA GOSTYŃ Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 6 640
PL-125 PL-0467-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 1 901
PL-126 PL-0468-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚRODA WIELKOPOLSKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 7 137
PL-127 PL-0469-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - WŁOCŁAWEK ZA ANWIL PKN ORLEN 29 355
PL-128 PL-0471-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE EC1 i EC2-TORUŃ Elana-Energetyka Elana-Energetyka 0
PL-129 PL-0472-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA EC Nowa Sarzyna Kulczyk Investment 0
PL-130 PL-0473-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIM Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna 77 479
PL-131 PL-0477-05 ELETROCIEPŁOWNIE EC-1 i EC-2-BRZEG DOLNY PCC Rokita PCC Rokita 9 288
PL-132 PL-0483-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. KĘDZIERZYN ZAK ZAK 0
PL-133 PL-0484-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWY ZAP ZAP 0
PL-134 PL-0485-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. TARNÓW-MOŚCICE ZAT ZAT 0
PL-135 PL-0487-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 1 - POLICE POLICE POLICE 0
PL-136 PL-0488-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 2 - POLICE POLICE POLICE 0
PL-137 PL-0491-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA GAMRAT ZTS GAMRAT ZTS Gamrat 0
PL-138 PL-0506-05 ELETROCIEPŁOWNIA STEICO STEICO STEICO 0
PL-139 PL-0529-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-3 GŁOGÓW Energetyka Lubin KGHM 116 575
PL-140 PL-0530-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-4 LEGNICA Energetyka Lubin KGHM 11 924
PL-142 PL-0902-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC-2 CERGIA EDF Toruń EDF 0
PL-144 PL-0070-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OPEC - INEKO Sp. z o.o. OPEC - INEKO Sp. z o.o. 24 222
PL-145 PL-0126-05 PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna PGE GiEK PGE 21 800
PL-146 PL-0254-05 Ciepłownia Zakopane PEC Geotermia Podhalańska PEC Geotermia Podhalańska 4 239
PL-147 PL-0301-05 ELETROCIEPŁOWNIA PŁOŃSK PEC w Płońsku PEC w Płońsku 0
PL-148 PL-0303-05 CIEPŁOWNIA GŁÓWNA - SUWAŁKI PEC w Suwałkach PEC w Suwałkach 0
PL-149 PL-0335-05 CIEPŁOWNIA NOWA DĘBA Energetyka Wisłosan Energetyka Wisłosan 0
PL-150 PL-0470-05 CIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - JASŁO EVONIK CARBON POLSKA EVONIK CARBON 0
PL-152 PL-0602-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RADOMSKO PEC w Chrzanowie Fameg-Energia 0
PL-153 PL-0614-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEX EC Prudnik EC Prudnik 0
PL-154 PL-0879-05 ELEKTROWNIA MERCURY ENERGIA Mercury Energia PEP 0
PL-155 PL-0957-08 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II PAK Pątnów II PAK 0
PL-156 PL-0959-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZYJAŹŃ Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń 53 826
PL-157 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SKAWINA EL Skawina CEZ 0
PL-158 brak ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA C EL Ostrołęka ENERGA 0
PL-159 brak ELEKTROWNIA PUŁAWY Elektrownia Puławy Sp. z o.o. PGE - 50%; ZAP - 50% 0
PL-160 PL-0001-05 Elektrownia Bełchatów PGE GiEK PGE 16 666 445
PL-161 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0
PL-162 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0
PL-163 brak ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 0
PL-164 brak ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 0
PL-165 brak Elektrownia Płock GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-166 brak Elektrownia Łęczna GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-167 brak Elektrownia Włocławek GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-168 brak ELEKTROWNIA RYBNIK EDF Rybnik EDF 0
PL-169 brak Elektrownia Blachownia PKE TAURON 0
PL-170 brak Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II PKE TAURON 0
PL-171 brak Elektrownia Dolna Odra PGE GiEK PGE 0
PL-172 brak Elektrownia Pomorzany PGE GiEK PGE 0
PL-173 PL-0981-13 Elektrownia Północ - Rajkowy k. Pelplina EL Północ Kulczyk Investment 0
PL-174 PL-0981-13 Elektrownia Północ - Rajkowy k. Pelplina EL Północ Kulczyk Investment 0
PL-175 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CCGT CHP WROCŁAW FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 0
PL-176 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CHP CZĘSTOCHOWA FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 129 183
PL-177 PL-0994-08 Elektrociepłownia Stora Enso Stora Enso STORA ENSO 0
PL-178 brak Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. TAURON-50%, PGNIG-50% 0
PL-179 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 0
PL-181 PL-0041-05 Elektrociepłownia Mielec EC Mielec EC Mielec 65 399
PL-184 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 0
PL-185 brak Fortum Zabrze SA (EC Zabrze SA) EC Zabrze FORTUM 0
PL-186 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 0
PL-188 PL-0080-05 Elektrociepłownia gazowa EC-2 SIEDLCE PEC w Siedlcach PEC w Siedlcach 99 310
PL-189 PL-0083-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICA SEJ EC Moszczenica SEJ 64 592
PL-190 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 0
PL-191 PL-0085-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEK SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 28 864
PL-192 brak Elektrociepłownia Bydgoszcz II PGE GiEK PGE 0
PL-193 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 0
PL-198 brak Elektrociepłownia EC2 Cergia EDF Toruń EDF 0
SUMA 65 992 703

