Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Dz.U.75.9.50
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lutego 1975 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 14 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., został złożony Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dnia 23 grudnia 1974 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja wchodzi w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 23 marca 1975 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 26 kwietnia 1970 r., składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Irlandia dnia 12 stycznia 1968 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 20 czerwca 1968 r.,

Senegal dnia 19 września 1968 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 grudnia 1968 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 12 lutego 1969 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 26 lutego 1969 r.,

Socjalistyczna Republika Rumunii dnia 28 lutego 1969 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 19 marca 1969 r.,

Hiszpania dnia 6 czerwca 1969 r.,

Izrael dnia 30 lipca 1969 r.,

Szwecja dnia 12 sierpnia 1969 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 18 grudnia 1969 r.,

Dania dnia 26 stycznia 1970 r.,

Szwajcaria dnia 26 stycznia 1970 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 19 lutego 1970 r.,

Malawi dnia 11 marca 1970 r.,

Kanada dnia 26 marca 1970 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 25 maja 1970 r.,

Finlandia dnia 8 czerwca 1970 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 19 czerwca 1970 r.,

Czad dnia 26 czerwca 1970 r.,

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna dnia 22 września 1970 r.,

Maroko dnia 27 kwietnia 1971 r.,

Kenia dnia 5 lipca 1971 r.,

Fidżi dnia 11 grudnia 1971 r.,

Liechtenstein dnia 21 lutego 1972 r.,

Jordania dnia 12 kwietnia 1972 r.,

Australia dnia 10 maja 1972 r.,

Austria dnia 11 maja 1973 r.,

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii dnia 11 lipca 1973 r.,

Uganda dnia 18 lipca 1973 r.,

Kamerun dnia 3 sierpnia 1973 r.,

Sudan dnia 15 listopada 1973 r.,

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 1 lutego 1974 r.,

Norwegia dnia 8 marca 1974 r.,

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna dnia 17 maja 1974 r.,

Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich dnia 24 czerwca 1974 r.,

Francja dnia 18 lipca 1974 r.,

Holandia dnia 9 października 1974 r.,

Zair dnia 28 października 1974 r.,

Belgia dnia 31 października 1974 r.,

Monako dnia 3 grudnia 1974 r.,

Dahomej dnia 9 grudnia 1974 r.,

Luksemburg dnia 19 grudnia 1974 r.,

Brazylia dnia 20 grudnia 1974 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 23 grudnia 1974 r.,

Kuba dnia 27 grudnia 1974 r.,

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna dnia 16 stycznia 1975 r.,

Watykan dnia 20 stycznia 1975 r.,

Japonia dnia 20 stycznia 1975 r.,

Arabska Republika Egiptu dnia 21 stycznia 1975 r.,

Portugalia dnia 27 stycznia 1975 r.,

Republika Togo dnia 28 stycznia 1975 r.

Zgodnie z artykułem 15 konwencja weszła w życie w stosunku do pierwszych 14 państw dnia 26 kwietnia 1970 r.

W stosunku do pozostałych wymienionych wyżej państw konwencja wchodzi w życie, zgodnie z artykułem 15, po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia przez te państwa dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.9.50

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Data aktu: 21/02/1975
Data ogłoszenia: 24/03/1975
Data wejścia w życie: 24/03/1975