Utworzenie komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.75.32.172
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1975 r.
w sprawie utworzenia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Na podstawie art. 56 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się następujące okręgowe komisje do spraw szkód górniczych oraz ustala się ich siedziby i właściwość miejscową:
1) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Bytomiu dla obszaru miast: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wojkowice oraz gmin: Bobrowniki, Krupski Młyn, Nakło, Świerklaniec, Tąpkowice, Tworóg i Zbrosławice;
2) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Gliwicach dla obszaru województwa opolskiego, miast: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Leszczyny, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory, miast i gmin: Kuźnia Raciborska i Toszek oraz gmin: Bełk, Chwałęcice, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Kamieniec, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Mszana, Nędza, Ochojec, Ornontowice, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Poniszowice, Przyszowice, Rudnik, Rudy, Rudziniec, Sośnicowice, Świerklany, Wielowieś, Zebrzydowice i Żernica;
3) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Katowicach dla obszaru miast: Będzin, Brzeszcze, Bukowno, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Jeleń, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Olkusz, Orzesze, Pszczyna, Sławków, Sosnowiec, Trzebinia-Siersza, Tychy, Wolbrom, Zawiercie, Ząbkowice, miast i gmin: Libiąż, Łazy, Ogrodzieniec, Siewierz oraz gmin: Babice, Bestwina, Bojszowy, Bolesław, Byczyna, Chrzanów, Jawiszowice, Klucze, Kobiór, Kromołów, Ligota, Miedźna, Mierzęcice, Myślachowice, Olkusz, Pilica, Psary, Suszec, Trzebinia-Siersza, Wolbrom, Żarnowiec;
4) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Kielcach dla obszaru województw: stołecznego warszawskiego, bialskopodlaskiego, białostockiego, ciechanowskiego, chełmskiego, częstochowskiego, kieleckiego, lubelskiego, łomżyńskiego, miejskiego łódzkiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego, piotrkowskiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego, sieradzkiego, skierniewickiego i suwalskiego;
5) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Krakowie dla obszaru województw: bielskiego, krośnieńskiego, miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, tarnowskiego i zamojskiego;
6) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych we Wrocławiu dla obszaru województw; bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, gorzowskiego, jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, legnickiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, słupskiego, szczecińskiego, toruńskiego, wałbrzyskiego, włocławskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego.
2. Okręgowe komisje do spraw szkód górniczych wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 działają przy Wojewodzie Katowickim, komisja określona w ust. 1 pkt 4 działa przy Wojewodzie Kieleckim, komisja wymieniona w ust. 1 pkt 5 przy Prezydencie Miasta Krakowa, a komisja wymieniona w ust. 1 pkt 6 przy Wojewodzie Wrocławskim.
§  2. Siedzibą Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych jest miasto Katowice.
§  3. Tracą moc:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych (Dz. U. z 1954 r. Nr 56, poz. 280 i z 1965 r. Nr 54, poz. 335),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (Dz. U. Nr 54, poz. 335).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.32.172

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.
Data aktu: 03/10/1975
Data ogłoszenia: 10/10/1975
Data wejścia w życie: 10/10/1975