Potrzeba wydania nowego zarządzenia wynikała z konieczności dostosowania warunków kontraktowania do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520). Powyższe rozporządzenie wpływa na treść umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - pomoc doraźna i transport sanitarny oraz brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia "Wymagania dla wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N”".
Ponad to zarządzenie umożliwia świadczeniodawcom przekazywanie do Funduszu faktur za udzielone świadczenia również w formie elektronicznej.
Zarządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl