Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 maja 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332) w załączniku nr 1 część IV "Czynniki biologiczne" otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"IV Czynniki*) biologiczne *) Wykonanie badania serologicznego służącego rozpoznaniu zakażenia czynnikiem biologicznym wymaga uzyskania pisemnej zgody badanego, poinformowanego uprzednio o celu, sposobie wykonania i ewentualnych skutkach badania.
1 Wirus zapalenia wątroby - typ B (HBV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań wątroba R1 - po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią
2 Wirus zapalenia wątroby - typ C (HCV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę Bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań wątroba R1 - po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią
3 Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV) ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 2 lata ogólne w zależności od wskazań układ odpornościowy Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią
4 Pałeczki Brucella abortus bovis ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne; w zależności od wskazań odczyn Wrighta co 3-5 lat ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne wątroba; śledziona; układ ruchu; układ nerwowy; narząd słuchu Służba weterynaryjna i zootechniczna. Pracownicy obsługi bydła, zakładów mięsnych i produkcji pasz biologicznych
5 Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-3 lata ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy A
6 Inne szkodliwe czynniki biologiczne:
a) prątek gruźlicy ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 2-3 lata ogólne w zależności od wskazań układ oddechowy Zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia gruźlicy narządowej
b) wirus kleszczowego zapalenia mózgu jak wyżej jak wyżej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej ośrodkowy układ nerwowy Wyniki badań i rozpoznanie powinny być konsultowane w klinice chorób zakaźnych akademii medycznej
c) Chlamydia psittaci jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej układ oddechowy jak wyżej
d) Toxoplasma gondii jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej układ nerwowy; narząd wzroku; układ chłonny jak wyżej
e) Borrelia burgdorferi jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej skóra; stawy; układ nerwowy; mięsień sercowy jak wyżej"
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1997.60.375

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Data aktu: 20/05/1997
Data ogłoszenia: 14/06/1997
Data wejścia w życie: 29/06/1997