Przekazanie czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

Dz.U.86.30.153
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 1986 r.
w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Na podstawie art. 480 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym czynności wykonywane w postępowaniu nakazowym przez państwowe biura notarialne działające w okręgach:
1) Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku,
2) Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
3) Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
4) Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze,
5) Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu,
6) Sądu Wojewódzkiego w Katowicach,
7) Sądu Wojewódzkiego w Koninie,
8) Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie,
9) Sądu Wojewódzkiego w Krakowie,
10) Sądu Wojewódzkiego w Legnicy,
11) Sądu Wojewódzkiego w Lublinie,
12) Sądu Wojewódzkiego w Łomży,
13) Sądu Wojewódzkiego w Łodzi,
14) Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu,
15) Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie,
16) Sądu Wojewódzkiego w Opolu,
17) Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
18) Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu,
19) Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu,
20) Sądu Wojewódzkiego w Radomiu,
21) Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
22) Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach,
23) Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu,
24) Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach,
25) Sądu Wojewódzkiego w Słupsku,
26) Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach,
27) Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, z tymczasową siedzibą w Sandomierzu,
28) Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie,
29) Sądu Wojewódzkiego w Toruniu,
30) Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, z tymczasową siedzibą w Świdnicy,
31) Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
32) Sądu Wojewódzkiego w Zamościu,
33) Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
34) 1 Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie,
35) 2 Sądu Wojewódzkiego w Elblągu,
36) 3 Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,
37) 4 Sądu Wojewódzkiego w Kielcach,
38) 5 Sądu Wojewódzkiego w Krośnie,
39) 6 Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
40) 7 Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku,
41) 8 Sądu Wojewódzkiego w Płocku,
42) 9 Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie,
43) 10 Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,
44) 11 Sądu Wojewódzkiego we Włocławku.
2. Przekazanie sądom wojewódzkim, o których mowa w ust. 1, czynności wykonywanych przez państwowe biura notarialne w postępowaniu nakazowym obejmuje czynności, w których sąd wojewódzki właściwy będzie ze względu na wartość przedmiotu sporu stosownie do art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
§  2. Sądom rejonowym działającym w okręgach wojewódzkich, o których mowa w § 1 ust. 1, przekazuje się również czynności w postępowaniu upominawczym, wykonywane przez państwowe biura notarialne działające w okręgach tych sądów.
§  3.
1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w państwowych biurach notarialnych, o których mowa w § 1 i 2, sprawy w postępowaniu nakazowym i upominawczym podlegają rozpoznaniu przez te biura.
2. Jednakże sprawy, w których orzeczenia państwowych biur notarialnych kończące postępowanie zostaną w całości uchylone przez sąd odwoławczy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą przekazane sądom właściwym według przepisów obowiązujących po tym dniu.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 34 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 35 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 36 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 37 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 38 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 39 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
7 § 1 ust. 1 pkt 40 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
8 § 1 ust. 1 pkt 41 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
9 § 1 ust. 1 pkt 42 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
10 § 1 ust. 1 pkt 43 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
11 § 1 ust. 1 pkt 44 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.30.153

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazanie czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Data aktu: 04/07/1986
Data ogłoszenia: 29/08/1986
Data wejścia w życie: 01/10/1986