Tabela nr 3

Liczba uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną podlegająca wydaniu na rok 2014 4

Numer instalacji Nr KPRU Nazwa instalacji Operator

(nazwa skrócona)

Grupa

(nazwa skrócona)

Liczba uprawnień do emisji na 2014 rok
PL-002 PL-0002-05 ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 3 547 498
PL-003 PL-0003-05 ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 6 201 924
PL-004 PL-0004-05 ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 4 719 575
PL-005 PL-0005-05 ELEKTROWNIA POŁANIEC EL Połaniec GDF 2 492 243
PL-006 PL-0006-05 ELEKTROWNIA RYBNIK EDF POLSKA S.A. EDF 511 590
PL-007 PL-0007-05 ELEKTROWNIA SKAWINA EL Skawina CEZ 186 392
PL-008 PL-0008-05 ELEKTROWNIA STALOWA WOLA EL Stalowa Wola TAURON 267 467
PL-009 PL-0009-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA III PKE TAURON 1 543 006
PL-010 PL-0010-05 ELEKTROWNIA BLACHOWNIA PKE TAURON 0
PL-011 PL-0011-05 ELEKTROWNIA JAWORZNO II - ELEKTROWNIA II PKE TAURON 210 819
PL-012 PL-0012-05 ELEKTROWNIA ŁAZISKA PKE TAURON 1 360 094
PL-013 PL-0013-05 ELEKTROWNIA HALEMBA PKE TAURON 0
PL-014 PL-0014-05 ELEKTROWNIA ŁAGISZA PKE TAURON 1 558 620
PL-015 PL-0015-05 ELEKTROWNIA SIERSZA PKE TAURON 737 273
PL-016 PL-0016-05 ELEKTROWNIA DOLNA ODRA PGE GiEK PGE 2 423 967
PL-017 PL-0017-05 ELEKTROWNIA POMORZANY PGE GiEK PGE 243 074
PL-018 PL-0018-05 ELEKTROWNIA SZCZECIN PGE GiEK PGE 57 129
PL-019 PL-0019-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTROŁĘKA A ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 65 051
PL-020 PL-0020-05 ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA B ENERGA EL Ostrołęka ENERGA 1 247 687
PL-021 PL-0021-05 ELEKTROWNIA PĄTNÓW I PAK Pątnów I PAK 1 988 991
PL-022 PL-0022-05 ELEKTROWNIA KONIN PAK Konin PAK 84 596
PL-023 PL-0023-05 ELEKTROWNIA ADAMÓW PAK Adamów PAK 168 372
PL-024 PL-0024-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW ELCHO CEZ 0
PL-025 PL-0025-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓW EC Andrychów Andropol 5 719
PL-026 PL-0026-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW PGNiG Termika PGNiG 9 723
PL-027 PL-0027-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 829 560
PL-028 PL-0028-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ PGNiG Termika PGNiG 540 768
PL-029 PL-0029-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN EC Będzin EC Będzin 0
PL-030 PL-0030-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 240 789
PL-031 PL-0031-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA EC Nowa TAURON 0
PL-032 PL-0032-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓW FENICE EDF 33 365
PL-033 PL-0033-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG ENERGA Kogeneracja ENERGA 51 240
PL-034 PL-0034-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIK Dalkia Kraśnik DALKIA 3 896
PL-035 PL-0035-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIDNIK EC GIGA DALKIA 7 094
PL-036 PL-0036-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW PGE GiEK PGE 182 635
PL-037 PL-0037-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ EC Kalisz ENERGA 8 466
PL-038 PL-0038-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW EDF POLSKA S.A. EDF 732 770
PL-039 PL-0039-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN - WROTKÓW PGE GiEK PGE 211 569
PL-040 PL-0040-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL EC Marcel EC Marcel 0
PL-042 PL-0042-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW PGE GiEK PGE 64 742
PL-043 PL-0043-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD EC Starogard EC Starogard 0
PL-044 PL-0044-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE EC Szopienice EC Szopienice 0
PL-047 PL-0047-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 113 929
PL-048 PL-0049-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE EC Zabrze FORTUM 66 934
PL-049 PL-0050-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA EC Zduńska Wola SFW 9 908
PL-050 PL-0051-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA EC Zielona Góra EDF 253 184
PL-051 PL-0054-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSK EDF POLSKA S.A. EDF 190 904
PL-052 PL-0055-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIA EDF POLSKA S.A. EDF 99 412
PL-053 PL-0057-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZGIERZ EC III PGE GiEK PGE 13 802
PL-054 PL-0058-05 CIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 OPOLE ECO Grupa ECO 11 045
PL-055 PL-0060-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYN Energetyka Cieszyńska Energetyka Cieszyńska 9 035
PL-056 PL-0061-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBIN Energetyka Lubin KGHM 22 884
PL-057 PL-0062-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA POLKOWICE Energetyka Lubin KGHM 9 537
PL-058 PL-0063-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWO ENERGOBALTIC LOTOS 6 202
PL-059 PL-0065-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIEBODZICE FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 1 880
PL-060 PL-0068-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 0
PL-061 PL-0069-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN EC MEGATEM EC-Lublin MEGATEM 0
PL-062 PL-0071-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI EC Ostrów OZS 0
PL-063 PL-0072-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 278 489
PL-065 PL-0076-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1 PKE TAURON 0
PL-066 PL-0077-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 2 PKE TAURON 127 309
PL-067 PL-0078-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA DĘBIEŃSKO MEGAWAT SFW 4 718
PL-068 PL-0079-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KNURÓW MEGAWAT SFW 6 047
