Utworzenie gminy wiejskiej "Szutowa" w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.29.90.675
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 listopada 1929 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej "Szutowa" w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dn. 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Bonów w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem wyłącza się następujące parcele: 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/8, 10491, 1212/2, 1212/1, budowlaną 578, gruntowe 1213/1, 1213/2, 1210/1, 1210/2, 1210/3:, 1209/1, 1209/2, 1207/1, 1207/2, budowlaną 579, gruntowe 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, budowlaną 580, gruntowe 1201, 1200/1, 1200/2, 1203/3, 1213/4, 1213/5, 1218/1, 1218/2, 1195/2, 1197/2, budowlaną 581, gruntowe 1197/1, 1197/3, 1200/5, 1200/4, 1195/1, 10402, 1192/1, 1190/3, budowlaną 582, gruntowe 1190/1, 1190/2, 1189, budowlaną 355, gruntowe 1188, 1187, 1186, 1192/2, 1184/2, 1184/1, 1184/3, 1183/1, 1183/2, 1184/8, budowlane 583, 358, 351, 344, gruntowe 1170/1, 1168/1, 1168/2, 1166, 10475, 7903/19, 7903/18, 7903/1, 7904/1, 7911/1, 7915/6, 7903/5, 7901/1, 1173/1, 1176, 1175/2, 1175/1, budowlaną 360, gruntowe 1173/2, 1170/5, 1173/3, 1170/4, 1170/7, 1173/4, 1170/3, 1173/5, 1170/2, 7892, 7901/8, 7901/7, 7901/6, 7901/5, 7901/4, 7900, 7898, 7901/2, 7897, 7896, 7903/6, 7901/3, 10473, 10476, 10474, 7903/4, 7903/8, 7903/9, 7903/10, 7903/11, 7903/12, 7903/32, 7903/13, 7903/14, 7903/15, 7903/16, 7904/4, 7904/5, 7904/6, 7911/11, 7911/12, 7911/13, 7911/14, 7911/15, 7911/16, 7911/18, 7911/19, 7906/1, 7906/2, 7911/21, 7906/3, 7908, 7911/23, 7906/4, 7903/2, 7904,2, 7911/2, 7911/29, 7911/30, 7911/31, 7915/7, 7904/3, 7911/3, 7915/8, budowlane 584, 585, gruntowe 7911/6, 7913/1, 7911/4, 7911/5, 7913/2, 7911/7, 7911/8, budowlane 587, 588, gruntowe 7911/9, 7911/10, 7911/32, 7911/33, 7911/34, 7911/35, 7915/9, budowlane 590, 592, gruntowe 7915/147, 7915/148, 7915/10, 7911/17, 7911/20, budowlaną 593, gruntowe 7915/11, 7915/22, 7915/12, 7915/111, budowlaną 595, gruntowe 7915/13, 7915/15, budowlane 596, 597, gruntowe 7915/17, 7915/18, 7915/1, budowlane 586, 589, gruntowa 10480, 7915/133, 7915/2, budowlane 592, 594, gruntowe 7915/145, 7915/143, 7915/130, 7915/131, 7915/132, 7915/3, budowlaną 598, gruntowe 7915/76, 7915/77, 7915/78, 7915/79, 7915/80, 7915/81, 7915/82, 7915/83, 7915/84, 7915/85, 7915/86, 7915/87, 7915/88, 7915/89, 7915/90, 7915/91, 7915/92, 7915/93, 7915/94, 7915/95, 7915/96, 7915/97, 7915/98, 7915/99, 7915/100, 7915/101, 7915/102, 7915/103, 7915/104, 10483, 7915/4, 7915/192, 7915/193, 7915/194, 7915/195, 7915/196, 7915/197, 7915/198, 7915/199, 7915/200, 7915/201, 7915/202, 7915/203, 7915/204, 7915/205, 7915/206, 7915/207, 7915/208, 7915/209, 7915/210, 7915/211, 7915/212, 7915,213, 7915/214, 7915/215, 7915/216, 7915/217, 7915/218, 7915/219, 7915/220, 7915/221, 7915/222, 7915/223, 7915/224, 7915/225, 7915/226, 7915/227, 7915/228, 7915/229, 7915/230, 7915/231, 7915/232, 