Zmiany organizacyjne na Politechnice Warszawskiej.

Dz.U.51.30.238
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 22 maja 1951 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§  1. Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej zwija się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw telekomunikacji,
2) radiotechniki,
3) techniki przenoszenia przewodowego,
4) techniki łączenia,
5) urządzeń radiotechnicznych,
6) radiolokacji,
7) elektroakustyki,
8) urządzeń techniki przenoszenia,
9) elektroniki,
10) radiologii,
11) budowy aparatów elektromedycznych.
§  2.
1. Na Politechnice Warszawskiej tworzy się Wydział Łączności.
2. Na Wydziale Łączności tworzy się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) napędów elektrycznych,
2) części maszyn elektrycznych,
3) podstaw telekomunikacji,
4) radiotechniki,
5) techniki przenoszenia przewodowego,
6) techniki łączenia,
7) urządzeń radiotechnicznych,
8) radiolokacji,
9) elektroakustyki,
10) urządzeń techniki przenoszenia,
11) elektroniki,
12) radiologii,
13) budowy aparatów elektromedycznych.
§  3. Na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej przemianowuje się katedrę chemii wody i ścieków wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę technologii wody i ścieków.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1951 r., z tym że przepis § 3 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020