PL-070 PL-0082-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE RCEKOENERGIA LOTOS 2 551
PL-072 PL-0084-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 224 783
PL-074 PL-0086-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SUSZEC SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 8 450
PL-075 PL-0087-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA URSUS EC Ursus EC Ursus 0
PL-076 PL-0089-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZĘSTOCHOWA EC 1 ELSEN ELSEN 11 032
PL-077 PL-0090-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KOSTUCHNA ZEC Murcki ZEC 0
PL-078 PL-0091-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WIECZOREK ZEC Wieczorek ZEC 6 347
PL-079 PL-0092-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SKARŻYSKO-KAMIENNA ZM MESKO MESKO 0
PL-080 PL-0094-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJ CARBO-ENERGIA CARBO-ENERGIA 4 596
PL-081 PL-0095-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICE Fortum Bytom FORTUM 57 029
PL-082 PL-0098-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLIN DALKIA Poznań DALKIA 490 668
PL-083 PL-0100-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ I PGE GiEK PGE 0
PL-084 PL-0101-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ II PGE GiEK PGE 327 803
PL-085 PL-0102-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 216 719
PL-086 PL-0103-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 263 605
PL-087 PL-0104-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC2 ŁÓDŹ DALKIA Łódź DALKIA 114 282
PL-088 PL-0105-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 82 379
PL-089 PL-0106-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAW ZEW KOGENERACJA EDF 467 709
PL-090 PL-0150-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA JANKOWICE Kompania Węglowa OZEC Kompania Węglowa 0
PL-091 PL-0214-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA - TARNÓW MPEC w Tarnowie MPEC w Tarnowie 0
PL-093 PL-0284-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA WYSZKÓW PEC w Wyszkowie PEC w Wyszkowie 0
PL-094 PL-0287-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIASTO JELENIA GÓRA ECO JELENIA GÓRA Grupa ECO 5 055
PL-095 PL-0375-05 CIEPŁOWNIA, ELEKTROCIEPŁOWNIA BUDRYK - ORNONTOWICE ZPC Żory SFW 0
PL-096 PL-0388-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE EC Gorlice EC Gorlice 0
PL-097 PL-0389-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TRZEBINIA ENERGOMEDIA PKN ORLEN 6 224
PL-098 PL-0390-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LOTOS - GDAŃSK LOTOS LOTOS 31 378
PL-099 PL-0391-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ORLEN - PŁOCK PKN ORLEN PKN ORLEN 592 191
PL-100 PL-0394-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA JEDLICZE RN Jedlicze PKN ORLEN 974
PL-101 PL-0395-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDZIESZOWICE AMP AMP 0
PL-102 PL-0399-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚREM PEC w Śremie PEC w Śremie 6 284
PL-103 PL-0401-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓW AMP AMP 0
PL-104 PL-0402-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIEC AMP AMP 0
PL-105 PL-0427-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ZYGMUNTOWO Pfeiffer&Langen Glinojeck Pfeifer&Langen Polska 12 034
PL-106 PL-0432-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA CIĘŻKOWICE Sudzucker Sudzucker 4 696
PL-107 PL-0433-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA CHEŁMŻA Nordzucker Nordzucker 0
PL-108 PL-0437-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STARGARD SZCZECIŃSKI Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-110 PL-0439-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA OPALENICA Nordzucker Nordzucker 0
PL-111 PL-0442-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ROPCZYCE Sudzucker Sudzucker 7 243
PL-112 PL-0443-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STRZELIN Sudzucker Sudzucker 3 376
PL-113 PL-0444-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA STRZYŻÓW Sudzucker Sudzucker 4 798
PL-114 PL-0445-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚWIDNICA Sudzucker Sudzucker 3 659
PL-116 PL-0448-05 CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA DOBRZELIN Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-117 PL-0450-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA KRUSZWICA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-118 PL-0453-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MALBORK Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-119 PL-0455-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA NAKŁO N. NOTECIĄ Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-122 PL-0461-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA SIENNICA NADOLNA Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-123 PL-0463-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA WERBKOWICE Krajowa Spółka Cukrowa Krajowa Spółka Cukrowa 0
PL-124 PL-0465-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA GOSTYŃ Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 6 138
PL-125 PL-0467-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 8 119
PL-126 PL-0468-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚRODA WIELKOPOLSKA Pfeifer&Langen Polska Pfeifer&Langen Polska 6 597
PL-127 PL-0469-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - WŁOCŁAWEK ZA ANWIL PKN ORLEN 27 135
PL-128 PL-0471-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE EC1 i EC2 -TORUŃ Elana-Energetyka Elana-Energetyka 0
PL-129 PL-0472-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA EC Nowa Sarzyna Kulczyk Investment 0
PL-130 PL-0473-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIM Synthos Dwory 7