7915/233, 7915/234, 7915/235, 7915/236, 7915/237, 7915/238, 7915/239, 7915/240, 7915/241, 7915/242, 7915/243, 7915/244, 7915/245, 7915/246, 7915/247, 7915/248, 7915/249, 7915/250, 7915/251, 7915/252, 7915/253, 7915/254, 7915/255, 7915/256, 7915/257, 7915/258, 7915/259, 7915/260, 7915/261, 7915/262, 7915/263, 7915/264, 7915/265, 7915/266, 7915/267, 7915/268, 7915/269, 7915/270, 7915/271, 7915/272, 7915/273, 7915/274, 7915/275, 7915/276, 7915/277, 7915/278, 7915/279, 7915/280, 7915/281, 7915/282, 7915/283, 7915/284, 7915/285, 7915/286, 7915/287, 7915/288, 7915/289, 7915/290, 7915/291, 7915/292, 7915/293, 7915/294, 7915/295, 7915/296, 7915/297, 7915/298, 7915/299, 7915/300, 7915/301, 7915/302, 7915/303, 7915/304, 7915/305, 7915/306, 7915/307, 7915/308, 7915/309, 7915/310, 7915/311, 7915/312, 7915/313, 7915/314, 7915/315, 7915/316, 7915/317, 7915/318, 7915/319, 7915/320, 7915/321, 7915/322, 7915/323, 7915/324, 7915/325, 7915/326, 7915/327, 7915/328, 7915/329, 7915/330, 7915/331, 7915/332, 7915/333, 7915/334, 7915/335, 7915/336, 7915/337, 7915/338, 7915/339, 7915/340, 7915/341, 7915/342, 7915/343, 7915/344, 7915/345, 7915/346, 7915/347, 7915/348, 7915/349, 7915/350, 7915/351, 7915/352, 7915/5, 10479, 7943/1, 7915/14, 7943/3, 7973/3, 7947/1, 7915/16, 7915/19, 7943/4, 7973/4, 7947/2, 7973/5, 7915/20, budowlane 599, 600, gruntowe 7915/144, 7947/3, 7973/6, 7915/21, 7947/4, 7973/7, 7974/1, 7915/22, budowlane 601, 602, 603, gruntowe 7915/23, 7974/2, 797/38, 7947/5, 7947/6, 7973/9, 7974/3, 7915/149, 7915/24, 7974/4, 7973/10, 7947/7, 7947/8, 7973/11, 7974/5, 7915/26, budowlaną 604, gruntowe 7915/28, 7974/6, 7973/12, 7947/9, 7947/10, 7973/13, 7974/7, 7915/29, 7947/11, 7973/14, 7974/8, 7915/30 budowlaną 605, gruntowe 7915/33, 7974/9, 7973/15, 7947/12, 7947/13, 7973/16, 7974/10, 7915/34, 7915/35, 7973/17, 7947/14, 7947/15, 7973/18, 7915/35, budowlaną 606, gruntowe 7915/37, 7973/19, 7947/16, 7973/21, 7973/23, 7915/39, budowlane 607, 608, gruntowe 7915/40, 7973/24, 7973/22, 7975/1, 7975/11, 7973/29, budowlaną 609, gruntowe 7915/41, 7975/7, 7975/8, 7915/42, 7975/43, 7975/9, 7975/10, 7915/44, 7915/45, 7915/46, 7915/47, 7915/48, 7915/66, 7915/67, 7915/68, 7915/69, 7915/70, 7915/71, 7915/72, 7915/73, 7915/74, 7915/75, 10487, 7915/58, 7915/59, 7915/60, 7915/61, 7915/62, 7915/63, 7915/64, 7915/65, 10486, 7915/49, 7915/50, 7915/51, 7915/52, 7915/53, 7915/54, 7918/58, 7915/56, 10485, 7915/105, 7975/6, 7975/5, 7975/4, 7975/3, 7923/27, 7922, 7973/25, 7947/27, 7947/28, 7947/26, 7973/26, 7968/2, 7968/1, 7947/24, 7947/30, 7947/29, 7947/23, 7947/22, 7947/21, 7947/20, 7944, 7947/19, 7947/18, 7975/2, 7943/2, 7973/1, 7947/17, 7966, 7947/32, 7947/31, 10488;

