Zmiana granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.

Dz.U.67.16.73
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gromady Fabianki w powiecie włocławskim, województwie bydgoskim wyłącza się oddział leśny nr 277 lasów państwowych Nadleśnictwa Wąkole o obszarze 35,10 ha i włącza się go do gromady Bobrowniki w powiecie lipnowskim w tymże województwie. Nowa granica powiatów lipnowskiego i włocławskiego na odcinku gromad Bobrowniki i Fabianki biegnie od współrzędnej nr 4580 (leżącej na dotychczasowej granicy) zachodnią stroną drogi wzdłuż oddziału leśnego nr 277 w kierunku południowym do współrzędnej nr 4848, dalej w kierunku wschodnim do współrzędnej nr 4847, po czym skręca na południowy zachód i linią prostą biegnie do współrzędnej nr 4842, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do współrzędnej nr 4838; od tej współrzędnej granica skręca na północny zachód i biegnie do współrzędnej nr 4837, po czym skręca w kierunku zachodnim do współrzędnej nr 4835, stąd ponownie skręca na północ i dochodzi do współrzędnej nr 4832; od tego punktu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do duktu leśnego położonego między współrzędnymi nr 4831 i nr 4830, a następnie wschodnim brzegiem duktu w kierunku północno-wschodnim do współrzędnej nr 4571, leżącej na dotychczasowej granicy powiatów lipnowskiego i włocławskiego.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020