Sp. z o.o. Sp. jawna

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.

Sp. jawna

71 621
PL-131 PL-0477-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE EC-1 i EC-2 - BRZEG DOLNY PCC Rokita PCC Rokita 8 586
PL-132 PL-0483-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. KĘDZIERZYN ZAK ZAK 0
PL-133 PL-0484-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWY ZAP ZAP 0
PL-134 PL-0485-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. TARNÓW - MOŚCICE ZAT ZAT 0
PL-135 PL-0487-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 1 - POLICE POLICE POLICE 0
PL-136 PL-0488-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA 2 - POLICE POLICE POLICE 0
PL-137 PL-0491-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA GAMRAT ZTS GAMRAT ZTS Gamrat 0
PL-138 PL-0506-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STEICO STEICO STEICO 0
PL-139 PL-0529-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-3 GŁOGÓW Energetyka Lubin KGHM 107 761
PL-140 PL-0530-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA E-4 LEGNICA Energetyka Lubin KGHM 11 022
PL-142 PL-0902-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC-2 CERGIA EDF Toruń EDF 0
PL-144 PL-0070-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA OPEC - INEKO

Sp. z o.o.

OPEC - INEKO Sp. z o.o. 22 391
PL-145 PL-0126-05 PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE S.A. PGE GiEK PGE 20 152
PL-146 PL-0254-05 CIEPŁOWNIA ZAKOPANE PEC Geotermia Podhalańska PEC Geotermia Podhalańska 3 918
PL-147 PL-0301-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOŃSK PEC w Płońsku PEC w Płońsku 0
PL-148 PL-0303-05 CIEPŁOWNIA GŁÓWNA - SUWAŁKI PEC w Suwałkach PEC w Suwałkach 0
PL-149 PL-0335-05 CIEPŁOWNIA NOWA DĘBA Energetyka Wisłosan Energetyka Wisłosan 0
PL-150 PL-0470-05 CIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - JASŁO EVONIK CARBON POLSKA EVONIK

