Zmiany w kryteriach oceny ofert w leczeniu ran przewlekłych
\\

7 sierpnia weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 52/2014/DSOZ. Zmiany dotyczą kryteriów ocenianych przy kontraktowaniu świadczeń leczenia ran przewlekłych.

Przedmiotowe zarządzenie implementuje warunki dodatkowo oceniane w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie kompleksowego leczenia ran przewlekłych. Nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie wymagań dla personelu punktując równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub opieki paliatywnej lub opieki długoterminowej lub anestezjologicznego i intensywnej opieki lub diabetologicznego w przypadku poradni, a w przypadku szpitala co najmniej równoważnik 0,5 etatu pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub opieki paliatywnej lub opieki długoterminowej lub anestezjologicznego i intensywnej opieki lub diabetologicznego - określone w Harmonogramie - zasoby.

Ponadto zarządzenie wprowadza zmiany w odniesieniu do kryterium kompleksowości. Formułuje warunek dodatkowo oceniany w postaci zapewnienia kompleksowego leczenia interdyscyplinarnego przez 2 różnych specjalistów z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w leczeniu ran przewlekłych, w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 0,5 etatu: lekarza o specjalności zabiegowej (specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii naczyniowej lub chirurgii plastycznej) oraz specjalisty w dziedzinie diabetologii.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.