"Hakowicze na start!" Tym hasłem zainicjowano kolejną edycję programu dla młodzieży. W tym roku młodzi będą edukować dorosłych oraz podnosić ich świadomość w zakresie nowotworów układy chłonnego, na które choruje obecnie blisko 7 tys. Polaków.
Więcej informacji na: www.mamhakanaraka.pl, www.facebook.com/Mam.Haka.na.Raka, www.youtube.com/user/MamHakaNaRakaPL.


Źródło: Puls Medycyny