CARBON

0
PL-152 PL-0602-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RADOMSKO PEC w Chrzanowie Fameg-Energia 0
PL-153 PL-0614-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEX EC Prudnik EC Prudnik 0
PL-154 PL-0879-05 ELEKTROWNIA MERCURY ENERGIA Mercury Energia PEP 0
PL-155 PL-0957-08 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II PAK Pątnów II PAK 0
PL-156 PL-0959-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZYJAŹŃ Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń 49 757
PL-157 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SKAWINA EL Skawina CEZ 0
PL-158 brak ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA C EL Ostrołęka ENERGA 0
PL-159 brak ELEKTROWNIA PUŁAWY Elektrownia Puławy Sp. z o.o. PGE - 50%;

ZAP - 50%

0
PL-160 PL-0001-05 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW PGE GiEK PGE 15 406 416
PL-161 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0
PL-162 brak ELEKTROWNIA OPOLE PGE Elektrownia Opole PGE 0
PL-163 brak ELEKTROWNIA TURÓW PGE GiEK PGE 0
PL-164 brak ELEKTROWNIA KOZIENICE ENEA Wytwarzanie S.A. ENEA 0
PL-165 brak ELEKTROWNIA PŁOCK GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-166 brak ELEKTROWNIA ŁĘCZNA GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-167 brak ELEKTROWNIA WŁOCŁAWEK GDF SUEZ Energia Polska GDF 0
PL-168 brak ELEKTROWNIA RYBNIK EDF Rybnik EDF 0
PL-169 brak ELEKTROWNIA BLACHOWNIA PKE TAURON 0
PL-170 brak ELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA II PKE TAURON 0
PL-171 brak ELEKTROWNIA DOLNA ODRA PGE GiEK PGE 0
PL-172 brak ELEKTROWNIA POMORZANY PGE GiEK PGE 0
PL-173 PL-0981-13 ELEKTROWNIA PÓŁNOC - RAJKOWY K. PELPLINA EL Północ Kulczyk Investment 0
PL-174 PL-0981-13 ELEKTROWNIA PÓŁNOC - RAJKOWY K. PELPLINA EL Północ Kulczyk Investment 0
PL-175 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CCGT CHP WROCŁAW FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 0
PL-176 PL-1010-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHP CZĘSTOCHOWA FORTUM Power and Heat Polska FORTUM 119 417
PL-177 PL-0994-08 ELEKTROCIEPŁOWNIA STORA ENSO Stora Enso STORA ENSO 0
PL-178 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA S.A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. TAURON - 50%,

PGNiG - 50%

0
PL-179 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI PGNiG Termika PGNiG 0
PL-181 PL-0041-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC EC Mielec EC Mielec 60 455
PL-184 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY EC Tychy TAURON 0
PL-185 brak FORTUM ZABRZE S.A. (EC ZABRZE S.A.) EC Zabrze FORTUM 0
PL-186 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE PKE TAURON 0
PL-188 PL-0080-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA EC-2 SIEDLCE PEC w Siedlcach PEC w Siedlcach 91 802
PL-189 PL-0083-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICA SEJ EC Moszczenica SEJ 59 708
PL-190 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKA SEJ EC Zofiówka SEJ 0
PL-191 PL-0085-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEK SEJ ZEK EC Pniówek SEJ 26 682
PL-192 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ II PGE GiEK PGE 0
PL-193 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA ZEW KOGENERACJA EDF 0
PL-198 brak ELEKTROCIEPŁOWNIA EC2 CERGIA EDF Toruń EDF 0
SUMA 52 826 465
1 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 151 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.2015.1223), która weszła w życie z dniem 9 września 2015 r.; zgodnie z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, nie dłużej jednak niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
2 Liczba uprawnień do emisji przyznanych instalacji wytwarzającej energię elektryczną na dany rok podlega korekcie zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej:

a) z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609 dotyczącą wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej,

b) z dnia 22 stycznia 2014 r., znak: C(2013) 6648 final- Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami - bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej

Uprawnienia do emisji przyznane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną na dany rok podlegają wydaniu w liczbie skorygowanej w roku następującym po roku, na który zostały przyznane.

3 Liczba uprawnień do emisji przyznanych na rok 2013 skorygowana stosowanie do udokumentowanych kosztów poniesionych w okresie 25 czerwca 2009 do 30 czerwca 2013 r
4 Liczba uprawnień do emisji przyznanych na rok 2014 skorygowana stosownie do udokumentowanych kosztów poniesionych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2016.1503 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.
Data aktu: 08/04/2014
Data ogłoszenia: 19/09/2016
Data wejścia w życie: 11/04/2014