W dniu 23 grudnia 2014 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe. Rozporządzenie w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów nie określi wysokości opłaty za wpis do rejestru.

Zgodnie z projektem, rejestr wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe ma być prowadzony w formie systemu teleinformatycznego oraz ksiąg i akt rejestrowych. Dane, które zawarte będą w rejestrze, będą udostępniane na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia, akt normatywny określa również przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo danych zawartych w rejestrze. Wysokość opłaty za wpis do rejestru, zmianę w rejestrze czy skreślenie w rejestrze nie zostanie określona w projektowanym rozporządzeniu, lecz w nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 29 grudnia 2014 r.