Rozporządzenie ministra zdrowia z 29 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1914) dokonuje zmiany w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 rou w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248) - dalej r.ś.g. - „Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.

Czytaj: Ministerstwo zawęziło zakres badań zlecanych przez lekarzy POZ >>>

Badanie PSA antygen swoisty dla stercza całkowity i wolny zastąpiono badaniem PSA antygen swoisty dla stercza całkowity. Celem wskazanej zmiany jest uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto rozdzielono w wykazie badań biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi badania FT3 i FT4. W przepisach dotyczących badania USG brzucha oraz przestrzeni zaotrzewnowej rozszerzono badanie o ocenę gruczołu krokowego. 

W ustępie 8 części IV załącznika nr 1 do r.ś.g. zrezygnowano z badań diagnostyki ultrasonograficznej 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.719 USG krtani, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej, 88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej - inne, 88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne.

Dodatkowo rozporządzenie zmieniające usuwa ze wskazanego załącznika badanie echokardiografii, z uwagi na fakt, iż wskazane wyżej badania mogą być wykonane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W części V załącznika nr 1 do r.ś.g. zrezygnowano z dookreślenia „dorosłych lub do ukończenia 18 roku życia” w definicji lekarza rodzinnego przyjmującego deklarację wyboru.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz