ZPP: nowe standardy zatrudnienia pielęgniarek i położnych grożą katastrofą
\\

ZPP przekazał dla władz szpitali krytyczne stanowisko ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zdaniem Związku Powiatów Polskich, efektem wdrożenia projektu rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami będzie ograniczenie dostępności do świadczeń oraz obniżanie ich jakości, jako konsekwencja drastycznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitali. Jak twierdzi Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny ZPP, potrzebna jest szybka reakcja w celu zmiany dotychczasowej treści ww. projektu, bowiem Resort Zdrowia ma czas na wydanie rozporządzenia do końca tego roku. Zdaniem ZPP, akcja jest konieczna, gdyż nawet najlepszy szpital nie przetrwa skutków wdrożenia tego rozwiązania, którego skutki porównywalne są do tych wynikających z wdrażania tzw. ustawy 203.

Związek Powiatów Polskich chce, by jego stanowisko w tej sprawie oraz projekt wspomnianego rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zostały przekazane dyrektorom szpitali, dla których powiat/miasto jest podmiotem tworzącym. Związek oczekuje od szpitali przeliczenia potencjalnych skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia, w skali całego szpitala lub pojedynczych oddziałów i przesłanie informacji na ten temat do 20 listopada br. na adres: mw@zpp.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.zpp.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 14 listopada 2012 r.