Podział powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1934 r.:
o podziale powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1.
W powiecie skałackim, województwie tarnopolskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Bogdanówka z siedzibą w Bogdanówce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bogdanówka, Futor, Kamionki i Mołczanówka;
2)
gminę Grzymałów z siedzibą w mieście Grzymałowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bilitówka, Bucyki, Eleonorówka, Hlibów, Leżanówka, Poznanka Gniła i Poznanka Hetmańska;
3)
gminę Kaczanówka z siedzibą w Kaczanówce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czerniszówka, Iwanówka, Kaczanówka i Orzechowiec;
4)
gminę Kołodziejówka z siedzibą w Kołodziejówce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Hałuszczyńce, Kołodziejówka, Magdalówka, Panasówka, Żerebki Królewskie i Żerebki Szlacheckie;
5)
gminę Krasne z siedzibą w Krasnem; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Kałaharówka, Kozina, Krasne, Pajówka, Sadzawki, Stawki, Wolica i Zielona;
6)
gminę Ostapie z siedzibą w Ostapiu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Horodnica, Krzywe, Malinówka, Okno, Ostapie i Zarubińce;
7)
gminę Podwołoczyska z siedzibą w mieście Podwołoczyskach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dorofijówka, Korszyłówka, Mysłowa, Rosochowaciec, Staromiejszczyzna, Supranówka i Zadnieszówka;
8)
gminę Skałat Stary z siedzibą w Skalacie Starym; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chmieliska, Nowosiółka Skałacka, Połupanówka i Skałat Stary;
9)
gminę Touste z siedzibą w Toustem; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borki Małe, Dubkowce, Kąt Toustecki, Nowosiółka Grzymałowska, Przekalec, Rasztowce i Touste;
10)
gminę Turówka z siedzibą w Turówce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Faszczówka, Kokoszyńce, Łuka Mała, Rożyska, Tarnoruda i Turówka.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.

Zmiany w prawie

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1934.69.666

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Podział powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Data aktu: 26/07/1934
Data ogłoszenia: 31/07/1934
Data wejścia w życie: 01/08/1934