Zmiana granic osiedli Porąbka i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Dz.U.64.42.284
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1964 r.
w sprawie zmiany granic osiedli Porąbka i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z osiedla Porąbka w powiecie będzińskim, województwie katowickim, wyłącza się obszar o powierzchni 3,50 ha i włącza się go do osiedla Kazimierz, w tymże powiecie i województwie.
2. Nowa granica osiedli Porąbka i Kazimierz biegnie od kamienia granicznego nr 15, położonego przy styku granic osiedli Porąbka i Kazimierz, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż miedzy do kamienia granicznego nr 16, skąd następnie skręcając w kierunku południowo-wschodnim biegnie wzdłuż miedzy do kamienia granicznego nr 17; od tego punktu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż miedzy do kamienia granicznego nr 18, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż miedzy do kamienia granicznego nr 19, a następnie w kierunku północno-wschodnim do kamienia granicznego nr 20; stąd granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do kamienia granicznego nr 21, skąd skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do kamienia granicznego nr 22, a stąd w kierunku południowo-wschodnim do kamienia granicznego nr 23; od tego punktu granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do kamienia granicznego nr 24; w tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i dobiega wzdłuż południowej granicy torowiska tramwajowego do kamienia granicznego nr 25, stanowiącego dotychczasową granicę osiedli Porąbka i Kazimierz.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.42.284

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic osiedli Porąbka i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Data aktu: 13/11/1964
Data ogłoszenia: 28/11/1964
Data wejścia w życie: 01/01/1965