Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.07.247.1839
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261, poz. 2190 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 151 i Nr 241, poz. 1752) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu;";

2) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi:

a) Prokuraturę Okręgową w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Łódź-Bałuty w Łodzi, Łódź-Górna w Łodzi, Łódź-Polesie w Łodzi, Łódź-Śródmieście w Łodzi, Łódź-Widzew w Łodzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

b) Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

c) Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Łasku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;";

3) w § 5:
a) uchyla się pkt 10,
b) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

"24a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim:

a) Prokuratura Rejonowa w Jarocinie dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków,

b) Prokuratura Rejonowa w Kaliszu dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków,

c) Prokuratura Rejonowa w Kępnie dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica,

d) Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny,

e) Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim dla miasta Ostrów Wielkopolski oraz gmin: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie,

f) Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat i Ostrzeszów,

g) Prokuratura Rejonowa w Pleszewie dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew;";

4) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2007.247.1839

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 20/12/2007
Data ogłoszenia: 29/12/2007
Data wejścia w życie: 01/01/2008