Wejście w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.

Dz.U.75.41.213
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 listopada 1975 r.
w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem III Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r., złożony został dnia 23 grudnia 1974 r. Sekretariatowi Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wymienionej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 27 marca 1975 r., składając dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji w niżej podanych datach:

Węgierska Republika Ludowa dnia 16 września 1974 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 23 września 1974 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 1 października 1974 r.,

Mongolska Republika Ludowa dnia 27 grudnia 1974 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 20 stycznia 1975 r.,

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna dnia 24 lutego 1975 r.,

Republika Kuby dnia 26 maja 1975 r.

Zgodnie z artykułem III powyższa konwencja weszła w życie dnia 27 marca 1975 r. w stosunku do Węgierskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Mongolskiej Republiki Ludowej, natomiast w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw weszła ona w życie dziewięćdziesiątego dnia licząc od dnia złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020