Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Dz.U.76.35.208
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 1976 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X ustęp 1 Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO) dnia 1 czerwca 1976 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja weszła w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 30 sierpnia 1976 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie w stosunku do tych państw zgodnie z jej artykułem XI ustęp 1 dnia 6 maja 1975 r., podpisując ją bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Dania dnia 18 grudnia 1970 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Północnej Irlandii dnia 12 stycznia 1971 r.,

Japonia dnia 6 kwietnia 1971 r.,

Belgia dnia 21 października 1971 r.,

Senegal dnia 27 marca 1972 r.,

Francja dnia 10 maja 1972 r.,

Norwegia dnia 12 lipca 1972 r.,

Fidżi dnia 15 sierpnia 1972 r.,

Liberia dnia 25 września 1972 r.,

Szwecja dnia 8 lutego 1973 r.,

Hiszpania dnia 8 listopada 1973 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 21 lutego 1974 r.,

Maroko dnia 11 kwietnia 1974 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 30 grudnia 1974 r.,

Republika Dominikańska dnia 5 lutego 1975 r.,

Ponadto podaje się do wiadomości, iż następujące państwa stały się stronami wyżej wymienionej konwencji, składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Syryjska Republika Arabska dnia 6 lutego 1975 r.,

Monako dnia 24 lutego 1975 r.,

Nowa Zelandia dnia 26 marca 1975 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 7 maja 1975 r.,

Liban dnia 5 czerwca 1975 r.,

Holandia dnia 19 września 1975 r.,

Panama dnia 7 stycznia 1976 r.,

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii dnia 3 lutego 1976 r.,

Meksyk dnia 8 kwietnia 1976 r.,

Tunezja dnia 4 maja 1976 r.,

Republika Kuby dnia 5 maja 1976 r.,

Bahama dnia 22 lipca 1976 r.

Zgodnie z artykułem XI ustęp 2 Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu przez nie dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia.

Powyższa konwencja została rozciągnięta na:

Hongkong dnia 12 listopada 1974 r.,

Porto Rico dnia 9 września 1975 r.,

Guam dnia 9 września 1975 r.,

Strefę Kanału Panamskiego dnia 9 września 1975 r.,

Wyspy Dziewicze dnia 9 września 1975 r.,

Samoa Amerykańskie dnia 9 września 1975 r.,

Terytoria powiernicze Wysp Pacyfiku dnia 9 września 1975 r.,

Antyle Holenderskie dnia 19 września 1975 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.35.208

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Data aktu: 30/10/1976
Data ogłoszenia: 18/11/1976
Data wejścia w życie: 18/11/1976