zaś z gminy wiejskiej Porudno w tymże powiecie i województwie - parcele: 402/4, 402/55, 402/5, 402/86, 402/87, 402/126, budowlaną 292, gruntowe 402/6, 402/7, budowlaną 245, gruntowe 402/8, 402/9, 402/10, 402/24, 402/132, budowlaną 298, gruntowe 402/11, 402/12, 402/130, 402/13, 402/14, 402/133, 402/15, budowlaną 256, gruntowe 402/16, 402/22, 402/89, 402/17, budowlane 263, 264, 266, gruntowe 402/18, 402/26, 402/19, 402/131, budowlaną 253, gruntowe 402/20, 402/21, 402/320, 402/1, budowlaną 211, gruntowe 401, 400, 398, 399, 397, 396, 395, 393/1, 393/2, 393/3, 392/1, 392/2, 394/3, 394/26, 394/27, 379/34, 379/36, 379/3, 394/2, budowlane 260, 261, 262, gruntowe 402/23, 402/24, 402/25, 402/3, 402/120, 402/124, 402/29, 402/147, 402/119, 402/28, 402/48, 402/75, budowlane 257, 268, 273, gruntowe 402/30, 402/31, 402/32, 402/116, 402/118, budowlane 274, 269, gruntowe 402/36, 402/127, budowlane 272, 271, gruntowe 402/38, 402/121, 402/53, 402/40, 402/42, 402/44, 402/71, 402/85, budowlane 280, 281, gruntowe 402/59, 402/61, budowlaną 277, gruntowe 402/63, 402/65, budowlane 278, 258, gruntowe 402/33, 402/34, budowlane 270, 265, gruntowe 402/35, 402/37, 402/39, 402/123, 402/77, 402/126, 402/54, 402/41, 402/43, 402/45, budowlaną 267, gruntowe 402/72, 402/60, 402/62, budowlaną 279, gruntowe 402/64, 402/78, 402/66, 402/67, 402/134, budowlane 275, 276, gruntowe 402/68, 402/69, budowlaną 259, gruntowe 420/1, 420/15, 420/16, 420/17, 420/19, 420/21, 420/24, 420/26, 420/28, 420/29, 420/31, 420/7, 420/18, 420/20, 420/22, 420/23, 420/25, 420/27, 420/30, 420/32, 420/3, 420/5, 420/6, 420/13, 420/14, 420/4, 420/12, 420/9, 402/104, 412/1, 412/5, 413/1, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/10, 413/11, budowlane 294, 295, 296, 297, gruntowe 391/1, 392/2, 394/31, budowlane 299, 300, gruntowe 379/7, 379/29, 379/38, 394/4, 394/32, 379/2, 394/5, 379/1, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 379/23, 379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28, 379/30, 379/31, 379/32, 379/33, 389/1, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 394/1, 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 394/10, 394/11, 394/12, 394/13, 394/14, 394/15, 394/16, 394/17, 394/18, 394/19, 394/20, 394/21, 394/22, 394/23, 394/24, 394/30, 394/25, 394/29, 389/2, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 372/14, 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 372/19, 372/20, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 290/3, 2227/1, 2227/2, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 388/11, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/19, 388/20, 388/21, 388/22, 388/23, 388/24, 388/25, 2227/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 394/21, 402/100, 410, 311/1, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 2227/4, 402/101, 412/4, 408, 412/3, 402/94, 402/93, 402/92, 402/97, 402/93, 402/99, 402/102, 403/103, 421/2, 421/6, 421/3, 421/7, 421/8, 421/9, 421/10, 421/4, 421/5, 422/1, 422/2, 424/1, 424/3, 424/4, 420/8, 420/9, 402/109, 402/2, 406/2, 403, 404, 405, 406/1, 402/107, 2184/38, 2148/145, 2148/146, 2148/147, 2148/148, 2148/149, 2148/150, 2162, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2 i tworzy się z nich gminę wiejską pod nazwą "Szutowa" w powiecie jaworowskim w województwie lwowskiem.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020