Ponowne głosowanie do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej.

Dz.U.89.36.199
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie ponownego głosowania do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej.
Na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 (Dz. U. Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198), w związku z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r., Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. Ponowne głosowanie do 33 mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej przeprowadza się w wyznaczonych okręgach wyborczych spośród utworzonych uchwałą Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach (Dz. U. Nr 21, poz. 111 i Nr 22, poz. 116).
§  2. Wyznacza się następujące okręgi wyborcze, w których przeprowadza się ponowne głosowanie do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej, oraz ustala numery i przeznaczenie tych mandatów:
1) w okręgu wyborczym nr 1 Warszawa-Śródmieście dodaje się mandat nr 426 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PAX,
2) w okręgu wyborczym nr 4 Warszawa-Wola dodaje się mandat nr 427 z przeznaczeniem dla kandydatów członków UChS,
3) w okręgu wyborczym nr 5 Warszawa-Żoliborz dodaje się mandat nr 428 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
4) w okręgu wyborczym nr 8 Biała Podlaska dodaje się mandat nr 429 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
5) w okręgu wyborczym nr 13 Bydgoszcz dodaje się mandat nr 430 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
6) w okręgu wyborczym nr 14 Chojnice dodaje się mandat nr 431 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PAX,
7) w okręgu wyborczym nr 16 Chełm dodaje się mandat nr 432 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
8) w okręgu wyborczym nr 24 Wejherowo dodaje się mandat nr 433 z przeznaczeniem dla kandydatów członków SD,
9) w okręgu wyborczym nr 25 Gorzów Wielkopolski dodaje się mandat nr 434 z przeznaczeniem dla kandydatów członków UChS,
10) w okręgu wyborczym nr 29 Kalisz dodaje się mandat nr 435 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
11) w okręgu wyborczym nr 30 Ostrów Wielkopolski dodaje się mandat nr 436 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
12) w okręgu wyborczym nr 34 Jaworzno dodaje się mandat nr 437 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZKS,
13) w okręgu wyborczym nr 40 Rybnik dodaje się mandat nr 438 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
14) w okręgu wyborczym nr 41 Wodzisław Śląski dodaje się mandat nr 439 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
15) w okręgu wyborczym nr 43 Skarżysko-Kamienna dodaje się mandat nr 440 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
16) w okręgu wyborczym nr 46 Koszalin dodaje się mandat nr 441 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
17) w okręgu wyborczym nr 47 Szczecinek dodaje się mandat nr 442 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
18) w okręgu wyborczym nr 48 Kraków-Śródmieście dodaje się mandat nr 443 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
19) w okręgu wyborczym nr 56 Kraśnik dodaje się mandat nr 444 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
20) w okręgu wyborczym nr 57 Puławy dodaje się mandat nr 445 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
21) w okręgu wyborczym nr 59 Łomża dodaje się mandat nr 446 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
22) w okręgu wyborczym nr 61 Łódź-Śródmieście dodaje się mandat nr 447 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
23) w okręgu wyborczym nr 65 Nowy Targ dodaje się mandat nr 448 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
24) w okręgu wyborczym nr 71 Ostrołęka dodaje się mandat nr 449 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
25) w okręgu wyborczym nr 73 Piotrków Trybunalski dodaje się mandat nr 450 z przeznaczeniem dla kandydatów członków SD,
26) w okręgu wyborczym nr 75 Płock dodaje się mandat nr 451 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
27) w okręgu wyborczym nr 76 Kutno dodaje się mandat nr 452 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PAX,
28) w okręgu wyborczym nr 82 Białobrzegi dodaje się mandat nr 453 z przeznaczeniem dla kandydatów członków SD,
29) w okręgu wyborczym nr 84 Mielec dodaje się mandat nr 454 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR,
30) w okręgu wyborczym nr 86 Siedlce dodaje się mandat nr 455 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
31) w okręgu wyborczym nr 96 Tarnów dodaje się mandat nr 456 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
32) w okręgu wyborczym nr 98 Toruń dodaje się mandat nr 457 z przeznaczeniem dla kandydatów członków ZSL,
33) w okręgu wyborczym nr 100 Wałbrzych dodaje się mandat nr 458 z przeznaczeniem dla kandydatów członków PZPR.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020